Bahar Dönemi Ders Alma İşlemleriyle İlgili Önemli Duyuru


​21.09.2010 tarihli ve 27706 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 19. Maddesinin 1.Fıkrası gereği:


 Fakültemiz öğrencilerinin, ilk kez aldığı derslerin en az %70’ine devam etmesi zorunluluğu vardır. Dolayısıyla ilk kez alınan ve çakışan derslerin seçilmesi hukuken mümkün değildir.  Bu nedenle ders seçimleri öğrenci otomasyon sistemi tarafından denetlenmekte ve uygun olan derslerin seçimine izin verilmektedir.

Öğrencilerimizin bilgisine sunarız.


İktisat Fakültesi Dekanlığı