Öğrenci Kulüpleri

Maliye Kulübü

Metehan YILMAZ

Dr. Öğr. Üyesi Önder BİNGÖL

Turizm İşletmeciliği Kulübü

Melis ŞAHİN

Arş. Gör. İbrahim ÇİFÇİ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kulübü

Celal TURHAL

Doç. Dr. Ahmet Emre ATEŞ

İktisat Kulübü

Zeynep DUMAN

Doç. Dr. Özgün Burak KAYMAKÇI

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kulübü

Kubilay ZAFER

Arş. Gör. Muhammed Erkam KOCAKAYA

İşletme Kulübü

Ayça YILMAZ

Dr. Öğr. Üyesi Buket AKDÖL

Liderler Kulübü

Ayşe Nur ÇETİN

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÜLER

Tiyatro Kulübü

Mahircan TIRIL

Dr. Öğr. Üyesi Hülya DENİZ KARAKOYUN

Girişimcilik Kulübü

Nisa ŞAHİN

Dr. Öğr. Üyesi Elife AKİŞ

Müzik Kulübü

Uğur BAYIROĞLU

Arş. Gör. Ayda Rona Aylin ALTINAY CİNGÖZ

7. Sanat Sinema Kulübü

Osman Emin DAĞERİ

Arş. Gör. Özcan GARAN

Etik Kulübü

Zehranaz ERKAN

Prof. Dr. Seyhun DOĞAN

Türk Dünyası İktisadi Araştırmalar Kulübü

Ayşe ÖZCAN

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER

Espor Kulübü

Harun Raşit DEMİRCAN

Dr. Öğr. Üyesi Yiğit YURDER