Kalite Kurulu Toplantısı


21.12.2020 tarihinde Fakültemizin Kalite Kurul Üyelerinin katılımı ile akreditasyon ve Kurumsal Değerlendirme süreçleri için fikir alış verişi hedefiyle çevrimiçi olarak bir toplantı gerçekleştirildi. Yaklaşık 2 saat süren etkinliğin açılış konuşması İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sayım Yorgun tarafından yapıldı. Fakültemizin Akreditasyon Koordinatörü Prof. Dr. Dilek Demirbaş’ın da katıldığı toplantıda, Kalite Kurul Üyelerimiz hazır bulundular.
Çevrimiçi yapılan toplantı sırasında belirlenmiş olan gündem maddeleri üzerinden duruldu. Buna göre İktisat Fakültesi Kalite Kurulu Faaliyetlerine dair Kurul Üyelerinden bilgi alınmış olup, değerli kurul üyelerimizin her birinden geçmiş dönem kalite uygulamaları ve faaliyetleri hakkındaki değerlendirmelerinden istifade edilmiştir. Bu değerlendirmeler ışığında özellikle 2019-2020 Akademik yılına ait gelişmeler, çevrimiçi dersler ile sınavlara dair hususlar ve “Öğretim Elemanı ve Ders Değerlendirme Anketi” çalışması üzerinde durulmuştur.
Geçmiş dönem kalite hususları ve anket değerlendirmesinin yanında, 2020-2021 ve 2021-2022 Akademik yılları kalite standartları anlamında planlamanın belirlenmesine dair Kurul üyelerinin tespitleri not edilmiştir. Bununla birlikte Fakültemizin Akreditasyon süreci ile bahse konu olan bu planlamanın uyumlaştırılması hususu Dekanımız Prof. Dr. Sayım YORĞUN tarafından vurgulanmış, bu doğrultuda hızla çeşitli çalışmalara başlanacağının altı çizilmiştir. 
Kurul üyelerimizin tecrübeleri ve destekleri neticesinde, İstanbul Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı çerçevesinde, Fakültemizin kalite standartlarını arttırma ve üniversitemizin gelecek vizyonu ile tutarlı olmak kaydıyla çeşitli ‘Öneri ve Tavsiyeler ’inden oluşacak bir rapor çalışmasının başlatılmasına dair karar alınmıştır. 
Fakültemizin ‘Kalite Standartlarının Yükseltilmesi’ ve ‘Akreditasyon Süreci’ içerisinde çeşitli faydalı görüşlerin yer verildiği bu toplantının tamamında aktif katılım gösteren Kalite Kurul Üyelerimize teşekkür ediyoruz.