Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi

Fakültemiz öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Şeker’in proje yürütücüsü olduğu ve Fakültemiz öğretim elemanları Doç. Dr. Arif Saldanlı, Doç. Dr. Hakan Bektaş, Ar. Gör. Hüseyin Burak Özgül, Ar. Gör. Ezgim Yavuz ve Üniversitemiz Siyasal Bilgiler Fakültesi’den Dr. Öğr. Üyesi Özgün Akduran Erol’un araştırmacı olarak görev aldığı İÜ Şehir Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin YANINDAYIZ Derneği ile yürüttüğü İlçe Bazında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi Projesinin sonuçları açıklandı.


Kanada Büyükelçiliği Kanada Yerel Girişimler Fonu tarafından desteklenen YANINDAYIZ Derneği ve İÜ Şehir Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen “Improving the Collection and Use of Gender Equality Data in Turkey Through the Development and Implementation of Turkey’s First District-level Gender Equality Index (CFLI-2019-ANKRA-0006)” başlıklı proje sonucunda Türkiye’nin ilk İlçe Bazında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi hazırlandı.

“Politik katılım ve karar alma”, “Eğitim”, “Ekonomik yaşam ve kaynaklara erişim” ile  ”Sağlık ve spor” olmak üzere dört ana kategoride, 27 alt göstergeden oluşan endeksin sonuçları Türkçe ve İngilizce olarak hem rapor hem de interaktif bir harita ile ortaya konuldu.

Her yıl güncellenmesi planlanan endeksle Türkiye’de 81 ilden nüfusu 100 bini geçen 234 ilçe düzeyinde toplumsal cinsiyet eşitliği röntgeni çekildi. Yapılan çalışmadan elde edilen veriler; son dönemde erkeklerle karşılaştırıldığında kadınların sosyal haklardan ve fırsatlardan eşit bir biçimde yararlanamadığını ortaya koydu.

Endeks sonuçlarına genel olarak bakıldığında, eğitim ile sağlık ve spor kategorilerinde ilçelerin büyük kısmının değerlerinin en yüksek puan olan 1’e yaklaştığı, ancak politik katılım ve karar alma ile ekonomik yaşam ve kaynaklara erişim açısından değerlendirildiğinde en iyi durumdaki ilçelerin bile eşitlikten uzak olduğu görüldü.

Toplumsal cinsiyet eşitliği endeksinin tanıtım toplantısında konuşan YANINDAYIZ Derneği Kurucu Başkanı Nur Ger: “Türkiye toplumsal cinsiyet eşitliği alanında son dönemde ülke çapında yapılan çalışmalara rağmen kaplumbağa hızında yol alıyor. Toplumsal cinsiyet temelli eşitsizlikler alanında henüz kayda değer bir ilerleme kaydedilmiş değil. Cinsiyet eşitsizliği Türkiye’nin toplumsal gelişimini engelliyor. Kadınların ve erkeklerin, eğitim, sağlık, istihdam, politik güç ve katılım konularında eşit ve ayrımcılıktan uzak haklara sahip olması sadece kadınların refahı ve yaşam standartlarının iyileşmesi için değil, tüm toplumun refahı için gereklidir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ülke düzeyinde ortaya koyan endeks, ülke içinde farklı coğrafi alanlar arasında eşitsiz bir şekilde dağılmış olan şiddet, eğitime erişim, siyasal katılım, istihdam düzeyi gibi toplumsal durumları bize net bir şekilde gösteriyor. Endeks bize toplumsal cinsiyet eşitliğinin ilçeler bazında ne düzeyde olduğunu ortaya koyarken, öte yandan Türkiye geneli ile karşılaştırmaya imkân vermektedir. Böylece ilçe bazında toplumsal cinsiyet eşitliğinin iyileştirilmesi için doğru ve etkili politika üretilmesine olanak sağlamaktadır” dedi.

Prof.Dr. Murat Şeker: “Yerel idarelere ilham olacak bir doküman hazırladık”

Toplumsal cinsiyet eşitliği endeksini hazırlayan İstanbul Üniversitesi Şehir Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Müdürü Prof. Dr. Murat Şeker, yapılan çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi: “Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında uluslararası literatüre girebilecek düzeyde ve mikro ölçekte hazırlanan bu endeks ciddi bir emeğin sonucu olarak karşımızda duruyor. Hem endekste kullanılan verilerin derlenmesi hem de uluslararası metodolojik yaklaşımın uyarlanması açısından önemli bir girişim. Bu bağlamda bu tür çalışmaların devamlılığının sağlanması için kurumların veri paylaşım politikalarını esnetmeleri ve açık veri ilkelerini benimsemeleri gerekiyor. Hazırladığımız endekste veri paylaşımında bulunan kurumlara teşekkür ediyoruz, ancak endeksin daha nitelikli hale gelmesi için ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşların özellikle mikro verilerini paylaşmaları gerekmektedir. Endeksin ana sonucu ise eşitlik açısından en iyi düzeyde olan ilçelerde bile özellikle politik katılım ve karar alma ile ekonomik yaşam ve kaynaklara erişim açısından eşitlikten uzak bir seyrin olduğunun ortaya çıkmasıdır. Bu nedenle bu çalışmanın iyiden kötüye bir Türkiye sıralaması olarak değil, her bir ilçenin skor değerlerinin kendi içinde değerlendirilmesi ile gerekli iyileştirmelerin yapılması noktasında, merkezi ve yerel idarelere ilham olacak bir doküman olarak ele alınmasını diliyoruz.”

Kanada Büyükelçiliği: “Kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesi yoksulluğu ortadan kaldırır”

Kanada'nın Türkiye Büyükelçiliği, Kanada Yerel Girişimler Fonu (CFLI) aracılığıyla bu önemli araştırma projesini destekledi. Konu ile ilgili Büyükelçilik tarafından yapılan değerlendirmede şu ifadelere yer verildi: “Kanada, hem Kanada’da hem de uluslararası düzeyde kadın haklarını teşvik etmeye ve cinsiyet eşitliğini ileri bir safhaya taşımaya kendini adamıştır. Kanada, kadın ve kız çocuklarının güçlendirilmesine küresel olarak yoksulluğu ortadan kaldırmanın, herkes için daha barışçıl, kapsayıcı, müreffeh ve eşitlikçi bir dünya inşa etmenin en etkili yolu olduğuna inanıyor." Araştırmalar, kadınların eğitime, ekonomik fırsatlara ve politika belirleme mekanizmalarına erişimi arttıkça, ekonomik büyümenin ve refahın tüm ailelere, topluluklarına ve ülkelerine fayda sağladığını göstermiştir. Büyükelçilik, YANINDAYIZ Derneği'ne ve İstanbul Üniversitesi'ne Türkiye'nin ilk İlçe Temelli Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ni geliştirmedeki örnek çalışmaları ve ülke genelinde toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirme ve farkındalık yaratma konusundaki paha biçilmez çabaları için teşekkür etti.

Çalışma kapsamında alınan verilere kolay ve hızlı ulaşılması amacıyla hazırlanan Toplumsal Cinsiyeti Eşitliği Endeksi’nin haritası da YANINDAYIZ Derneğinin internet sitesinde kullanıcıların hizmetine sunuldu. Kullanıcıların haritada her ilçe üzerine geldiğinde, o ilçenin cinsiyet eşitliği skorunu, diğer ilçelerle karşılaştırmalı olarak görebileceği belirtildi.

Proje Sonuç Toplantısını izlemek için https://www.youtube.com/watch?v=JQr3meQVjks

Haritaya erişmek için https://yanindayiz.org/toplumsal-cinsiyet-esitligi-endeksi/

Türkçe rapora erişmek için https://yanindayiz.org/wp-content/uploads/2020/11/TCEndeksReport.pdf

İngilizce rapora erişmek için https://yanindayiz.org/wp-content/uploads/2020/11/GEIndexReport.pdf