Announcement about the Enrollments of Turkey Scholarship - 2020 Students

YTB Türkiye Burslusu Öğrencilerin Çevrimiçi Kayıtları
2020-2021 yılında YTB Türkiye Bursları ile programlara yerleştirilen öğrencilerin kayıt tarihi ve kayıt süreçleri ile ilgili YÖK kararı (3 Aralık 2020) aşağıdaki gibidir:

1-    Yurt dışında Millî Eğitim Bakanlığı müfredatına tabi olarak eğitim veren kurumlardan mezun olan öğrencilerin lise diplomaları Türkçe yeterlik belgesi olarak kabul edilecek ve bu öğrencilerden Türkiye'de ikamet edenlerin kayıtları 15 Aralık 2020 tarihine kadar yapılacaktır.
2-    Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu'nun Türkiye Burslarına kabul edilen öğrencilerden Türkçe yeterliğini belgelendiremeyenlerin, yerleştirildiği programın eğitim dili fark etmeksizin, tamamının Türkçe hazırlık eğitimine tabi tutulması kararı gereğince, Türkiye Burslusu yeni öğrencilerin üniversite kayıtları Türkçe hazırlık sınıfı öğrencisi şeklinde şartlı kayıt olarak alınacak ve Türkçe eğitim süresince diğer öğrencilerine sağlanan bütün haklardan yararlanacaklardır.
3-    Türkiye Bursları başvuruları olumlu değerlendirilen adayların tercih ettiği bölüm ve programların talep ettiği belgeleri ve diğer şartları sağlamalarına özel bir önem verilmesine rağmen kayıt esnasında talep edilen belgelerden herhangi birine veya birkaçına sahip olmayan öğrencilere rastlanabilmektedir. Bu tür durumlarda (mezuniyet / geçici mezuniyet belgesi hariç), öğrencilerin kayıtlarının şartlı olarak yapılacak ve sözü edilen öğrencilere bu belgeleri sunmaları için bir sonraki eğitim öğretim yılı başlayana kadar süre verilecektir.
4-    Kayıt esnasında klinik uygulaması olan sağlık alanları dışında, lisans öğrencilerinin denklik işlemlerini ülkemize intikalleri sonrasında yapılabilmesi için süre tanınacaktır.
5-    Pandemi süreci göz önünde bulundurularak, yurtdışında bulunan öğrencilere çevrimiçi kayıt imkânı sağlanacak, bahse konu öğrencilerin belgelerinin orijinallerini ve tercümelerini sunmaları için kendilerine Türkiye’ye intikallerine kadar süre tanınacak, bu esnada kayıtları şartlı olarak kabul edilecektir.

Not: Belirtilen tüm belgelerin iktisat.ogrenci@istanbul.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.


Announcement about the Enrollments of Turkey Scholarship - 2020 Students
(Online Registration)

The decision of YÖK (3 December 2020) regarding the registration date and registration processes of students who have been placed in programs with YTB scholarship in 2020-2021 is as follows:

1-    High school diplomas of the students who graduated from institutions providing education subject to the curriculum of Republic of Turkey Ministry of National Education will be regarded as a Turkish language proficiency certificate, and the registration of these students residing in Turkey will be held until December 15, 2020.
2-    According to International Students Assessment Committee of Turkey Scholarships’ rules, students who have not certified their Turkish language qualification will receive Turkish language prep education regardless of their program’s language of instruction. Therefore, new students of Turkey Scholarships will be conditionally enrolled as Turkish language prep students, and they will benefit from all student rights during their Turkish education.
3-    Although the departments and programs, chosen by the candidates whose Türkiye Scholarship applications evaluated positive, give special importance to the documents required and the other conditions, it has seen that some candidates do not submit one or more of these documents. In this circumstance, these students will be enrolled conditionally (except graduation certificate or temporary graduation certificate), and the students will be allowed to submit their missing documents until the beginning of the next academic year.
4-    Undergraduate students will receive additional time for equivalency processes during registration period except for health fields that have clinic application.
5-    Due to the unusual circumstances related to the COVID-19 pandemic, students abroad can register online, and they will be allowed to submit the original and certified translation of their documents until they arrive in Turkey. Meanwhile, their admission will be regarded as conditional acceptance.

Note: All specified documents must be sent to iktisat.ogrenci@istanbul.edu.tr.