II. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Sempozyumu (ISEFE)


İstanbul Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen “II. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Sempozyumu (ISEFE)”, 06-07 Aralık 2018 tarihlerinde Bandırma’da gerçekleştirilecektir. 
Sempozyum kapsamında Panel Veri Analizi, Doğrusal Zaman Serileri Analizi, Doğrusal Olmayan Zaman Serileri Analizi, LISREL ile Yapısal Eşitlik Modellemesi ve SPSS ile Veri Analizi olmak üzere; ekonometri ve istatistik seminerleri de düzenlenecektir. 

Sempozyumla ilgili detaylı bilgilere isefe.istanbul.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

Sempozyum afişi için tıklayınız. Yaklaşan Etkinlikler

Konum