İktisat Fakültesi Kütüphanesi

TARİHÇE VE BİNA

1934 yılında Hukuk Fakültesi bünyesinde İktisat ve İçtimaiyat Enstitüsü Kütüphanesi olarak Enstitü Müdürü Röpke ve Müdür Muavini Muhlis Ete’nin özel gayretleriyle oluşturulan kütüphane, 1936 yılında Fakültemizin kuruluşuyla birlikte “İktisat Fakültesi Kütüphanesi” adını almıştır. İlk yıllar merkez binanın içinde bir odadan ibaret olan mekanı, önce Hukuk Fakültesi Kütüphanesiyle birlikte kullandığı üniversite bahçesinin arkasındaki ayrı binaya taşınmış, 1981 yılında da bugün kullanmakta olduğu binaya geçmiştir.
1947 yılında kullanıma açılan yapı, 1500 m²’ lik bir alana sahip olup, 3 kata yayılmıştır. Turan Emeksiz Yemekhane Binası yapılıncaya kadar yemekhane ve okuma odası olarak kullanılan bina, 1981 yılında İktisat Fakültesi Kütüphanesi olarak düzenlenerek hizmet vermeye başlamıştır.

Ancak zaman içinde yıpranan ve yetersiz kalan kütüphane binası, 2005 yılında Asım Kocabıyık Kültür Eğitim Vakfı tarafından ihtiyaçlar doğrultusunda temelinden çatısına kadar onarılmış, kullanılmayan alt bodrum kata işlevsellik kazandırılmış, depo alanları genişletilmiş ve mobilyaları yenilenerek 2006 Ocak ayından başlayarak yeniden hizmete açılmıştır.

Üst katta, 250 kişilik bir okuma salonu, bilgisayar odası, ödünç verme bölümü ve yönetici odası mevcuttur. Kapalı raf sistemiyle hizmet veren kütüphanenin orta katı, ana kitap deposu, tez deposu, süreli yayınlar bölümü ve fotokopi hizmetine ayrılmış olup, bu katta da dışarıya ödünç verilmeyen yayınların incelenebilmesi için 15 kişilik bir okuma alanı vardır. En alt katta ise, yine 15 kişilik bir okuma masasının etrafına sıralanmış, istatistik, resmi yayınlar, nadir eser odaları ile 25 kişilik bir seminer odası bulunmaktadır.


KÜTÜPHANE DERMESİ

Kütüphanenin kitap mevcudunun çekirdeğini 1918 yılında Osmanlı Hükümeti’nin İstanbul Darülfünun’u için almış olduğu kitaplar oluşturmaktadır. 1933 yılına kadar Büyük Darülfünun Kütüphanesi’nde (İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi) bulunan bu kitaplar, çoğu Almanca 1000 kadar broşürden oluşmaktaydı. 1934 yılında Hukuk Fakültesi Kütüphanesinden yapılan kitap bağışı ile birlikte zenginleşin kütüphanede kitap mevcudu 4.000′e, Prof. Kessler’in 1938 yılında İktisat ve İçtimaiyat Enstitüsü Müdürlüğü görevine gelmesi ve kütüphane müdürlüğünü de üzerine almasıyla birlikte, 1946 yılında 8.000′e çıkmıştır. Günümüzde kütüphanede, başta iktisat alanında kaynak niteliği taşıyan temel ve güncel olmak üzere; işletme, hukuk, istatistik, iktisat sosyolojisi, iktisat tarihi, siyaset bilimi, maliye, ekonometri, eğitim ve bir miktar da edebiyat olmak üzere 60..000 civarında kitap bulunmakta ve tümü otomasyon sistemine kayıtlı olup okurlarımınız hizmetine sunulmuş durumdadır. Ayrıca tamamı bilgisayar ortamına geçirilmiş 552 künyede başta İngilizce, Almanca, Fransızca ve Türkçe olmak üzere çeşitli dillerde 15.000 cilt süreli yayın ve 5.500’ e yakın da Fakültemiz bünyesinde yapılmış tez mevcuttur. Kütüphanemizde 2013 yılı Mart ayı itibariyle ; SirsiDynix Symphony Entegre Kütüphane Otomasyon sistemi kullanılmaya başlanmış ve yukarda bahsi geçen tüm yayınlar bu programa aktarılmıştır.

KÜTÜPHANEDEN YARARLANMA

Kütüphanemizde yayın tarama ve ödünç verme işlemleri bilgisayar ortamında yapılmaktadır. İktisat Fakültesi öğrenci ve öğretim üyeleri kütüphanemizin doğal üyeleridir. İlk gelişlerinde kitaplar, belirli süreler için ödünç alınabilmektedir. Süreli yayınlar, tezler ve başvuru kaynaklarından ise ya kütüphane içinde okuyarak ya da fotokopi çekerek yararlanılabilmektedir. Fakültemiz mensubu olmayan kullanıcılar ise tüm yayınlardan yalnız kütüphane içinde fotokopi çekerek veya okuyarak yararlanabilirler.
Yararlanma İlkeleri

Lisans Öğrencileri: Kimliklerini ibraz edip kayıtları yapıldıktan sonra 2 kitabı 10 gün süreyle ödünç alabilirler.

Lisansüstü Öğrenciler: 20 gün süreyle 4 adet kitabı, kimliklerini kütüphaneye bırakma koşuluyla ödünç kitap alabilirler.

Öğretim Elemanları: Fakültemiz kadrosunda bulunan öğretim elemanları 2 ay süreyle 10 adet kitabı ödünç alabilirler.

Başka bir okuyucu tarafından istenmediği takdirde, ödünç alınan kitapların süresi 2 sefer daha uzatılabilir.

Üzerinde iadesi gecikmiş kitap olan kullanıcılar, kitapları iade etmeden ve gecikme cezalarını ödemeden ödünç kitap alamaz veya kullanma sürelerini uzatamazlar.

Zamanında iade edilmeyen yayınlar için, kütüphane otomasyon programı gün ve kitap başına 25 kuruşu ceza olarak okuyucunun hesabına işler.

Hesaba işlenmiş cezalar para olarak alınmamakta, ceza nispetince okuyucunun ihtiyacına cevap verebilecek (daha önceden belirlenen) kitap/kitapları kütüphaneye bağış olarak getirmeleri istenmektedir.

Hiçbir süreli yayın ile yayımlanmamış yüksek lisans ve doktora tezi ödünç alınamaz. Bunun dışında Kütüphane Müdürlüğü, belirleyeceği kitapların ödünç verilmesine sınırlama getirebilir.

Kütüphane Kullanım Kuralları

Kütüphanenin kitap ve dergi muhafaza edilen bölümleri olan depolarımıza sadece fakülte mensupları girebilirler.

Kütüphanenin kitap ve dergi ve kitap deposuna hiçbir şekilde çanta, palto veya benzeri eşya ile girilemez.

Fakülte mensupları dışındaki kişilere ödünç kitap hizmeti verilmemektedir. Bu kişilere yalnızca fotokopi hizmeti sunulmaktadır. 

Kütüphanemizdeki öğrenci bilgisayar laboratuvarından öncelikle İktisat Fakültesi öğrencileri yararlanır. Bilgisayar sayısının yeterli olduğu zamanlarda diğer kullanıcılar da faydalanabilir. 

Başka bir üyenin kimlik kartıyla bilgi kaynakları ödünç alınamaz ve süre uzatma işlemi yapılamaz.

Öğrenci bilgisayar laboratuvarının araştırma amaçlı kullanılması gerekmektedir. Amaç dışı kullanımın tespiti halinde, ilgili öğrenci bilgisayar laboratuvarını bir daha kullanamaz.

Kütüphaneye şişelenmiş su dışında yiyecek ve içecekle girilmez. 

Her türlü kütüphane hizmetinden yararlanılması sırasında, sessiz olunmalı ve diğer kullanıcıları rahatsız edecek davranışlardan kaçınılmalıdır.

Özel eşyaların kütüphanede kaybolması ya da çalınmasının sorumluluğu kütüphaneye ait değildir.

ÇALIŞMA SAATLERİ

​Akademik dönemde;

Fakülte kütüphanemiz 8:30-22:30 saatleri arasında açıktır.

Resmi tatillerde kütüphanemiz kapalıdır.

Yararlandırma hizmetleri 8:30-16:30 arası yapılmaktadır.

Sınav haftasında okuma salonumuz 7/24 açıktır.

İNTERNET ERİŞİMİ

Kütüphanemizde ve kampüs içinde internet erişimi Eduroam üzerinden yapılmaktadır.

Eduroam; (EDUcation ROAMing), kullanıcıların misafir olarak gittikleri kurumlarda kolaylıkla internete bağlanabilmeleri için geliştirilmiş radius tabanlı bir kimlik doğrulama altyapısıdır. Eduroam üyesi kurumların kullanıcıları, kendi kurumlarındaki kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak taşınabilir bilgisayarları ile başka bir eduroam üyesi kurumda kablosuz ağa bağlanabilmektedir. Dünya üzerinde şu an 33 ülkede birçok üniversite eduroam’a katılmıştır. Türkiye’de katılan üniversitelerin güncel listesi ULAKBİM‘in sayfasından görülebilir.