Turizm İşletmeciliği Bölümü

Türkçe

Turizm İşletmeciliği Bölümü

Turizm İşletmeciliği Bölümü, günümüzün en önemli endüstrilerinden biri haline gelen turizme nitelikli üst düzey yönetici yetiştirmeyi hedeflemektedir. 2005-2006 Eğitim Öğretim Yılı’nda öğrenci almaya başlamıştır. Kontenjanı 50 öğrenci olan bölümün İktisat Fakültesi bünyesinde kurulma kararının alınmasının nedeni, turizm endüstrisinde hizmet verecek öğrencilerin uzmanlık alanlarının yanı sıra temel İktisat ve İşletme bilgileri ile donanımlarını sağlamaktır. Özellikle birinci ve ikinci sınıfta İktisat ve İşletme ağırlıklı dersler yoğun olup; uzmanlık alanı olan turizm dersleri üçüncü sınıfta okutulmaya başlanmaktadır. Bölümümüzde İktisat-İşletme-Ekonometri-İstatistik derslerini Fakültemizin diğer Bölümlerindeki öğretim üyeleri vermekte olup; turizm ve mesleki yabancı dil ile ilgili dersler Turizm İşletmeciliği Bölümünün öğretim üyeleri tarafından üstlenilmiştir. Turizm İşletmeciliği Bölümüne bağlı olarak Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülen Yüksek Lisans Programı da bulunmakta olup; söz konusu programın kontenjan sayısı 15’tir. Bölümümüzde halen iki profesör, bir yardımcı doçent, iki araştırma görevlisi, bir okutman görev yapmaktadır.
Turizm İşletmeciliği Bölümü mezunlarının konaklama, seyahat, ulaştırma, yiyecek-içecek işletmelerinde; kongre, konferans, fuar hizmeti veren birimlerde ve kamu sektörünün konuyla ilgili kuruluşlarında yönetici olarak yetiştirilmeleri amaçlanmaktadır. Öğrenciler ikinci ve üçüncü sınıfta yaz dönemlerinde yurt dışındaki veya yurt içindeki turizm işletmelerinde toplam 60 işgünü staj yapmakta olup; stajını başarı ile tamamlamayan öğrenciler mezun olamamaktadır. Bölüm staj yerlerinin seçimini öğrencilere bırakmakla birlikte, ilgili yönlendirmeleri ve yazışmaları yaparak staj yeri bulmakta yardımcı olmaktadır. Teorik eğitimin uygulama ile desteklenmesini pekiştirmek amacı ile bölüm stajının yanında, Eğitim Araştırma Gezileri de düzenlemektedir.
Bu bölümü kazanan öğrenciler İngilizce Hazırlık Sınıfına katılmaktadır. İngilizce yeterlik sınavını başaran öğrenciler birinci sınıftan öğrenimlerine başlamaktadır. Bölümün öğretim dili Türkçe’dir; fakat her akademik yarıyılın başında Bölüm tarafından belirlenen ve Fakülte Kurulu tarafından kabul edilen bazı dersler İngilizce okutulmaktadır. İngilizce’nin yanı sıra Turizm İşletmeciliği Bölümünde Almanca da öğretilmektedir.
Ulusal düzeyde diğer Üniversitelerin Turizm Bölümleri ile de işbirliği yapan bölümümüz 2007 yılında 7 Üniversitenin katılımı ile Marmara Akademik Turizm Araştırmaları Grubu içinde yer almıştır. Uluslararası düzeyde de Turizm İşletmeciliği Bölümü’nün Danimarka’da eğitim veren “The Danish Business Academy” ile Erasmus kapsamında Öğrenci ve Öğretim Üyesi değişim anlaşması bulunmaktadır.
Akademik faaliyetler ve yayın açısından da turizm endüstrisine destek olmaya çalışan Turizm İşletmeciliği Bölümü; İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nin vizyonuna ve misyonuna uygun olarak kadrosunu genişletmeyi, sektör ile bağlantısını güçlendirmeyi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini arttırmayı planlamaktadır.


Korece

관광경영학과

관광경영학과는 오늘날 가장 중요한 산업중의 하나로 성장을 한 관광산업의 수준 높은 인재를 양성하는 것을 목표로 하고 있습니다. 관관경영학과는 2005~2006년 학기부터 50명의 학생들로 경제학부에 소속되어 시작을 하였습니다. 관광산업에서 서비스에 종사할 학생들의 전문성을 위해서는 경제학과 경영학의 기초지식이 필요하기 때문입니다. 특별히 1,2학년 때 경제와 경영 수업들을 집중적으로 듣고, 관광에 관한 전문적인 지식을 습득하는 수업들은 3학년 때부터 시작을 합니다. 우리 과에서는 경제, 경영, 계량경제학, 통계학 수업들을 다른 학과들의 학부생들처럼 수강을 할 수 있습니다. 관광과 연계된 직업의 필수적인 외국어는 관광경영학부에서 수업들을 들을 수 있게 하였습니다. 관광경영학과와 연계되어있는 사회 과학 연구원에서 대학원과정도 찾을 수 있습니다. 정규 프로그램에 등록 가능한 학생 수는 15명입니다. 우리 학과에는 현재 2분의 교수님이 계시며, 한 분의 부교수님, 두 명의 연구조교, 한 명의 강사가 있습니다.

관광경영학과를 졸업한 학생들은 호텔과 같은 숙박시설, 여행업, 요식업 경영: 경연대회, 회담, 박람회 주최 측과 관련된 곳의 관리 팀에서 일은 하고 있습니다. 학생들은 2, 3학년 여름동안 해외 혹은 국내의 관광경영분야에서 총 60일 간의 인턴십을 해야 합니다. 인턴을 성공하지 못하거나 충족시키지 못한 학생들은 졸업을 할 수 가없습니다. 인턴십 장소의 결정은 학생들에게 달려있으나, 인턴 정보와 장소 등을 찾는 것을 학과에서 도움을 줍니다. 이론 교육의 진흥 및 응용 프로그램을 강화하기 위한 목적으로 학과에서 인턴과 함께 교육, 연구 그리고 학습여행 또한 마련이 되어 있습니다.

이 학과에 합격한 학생들은 영어 준비반을 수강하여 영어 시험을 통과한 학생들에 한해서 1학년 수업을 시작을 할 수 가 있습니다. 학과에서 수업을 듣는 언어는 터키어입니다. 그러나 매 학기가 시작할 때 학과 측에서 지정되거나 학부위원회에서 허가가 된 일부 수업들은 영어로 가르치기도 합니다. 영어뿐만 아니라 독일어 또한 정규교육과정의 일환으로  가르칩니다.

국가적 차원에서 다른 대학교의 관광경영학과와도 협력을 하는 우리 학과는 2007년도에 7개의 대학교가 참여하는 마르마라 관광연구학회에 가입을 하였습니다. 국제적으로는 덴마크 “The Danish Business Academy”의 관광경영학과와의 에라스무스 교환 프로그램을 구비하고 있습니다.

학습활동과 출판물에서도 관광 산업의 지지를 위해 일을 하는 관광경영학과; 이스탄불 대학교 경제학부의 비전과 목표에 부합하기 위해 직원들을 확충하고, 부서간의 연계를 강화하고, 연구 활동 등을 증가시키려고 계획을 하고 있습니다.

Min Soo Kim