Kimlik - Paso - Diploma İşlemleri

Fakültemizi yeni kazanan öğrencilerimizin kimlikleri kayıt esnasında verilmektedir. 

Öğrenci Kimliği Kaybında Yapılması Gerekenler: 

1. Basın İlan Kurumu aracılığıyla resmi ilan ve reklam yayımlama hakkını haiz gazetelerden herhangi birisine verilen verilen kimlik zayi ilanı. (İlanın çıktığı gazete sayfası getirilmelidir.)

2. Türkiye Halk Bankası İÜ Strateji Daire Başkanlığı "0820-06200222" no'lu hesaba 20 TL (Yirmi Türk Lirası) yatırıldığına dair banka dekontu (açıklama kısmına muhakkak öğrenci adı-soyadı ve kimlik ücreti diye yazılmalıdır.)

3. Dilekçe

Tüm bu evrakların öğrenci işleri bürosuna teslim edilmesi gerekmektedir.

Paso (İ.E.T.T. kartı) Almak İçin Gerekli İşlemler

Öğretmen ve öğrenciler indirimli kartlarını kurumsal, online veya e-randevu başvuru sistemiyle İ.E.T.T. web sitesi üzerinden alabilmektedir.

Detaylı bilgi için ​https://istanbulkart.istanbul/indirimli-kart-1119 linkini tıklayınız.Derslerini başarıyla tamamlamış öğrencilerin mezuniyet işlemlerinin yapılabilmesi için aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Öğrenci İşleri Bürosuna müracaat etmeleri gerekmektedir. 

1. Geçici Mezuniyet Belgesi Başvuru Dilekçesi

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ( 2 adet )

3. Öğrenci Kimliği

4. Staj Belgeleri

5. İktisat Fakültesi Kütüphanesi Bilgi Formu

6. Türkiye Mezunları Bilgi Formu (Yabancı uyruklu öğrenciler için)


Diplomasını kaybeden öğrencilere ise aşağıdaki belgelerle birlikte öğrenci bürosuna başvuruda bulunmaları halinde, bir defaya mahsus olmak üzere "duplikata" düzenlenir.

1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2. Tirajı yüksek bir gazetede kayıp ilanı

3. Duplikata Diploma Başvuru Dilekçesi


Dilekçe ve Formlar için http://iktisat.istanbul.edu.tr/tr/content/dilekce-ve-formlar/dilekce-ve-formlar