Türkiye Bursları İle Kayıt Yaptıracak Öğrencilerin Kayıt Sürecine İlişkin Bilgiler

Required Documents for YTB Student
Enrollment Process to the Faculty of Economics, İstanbul University

TÜRKİYE BURSLARI İLE KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN KAYIT SÜRECİNE İLİŞKİN BİLGİLER

1.    Türkiye Bursları ile yerleştirildiğine dair belge
Turkey Scholarship Agreement Form issued by YTB (Presidency For Turks Abroad And Related Communities). (1 pcs)

2.    Lise Diplomasının aslı ile noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe Tercümesi.
Certified copy (original) and notary certified or approved by Turkish Foreign Representative Offices in Turkish translation of High School diploma or graduation certificate. (1 pcs)

3.    Lise diplomasının, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Türk Dış Temsilciliklerinden alınmış Denklik Belgesinin aslı.
The original ‘Certificate of Equivalence’ which is issued by Ministry of National Education of Republic of Turkey or Provincial Directorates of National Education Ministry of Republic of Turkey or Turkish Foreign Representative Offices. (1 pcs)
4.    Noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının Türkçe tercümesi yapılmış örneği.
Notarized Turkish translation of passport pages shows identity information and validity of passport. (it can be also issued by Turkish Foreign Representative Offices)

5.    İkamet Adresi Beyanı (Formuna ulaşmak için TIKLAYINIZ)
Declaration about the residency (CLICK ON)

6.    İkametgâh Tezkeresi.
Permit of Residence (Document in original)

7.    Öğrenim Vizesi.
Student Visa (Document in orginal)

8.    Fotoğraf (4,5x6,0 cm ebadında son altı ay içinde, ön cepheden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır).
1 pcs passport photo taken in the last six months from front and can introduce the candidate easily (4,5 x 6 cm.)


NOT: Belirtilen tüm belgelerin iktisat.ogrenci@istanbul.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.
All specified documents must be sent to iktisat.ogrenci@istanbul.edu.tr.