Mezuniyete 3 Ders Sınavı


2020-2021 Akademik yılı Güz dönemi sonu itibariyle mezun olabilmek için en fazla üç derse kadar başarısız dersi bulunan öğrencilere yönelik 2-3-4 Mart 2021 günlerinde Mezuniyete Üç ders Sınavı yapılacaktır. Sınav, Öğrenme Yönetim Sistemi (OYS) üzerinden online olarak gerçekleştirilecektir. Sınava katılacak öğrencilerin iktisat.ogrenci@istanbul.edu.tr adresine Mezuniyete Üç Ders Başvuru formunu göndererek başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başvuru Tarihi Sonu: 24.02.2021

Sınav Programının Açıklanma Tarihi : 26.02.2021

Sınav Tarihleri : 2-3-4 Mart 2021NOT 1: 2020-2021 yılı Güz Dönemi için statüsü ''Kayıt Yenilemedi'' olan öğrencilerin Güz dönemi katkı payı ücretini yatırmaları gerekmektedir. Katkı payını yatırmak isteyen öğrencilerin iktisat.ogrenci@istanbul.edu.tr adresine mail yolu ile başvurmaları gerekmektedir.


NOT 2: Devamsızlıktan kalan (FD) veya dersi hiç almayan öğrenciler Mezuniyete 3 Ders Sınavına katılamazlar.