2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi Kayıt Yenileme Takvimi


Öğrenci Otomasyon Sistemi Üzerinden Ders Alma  ve Danışman Ders Onayı İşlemlerini Başlaması

3 Şubat 2020

Öğrenci Otomasyon Sistemi Üzerinden Ders Alma İşlemleri İçin Son Gün

9 Şubat 2020

Öğrenci Otomasyon Sistemi Üzerinden Danışman Ders Onayı İşlemleri İçin Son Gün

10 Şubat 2019

Katkı Payı - Öğrenim Ücreti Ödemesi İşlemlerinin Başlaması

3 Şubat 2020

Katkı Payı - Öğrenim Ücreti Ödemesi İçin Son Gün

14 Şubat 2020

Öğrenci Otomasyon Sistemi Üzerinden Ders Ekleme-Bırakma İşlemlerinin Başlaması (Danışman Aracılığıyla)

10 Şubat 2020

Öğrenci Otomasyon Sistemi Üzerinden Ders Ekleme-Bırakma İşlemleri İçin Son Gün (Danışman Aracılığıyla)

14 Şubat 2020