Kütüphane Hakkında

Tarihçe ve Bina

1934 yılında Hukuk Fakültesi bünyesinde İktisat ve İçtimaiyat Enstitüsü Kütüphanesi olarak Enstitü Müdürü Röpke ve Müdür Muavini Muhlis Ete’nin özel gayretleriyle oluşturulan kütüphane, 1936 yılında Fakültemizin kuruluşuyla birlikte “İktisat Fakültesi Kütüphanesi” adını almıştır. İlk yıllar merkez binanın içinde bir odadan ibaret olan mekanı, önce Hukuk Fakültesi Kütüphanesiyle birlikte kullandığı üniversite bahçesinin arkasındaki ayrı binaya taşınmış, 1981 yılında da bugün kullanmakta olduğu binaya geçmiştir.

1947 yılında kullanıma açılan yapı, 1500 m²’ lik bir alana sahip olup, 3 kata yayılmıştır. Turan Emeksiz Yemekhane Binası yapılıncaya kadar yemekhane ve okuma odası olarak kullanılan bina, 1981 yılında İktisat Fakültesi Kütüphanesi olarak düzenlenerek hizmet vermeye başlamıştır.

Ancak zaman içinde yıpranan ve yetersiz kalan kütüphane binası, 2005 yılında Asım Kocabıyık Kültür Eğitim Vakfı tarafından ihtiyaçlar doğrultusunda temelinden çatısına kadar onarılmış, kullanılmayan alt bodrum kata işlevsellik kazandırılmış, depo alanları genişletilmiş ve mobilyaları yenilenerek 2006 Ocak ayından başlayarak yeniden hizmete açılmıştır.

Üst katta, 250 kişilik bir okuma salonu, bilgisayar odası, ödünç verme bölümü ve yönetici odası mevcuttur. Kapalı raf sistemiyle hizmet veren kütüphanenin orta katı, ana kitap deposu, tez deposu, süreli yayınlar bölümü ve fotokopi hizmetine ayrılmış olup, bu katta da dışarıya ödünç verilmeyen yayınların incelenebilmesi için 15 kişilik bir okuma alanı vardır. En alt katta ise, yine 15 kişilik bir okuma masasının etrafına sıralanmış, istatistik, resmi yayınlar, nadir eser odaları ile 25 kişilik bir seminer odası bulunmaktadır.

Kütüphane Dermesi

Kütüphanenin kitap mevcudunun çekirdeğini 1918 yılında Osmanlı Hükümeti’nin İstanbul Darülfünun’u için almış olduğu kitaplar oluşturmaktadır.1933 yılına kadar Büyük Darülfünun Kütüphanesi’nde (İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi) bulunan bu kitaplar, çoğu Almanca 1000 kadar broşürden oluşmaktaydı. 1934 yılında Hukuk Fakültesi Kütüphanesinden yapılan kitap bağışı ile birlikte zenginleşin kütüphanede kitap mevcudu 4.000′e, Prof. Kessler’in 1938 yılında İktisat ve İçtimaiyat Enstitüsü Müdürlüğü görevine gelmesi ve kütüphane müdürlüğünü de üzerine almasıyla birlikte, 1946 yılında 8.000′e çıkmıştır. Günümüzde kütüphanede, başta iktisat alanında kaynak niteliği taşıyan temel ve güncel olmak üzere;  işletme, hukuk, istatistik, iktisat sosyolojisi, iktisat tarihi, siyaset bilimi, maliye, ekonometri, eğitim ve bir miktar da edebiyat olmak üzere 52.750 civarında kitap bulunmakta ve bunların tamamı Yordam Programı kullanılarak otomasyon işlemi tamamlanmış bulunmaktadır. Ayrıca tamamı bilgisayar ortamına geçirilmiş 552 künyede başta İngilizce, Almanca, Fransızca ve Türkçe olmak üzere çeşitli dillerde 15.000 cilt süreli yayın ve 4.700’ e yakın da Fakültemizde yapılmış tez mevcuttur. Kütüphanemizde 2013 yılı Mart ayı itibariyle ; SirsiDynix Symphony Entegre Kütüphane Otomasyon sistemi kullanılmaya başlanmıştır,

Yararlanma

Kütüphanemizde yayın tarama ve ödünç verme işlemleri bilgisayar ortamında yapılmaktadır.

İktisat fakültesi öğrenci ve öğretim üyeleri kütüphanemizin doğal üyeleridir. İlk gelişlerinde kimliklerini göstererek ödünç verme bölümündeki görevliye kayıtlarını yaptırıp, fakülte ile ilişkileri kesilinceye kadar tüm yayınları yararlanma ilkelerine uygun olarak kullanabilirler.

Kitaplar, belirli süreler için ödünç alınabilmekte, süreli yayınlar, tezler ve başvuru kaynaklarından ise ya kütüphane içinde okuyarak ya da fotokopi çekerek yararlanılabilmektedir.

Fakültemiz mensubu olmayan kullanıcılar ise tüm yayınlardan yalnız kütüphane içinde fotokopi çekerek veya okuyarak yararlanabilirler.

Üniversitemiz mensupları, üniversite içindeki bilgisayar ağından yararlanarak http://iktkutup.istanbul.edu.tr adresinden kütüphanemiz kataloglarına ulaşabilirler.

Kütüphanemizde yayın tarama ve ödünç verme işlemleri, cumartesi pazar ve resmi tatil günleri hariç 8.30-17.00 saatleri arası yapılabilir.

Kütüphanemiz Okuma Salonu ise eğitim-öğretim yılı süresince resmi tatil günleri hariç her gün (cumartesi ve pazar dahil) 09.00-22.30 saatleri arasında açıktır.

 

Kütüphaneye gelmeden ulaşmak isteyenler,

0212- 440 00 00 / 11524 ve 11523 numaralı telefonları ya da
iktkutup@istanbul.edu.tr adresini kullanabilirler.