2019-2020 Akademik Yılı KZÖ (Kısmi Zamanlı Öğrenci) Mülakatı

2019-2020 Akademik Yılı KZÖ (Kısmi Zamanlı Öğrenci) Mülakatı 3 Ekim 2019 Perşembe günü saat:11.00'de İktisat Fakültesi Ek Bina-1, İdari Büroda yapılacaktır. 

Başvuru yapan öğrencilerimizin belirtilen yer ve zamanda hazır bulunmaları gerekmektedir.