İktisat Fakültesi'nden Yerel Kalkınmaya Katkı


İÜ İktisat Fakültesi, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteği ile “İstanbul Yatırım Karar Destek Merkezi Projesi”ni gerçekleştirdi. Proje ile İstanbul’da mahalle, bölge ve ilçe düzeyinde yatırım ortamının, tüketim eğilimlerinin ve talep potansiyelinin belirlenerek, yatırımcılara ve iş dünyasına yönelik web tabanlı bir karar destek sisteminin kurgulanarak yerel kalkınmaya katkı sağlanması hedefleniyor.

Yürütücülüğünü İÜ İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Şeker’in yaptığı projeye İÜ İktisat Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ahmet İncekara, Doç. Dr. Sema Ulutürk Akman, Yrd. Doç. Dr. Arif Saldanlı, Yrd. Doç. Dr. Hakan Bektaş ve Arş. Gör. Dr. Elçin Şişmanoğlu da katkı sağladı.

Bu proje ile hayata geçirilecek olan veri tabanı ve karar destek sistemi, farklı sektörleri ve farklı konuları da içeren bir nitelikte inşa edildi. Projenin, ekonomik aktörlere ve iş dünyasına olduğu gibi, konusu direkt olarak yatırım olmayan birçok araştırma ve bilimsel çalışma için de temel oluşturması bekleniyor.