Öğrenci İşleri Belge Talepleri Hakkında Duyuru


Yeni koronavirüs hastalığı (COVID-19) salgınıyla mücadele kapsamında Fakültemiz öğrencilerine,

1- Öğrenci Belgesi (Türkçe, İngilizce)
2- Transkript belgesi (Türkçe, İngilizce)
3- Disiplin durum belgesi

AKSİS otomasyon sistemi üzerinden e-imzalı olarak verilecektir.

Bu belgeler dışındaki talepler iktisat.ogrenci@istanbul.edu.tr adresinden alınacaktır.