İktisat Fakültesi Uluslararası Ofisi

İktisat Fakültesi Uluslararası Ofis

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, 600’den fazla uluslararası öğrencisi, saygın üniversitelerle yaptığı 50’yi aşkın anlaşması, her yıl gönderdiği ve kabul ettiği değişim öğrencileri ve öğretim üyeleri ile uluslararası arenada konumunu sağlamlaştıran bir fakülte olma iddiasını ortaya koymaktadır. Bu iddiayı destekler şekilde, İktisat Fakültesi Uluslararası Ofisi şu temel amaçlara hizmet etmek için kurulmuştur:

  • Erasmus ve Mevlana değişim programları ile Üniversitemizin İkili ve Çoklu İlişkileri kapsamında öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliğinin arttırılması,
  • “Konuk Akademisyen Programı” çerçevesinde uluslararası akademik etkileşimin arttırılması,
  • Fakültemizin çift diploma programı sayısının arttırılması ve etkin kullanımının sağlanması,
  • Ofis bünyesinde bir “Araştırma Birimi” oluşturarak, fakültemiz öğretim üyeleri ile uluslararası öğrencilerimizi bir araya getiren projeler yürütülmesine öncülük edilmesi,
  • Değişim programları ve diğer anlaşmalarımız kapsamında yurtdışına giden ve yurtdışından gelen öğrencilerimizin işlemlerinin tek elden yürütülmesi,
  • Fakültemiz öğrencisi olan yabancı uyruklu öğrencilerimize oryantasyon hizmeti verilmesi,
  • Yabancı öğrencilerimiz ile Türk öğrencilerimizi bir araya getiren akademik ve sosyal etkinlikler düzenlenmesi.

İktisat Fakültesi Uluslararası Ofis Genel Koordinatörü olarak Dr. Öğr. Ü. Billur ENGİN BALIN ve Genel Koordinatör Yardımcıları olarak ise Arş. Gör. Dr. Betül MUTLUGÜN ve Arş. Gör. Nurbanu YAŞAR görevlendirilmiştir. Ofisin, Ek Bina 2’de 1. katta hizmet vermesi kararlaştırılmıştır.