Türk Dili Dersinin ve Sınavlarının Temel Ölçütleri
TÜRK DİLİ DERSİNİN VE SINAVLARININ TEMEL ÖLÇÜTLERİ
Sevgili öğrenciler, aşağıda sıralanan ölçütler “Türk Dili” dersinin ve sınavlarının yıl sonuna
kadar uygulanacak değişmez ölçütleridir. Bu kurallar dikkate alınmalıdır.
1. Bizim, fakülte sitesine yüklediğimiz “Türk Dili Ders Notları” sınavlar için tek
kaynaktır. Başka bir yerdeki benzer konuları işleyen herhangi bir not Türk Dili dersi
için kaynak değildir.
2. Canlı derslere katılım ders müfredatını kavramış ve konuların içeriğini öğrenmiş
olmanın tek etkili yöntemidir. Canlı dersleri hiç izlememiş bir öğrencinin başarısının
düşüklüğü şaşırtıcı olmamaktadır.
3. Her sınavdan önce belirlenmiş kitap sınava kadar okunacak ve sınavdaki soruların en
az dörtte biri söz konusu kitaba dayalı olacaktır. Kitaplar özenle seçilmiş, müfredatla
örtüşen edebi yapıtlardır.
4. Sınav öncesi okunacak kitapla ilgili soru ya da sorular kitabın özetini isteyecek bir soru
olmayacaktır. Kitapla ilgili soru ya da sorular kitabın içeriğindeki önemli bir olayı, önde
gelen bir karakterin bir özelliğini, belirgin bir eylemini ya da eğer kitap düşünsel bir
kitapsa bu kitaptaki bir fikri vb. öne çıkaran soru ya da sorular olacaktır. Özetle o sınav
dönemi için belirlenmiş kitabı baştan sona özenle okumuş bir öğrenci bu türden bir
soruyu ancak çözebilecektir.
5. Soru kitapçığında ve optik cevap kağıdında öğrenci adı, soyadı, numarası, bölümü
hem yazıyla hem de kodlama ile eksiksiz doldurulmuş olmamalıdır. Bu işlemleri
yapmayan öğrencinin sınavı okunamamaktadır.
6. Sınavlarda bir tekdüzelik olmayacaktır. Sınavlar, yazılı da olabilir; test tarzı da olabilir.
Burada önemli olan tek gerçeklik sizlerin Türkçeyi kuralları ve geniş bir sözcük
dağarcığı ile yazıp konuşacak bir birikimi oluşturmuş olmanızdır. Bu amaç olmazsa
olmazdır ve işlenen her konu, okunan her kitap metin, makale, paragraf yalnızca bu
amaca ulaşmaya dönüktür. Amaç zor soru, kolay soru değil her aşamada Türk dili için
bir kazanım edinebilmedir.
7. “Anlatım bozukluğu”, “yazım (imla)”, “noktalama” konuları ile ilgili sorular her
sınavda az ya da çok bulunabilir. Söz konusu konular Türk Dili dersini alan öğrenciler
için öğrenilmesi olmazsa olmaz konulardır.
8. Türk dili, dünya üzerindeki yeri, konuşulduğu coğrafyalar ve dünya dilleri, dil aileleri
yıl sonuna kadar sorumlu olunan konulardır.
9. Cevap kağıtlarında öğrenci ad ve soyadının olduğu bölümde boş bir yere mutlaka
öğrenci bölümünü yazmalıdır. Şayet cevap kâğıdı optik kağıtsa öğrenci bilgileri ile ilgili
her bölüm eksiksiz doldurulmalıdır.
10. Sınavlarla ilgili soru ve talepler Aksis üzerinden bize iletilebilir.

Ara sınava kadar okunacak kitap için TIKLAYINIZ

Türk Dili dersi notları için 1-2 TIKLAYINIZ

Türk Dili dersi notları için 3-4 TIKLAYINIZ

Türk Dili dersi notları için 5-6 TIKLAYINIZ

1. Hafta ders notları için TIKLAYINIZ

2. Hafta ders notları için TIKLAYINIZ

3. Hafta ders notları için TIKLAYINIZ

4. Hafta ders notları için TIKLAYINIZ

5. Hafta ders notları için TIKLAYINIZ

6. Hafta ders notları için TIKLAYINIZ

7. Hafta ders notları için TIKLAYINIZ

Yabancı uyruklu öğrencilerin ders notları için (for international students) TIKLAYINIZ

Yabancı uyruklu öğrencilerin okuyacağı kitap için (for international students book) TIKLAYINIZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018-2019 Akademik Yılı Güz Dönemi Final Sınavı Okunacak Kitap ve Ders Notları

Okunacak Kitap için TIKLAYINIZ

8. Hafta ders notları için TIKLAYINIZ

9. Hafta ders notları için TIKLAYINIZ

10. Hafta ders notları için TIKLAYINIZ

11. Hafta ders notları için TIKLAYINIZ

12. Hafta ders notları için TIKLAYINIZ

13. Hafta ders notları için TIKLAYINIZ

14. Hafta ders notları için TIKLAYINIZ 

Yabancı uyruklu öğrencilerin okuyacağı kitap için (for international students book) TIKLAYINIZ
Yabancı uyruklu öğrencilerin ders notları için (for international students) TIKLAYINIZ