Erasmus Değişim Programı


Daha fazla bilgi için tıklayınız.


Koordinatör

Bölüm

Görev

E-posta

Dahili

Dr. Öğr. Üyesi Billür Engin Balın

İktisat

Fakülte Koordinatörü

b.engin@istanbul.edu.tr

11717

Dr. Öğr. Üyesi Billür Engin Balın

İktisat (İngilizce İktisat Programı)

Bölüm Koordinatörü

b.engin@istanbul.edu.tr

11717

Dr. Öğr. Üyesi H. Dilara Mumcu Akan

dimumcu@istanbul.edu.tr

11716

Arş. Gör. Betül MUTLUGÜN

İktisat (İktisat Programı)

Bölüm Koordinatörü

betulmutlugun@gmail.com

11550

Arş. Gör. Elif SATILMIŞ ERBAY

elif.satilmis@istanbul.edu.tr

11740

Araş.Gör. Dr. Selcan Peksan

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Bölüm Koordinatörü

selcan.peksan@istanbul.edu.tr

11486

Doç. Dr. Başak Ergüder

Maliye

Bölüm Koordinatörü

berguder@istanbul.edu.tr

11460

Dr. Öğr. Üyesi Sermin Sarıca

sermins@istanbul.edu.tr

11036

Doç. Dr. Özlem Yorulmaz

Ekonometri

Bölüm Koordinatörü

yorulmaz@istanbul.edu.tr

11660

Dr. Öğr. Üyesi Yiğit YURDER

İşletme

Bölüm Koordinatörü

yyurder@istanbul.edu.tr

11781

Dr. Öğr. Üyesi Gizem Bilgin Aytaç

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Bölüm Koordinatörü

gizembil@istanbul.edu.tr

Doç. Dr. Gül Pınar Erkem Gülboy

erkem@istanbul.edu.tr

11432

Ar. Gör. Özgün Emre Koç

ozgun.koc@istanbul.edu.tr

11511

Ar. Gör. Dr. Mehmet Altuğ Şahin

Turizm İşletmeciliği

Bölüm Koordinatörü

masahin@istanbul.edu.tr

11675