Zihniyet ve Ekonomi: Zihniyetten Kaynaklanan Kısıtlar ve Mikro-Makro Bazda Temel Sorunlar


İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi bünyesinde gerçekleştirilen İktisat Network Talks etkinliği, İktisat Fakültesi Dekanımız Sayın Prof.Dr. Sayım Yorğun’un katılımı ve Koç Finansal Hizmetler ve Yapı Kredi’de Baş Ekonomisti Sayın Dr. Cevdet Akçay’ın Zihniyet ve Ekonomi: Zihniyetten Kaynaklanan Kısıtlar ve Mikro-Makro Bazda Temel Sorunlar konulu sunumuyla gerçekleşti.

Etkinliğin açılış konuşmasında kürsüye gelen Dekanımız Prof. Dr. Sayım Yorğun söyleşinin konusuna yönelik “Bir yönüyle iktisat bir yönüyle zihniyet, bu iki kavram bir araya getirildiğinde şüphesiz ki üzerinde çok farklı boyutta düşüncelerin ortaya çıkağı bir konuya ulaşacağız” sözlerini kullandı. Prof. Dr. Sayım Yorğun konuşmasının devamında İktisat Fakültesinin asli görevinin, fakültemizin ilk Dekanı Ord. Prof. Dr. Ömer Celal Sarç’ın da belirttiği üzere “Âmiyane iktisat bilgisinden hakiki ve ilmî iktisat bilgisine yol almak” olduğunu belirtti.

Sayın Dr. Osman Cevdet Akçay konuşmasına Türkiye’deki İktisat ve Ekonomi anlayışıyla ilgili en büyük problemin piyasa ve fiyat gibi kavramların yeterince içselleştirilememesi olduğuna dikkat çekerken ekonomiye genel bir denge losyonu olarak bakabilmek için bezirgan bir toplumdan ziyade doğru bir zihniyetle bakmanın gerekliliğini vurguladı. İktisatla ilgili bazı yabancı kavramların tam olarak Türkçe karşılığı olmadığını belirten Dr. Cevdet Akçay böyle bir ortamda sağlıklı bir ekonomik tartışmanın ancak bu kavramların dilden bağımsız bir şekilde anlamca kanıksanmasıyla gerçekleşebileceğine dair görüş bildirdi.

Dr. Cevdet Akçay konuşmasında ekonomi tartışmalarının sağlıklı bir biçimde gerçekleştirilmesiyle ilgili önemli olan bir diğer hususun olayları şahsi varsayımlara dayandırmadan tamamıyla objektif bir biçimde gözlemlemeyle mümkün olacağına dikkat çekerken “İktisat bir hitabet ve belagat alanı değildir” sözlerini kullandı.

Konuşmasında Türkiye’nin mevcut ekonomik şartlarına da değinen Dr. Cevdet Akçay mevcut ekonomik sorunların ve bu sorunların çözümündeki en büyük engelin sorunların tek bir kaynağa indirgenmesiyle bulunan çözümlerin iktisatın doğasına karşı bir şekilde muğlaklık barındırmasından ileri geldiğini belirtti. Günümüzde iktisadi ilişkilerin bir modele bağlı olmanın dışında oldukça grift bir yapıda olduğuna değinen Dr. Cevdet Akçay yapılacak olan reformların sağlıklı ve doğru sonuçlar vermesi için toplumun segmentlere ayrılarak analitik olarak incelenmesini ve analitik yöntemlerle varsayımlardan uzak yeni arayışların sağlıklı sonuçlar çıkarmada önemli bir yöntem olduğunu vurguladı.

Dr. Cevdet Akçay konuşmasında iktisat öğrencilerinin kendilerini geliştirmede en önemli ihtiyaçlarının analiz yapabilme yolunda toolkitlerini geliştirmeleri olduğuna dikkat çekerken iktisatın bir sosyal bilim olmasının yanı sıra analitik bir bilim olduğunu ve iktisadı olayların denklemler yardımıyla incelenmesinin yorumlamada hata payını en aza indireceğini de vurguladı.

Konuşmasının son kısmında öğrencilerden gelen soruları da yanıtlayan Dr. Cevdet Akçay öğrencilere her zaman daha iyisini yapabileceklerini düşünerek hareket etmelerini öğütleyerek sunumunu tamamladı. Etkinliğimiz sayın Prof. Dr. Sayım Yorğun’un Dr. Cevdet Akçay’a plaket takdimiyle sona erdi.

Etkinliğimizin tamamı Youtube kanalımız İstanbul İktisat platformundan canlı yayınlanmış olup https://www.youtube.com/watch?v=_wTaZoA9-C8&t=4500s&ab_channel=%C4%B0stanbul%C4%B0ktisat adresinden takip edilebilir.