Doç. Dr. Cihat Yaycı İktisat Network Talks


İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi bünyesinde gerçekleştirilen, “Doğu Akdeniz’de Enerji Düğümü, Mavi Vatan ve Türkiye” konulu İktisat Network Söyleşileri etkinliğimiz Müstafi Tümamiral ve BAU DEGS Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı’nın sunumu, İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Alkan ve İktisat Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Sayım Yorğun’un teşrifiyle gerçekleşti.
Doğu Akdeniz’de yaşanan enerji aramaları ve Türkiye’nin “Mavi Vatan” politikası hakkında çarpıcı bilgiler veren Doç. Dr. Cihat Yaycı bu bağlamda Türkiye ve Doğu Akdeniz ülkeleri arasındaki politik ilişkileri de değerlendirdi.

Etkinliğin selamlama konuşmasında söz alan İktisat Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Sayım Yorğun konuşmasına başlarken dünyanın soğuk savaş sonrası tek kutuplu dünyanın getirdiği sistemsel düzensizlikle boğuştuğunu ve bu düzensizliğin Kuveyt’in işgalinden Arap baharına kadar birçok sonuçları olduğuna dikkat çekti. Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Mavi Vatan idealleri karşısında maruz kaldığı Sevilla Haritası gibi gayrı-resmi belgelerin gerek bilimsel ahlak gerekse uluslararası ilişkiler üzerinde geçerliliği olmadığını belirtirken “Bu millet haritayı hafızasında ve gönlünde çizmiştir.” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Sayım Yorğun konuşmasını “Mavi Vatan konusunda siyaset ve partiler üstü bir vizyona sahip olmalıyız” sözlerini kullanarak konuşmasını tamamladı.
İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sayım Yorğun’un ardından etkinliğimizin açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Alkan konuşmasında başlarken uluslararası ilişkilerin değişken bir zeminde ilerlediğini ve ülkelerin de bu değişken yapı üzerinde bir denge kurmaya çalıştığını vurgularken tüm bu çalışmaların nihai hedefinin ise anlamlı ve tutarlı bir doktrin üretmek olduğunu belirtti. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hakları konusunda komşu ülkelerle imzaladığı anlaşmaların önemine dikkat çeken Prof. Dr. Haluk Alkan, Mavi Vatan konusundaki çabaları için Doç. Dr. Cihat Yaycı’ya teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Sayın Doç. Dr. Cihat Yaycı konuşmasına başlarken etkinliğin gerçekleştirildiği mavi salonun mimari yapısına ve askeri tarihine dikkat çekerek “mavi salonda mavi vatanı konuşacağız” dedi. Türk devletlerinin tarihlerinde denizden uzaklaştıkça küçüldüklerini belirtirken Türk denizciliğinin önemini belirtti. Anadolu Türk denizcilik tarihinin Proto-Türk olan İskitlere dayandığını belirten Yaycı, tarihi bulgulara göre denizcilik faaliyetlerinin Avrupa ve hatta Britanya topraklarına kadar yayıldığından ve bu sebeple 1071 yılının Türklerin Anadolu’ya “son girişleri” olduğunu vurguladı.
Türklerin erken dönemlerde denizlere olan hakimiyetinin gücünü vurgularken denizlerden uzaklaşmanın Türk devletlerinin zayıflamasıyla sonuçlandığına parmak bastı. Ege denizinin tarihsel isminin adalar denizi olduğunu ve bu adalarda roma imparatorluğundan sonra birçok farklı medeniyetin bulunduğunu ve bu adaların Türk hakimiyetine yalnızca yunanlardan geçmediğine de dikkat çekti. Petrol ve doğalgazın büyük çoğunluğunun denizlerden çıktığına dikkat çeken Doç. Dr. Cihat Yaycı, denizlerin ekonomik yaşantımızda çok önemli bir etkiye sahip olduğunu vurguladı. Bu sebeple konunun siyasi değil bürokratik olduğunu belirten Yaycı bu konu üzerinde çalışmaların hız kazanmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Türkiye’nin bir kara ülkesi olmadığını aksine tam anlamıyla bir deniz ülkesi olduğunu vurgulayan Yaycı bu savına nüfusun büyük çoğunluğunun denize kıyısı olan kentlerde yoğunlaştığını örnek olarak gösterirken ekonomik bağlamda deniz taşımacılığının ekonomik avantajlarını vurguladı. Türkiye denizlerinde yer alan gaz-hidrat yataklarının boyutlarına da değinen Yaycı Türkiye’nin mavi vatan politikasındaki ısrarlı politikalarını destekledi. Aidiyeti tartışmalı adacıklar hakkında kamuoyunda kullanılan “kaya” tabirine karşın bu toprakların da birer ada niteliği taşıdığını belirten yaycı bu konuda bir zihniyet değişiminin yaşanmasının gerekliliğini vurguladı.

Doç. Dr. Cihat Yaycı konuşmasında denizcilik kavramlarıyla ilgili bilgiler karasuları, kıta sahanlığı ve MEB kavramları hakkında teknik bilgilerden de bahsetti. Türkiye’nin, Karadeniz’de 1986 yılında imzalanan MEB anlaşmasının diplomasi tarihinde büyük bir başarı olduğunu belirten Yaycı, benzer bir diplomatik başarının Doğu Akdeniz için de yapılmasının çok büyük bir öneme sahip olduğunun altını çizdi.
Yunanistan ve Türkiye arasında Doğu Akdeniz’de bulunan adacıklar nedeniyle yaşanan politik tartışmaların detayları hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Cihat Yaycı, Türkiye’nin uluslararası hukuk çerçevesinde Mavi Vatan üzerindeki hakların savunulmasının son derece elzem olduğunu belirtirken tüm bu değerlendirmeler sonucunda olması gereken MEB anlaşmasının da örneğini göstererek sunumunu sonlandırdı.
Konuşmasının son kısmında izleyicilerden gelen soruları da yanıtlayan Doç. Dr. Cihat Yaycı, 26-28 meridyenleri, Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve MEB anlaşmasıyla ilgili soruları yanıtladı ve MEB ilanının önemini bir kez daha vurgulayarak konuşmasını tamamladı. Etkinliğimiz sayın Prof. Dr. Sayım Yorğun’un Doç. Dr. Cihat Yaycı’ya plaket takdimiyle sona erdi. Etkinliğimizin tamamı Youtube kanalımız /İstanbul İktisat platformundan canlı yayınlanmış olup etkinliğimiz için kanalımızı takip edebilirsiniz.