Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğretim Elemanları

Bölüm Başkanı : Prof.Dr.Füsun İSTANBULLU DİNÇER

fusunProf.Dr.Füsun İSTANBULLU DİNÇER

Özgeçmiş ( Yok )
E - Postaistanbul@istanbul.edu.tr
Web
Google
http://aves.istanbul.edu.tr/istanbul/
arama
Çalışma AlanlarıTurizm ve Otel İşletmeciliği / Management
YayınlarıDİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
İstanbullu Dinçer F., "The Examination Of Ilo Norms In The Labour Market Of Tourism Sector", Tourism Review , cilt.6, ss.1-23, 2005
İstanbullu Dinçer F., "Turizm Sektöründe Uluslararası Çalışma Örgütü Normlarının Önemi Ve Bu Normların Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Uçö Türkiye Temsilciliği Ve Turizm Bakanlığı Tarafından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma", İ.Ü.İktisat Fakültesi Sosyal Siyaset Konferansları Prof. Dr. Turan Yazgan’a Armağan Özel Sayıs, no.582, ss.45-47, 2005
İstanbullu Dinçer F., "İstanbul Da ‘Ki Özel Belgeli Konaklama İşletmelerinin Kültür Turizmi Açısından Değerlendirilmesi", Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, no.153, ss.18-20, 2004
İstanbullu Dinçer F., Mugan Ertuğral S., Kizilirmak İ., Ongan S., Güngör A., "Sürdürülebilir Turizm Politikaları Çerçevesinde, Doğu Karadeniz Bölgesi’Nin Sivil Mimari Örneklerinin Turizm Amaçlı Kullanılabilirliğinin İncelenmesi Ve Diğer Turizm Türlerinin Geliştirilmesi", Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi,, cilt.1, ss.10-14, 2002
İstanbullu Dinçer F., "İstanbul’Un Turizm Talebinde Kültür Turizminin Payı", Turizm Akademik Dergisinin , no.3, ss.15-17, 2002
İstanbullu Dinçer F., "Ekonominin Yapısı Ve Turizm Sektörü Açısından Uydu Hesap Sisteminin Bağıl Yeri Ve Önemi", Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.21-24, 2001
İstanbullu Dinçer F., Mugan Ertuğral S., "Kültürel Mirasın Korunması Ve İstanbul İlindeki Tarihi Yapıların Turizm Amaçlı Kullanımı Üzerine Bir Deneme", Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi Prof.Dr. Hasan Olalı Özel Sayısı, no.18, ss.15-18, 2000
İstanbullu Dinçer F., "The Evaluation Of The Relations Between Turkey And The European Union From The Aspect Of Tourism", İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Yıllığı Prof.Dr Esat Çam’a Armağan Özel Sayısı, no.3, ss.51-55, 1999
İstanbullu Dinçer F., Dinçer M., "Türkiye’De Konaklama Sektörünün Gelişimi Ve Başlıca Sorunları Üzerine Bir Araştırma", İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası Prof. Dr. Abdullah Türkoğlu’na Armağan Özel Sayısı, cilt.47, ss.1-4, 1998
İstanbullu Dinçer F., Kizilirmak İ., "Turizm Çeşitlendirilmesi Kapsamında Doğu Karadeniz Bölgesi’Nin Sorunları Ve Çözüm Önerileri", Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.6-8, 1998
İstanbullu Dinçer F., Yilmaz Z., Çinar A., "Batı Türkistan Ve Azerbaycan Cumhuriyetlerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı (Ii)", TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, no.84, ss.18-20, 1994
İstanbullu Dinçer F., "Ağırlama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi", TURİZM YILLIĞI, no.71, ss.40-45, 1994
İstanbullu Dinçer F., Yilmaz Z., Çinar A. , "Türkistan Ve Azerbaycan Cumhuriyetlerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı (1)", TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, no.86, ss.83-90, 1993
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
İstanbullu Dinçer F., Akova O., Dilmaç S. , "İstanbul’Un İnanç Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi İstanbul’Un İnanç Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi İstanbul’Un İnanç Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi İstanbul'Un İnanç Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi ", INTERNATIOANL CONFERENCE ON RELIGIOUS TIURISM AND TOLERANCE, TÜRKİYE, 9-12 MAY 2013, pp.935-963
İstanbullu Dinçer F., Akova O., Kaya F., "Meslek Yüksekokulu Turizm Ve Otel İşletmeciliği Programi Öğrencilerinin Kariyer Planlamasi Üzerine Bir Araştirma: İstanbul Üniversitesi Ve Gümüşhane Üniversitesi Örneği", 3. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, ARDAHAN, TÜRKİYE, 2-4 Ekim 2013, ss.30-42
İstanbullu Dinçer F., Mugan Ertuğral S., Gündoğdu C., "Kırsal Turizm Politikalarının 5 Yıllık Kalkınma Planları Çerçevesinde Incelenmesi", 2. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi, AKSARAY, TÜRKİYE, 20 Eylül 2012 - 23 Eylül 2013, ss.91-112
İstanbullu Dinçer F., Kizilirmak İ., Mugan Ertuğral S., "Political And Economic Factors Affecting Tourism Demand Between Countrıes / A Case From Bosnia Herzegovina And Turkey", INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES, BOSNIA-HERZEGOVINA, bosna, BOSNA HERSEK, 10-11 Mayıs 2013, pp.301-302
İstanbullu Dinçer F., Akova O., Dilmaç S., "İstanbul’Un İnanç Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi", INTERNATIONAL CONFERENCE ON RELIGIOUS TOURISM AND TOLERANCE, KONYA, TÜRKİYE, 9-12 Mayıs 2013, pp.935-963
İstanbullu Dinçer F., Pişirici İ., "E-Turizm Kapsamında Seyahat Acentalarının Karşılaştığı Sorunlar Ve Çözüm Önerileri?", XII. Geleneksel Turizm Paneli 2013, DÜZCE, TÜRKİYE, 17-14 Nisan 2013, ss.65-80
İstanbullu Dinçer F., Dinçer M., Gedik S., "Bilgi Ekonomisi Ve İletişim Teknolojilerinin Türkiye Turizmi Üzerindeki Etkileri", 11th International Conference on Knowledge, Economy and Management, MALTA, MALTA, 27-30 Kasım 2013, pp.246-250
İstanbullu Dinçer F., Dinçer M., "The Socio-Economic Importance Of Turkish Tourism Sector In The Development Of Tourism Of Islamic Countries", 2.ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC ECONOMICS AND ECONOMIES ON THE OIC COUNTRIES, MALEZYA, MALEZYA, 29-30 Ocak 2013, pp.1-23
İstanbullu Dinçer F., Kızılırmak I., Muğan Ertuğral S., Çetin G., "Political And Economic Factors Affecting Tourism Demand Between Countrıes / A Case From Bosnıa Herzegovına And Turkey", ınternatıonal conference on economıc and social studies, BOSNA HERSEK, 10-11 may 2013, pp.301-302
İstanbullu Dinçer F., Dinçer M.Z., Yilmaz S., "The Socio-Economic Importance Of Turkish Tourism Sector In The Development Of Tourism Of Islamic Countries ", 2.ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC ECONOMICS AND ECONOMIES ON THE OIC COUNTRIES, MALEZYA, 29-30 JANUARY 2013, pp.1-23
İstanbullu Dinçer F., Ertuğral S.M. , Gündoğdu C., "Kırsal Turizm Politikalarının Beş Yıllık Kalkınma Planları Çerçevesinde İncelenmesi7 Füsun İstanbullu Dinçer/Suna Muğan Ertuğral/Cemal Gündoğdu", 2. ulusal kırsal turizm kongresi, AKSARAY, TÜRKİYE, 20–21–22 Eylül 2012, ss.91-112 (Link)
İstanbullu Dinçer F., Çetin G., "Electronic Word Of Mouth Among Hotel Guests: Demographic And Tripographic Factors", 11th International Conference on Knowledge, Economy and Management, MALTA, MALTA, 27-30 Kasım 2013, pp.520-523
İstanbullu Dinçer F., Dinçer M.Z. , Gedik S., "Kentsel Dönüşüm Projelerinde Yerel Yönetimlerin Turizm Ve Rekreasyonun Gelişimindeki Rolü ", DEĞİŞEN DÜNYADA YEREL YÖNETİMLERİN MODERNİZASYONU, KIRGIZISTAN, 30-31 MAYIS 2012, pp.361-370 (Link)
İstanbullu Dinçer F., Dinçer M.Z. , Gedik S., "Economic Significance Of Tourism Sector In Balkan Countries And An Analysis Of The Tourism Relations Between Turkey And Balkan Countries", 2nd ınternatıonal balkan conference IBAC, ARNAVUTLUK, 10-15 EKİM 2012, pp.571-583 (Link)
İstanbullu Dinçer F., Akova O., Dilmaç S., "Iso 26000 Standardi Ve Türk Turizm Endüstrisi Açisindan Bir Değerlendirme", 13. ulusal turizm kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 6-9 aralık 2012, ss.397-420
İstanbullu Dinçer F., Dinçer M., Gedik S., "Kentsel Dönüşüm Projelerinde Yerel Yönetimlerin Turizm Ve Rekreasyonun Gelişimindeki Rolü", Değişen Dünyada Yerel Yönetimlerin Modernizasyonu, ..., KIRGIZISTAN, 30-31 Mayıs 2012, pp.100-121
İstanbullu Dinçer F., Dinçer M., Gedik S., "Economic Significance Of Tourism Sector In Balkan Countries And An Analysis Of The Tourism Relations Between Turkey And Balkan Countries", 2ND INTERNATIONAL BALKAN CONFERENCE IBAC, ..., ARNAVUTLUK, 10-15 Ekim 2012, pp.571-583
İstanbullu Dinçer F., Aydoğan Çifçi M., "Engellilere Yönelik Turizm İşletmelerinin Uygulamaları Birer Sosyal Sorumluluk Örneği Midir? Yoksa Ticari Kaygılara Yönelik Faaliyetler Midir", XI. Geleneksel Turizm Paneli 2012, SAKARYA, TÜRKİYE, 16-16 Nisan 2012, ss.120-138
İstanbullu Dinçer F., Dinçer M., Avunduk Z.B., "The Development, Importance And Evaluation Of Distance Education In Turkey: The Case Of Istanbul University", Uluslararası Yüksek Öğretim Kongresi : Yeni Yönelişler ve Sorunlar, İSTANBUL, TÜRKİYE, 27-29 Mayıs 2011, pp.42-50
İstanbullu Dinçer F., Dinçer M., Avunduk Z., "Türkiye’De Kırsal Turizmin Sosyokültürel, Teknolojik, Ekonomik, Eğitimsel, Politik, Yasal, Ekolojik Ve Demografik Açılardan Değerlendirilmesi (Steepyed Analizi)", 12. Ulusal Turizm Kongresi, DÜZCE, TÜRKİYE, 1-3 Aralık 2011, ss.15-30
İstanbullu Dinçer F., Kür S., "İstanbul Kongre Ve Ziyaretçi Bürosu Üyesi Kongre Ve Toplantı Organizatörlerinin Faaliyetlerinin Ve Sorunlarının İncelenmesi", X. Geleneksel Turizm Paneli 2011, SAKARYA, TÜRKİYE, 15-15 Nisan 2011, ss.46-56
Dinçer M.Z., İstanbullu Dinçer F., Avunduk Z.B., "Türkiye’De Kırsal Turizmin Sosyokültürel, Teknolojik, Ekonomik, Eğitimsel, Politik, Yasal, Ekolojik Ve Demografik Açılardan Değerlendirilmesi (Steepyed Analizi)", 12. Ulusal Turizm Kongresi, DÜZCE, TÜRKİYE, 30 Kasım-4 Aralık 2011, ss.177-194 (Özet)
İstanbullu Dinçer F., "Ege Bölgesi’Nin Turizm Potansiyeli Ve Bölge Kalkınmasındaki Yeri", Egevizyon: 21.Yüzyılın Eşiğinde Ege Bölgesi Ekonomisi ve Geleceği,, MUĞLA, TÜRKİYE, 26-30 Nisan 2010, ss.110-140
İstanbullu Dinçer F., Dinçer M., İzgi M.T., "Ekonomisinin Gelişmesinde Turizm Sektörünün Yeri Ve Önemi", Sivas İlinin Ekonomik Gelişmesi Semineri, SİVAS, TÜRKİYE, 24-25 Ekim 2008, ss.196-200
İstanbullu Dinçer F., Dinçer M., İzgi M.T., "Sivas Ekonomisinin Gelişmesinde Turizm Sektörünün Yeri Ve Önemi", Sivas İlinin Ekonomik Gelişmesi Semineri, SİVAS, TÜRKİYE, 24-25 Ekim 2008, ss.197-205
İstanbullu Dinçer F., Dinçer M. , Çetin G., Aslan E., İzgi M.T. , Demiroğlu O.C., "Turizmoloji Nedir? Turizmbilim Üzerine Yapılan Teorik Tartışmaları Değerlendiren Bir Analiz Çalışması", Çeşme Ulusal Turizm Sempozyumu, İZMİR, TÜRKİYE, 21-23 Kasım 2007, ss.169-180
İstanbullu Dinçer F., Dinçer M. , "Uşak Ekonomisinin Gelişmesinde Turizm Sektörünün Yeri Ve Önemi", Uşak İlinin Ekonomik Gelişmesi Semineri, UŞAK, TÜRKİYE, 28-28 Kasım 2006, ss.192-200
İstanbullu Dinçer F., Dinçer M., "Kütahya İlinin Ekonomik Gelişmesinde Turizm Sektörünün Yeri Ve Önemi", Kütahya İlinin Ekonomik Kalkınması Semineri, KÜTAHYA, TÜRKİYE, 1-2 Haziran 2006, ss.188-190
İstanbullu Dinçer F., Dinçer M.Z., Güngör A., "Çanakkale İlinin Ekonomik Gelişmesinde Turizm Sektörünün Yeri Ve Önemi", Çanakkale İlinin Ekonomik Kalkınması Semineri, ÇANAKKALE, TÜRKİYE, 23-23 Ekim 2005, ss.180-185
İstanbullu Dinçer F., Dinçer M., Güngör A., "Aydın İlinin Ekonomik Gelişmesinde Turizm Sektörünün Yeri Ve Önemi", Aydın İlinin Ekonomik Kalkınması Semineri, AYDIN, TÜRKİYE, 14 Ekim - 15 Nisan 2005, ss.181-185
İstanbullu Dinçer F., Dinçer M.Z., Güngör A., "Turizm Sektörünün Gümüşhane Ekonomisinde Yeri Ve Önemi", Gümüşhane İlinin Ekonomik Kalkınması Semineri, GÜMÜŞHANE, TÜRKİYE, 6-8 Ağustos 2004, ss.173-175
İstanbullu Dinçer F., Mugan Ertuğral S., "Kazakistan’In Turizm Potansiyelini Belirleme Ve Türk-Kazak Turizm İlişkilerini Güçlendirmeye Yönelik Bir Alan Çalışması", Birinci Türk Dünyası Turizm Kurultayı, Türkistan, KAZAKISTAN, 20-24 Ekim 2004, pp.20-35
İstanbullu Dinçer F., Dinçer Z.M., Güngör A., "Edirne Ekonomisinde Turizmin Yeri Ve Önemi", Edirne İlinin Ekonomik Gelişmesi Semineri, EDİRNE, TÜRKİYE, 12-12 Aralık 2003, ss.168-180
İstanbullu Dinçer F., Dinçer Z.M., Güngör A., "Artvin Ekonomisinde Turizm Sektörünün Yeri Ve Önemi", Artvin İlinin Ekonomik Kalkınması Semineri, ARTVİN, TÜRKİYE, 25-26 Ekim 2003, ss.166-175
İstanbullu Dinçer F., Dinçer Z.M., Güngör A., "Bilecik Ekonomisinde Turizm Sektörünün Yeri Ve Önemi", Bilecik İlinin Ekonomik Gelişmesi Semineri, BİLECİK, TÜRKİYE, 30-30 Mayıs 2003, ss.164-164
İstanbullu Dinçer F., Dinçer Z.M., "Aksaray Ekonomisinin Gelişmesinde Turizmin Yeri Ve Önemi", Aksaray İlinin Ekonomik Gelişmesi Semineri, İSTANBUL, TÜRKİYE, 25 Haziran - 25 Mayıs 1999, ss.5-5
İstanbullu Dinçer F., Dinçer M., "Tourism As An Important Sector Of The Economy: The Turkish Experience", Future-Oriented Tourism Policy – A Contribution to the Strategic Development of Places, KDD, SLOVENYA, 29 Ağustos - 2 Ekim 1999, pp.100-121
İstanbullu Dinçer F., Mugan Ertuğrul S. , "Doğu Karadeniz Bölgesi’Nde Turizmin Çeşitlendirilmesi Kapsamında Bayburt’Un Yeri Ve Önemi", 10. Yılında Bayburt Vilayeti Sempozyumu, BAYBURT, TÜRKİYE, 20-22 Temmuz 1999, ss.10-20
İstanbullu Dinçer F., Mugan Ertuğral S., "İnanç Turizmi Kavramındaki Gelişmeler Ve Seyahat Acentalarının İnanç Turizmine Bakış Açısı", III. Uluslararası ve IX. Ulusal Turizm Kongreleri, AYDIN, TÜRKİYE, 6-8 Kasım 1998, ss.98-110
İstanbullu Dinçer F., "Güneydoğu Anadolu Projesi’Nde (Gap) Turizmin Çeşitlendirilmesi", 21.Yüzyılın Eşiğinde Türk Turizm Sempozyumu, ANKARA, TÜRKİYE, 16-17 Nisan 1998, ss.25-35
İstanbullu Dinçer F., "Tokat Ekonomisi’Nde Turizmin Yeri Ve Önemi", Tokat İli’nin Ekonomik Gelişmesi Semineri, İSTANBUL, TÜRKİYE, 17-17 Nisan 1998, ss.135-135
İstanbullu Dinçer F., Koç U. , "Isparta İli Turizm İşletmelerinde Hasılat Yönetiminin Uygulanması", 1.Ulusal Turizm Sempozyumu, ISPARTA, TÜRKİYE, 17-18 Eylül 1998, ss.120-120
İstanbullu Dinçer F., "Türkiye’De Turizmin Gelişmesinde Turist Rehberlerinin Rolü", Hafta Sonu Semineri IV, NEVŞEHİR, TÜRKİYE, 5-7 Aralık 1997, ss.10-10
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
İstanbullu Dinçer F., Özgöker C., Barokas S.K., Barokas R., "Historical Peninsula Of Istanbul Fener Balat , Culture-Faith And Religion Based Tourism", GÜNDOĞAN YAYINLARI, İSTANBUL, 2013 (Link)
İstanbullu Dinçer F., Muğan Ertuğral S., Çetin G., "Seyahat İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi", Turizm İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi , Prof. Dr. Muhsin Halis, Yrd. Doç. Dr. Şehnaz Demirkol, Ed., Değişim Kitabevi, İSTANBUL, ss.1-100-, 2010
İstanbullu Dinçer F., Muğan Ertuğral S., "Turizm İşletmelerinin Pazarlamasında Ürün (Product)", Turizm İşletmelerinin Pazarlamasında 7P ve 7C , Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Yrd. Doç. Dr. Şehnaz Demirkol, Yrd. Doç. Dr. Burhanettin Zengin, Ed., Değişim YAYINEVİ, İSTANBUL, ss.1-100-, 2009
İstanbullu Dinçer F., "Turizm İşletmelerinin Pazarlamasında Ürün (Product)", Turizm İşletmelerinin Pazarlamasında 7P ve 7C , Avcıkurt C, Demirkol Ş, Zengin B, Ed., Değişim Yayınevi, İSTANBUL, ss.80-100-, 2009
İstanbullu Dinçer F., "Avrupa Birliği’Nde Turizm Sektörüne Yönelik Düzenlemeler Ve Turizm Politikaları", Turizm Sektörü , Osman Cenk Demiroğlu , Ed., Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Derneği , İSTANBUL, ss.1-100-, 2008
İstanbullu Dinçer F., "Avrupa Birliği’Nde Turizm Ve Uygulanan Politikalar", Der Yayınları, İSTANBUL, 1997
İstanbullu Dinçer F., "Yabancı Tur Operatörleri Ve Türk Turizmi", Türsab, İSTANBUL, 1991
DİĞER YAYINLAR
İstanbullu Dinçer F., "Sinop Ekonomisinde Turizmin Yeri Ve Önemi", Sunum, ss.127, 1997
İstanbullu Dinçer F., "Çevreye Örnek Ülke: Türkiye", Sunum, ss.35, 1996
İstanbullu Dinçer F., "Ege Bölgesi’Nin Turizm Potansiyeli Ve Bölge Kalkınmasındaki Yeri", Sunum, ss.110-120, 1995
Aveshttp://aves.istanbul.edu.tr/istanbul/

Prof.Dr.İsmail KIZILIRMAK

ismailProf.Dr.İsmail KIZILIRMAK

Özgeçmiş

Dahili : 11495
E - Postaikizilirmak@istanbul.edu.tr

ikizilirmak@yahoo.com
Web
Google
http://aves.istanbul.edu.tr/ikizilirmak/
arama
Çalışma AlanlarıSosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Pazarlama
Turizm ve Otelcilik İşletmeciliği
Turizm İşletmeciliği Eğitimi
Hospitality, Leisure, Sport & Tourism
YayınlarıDİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Kizilirmak İ., "Türk Turizminde Kokartlı Turist Rehberlerinin Mevcut Durumunun Analizi", Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.XIV, ss.307-318, 2012
Kizilirmak İ., "Dünyada Ve Türkiye’Deki Turizm İşletmelerinde Çevre Korumaya Yönelik Uygulamalar: Amacı Ve Önemi", Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi, ss.1-12, 2011
Kizilirmak İ., "Examination Of Eastern Black Sea Reagion Tour Programmes Organized By Travel Agencies For Plateau Tourism", Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi, ss.84-90, 2011
Kizilirmak İ., "Türkiye’De Yerel Etkinlikler: Turistik Amaçlı Kullanımı Üzerine Bir Durum Değerlendirilmes", Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, ss.6-15, 2007
Kizilirmak İ., "Turistik Ürün Çeşitlendirmesi: Kültür Ve Turizm Müdürleri Görüşlerine Dayalı Bölgesel Yaklaşımlar", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.51-75, 2006
Kizilirmak İ., "Kültürel Turizmin Önemi Ve Tüketici Tercihlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma", Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.100-120, 2005
Kizilirmak İ., "Sürdürülebilir Turizm Politikaları Çerçevesinde Trabzon İlinde Sivil Mimari Örneklerinin Turizm Amaçlı Kullanılabilirliğinin İncelenmesi Ve Turizm Türlerinin Geliştirilmesi", Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.189-218, 2002
Kizilirmak İ., "Türkiye’De Meslek Yüksekokulu Turizm-Otelcilik Programı Öğrencilerinin Turizm Sektörüne Yönelik Tutumlarının Demogratif Değişkenlere Göre Değişimi: Anadolu, Akdeniz Ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama", Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, ss.9-16, 2001
Kizilirmak İ., "Meslek Yüksekokulları Turizm Ve Otelcilik Programlarının Günümüz Turizm Sektörünün Beklentileri Doğrultusunda Değerlendirilmesi", Milli Eğitim Dergisi, ss.54-60, 2000
Kizilirmak İ., "Turizmin Çeşitlendirilmesi Kapsamında Doğu Karadeniz Bölgesinin Sorunları Ve Çözüm Önerileri", Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.206-235, 1998
Kizilirmak İ., "Günümüz Konaklama İşletmeciliğinde, Önbüroda Kullanılan Geleneksel Süreçler Ile Bilgisayar Sistemlerinin Değerlendirilmesi", Otel ve Restaurant Teknik Dergisi, ss.98-101, 1998
Kizilirmak İ., "Turizm Sektörü Ile Meslek Yüksekokulları Turizm Programları Arasında İşbirliğini Engelleyen Sorunlar Ve Çözüm Önerileri", Otel ve Restaurant Teknik Dergisi, ss.90-94, 1997
Kizilirmak İ., "Turizm Sektöründe Mavi Bayrak Uygulamasının Önemi Ve Uygulama Kriterleri", Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, ss.25-31, 1997
Kizilirmak İ., "Mesleki Turizm Eğitiminde Stajlar Ve Karşılaşılan Sorunlar", Çağdaş Eğitim Dergisi, ss.22-32, 1997
Kizilirmak İ., "Türkiye’De Yayla Turizmi Ve Karadeniz Yaylaları", Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, ss.63-65, 1996
Kizilirmak İ., "Türkiye’De Mesleki Turizm Eğitimi", Çağdaş Eğitim Dergisi, ss.28-30, 1996
Kizilirmak İ., "Otel İşletmeciliğinde Müşteri Tatmini Ve Ölçme Teknikleri", Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, ss.64-71, 1995
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kizilirmak İ., Ofluoğlu M., Şişik L., "Türkiye’De Uygulanan Gastronomi Turları Rotalarının Web Tabanlı Analizi Ve Değerlendirmesi", 4.DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU, HATAY, TÜRKIYE, 17-18 Nisan 2015, ss.21-32
Kizilirmak İ., Küçükali S., " Profesyonel Turist Rehberlerinin Bakış Açısıyla Doğu Karadeniz Bölgesi’Nde Yer Alan Konaklama İşletmelerinin Değerlendirilmesi", Doğu Karadeniz Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Kongresi, GÜMÜŞHANE, TÜRKIYE, 14-17 Mayıs 2015, ss.32-44
Kizilirmak İ., Keskin M., " Sürdürülebilir Turizm Çerçevesinde Bölge Kalkınma Ajanslarınca Hazırlanan Bölge Planlarına Yönelik Bir İnceleme: Doka Örneği ", Doğu Karadeniz Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Kongresi, GÜMÜŞHANE, TÜRKIYE, 14-17 Mayıs 2015, ss.102-123
Kizilirmak İ., Akin G., Oğuzbalaban G., "Trabzon’Da Kruvaziyer Turizminin Ekonomik Sosyo-Kültürel Ve Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi", Doğu Karadeniz Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Kongresi, GÜMÜŞHANE, TÜRKIYE, 14-17 Mayıs 2015, ss.240-257
Kizilirmak İ., Alrawadieh Z., Aghayeva S., "Doğu Karadeniz Bölgesindeki Otel Müşterilerinin Seyahat E-Yorumlarına Yönelik Bir İçerik Çözümlemesi", Doğu Karadeniz Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Kongresi, GÜMÜŞHANE, TÜRKIYE, 14-17 Mayıs 2015, ss.280-295
Kizilirmak İ., Çifçi İ., Kaya F., " Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Alternatif Konaklama İşletmelerinin Kullanılması: Yayla Evleri Örneği", Doğu Karadeniz Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Kongresi, GÜMÜŞHANE, TÜRKIYE, 14-17 Mayıs 2015, ss.80-93
Kizilirmak İ., "Dünya’Da Ve Türkiye’De Sağlık Turizmi Karşılaştırmalı Durum Analizi Ve Stratejik Pazarlama Uygulamaları", 19. Ulusal Pazarlama Kongresi, GAZİANTEP, TÜRKİYE, 12-18 Nisan 2014, cilt.5, ss.12-18
Kizilirmak İ., Kaya F., Çifçi İ., "Turistler Açısından Şehir Içi Demiryolu Taşımacılığının Değerlendirilmesi: İstanbul Örneği", VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, AYDIN, TÜRKİYE, 3-6 Nisan 2014, ss.140-146
Kizilirmak İ., Küçükali S., "İstanbul Otelcilik Sektörünün Türk Turizminde Yeri, Önemi Ve Geleceğinin İncelenmesi", VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, AYDIN, TÜRKİYE, 3-6 Nisan 2014, ss.120-124
Kizilirmak İ., İzgi C. , "İnsan Kaynakları Departmanının Eğitim Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi", Geleneksel Turizm Paneli, İSTANBUL, TÜRKİYE, 11-11 Nisan 2014, ss.75-85
Kizilirmak İ., Güçlü G., "Turizm İşletmelerinde Pazarlama Aracı Olarak Sosyal Medyanın Önemi", 13. Geleneksel Turizm Paneli, İSTANBUL, TÜRKİYE, 11-11 Nisan 2014, ss.201-207
Kizilirmak İ., "Konaklama İşletmelerinde E-Pazarlama Faaliyetlerinin Etik Açıdan Değerlendirilmesi", 12. Geleneksel Turizmi Paneli, DÜZCE, TÜRKİYE, 17 Nisan 2013, ss.1-10
Çetin G., Kizilirmak İ., Şahin M.A., "Lodging Tax: A Justification Tool For Tourism Sustainability", Sustainability Issues and Challenges in Tourism, TÜRKİYE, 03-05 Ekim 2013
Kizilirmak İ., Şahin M.A., "İnanç Turizminde Belediyelerin Rolü: İstanbul İlçe Belediyelerine Yönelik Bir Araştırma", International Conference on Religious Tourism and Tolerance, TÜRKİYE, 09-12 Mayıs 2013, pp.877-891 (Özet)(Abstract)
Kizilirmak İ., "Ve Çevre Duyarlılığının Gelişiminde Yerel Yönetimlerin Rolü Ve Önemi", 3. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Ardahan Üniversitesi, ARDAHAN, TÜRKİYE, 2-4 Ekim 2013, pp.41-41
Kizilirmak İ., Albayrak A. , "İnavasyon Örneği Olarak Moleküler Mutfağin İstanbul’Daki Restoran İşletmelerinde Uygulanmasina Yönelik Bir Araştirma", 14. Ulusal Turizmi Kongresi, Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi, KAYSERİ, TÜRKİYE, 5 Aralık 2014 - 8 Aralık 2013, ss.55-72
Kizilirmak İ., "Turizm Sektörüne Yönelik Girişimcilik Faaliyetleri Açısından Adıyaman Turizminin İncelenmesi", 4. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, TÜRKİYE, 02-04 Mayıs 2012, pp.1-10
Kizilirmak İ., "Güneydoğu Anadolu Bölgesi Turizminin Geliştirilmesinde Gastronomi Turizminin Rolü", 12. Geleneksel Turizm Paneli, SAKARYA, TÜRKİYE, 16 Nisan 2012, ss.1-10
Kizilirmak İ., "Mütercim-Tercümanlık Bölümü Mezunlarının Turizm Sektöründe Tercüman/Rehber Olarak Çalışabilme Olanaklarının İncelenmesi", 3. Uluslararası Tercümanlık ve Geleceği Sempozyumu,, KIRGIZISTAN, 08-09 Kasım 2012, pp.1-10
Kizilirmak İ., "Kırsal Turizmin, Tatil Turizminin Geliştiği Yörelerde Uygulanabilirliği: Antalya İlindeki Seyahat Acentalarının Yaptığı Çalışmalar", 2. Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu, AKSARAY, TÜRKİYE, 20-22 Eylül 2012, ss.1-10
Kizilirmak İ., "Sosyal Turizmin Gelişiminde Yerel Yönetimlerin Rolü Ve Yapılan Uygulamalar", Uluslararası Değişen Dünyada Yerel Yönetimlerin Modernizasyonu Sempozyumu, KIRGIZISTAN, 30-31 Mayıs 2012, pp.1-10
Kizilirmak İ., "Kırgızistan-Bişkek’Te Yiyecek İçecek İşletmeciliği Yapan Girişimcilerin Profili Ve Karşılaştıkları Sorunlara Yönelik Bir Araştırma", 3. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, KIRGIZISTAN, 12-14 Mayıs 2011., pp.1-10
Kizilirmak İ., "Konaklama İşletmelerinde Kariyer Planlamasına Yönelik Yapılan Uygulamaların İncelenmesi: Kırgızistan-Bişkek Örneği", II. Turizmde İnsan Kaynakları Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKİYE, 11-13 Mart 2011, ss.1-10
Kizilirmak İ., "İstanbul’Da Faaliyet Gösteren Seyahat Acentalarının Otel İşletmeleriyle Karşılaştıkları Pazarlama Etiği İle İlgili Sorunlar Üzerine Bir Araştırma", 11. Ulusal Turizmi Kongresi, AYDIN, TÜRKİYE, 2-5 Aralık 2010, ss.1-10
Kizilirmak İ., "Kültür Başkenti Olmanın Ülke Tanıtımındaki Yeri Ve Önemi: İstanbul Örneği", 9. Geleneksel Turizmi Paneli, SAKARYA, TÜRKİYE, 15 Nisan 2010, ss.1-10
Kizilirmak İ., "Çevre-Turizm İlişkisi Ve Bu İlişkinin Ortaya Çıkardığı Olumsuz Sonuçlar", Uluslararası Çevre Sempozyumu, KIRGIZISTAN, 20-23 Mayıs 2009, pp.1-20
Kizilirmak İ., "Yöresel Turizm Tanıtma Vakıflarının Mevcut Durumlarının İncelenmesine Yönelik Bir Durum Çalışması", 10. Ulusal Turizmi Kongresi, İÇEL, TÜRKİYE, 21-24 Ekim 2009, ss.1-10
Kizilirmak İ., "Kırgızistan’Daki Otel İşletmelerinde Girişimciler Açısından Pazarlama Anlayışındaki Gelişmelerin İncelenmesi", 2. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, KIRGIZISTAN, 07-10 Mayıs 2008, pp.1-10
Kizilirmak İ., "Turizmde Yöresel Tanıtma Vakıfları Ve İkizdere İlçesine Uygulanabilirliği", III. İkizdere Kurultayı 2009, RİZE, TÜRKİYE, 8 Ağustos 2009, ss.45-56
Kizilirmak İ., "Türkiye’De İç Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Pazarlama Amaçlı Halkla İlişkiler (Mpr) Uygulaması: Anadolu Tatil Günleri", IV. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 23-27 Nisan 2008, ss.377-393
Kizilirmak İ., "Kırgızistan Turizm Sektörünün Gelişmesini Engelleyen Sorunlar Ve Çözüm Önerileri", Beşinci Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, KIRGIZISTAN, 11-13 Haziran 2007, pp.413-440
Kizilirmak İ., "Kırgızistan Turizm Sektörüne İlişkin Genel Bir Analiz Ve Geleceğe Yönelik Öngörüler", Beşinci Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, KIRGIZISTAN, 11-13 Haziran 2007, pp.1-11
Kizilirmak İ., "Sakarya’Nın Karasu İlçesinin Turistik Yönden Değerlendirilmesi", I. Ulusal Türkiye Turizmi Kongresi, SAKARYA, TÜRKİYE, 7-8 Eylül 2007, ss.803-820
Kizilirmak İ., "Turizmde Mesleki Kuruluşların Turizm Gelişimine Olan Katkıları: Kırgızistan Örneği", Beşinci Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, KIRGIZISTAN, 25-28 Mayıs 2007, pp.1-10
Kizilirmak İ., "İç Turizmde Niş Pazar Bölümü Olarak Eko Turizm", 2. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, ISPARTA, TÜRKİYE, 9-12 Kasım 2006, ss.125-138
Kizilirmak İ., "Doğu Karadeniz Bölgesi Turizminin Tanıtım Faaliyetleri Açısından Mevcut Durumunun İncelenmesi", Doğu Karadeniz Bölgesi Kalkınma Sempozyumu 2005, TRABZON, TÜRKİYE, 13-14 Ekim 2005, ss.35-56
Kizilirmak İ., "Kırgızistan’Da Seyahat Acentalarına Yatırım Yapan Girişimcilerin Karşılaştıkları Pazarlama Sorunları", Girişimcilik Kongresi, KIRGIZISTAN, 25-27 Mayıs 2006, pp.130-139
Kizilirmak İ., "Kongre Turizmi Açısından Kapadokya Bölgesi’Nin Dünü, Bugünü Ve Geleceği", 2000’li Yıllara Girerken Kapadokya’nın Turizm Değerlerine Bir Bakış Konulu Hafta sonu Semineri VI, NEVŞEHİR, TÜRKİYE, 26-28 Kasım 2000, ss.152-177
Kizilirmak İ., "Karadeniz Ekonomik İşbirliği Kapsamında Turizm İle İlgili Yürütülen Çalışmaların İncelenmesi Ve Ülkemiz Turizmine Olabilecek Etkilerin Değerlendirilmesi", I. Ulusal Türkiye Turizm Sempozyumu, İZMİR, TÜRKİYE, 2-3 Kasım 2000, ss.1-20
Kizilirmak İ., "Alternatif Turizm Olanakları Açısından Trabzon’Un İncelenmesi", Trabzon ve Turizm Semineri , TRABZON, TÜRKİYE, 18 Haziran 1999, ss.14-28
Kizilirmak İ., "Kültürel Turizm: Seyahat Acentalarının Gözüyle Ülkemiz Turizmi Açısından Değerlendirilmesi", Kültür Turizmi Semineri, KARABÜK, TÜRKİYE, 21-22 Nisan 1999, ss.33-43
Kizilirmak İ., "Konaklama İşletmelerince Son Yıllarda Haksız Rekabete Yol Açan Uygulamalar İle İlgili Bir Araştırma", Turizm Sektöründe Rekabet Stratejileri Konulu Hafta Sonu Semineri V, NEVŞEHİR, TÜRKİYE, 23-25 Ekim 1998, ss.41-65
Kizilirmak İ., "Turizm Rehberliğinin Gelişimi Ve Türkiye’Deki Konumu", Türkiye’de Turizm Gelişmesinde Turist Rehberlerinin Rolü Konulu Hafta Sonu Semineri IV, NEVŞEHİR, TÜRKİYE, 5-7 Aralık 1997, ss.121-173
Kizilirmak İ., "Turizm Rehberliğinin Gelişimi Ve Türkiye'Deki Konumu", Türkiye'de Turizmin Gelişmesinde Turist Rehberlerinin Rolü Konulu Hafta Sonu Semineri IV, NEVŞEHİR, TÜRKİYE, 05-07 Aralık 1997, ss.121-173
Kizilirmak İ., "Meslek Yüksekokulları Turizm Programı Mezunlarının İstihdamında Karşılaşılan Sorunlar", 21.Yüzyıla Doğru Meslek Yüksekokullarının Yeniden Yapılanması Uluslararası Sempozyumu, TÜRKİYE, 22-23 Mayıs 1996, pp.276-283
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Kizilirmak İ., "Turizm Pazarlamasi Yönetimi", TURİZM İŞLETMECİLİĞİ TEMEL KAVRAMLAR VE UYGULAMALAR, Akova O., Kızılırmak İ., Tanrıverdi H., Ed., DETAY YAYINCILIK, ANKARA, ss.91-125, 2015
Kizilirmak İ., "Otel İşletmelerinde Kişisel Satış Tekniklerinin Önbüro Departmanında Uygulanması (Kırgızistan-Bişkek’Teki Oteller Üzerinde Bir Araştırma)", İlke Matbaacılık, TRABZON, 2011
Kizilirmak İ., "Yayla Turizmi Tanıtım Açısından Eko Turizm Türü Olan Yayla Turizminin İncelenmesi", Detay Yayıncılık, ANKARA, 2006
Kizilirmak İ., Çakıcı C., "Turizmde Bölgesel Ortak Tanıtım Faaliyetleri Ve Önemi: Doğu Karadeniz Bölgesinde Yapılan Bir Araştırma Ve Sonuçları", Karadeniz Teknik Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Yayını , TRABZON, 2004
Aveshttp://aves.istanbul.edu.tr/ikizilirmak

 

Prof.Dr.Mehmet ERKAN

mehmeterkanProf.Dr.Mehmet ERKAN

Özgeçmiş
E - Postamehmet.erkan@istanbul.edu.tr
Web
Google
http://aves.istanbul.edu.tr/40441/
arama
Çalışma AlanlarıMuhasebe ve Denetim
Finansman
YayınlarıAtıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar: 14
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar: 0
Ulusal Yayınlardaki Atıflar: 19

Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Güvemli O., Erkan M., "Meslek Yüksek Okulları ve Muhasebe Eğitimi", Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmacıları Dergisi, ss.192-215, 2015
Erkan M., Yenigün T., "SMMM ve YMM’lerin Eğitim Durumları ve Sınavlardaki Başarıları", Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmacıları Dergisi, ss.216-239, 2015
Erkan M., "Regulatıons On Fraud Audıt In Publıcly-Held Companıes: A Comparatıve Study On The Turkısh And Us Capıtal Markets", International Journal of Business and Social Science, no.15, pp.251-257 , 2011
Erkan M., "Accounting Education In Ottoman State", International Journal of Business and Social Science, no.13, pp.210-214 , 2011
Erkan M., Aydemir O., "Merdiven Kayıt Yöntemi ve Günümüz Muhasebe Sistemi", Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmacıları Dergisi, ss.110-128, 2011
Erkan M., Karakoç M., "ISO 31000 Ve COSO ERM Karşılaştırması", Muhasebe Bilim Dünyası(MÖDAV) Dergisi, cilt.13, ss.1-19, 2011
Erkan M., Arıcı N., "Hata ve Hile Denetimi: Sermaye Piyasası Kurulu’na Kayıtlı Halka Acık Şirketlere İlişkin Düzenlemeler", Muhasebe ve Denetime Bakış, ss.29-45, 2011
Erkan M., Özdemir S., Karakoç M., "Avrupa Birliği Sürecinde Kamuda İç Denetim: Pamukkale Üniversitesi Örneği", Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, cilt.12, ss.85-109, 2010
Erkan M., Elitaş C., Aydemir O., Elitaş B.L., "The Use of Stairs Method in cost Accounting in The Ottoman State in 19 th Century", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.27-36, 2009
Erkan M., Yılmaz C., Elitaş C., "From Accountıng Scandals To Global Crisis", ” Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, cilt.14, ss.141-156, 2009
Erkan M., Elitaş C., Eleren A., "Maliyet Muhasebesi Dersi Eğitim Sürecinin İyileştirilmesinde Hata Türü Etkileri Analizi Yönteminin Kullanılması Eğitimi", Muhasebe ve Finansman Dergisi, ss.63-71, 2009
Erkan M., Elitaş C., Aydemir O., "Osmanlı’da Vakıf Muhasebesi ve Lala Sinan Paşa Vakıf Muhasebesi Örneği", Muhasebe ve Finansman Dergisi, ss.208-220, 2009
Erkan M., Ilter B., "Kobilerde İç Kontrol Yapısının Muhasebe Denetimine Katkısı", Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, cilt.1, ss.105-113, 2008
Erkan M., Aydemir O., Elitaş C., "Muhasebe Sistemleri ve Tekdüzen Hesap Planı Üzerine Teorik Bir Değerlendirme - II", Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, ss.119-126, 2007
Erkan M., Aydemir O., Elitaş C., "Muhasebe Sistemleri ve Tekdüzen Hesap Planı Üzerine Teorik Bir Değerlendirme - I", Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, ss.164-174, 2007
Erkan M., Topal Y., Elitaş C., "Küçük ve Orta Boy İşletmelerin Finansal Yönetim Uygulamaları: Afyonkarahisar Örneği", Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, cilt.11, ss.281-298, 2006
Erkan M., "Enflasyon Düzeltmesinin Kredi Analizine Etkisi", Mali Çözüm Dergisi, ss.104-121, 2006
Erkan M., Elitaş C., Çonkar K., "Teknolojik Gelişmelerin Üretim Maliyeti Unsurlarına ve Muhasebe Eğitimine Etkisi", Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.8, ss.327-342, 2006
Erkan M., Aydemir O., "İşletmelerin Finansman Kararları ve Yabancı Kaynak Kullanımı: Türkiye’de Bir Uygulama", Marmara Üniversitesi Muhasebe-Finansman Araştırma ve Uygulama Dergisi:Analiz, ss.131-139 , 2006
Erkan M., Aydemir O., "Türkiye’deki KOBİ ve Büyük Ölçekli İşletmelerin Yabancı Kaynak Gereksinimleri ve Finansman Tercihleri Açısından Değerlendirilmesi", Diyalog Dergisi, ss.139-150 , 2006
Erkan M., "Mevzuat Değişiklikleri Karşısında Muhasebe Eğitimi", Muhasebe ve Finansman Dergisi, ss.103-117 , 2006
Erkan M., Kahraman D., "İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Tesadüfi Yürüyüş Testi", Yönetim ve Ekonomi, Celal Bayar Üni. İ.İ.Bİ.F Dergisi, ss.11-24 , 2005
Erkan M., Can I., Eker H. , "2001 Finansal Krizin İşletmelerin Çalışma Sermayeleri Üzerindeki Etkileri (Afyonkarahisar’daki Mermer ve Gıda İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama)", Afyon Kocatepe Universitesi İ.İ.B.F.Dergisi, no.1, ss.51-70, 2004
Erkan M., Kula V., "KOBİ'ler için Yatırım Projelerinin Hazırlanmasında Finansal Etütler", AKÜ İ.İ.B.F. Dergisi, cilt.11, no.1, ss.50-61, 2001
Erkan M., Kula V., "Yatırım Proje Hazırlanmasında Gerçekleştirdikleri Finansal Etüdler Açısından KOBİ ve Büyük İşletmelerin Karşılaştırılması", Cumhuriyet Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, ss.143-158, 2000
Erkan M., Kula V., "Akredifle Ödeme ve İthalatçının Riske Karşı Korunması", Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.11-20, 1999
Erkan M., Kula V., Tufanoğlu E., "Yöneticiler Hissedarların Çıkarları Aleyhine Olacak Kadar Yüksek Seviyede Büyüme Gerçekleştirirler mi?", Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, ss.21-31, 1999

Kitap veya Kitaplarda Bölümler
Erkan M., Şahin M.A., Nasöz P., "Turizm İşletmelerinde Muhasebe, Finans ve Yatırım Proje Değerlemesi", Turizm İşletmeciliği: Temel Kavramlar ve Uygulamalar, Akova O., Kızılırmak İ., Tanrıverdi H., Ed., Detay Yayıncılık, Ankara, ss.321-348, 2015
Erdogan M. , Elitaş C., Erkan M., Aydemir O., "Muhasebe Hilelerinin Denetiminde Benford Yasası", Gazi Kitabevi, ANKARA, 2014
Erkan M., Aydemir O., "KPSS Muhasebe", ekin yayım ve dağıtım, BURSA, 2012
Erkan M., Bayraklı H.H., Elitaş C., "Muhasebe ve Vergi Denetiminde Muhasebe Hata ve Hileleri", ekin yayım ve dağıtım, BURSA, 2012
Erkan M., "Türk Ticaret Kanunu’nda Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma ve İç Denetim", ekin yayım ve dağıtım, BURSA, 2012
Erkan M., Elitaş C., Ceran Y., "Dönemsonu İşlemleri", ekin yayım ve dağıtım, BURSA, 2010
Erkan M., Elitaş C., Güvemli O., Aydemir O., Oguz M., Özcan U., "Accounting Method Used By Ottomans For 500 Years: Stairs Method", Maliye Bakanlığı, ANKARA, 2008
Erkan M., Elitaş C., Güvemli O., Aydemir O., Oguz M., Özcan U., "Osmanlı imparatorluğunda 500 Yıl Boyunca Kullanılan Muhasebe Yöntemi: Merdiven Yöntemi", aliye Bakanlığı, ANKARA, 2008
Erkan M., Can I., "Uşak Tekstil Sanayi Durum Araştırması", üniversite, UŞAK, 2005
Erkan M., Bayraklı H.H., ... V.D., Ed., "Uşak Tekstil Sanayi Durum Araştırması", üniversite, UŞAK, 2005
Erkan M., Bayraklı H.H., .. V.D., "2002 Yılı Uşak İli Sanayi Araştırması", üniversite, UŞAK, 2002

Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Erkan M., Karakoç M., Özdemir S., "İç Denetim Ve Coso Erm Yaklaşımı", 2.Ulusal Kurumsal Yönetim, Yolsuzluk, Etik Ve Sosyal Sorumluluk Konferansı, İSTANBUL, TÜRKİYE, 9-14 Haziran , ss.39-51
Erkan M., Elitaş C., Aydemir O., Elitaş B.L., "Hile Tespitinde Benford Kanunu: Afyonkarahisar İli Vergi Beyanları Üzerinde Ampirik Bir Uygulama", 1. Ulusal Kurumsal Yönetim, Yolsuzluk, Etik ve Sosyal Sorumluluk Konferansı, EDİRNE, TÜRKİYE, 22-24 Mayıs, ss.288-298
Erkan M., Elitaş C., Aydemir O., Yenigün T., "Double Entry Accounting System - Before Luca Pacioli", 12th World Congress of Accounting Historians, TÜRKIYE, 20-24 July , vol.2, pp.1776-1790
Erkan M., Elitaş C., Kalkan O., Özcan U., ". Accounting Education for the Practice of Stairs Method in the Ottoman State", 12th World Congress of Accounting Historians, TÜRKIYE, 20-24 July , vol.1, pp.703-712
Erkan M., Aydemir O., Yayla H., "Accounting Culture in the Ottoman Empire: An Examination of the Classical Period", Muhasebe Düşünce Kampı/ The Dıalectıcal Accountıng Camp, RİZE, TÜRKİYE, 3-8 August, ss.47-56
Erkan M., Aydemir O., Elitaş C., "Accounting Practices In Abbasids And A Sample Practice", 1. Balkan Ülkeleri Uluslararası Muhasebe ve Denetim Konferansı, TÜRKIYE, 07-10 Mart, pp.136-148
Erkan M., Aydemir O., Elitaş C., "Accounting System In Ilhanians And A Sample Practice", 1. Balkan Ülkeleri Uluslararası Muhasebe ve Denetim Konferansı, TÜRKIYE, 07-10 Mart, pp.191-205
Erkan M., Aydemir O., Elitaş C., "An Accounting System Used Between 14 Th And 19 Th Centuries In The Mıddle East: The Merdiven (Stairs) Method", Eleventh World Congress of Accounting Historians, FRANSA, July 19-22, pp.1-12
Erkan M., "Uşak İlindeki KOBİ ler", Uşak İli Sanayi Araştırması Paneli, UŞAK, TÜRKİYE, 10-11 Nisan, ss.21-33
Erkan M., Eleren A., "Küreselleşme sürecinde KOBİ’lerin Yeniden Yapılandırılması ve Bir Model Önerisi", l. Orta Anadolu Kongresi “KOBİ’lerin Finansman ve Pazarlama Sorunları, NEVŞEHİR, TÜRKİYE, 18-21 Ekim 2001 , ss.112-121
Erkan M., Topal Y., "KOBİ’lerin Sermaye Piyasası Yoluyla Finansmanı ve İMKB’deki KOBİ’lerle İlgili Bir Ampirik Çalışma", l. Orta Anadolu Kongresi “KOBİ’lerin Finansman ve Pazarlama Sorunları, NEVŞEHİR, TÜRKİYE, 18-21 Ekim 2001, ss.224-235
Erkan M., "afyon'daki KOBİ lerin finansal sorunları", Afyon İlinin Ekonomik Gelişmesi Paneli-İktisadi Araştırmalar Vakfı, AFYON, TÜRKİYE, 13-14 mayıs 1997, ss.220-223
Erkan M., "Kuruluş Yeri Seçiminin Üretim Maliyetlerine Etkisine", Türkiye I.Mermer Sempozyumu, AFYON, TÜRKİYE, 6-7 nisan 1995, ss.17-28
Aveshttp://aves.istanbul.edu.tr/mehmet.erkan/

 

Prof.Dr.Haluk TANRIVERDİ

haluktanrıverdiProf.Dr.Haluk TANRIVERDİ

Özgeçmiş

Dahili : 11654
E - Postahaluktanriverdi34@gmail.com
haluk.tanriverdi@istanbul.edu.tr
Web
Google
http://aves.istanbul.edu.tr/haluk.tanriverdi/
arama
Çalışma AlanlarıTurizm ve Otel İşletmeciliği
İnsan Kaynakları Yönetimi
Davranış Bilimleri
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Okul Yöneticiliği ve Eğitim Deneticiliği
Strateji Bilimi
Management
YayınlarıA- ULUSLARARASI YAYIN VE ETKİNLİKLER
A- 8. a) SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamı dışındaki uluslararası hakemli dergilerdeki yayınlar
(Sosyal Bilimlerde 30 puan) 34 Makale. (Sosyal Bilimlerde 30 puan)
36. Tanriverdi H., Koçaslan G., Perdeci O., (2017). "Örgütsel Adalet, Örgütsel Bağlılık ve Motivasyon
Arasındaki İlişki", Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, Vol.5, Pp.533-555, 2017 Ulakbilge; DOAJ, Erih
PLUS, CEEOL, Index Copernicus tarafından dizinlenmektedir.
35. Tanriverdi H., Kahraman Onur Cüneyt., "5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Lider-Üye Etkileşimi ve İşe
Yabancılaşma İlişkisi: Marmaris ve İstanbul Destinasyonlarında Bir Araştırma", Dokuz Eylül
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.18, pp.463-493, 2016.Dokuz Eylül Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi uluslararası bir dergiolup TÜBİTAK ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ
ve Bilgi Merkezi) Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, DOAJ (Directory of Open Access Journals),
Ulrichs’s Web-Global Serials Directory, EBSCOhost-Online Research Databases, ASOS (Akademia
Sosyal Bilimler İndeksi), Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi ve Academic Journals Database, SOBİAD:
Sosyal Bilimler Atıf Dizini veri tabanlarında taranmaktadır.
34. Tanrıverdi Haluk, Bayram Gül Nazik, Alkan Makbule. (2016). " Girişimcilik Eğitiminin Girişimcilik
Eğilimi Üzerine Etkisinin İncelenmesi", Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 1, Yaz
2016.ÇOMÜ, Dr. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi. Çanakkale. Girişimcilik
ve Kalkınma Dergisi;EBSCOHOST Business Source Complete, Index Copernicus Journals Master
List, Ulrichs, Periodical Directory, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research
Journal Indexing (DRJI), Open Academic Journals Index, The Global Impact Factor (GIF),Research
Bible, Jour nformatics, Assos Index, Akademik Dizin, Araştırmax, DergiPark tarafından taranmakta ve
endekslenmektedir.
33. Tanrıverdi Haluk, Akova Orhan, Çifçi İbrahim .(2016). "Açılış Otellerinde Dönüşümcü, Tam
Serbesti Tanıyan Liderlik Tarzlarının ve Çatışma Yönetim Stillerinin İşten Ayrılma Niyeti üzerine
Etkisi", KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 18 (30): 114-123. ISSN: 2147-7833. KMO
Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, TÜBİTAK ULAKBİM SBVT, EBSCO ve Türk Eğitim İndeksi
(TEİ tarafından taranmakta ve endekslenmektedir.
32.Tanrıverdi Haluk,Çakmak Can ve Altındağ Erkut (2016). “The Relationship of Organizational
Culture and Wage Policies in Turkish Family Firms", Business Management Dynamics Vol.5, No.7,
Jan 2016, pp.01-16. BMD is indexed in EBSCO HOST, Ulrich's Web, Cabell's Directories,
Contemporary Science Association, Index Copernicus, Scirus, Open J-Gate, New Jour, DOAJ, ZDB,
University Library of Regensburg and World Cat.
31. Zehir, Cemal; Keskin, Halit; Tanrıverdi, Haluk; Yasan, Ayhan. (2015). “The Effects of The
Structure of The Board of The Directors on the Performance of Small to Medium Scale Enterprises”.
International Business Research; Vol. 8, No. 12; 2015, ss.51-68, ISSN 1913-9004, E-ISSN: 1913-
9012, Published by Canadian Center of Science and Education, doi: 10.5339/ibr.v8n12p51,
International Business Research Dergisi; CrossRef, EBSCOhost, EconLit, ERA, Google Cscholar,
JEL, LOCKSS, NewJour, Open J-Gate, PKP Open Archives Harvester, ProQuest, SHERPA /RoMEO,
Ulrich’s, Universe Digital Library Akademik Veri tabanlarında indekslenmektedir.
30. Tanrıverdi, Haluk; Akova, Orhan; Latifoğlu, Nurcan Türkoğlu. (2015). " Yenidoğan Yoğun Bakım
Ünitelerinde İş Kazaları Riskleri ve Nedenlerine Yönelik Bir Araştırma", Uluslararası İşletme ve
Yönetim Dergisi C.:3 S.:2 Yıl:2015, ss. 234-260. Uluslararası İşletme ve Yönetim Dergisi cross ref,
TÜBİTAK ULAKBİM, Google Akademik, araştirmax Bilimsel Yayın İndeksi indekslerinde
taranmaktadır. DOI: http://dx.doi.org/10.15295%2Fbmij.v3i2.104
http://www.bmij.org/index.php/1/article/view/104
29. Akova Orhan, Tanrıverdi Haluk, Kahraman Onur Cüneyt., (2015). "Otel İşletmelerinde İş gören
Devir Hızına Etki Eden Risk Faktörlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma", Süleyman Demirel
Üniversitesi Vizyoner Dergisi Y.2015, C.6, S.12., ss.87-107. Vizyoner Dergisi, EBSCOHOST ve ASOS
Index tarafından taranmaktadır. Uluslararası hakemli bir e-dergidir. ISSN 1308-9552,
http://edergi.sdu.edu.tr/index.php/sduvd
28. Orhan Akova, Begum Dilara Emiroglu, Haluk Tanriverdi. (2015). “İş Stresi İle Çalışanların İş
Tatmini Ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındakı İlişki: İstanbul’daki 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir
Araştırma”, Journal Of Management, Marketing And Logistics (JMML), Year: 2015, Volume: 2, Issue:
4, Ss. 378-402. ISSN: 2148‐6670. Doı: 10.17261/Pressacademia.2015414469 JMML Dergisi,EBSCO,
Ulrich's, Open J-Gate, ISI - Internatiınal Scientific Indexing, DRJI - Directory of Research Journals
Indexing, ISRA - International Society for Research Activity, INFOBASEINDEX, SIS - Scientific
Indexing Services, TUBITAK, DergiPark, I2OR indekslerinde taranmaktadır.
27. Haluk Tanrıverdi, İlhan Kakırman, Engin Karakaya. (2015). “ Anadolu Liselerinde Okuyan
Öğrencilerin Bilgisayar İletişim Teknolojilerini Uygulama Yeterlilikleri ve Öğretim Tekniği Olarak
Kullanılma Sonuçlarının İncelenmesi”, Iğdır Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı / No. 8, Ekim /
October 2015: 109-130.. Iğdır Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi; Ulakbim, Akademia Sosyal Bilimler
İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Resarch
Journals Indexing (DRJI), EBSCO, Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,
ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index ve Türk Eğitim İndeksi tarafından taranmaktadır.PISSN:
2147-5717, E-ISSN: 2147-6152
26. Tanriverdi, Haluk, Erarslan, Nejla. (2015). “Okul Öncesi Çocukların Sosyal Uyum Ve Beceri
Düzeyleri İle Değer Kazanımları Arasındaki İlişki”, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 9, Bahar 2015, s.9-23, ISSN 2146–3727, Trabzon. KTU SBE
Sosyal Bilimler Dergisi, ASOS İndeksi, Türk Eğitim İndeksi, Arastirmax, Bilimsel Yayın İndeksi ve
İSAM tarafından taranmaktadır.
25. Tanrıverdi Haluk, Kavsut Aydın Berna. (2015). “Anadolu Öğretmen Lisesi Öğrencilerinin
Öğretmenliğe Yonelik Tutumları ve Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler Arasındaki İlişki”, Elektronik
Sosyal Bilimler Dergisi, Yaz-2015 Cilt:14 Sayı:54 (1-18). ISSN:1304-0278. Elektronik Sosyal Bilimler
Dergisi; TUBİTAK/ULAKBİM SBVT, EBSCO Publishing, ASOS, DOAJ ve INDEX COPERNICUS,
Araştirmax Bilimsel Yayın İndeksi, Cite FACTOR Veri Tabanlarında taranmaktadır.
24. Tanriverdi Haluk, Akova Orhan, Yıldırım Emel. (2015). " İş Kazaları Etkenlerinin Koruyucu
Kullanma ve İş Kazaları Yönetim Yaklaşımı Düzeyi İle İlişkisi: Ameliyathane Ünitelerinde Çalışan
Sağlık Personeli Üzerine Bir Araştırma", Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,
Cilt: 6, Sayı: 10, ss. 19-32, Kars. KAÜ İİBF Dergisi, EBSCOHost, ProQuest, Google Scholar, Index
Copernicus, Ceeol, Arastırmax, AsosIndex, TO-KAT ve Akademik Dizin endekslerince taranmakta,
ULAKBIM tarafından izlenmektedir. ISSN 1309-4289.
23. Tanrıverdi, Haluk., Şahin, Mehmet Altuğ. (2014). "Konaklama İşletmelerinde Kat Hizmetleri
Çalışanlarının Hizmet İçi Eğitim Kalite Algısı ile Motivasyon Düzeyleri Arasındaki İlişki: İstanbul
Bölgesinde Bir Araştırma", Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: 2014, Cilt: 21, Sayı : 2, ss: 129-140, ISSN:1302-0064, Yönetim ve
Ekonomi Dergisi Uluslararası Hakemli Dergi Olup, , EconLit Veri Tabanı”, “EBSCO Veri Tabanı”,
“ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı" "Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS)" ve "Directory of
Open Access Journals (DOAJ) Veri Tabanı", "Index Copernicus" ve "Dergi Park" a kayıtlıdır.
Uluslararası hakemli dergidir. ISSN:1302-0064,
http://www2.cbu.edu.tr/yonetimekonomi/dergi/pdf/C21S22014/129-140.pdf
22. Tanrıverdi, Haluk., Akhoroz, A., İstanbullu İ., (2014). “ "Sağlık İşletmelerinde Çalışan Hemşire ve
Ebelerin Yönetim ve Organizasyon Kavram ve Uygulamalarına Bakış Açıları Üzerine Bir Araştırma",
Uluslararası İşletme ve Yönetim Dergisi C.:2 S.:1 Yıl:2014, ss. 1-17, Akademik Platform, Karabük.
Uluslararası İşletme ve Yönetim Dergisi cross ref, TÜBİTAK ULAKBİM, Google Akademik, araştirmax
Bilimsel Yayın İndeksi indekslerinde taranmaktadır. ISSN: 2148-2586,
DOI: http://dx.doi.org/10.15295%2Fbmij.v2i1.42,
http://www.bmij.org/index.php/1/article/download/42/57
21. Erdem Birol, Tanrıverdi, Haluk., (2014). “ Bankacılıkta Hizmet Kalitesinin Kurum İmajına ve
Müşteri Bağlılığına Etkisi ve Bir Araştırma”, Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları
Dergisi, Ocak-Nisan 2014, Sayı: 01, Cilt: 01, ss. 77-99, İlkbahar Dönemi, İstanbul.
http://www.uhpadergisi.com, ISSN: 2148-4767, Editör: Sefer Gümüş, ID:07, K: 10, K. Çekmece-
İstanbul.
20. Tanriverdi Haluk, Sağır Sena. (2014). " Lise Öğrencilerinin Sosyal Ağ Kullanım Amaçlarının ve
Sosyal Ağları Benimseme Düzeylerinin Öğrenci Başarısına Etkisi", Adıyaman Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 7, Sayı 18, Aralık 2014, ss. 775-822, ISSN: 1308–9196, ADU, SBE
Dergisi, Uluslararası Hakemli E-Dergi/ Referee International E-Journal statüsünde olup, “ASOS
(Akademia Sosyal bilimler ), Academickeys, Akademik Dizin, Araştırmax, DOAJ, DRJI, Ebscohost,
İSAM, NEWJOUR, OAJI, OCLC World Cat, Research Bible, TÜRK Eğitim İndeksi, Tübitak Ulakbim”
Veri Tabanlarında taranmaktadır. Uluslararası Hakemli E-Dergidir. DOI
Numarası:http://dx.doi.org/10.14520/adyusbd.849.
19. Tanriverdi Haluk., Altındağ, E. (2014). "Organizational Ethics and Climate, Organizational
Commitment, And Organizational Citizenship At Health Institutions In Turkey", European Journal of
Business and Social Sciences, Vol. 3, No. 6 , pp 46-60, September 2014. P.P. 46 - 60 URL:
http://www.ejbss.com/recent.aspx ISSN: 2235 -767X JBSS Dergisi, Cabell's, Ulrichs, Index
Copernicus, Ebsco Host, DOAJ, Pro Quest,Econbiz, Cite Factor, New Jour, BOAI 10, CS, UDL,
DRJI,J Gate, Universal Impact Factor, S Journals, Academia Edu, İndeks veritabanlarında
taranmaktadır.
18. Talip Pinar, Cemal Zehir, Hakan Kitapçi, Haluk Tanriverdi (2014) "The Relationships between
Leadership Behaviors Team Learning and Performance among the Virtual Teams",International
Business Research ISSN 1913-9004 (Print), ISSN 1913-9012 (Online), DOI: 10.5539/ibr.v7, n5. p68-
79. International Business Research is accepted for listing in the Cabell's, CrossRef, DOAJ,
EBSCOhost, EconLit, ERA, Google Scholar, JEL, Lockss, Open J-Gate, PKP Open Archives
Harvester, ProQuest, Ulrich's, Universe Digital Library. Toronto, Canada.
17.Tanrıverdi Haluk, Işık Sevgül. (2014). "Sağlık Profesyonellerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi
Davranışları İle İş Yaşam Kaliteleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi", Karadeniz Teknik Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 7, Bahar 2014, s.125-134, ISSN 2146–3727,
Trabzon. KTU SBE Sosyal Bilimler Dergisi, ASOS İndeksi, Türk Eğitim İndeksi, Arastirmax, Bilimsel
Yayın İndeksi ve İSAM tarafından taranmaktadır.
16. Tanriverdi Haluk., Paşaoğlu S., (2014). “Dönüşümcü Liderlik, Örgütsel Adalet Ve İş Tatmini
Arasındaki İlişkileri Belirlemeye Yönelik Okul Öncesi Öğretmenleri Üzerinde Bir Araştırma” ",
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Yaz-2014 Cilt:13 Sayı:50 (274-293). ISSN:1304-0278. Elektronik
Sosyal Bilimler Dergisi; TUBİTAK/ULAKBİM SBVT, EBSCO Publishing, ASOS, DOAJ ve INDEX
COPERNICUS, Araştirmax Bilimsel Yayın İndeksi, Cite FACTOR Veri Tabanlarında taranmaktadır.
15. Zehir, C., Akyuz, B., Tanriverdi, Haluk., (2012). “A Test of the Mediating Role of Fairness
Perceptions in the Relation Between Servant Leadership Behavior and Job Performance”, British
Journal of Arts and Social Sciences ISSN: 2046-9578, Vol.10 No.I (2012), BJASS is accepted for
listing in the EBSCO, SSRN, DOAJ, Ulrich, Cabell's. Of Referred Publications. British Journal of Arts
and Social Sciences is monitored by Social Sciences Citation Index (SSCI). November 2012; 1-17
;London, United Kingdom.
14. Tanriverdi, Haluk., Sarıhan, Mucize., (2013).” İşe Bağlılığın, Tükenmişlik ve Depresyon Düzeyleri
Üzerindeki Etkileri: Sağlık Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma”, Uluslararası İşletme ve Yönetim
Dergisi, Cilt 1, Sayı 2 (1): ss.210-232. Akademik Platform. Karabük. ISSN: 2148-2586 DOI :
http://www.bmij.org/index.php/1/article/view/34 , DOI: http://dx.doi.org/10.15295%2Fbmij.v1i2
13. Tanrıverdi, Haluk., (2012). “ Hastaların, Hasta Hakları Konusundaki Farkındalık Düzeylerinin
İncelenmesi”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, (TSAD), Akademisyenler Birliği Yayın Organı. Yıl:
16, Sayı :163: Aralık 2012.SS.101-122, Berikan Matbaacılık ve Yayıncılık, Ankara. (TSAD Dergisi
Tübitak Ulakbim, Ebsco Indeks ve Asos İndekste indekslenmektedir. Uluslararası Hakemli Bir
Dergidir). ISSN 1301-370X. Uluslararası Hakemli Akademik Dergidir.
12. Tanrıverdi, Haluk., (2012). “Kişilik Özelliklerinin İş Değerlerine Ve Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi
:Hastane Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, (TSAD),
Akademisyenler Birliği Yayın Organı. Yıl: 16, Sayı :162: 189-210, Berikan Matbaacılık ve Yayıncılık,
Ankara. (TSAD Dergisi Tübitak Ulakbim, Ebsco Indeks ve Asos İndekste indekslenmektedir.
Uluslararası Hakemli Bir Dergidir). Ağustos 2012. ISSN : 1301-370X. Uluslararası Hakemli Akademik
Dergidir.
11. Adıgüzel, Orhan., Tanrıverdi, Haluk., Özkan, Döndü., S., (2011). “Mesleki Profesyonellik ve Bir
Meslek Mensupları Olarak Hemşireler Örneği”, Journal Of Administrative Sciences, Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi,. Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilimleri Dergisi,. Cilt: 9,
Sayı: 2, s. 235-259, Çanakkale. (The Journal Of Administrative Sciences is accepted for listing in the
Worldwide Political Science Abstract Database, ProQuest Political Science and ProQuest Social
Science Journals, An international database Directory of Open Access Journals (DOAJ) and Tübitak
Ulakbim Database). ISSN: 1304 – 5318, E-ISSN: 2147-9771, Eylül 2011. Çanakkale. Uluslararası
hakemli ve uluslararası indeksli bir dergidir.
10. Tanrıverdi, Haluk., Adıgüzel, Orhan., Çiftçi, Münire., (2010). “ Sağlık Yöneticilerine Ait İletişim
Becerilerinin Çalışan Performansına Etkileri: Kamu Hastanesi Örneği ”, Süleyman Demirel
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2010/1, Sayı: 11, 101-122, Isparta, (SDÜ Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi Ebsco İndeks ve Asos İndekste indekslenmektedir). ISSN/E-ISSN : 1305-
7774.
9. Tanrıverdi, Haluk., Özmen, Mehmet Ersoy., (2011). “Sağlık Çalışanlarının Hasta Haklarına İlişkin
Bilgi Düzeylerinin Hasta Memnuniyetine Etkisi” Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, (TSAD),
Akademisyenler Birliği Yayın Organı. Yıl: 2011,(3) Sayı:3: 85-109, Ankara. (TSAD Dergisi Tübitak
Ulakbim, Ebsco Indeks ve Asos İndekste indekslenmektedir. Uluslararası Hakemli Bir Dergidir).Yıl: 15
Sayı 3 Aralık 2011, ISSN: 1301-370X. Uluslararası Hakemli Akademik Dergidir.
8. Tanrıverdi, Haluk., Erdem, Şennur., (2010). “Sağlık Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi İle Tatmin
Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi ve Bir Uygulama” Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, (TSAD),
Akademisyenler Birliği Yayın Organı. Yıl: 2010,(1) Sayı :1, Sayı: 73-92, Ankara. TSAD Dergisi Tübitak
Ulakbim, Ebsco Indeks ve Asos İndekste indekslenmektedir Uluslararası Hakemli Bir Dergidir.) Yıl 14
Sayı 1 Nisan 2010. ISSN : 1301-370X. Uluslararası Hakemli Akademik Dergidir.
7. Aksoy, F., Tanrıverdi, Haluk., Demirhan, H., Yıldırım Y.S., , (2009.).“Kamu Sektöründe İş Sağlığı
ve Güvenliği ” Haseki Tıp Bülteni, Cilt: 47, Sayı: 3, Temmuz-Ağustos-Eylül 2009, The Medical
Bulletin of Haseki Training and Research Hospital, 110-113, ISSN: 302-0072, İstanbul. (Haseki Tıp
Bülteni, Gale/Cengage Learning, Index Copernicus, EBSCO Database, Turkish Medline-National
Citation Index, Excerpta Medica/EMBASE, SCOPUS, TÜBİTAK/ULAKBİM Türk Tıp Dizini, Cinahl ve
Türkiye Atıf Dizini tarafından indekslenmektedir). Yıl: 2009 Ay: 9 Cilt: 47 Normal Sayı 3.
http://www.hasekidergisi.com/sayilar/32/110-113.pdf. Uluslararası periyodik bir dergidir.
6. Tanrıverdi, Haluk., (2008).“Workers’ Job Satisfaction and Organizational Commitment : Mediator
Variable Relationships of Organizational Commitment Factors”, The Journal of American Academy of
Business, Cambridge; Vol. 14, Number 1,,September 2008; 152-163 (2008). (The Journal of
American Academy of Business, Cambridge is accepted for listing in the ABI/INFORM (ProQuest) and
CABELL’S and ULRICH’S DIRECTORIES of Refereed Publications). ISSN: 1540-1200.Miami, USA.
5. Tanrıverdi, Haluk., Zehir, C., (2006).“ Impact of Learning Organizations’ Applications and Market
Dynamism on Organizations’ Innovativeness and Market Performance” The Business Review,
Cambridge; Vol. 6, Number 2, December 2006; 238-245 (2006). (The Business Review, Cambridge is
accepted for listing in the ABI/INFORM (ProQuest), CABELL’S and ULRICH’S DIRECTORIES of
Refereed Publications). The Business Review, Cambridge is indexed in the CABELL'S and ULRICH'S
DIRECTORIES of Refereed Publications ISSN: 1553-5827
http://www.jaabc.com/brcv6n2preview.html.
4. Zehir, C., Acar, Z., Tanrıverdi, Haluk., (2006). “Identfying Organizational Capabilities As Predictors
of Growth and Business Performance”, The Business Review, Cambridge; Summer 2006; 5, 2;
ABI/INFORM Global, pg 109-116. (2006). (The Business Review, Cambridge is accepted for listing in
the ABI/INFORM (ProQuest), CABELL’S and ULRICH’S DIRECTORIES of Refereed Publications).
ISSN 1553 – 5827.
3. Kazan, H., Ergülen A., Tanrıverdi, Haluk., (2006).“Process and Quality Model for the Production
Planning and Control Systems”, The Journal of American Academy of Business, Cambridge; Vol. 10,
Number 1,, September 2006; 290-297 (2006). (The Journal of American Academy of Business,
Cambridge is accepted for listing in the ABI/INFORM (ProQuest) and CABELL’S and ULRICH’S
DIRECTORIES of Refereed Publications). ISSN: 1540-1200.
2. Tanrıverdi, Haluk., (2006).” Sanayi İşletmelerinde Çalışanların İş Tatminsizliği Sorunları Üzerine
Bir Araştırma”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomik ve Sosyal
Araştırmalar Dergisi, Bahar 2006, Cilt: 3, Yıl: 2, Sayı: 1, 3:1-29, Bolu, (Ekonomik ve Sosyal
Araştırmalar Dergisi, Ebsco Host, Index Copernicus, Contemporary Science Association, Cabells
Directories İndeksleri tarafından indekslenmektedir). ISSN (Basılı) : 1306-2174 ISSN (Elektronik) :
1306-3553.
1. Tanrıverdi, Haluk., Oktay, K., . (2002). “ Turizmde Tüketici Sorunları ve Tüketici Haklarının
Korunması Üzerine Bir Araştırma “, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yönetim ve Ekonomi, Yıl : 2002, Cilt : 9, Sayı: 1-2, Celal Bayar
Üniversitesi Yayını, 123-134, Manisa. (Yönetim ve Ekonomi Dergisi EconLit Veri Tabanı”, “EBSCO
Veri Tabanı”, “ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı" "Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS)" ve
"Directory of Open Access Journals (DOAJ) Veri Tabanı" na kayıtlıdır). ISSN/E-ISSN : 1302-0064…
Uluslararası hakemli dergidir.
A- 8.b. Alan indekslerince taranan hakemli dergilerdeki ve Türkiye’de hakemli dergilerdeki yabancı
dilde yayınlar (sadece Sosyal Bilimler için geçerlidir) 8 Makale. 25 Puan.
A- 10. Yurt dışında veya Türkiye’de hakemli olmayan dergilerdeki yabancı dilde yayınlar (sadece
Sosyal Bilimler için geçerlidir)
A- 12. Uluslararası bir kuruluş tarafından düzenlenen uluslararası bilimsel toplantılarda
A- 12. a. Sözlü sunulan ve tam metni ya da özeti yayınlanan bildiri. 8 Bildiri. 12 Puan.
8. Mert Oktay, Tanrıverdi Haluk., (2015). "112 Acil Sağlık Hizmetlerinde Görev Yapan Acil Tıp
Teknisyenleri Ve Paramediklerin Duygusal Zekâ İle Örgütsel Vatandaşlık Düzeyleri Arasındaki
İlişkilerin İncelenmesi”, 3.Uluslararası Paramedik Kongresi ve Ambulans Rallisi, Akdeniz Üniversitesi,
Paramedik Derneği (PARDER), T.C. Sağlık Bakanlığı, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, 3-6 Aralık 2015,
Siam Elegance Hotels, Antalya, Türkiye. Bildiri Özetleri Kitapçığı, ss. 13-14. (Kongrede Sözel Bildiri
Dalında En İyi 2. Bildiri Seçildi). Özet Bildiri Olarak Sunuldu.
7. Öztürk Reyhan, Tanrıverdi Haluk., (2015). “112 Acil Sağlık Hizmetlerinde Görev Yapan Acil Tıp
Teknisyenleri (ATT) ve Paramediklerin Yaşam Desteği Uygulamaları İle Öz Liderlik Düzeyleri
Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi”,3.Uluslararası Paramedik Kongresi ve Ambulans Rallisi,Akdeniz
Üniversitesi, Paramedik Derneği (PARDER), T.C. Sağlık Bakanlığı, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, 3-6
Aralık 2015, Siam Elegance Hotels, Antalya, Türkiye. Bildiri Özetleri Kitapçığı, ss. 11-12. Özet Bildiri
Olarak Sunuldu.
6. Emiroğlu, B.D., Akova O, Tanrıverdi H. (2015). “ The Relationship Between Turnover Intention and
Demographic Factors In Hotel Businesses: A Study At Five Star Hotels In Istanbul”, First Day
(23.07.2015), Salon III (13.00-14.30) Hospitality Mangement, 11. International Strategic Management
Conference, July 23-25, 2015, Vienna-Austria. Procedia - Social and Behavioral Sciences 207 ( 2015 )
385 – 397, Tam Metin Olarak Yayınlanan Sözel Bildiri.
5. Tanrıverdi Haluk, Alkan Makbule (2015). “Analyzing of the Relationships Among Entrepreneurs’
Entrepreneurship, Innovation, Innovative Thinking and Level of Innovative Entrepreneurship”, The
World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship - Entrepreneurship For
Technology And Innovation-Based Sustainable Development , İstanbul University, Conference Book,
s.126, Özet Bildiri-OP 558, ISBN: 978-605-9811-01-9, WOW İstanbul Convention Center, 28 and 30
May 2015, www.istanbuluniversityinnovation.org. Özet Bildiri.
4. Tanrıverdi Haluk, Bayram, Gül Nazik. (2015). “A Research to Examine Linking with the Impact of
Entrepreneurship Training Over Entrepreneurship Tendency” The World Conference on Technology,
Innovation and Entrepreneurship - Entrepreneurship For Technology And Innovation-Based
Sustainable Development , İstanbul University, Conference Book, s.72, Özet Bildiri-OP 298, ISBN:
978-605-9811-01-9, İstanbul University, WOW İstanbul Convention Center, 28 and 30 May 2015,
www.istanbuluniversityinnovation.org Özet Bildiri.
3.Yanılmaz, Gül İpek., Niksarlı, Ebru Orak., Tanrıverdi, , Haluk., (2013). “Hastane Yöneticilerinin Etik
Liderlik Özellikleri İle Hemşire Performansı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi”, 4.Uluslararası Sağlık ve
Hastane Yönetimi Kongresi, Sağlık Kuruluşlarında Stratejik Planlama ve Yönetim, Dünya Kongre
Turizm Organizasyon Ltd.Şti., Sağlık Bakanlığı, Sağlık Akademisyenleri Derneği Destekleriyle, 11-14
Aralık 2013, Atlantis Hotel, Belek, Antalya. Özet Bildiri.
2. Altındağ, E., Tanrıverdi, H., Zehir, C., (2009).“The Relationship Between Business Process
Reengineering and The Performance Measurement Systems: An Empirical Study In Turkey”, 5th
International Strategic Management Conference, “Striking the Right Balance Between Existing
Strategy and New Opportunities With Special Emphasis on Turbulent Markets” Beykent University,
Gebze Institute of Technology, Çanakkale Onsekiz Mart University, Stellenbosch University, July 02-
04,2009 Stellenboch, South Africa., Proceedings of 5 th International Strategic Management
Conference ss. 337-346. Stellenboch, South Africa (2009). (“Süreç Yenileme ve Performans Ölçü
Sistemleri Arasındaki İlişki: Türkiye’de Uygulamalı Bir Çalışma”, 5. Uluslararası Stratejik Yönetim
Konferansı, "Çalkantılı Pazarlarda Mevcut Stratejiler ile Yeni Fırsatlar Arasında Denge", Gebze
Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Beykent Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve
Stellenbosch Üniversitesi. Stellenbosch İleri Araştırmalar Enstitüsü, 2-4 Temmuz 2009. Stellenbosch,
Güney Afrika. 2009. Konferans Kitabı, sayfa 337-346. Stellenboch, Güney Afrika. (2009). Tam Metin
Olarak Yayınlanan Sözel Bildiri.
1. Bozkuş, H.F., Tanrıverdi, Haluk., (1992). “Çevre Korumada ve Düzenlemede Ormanlar” Türk
Devletleri Arasında 1. İlmi İşbirliği Konferansı- Çevre 92., 22-24 Haziran 1992 1. Cilt, s. 159-167,
Atatürk Kültür Merkezi, Lefkoşe, KKTC. 1992. Tam Metin Olarak Yayınlanan Sözel Bildiri.
A- 12. b. Tam metni ya da özeti yayınlanan poster
B- ULUSAL YAYIN ve ETKİNLİKLER
B- 1. Kitap yazarlığı (ISBN numarası olan, yayınlanmış bilimsel kitap yazarlığı) 2 Kitap. 50 Puan.
2. Tanrıverdi Haluk, (2016). “Turizm Hizmetlerinin Sağlığı ve Yönetimi”, Değişim Yayınları, Melisa
Matbaası, İstanbul. ISBN 978-605-4925-87-2
1. Tanrıverdi Haluk, Köksal G., (2012). “112 Acil Sağlık Hizmetleri Yönetimi” Beta Yayınları, Beta
Yayınları, Beta Basım Yayım Dağıtım. 1.Baskı, İstanbul. ISBN 978-605-377-693-2
B- 2. Kitap bölüm yazarlığı (Her bir kitap için) (ISBN numarası olan, yayınlanmış bilimsel kitap
içinde bölüm yazarlığı) 4 Bölüm Yazarlığı. 20 Puan.
4. Tanrıverdi Haluk, Çifçi Merve Aydoğan, Yılmaz Arif. (2015). "Turizm işletmelerinde Yönetim ve
Organizasyon", "Turizm İşletmeciliği-Temel kavramlar ve Uygulamalar" Kitabı İçinde (Editörler: Orhan
Akova, İsmail Kızılırmak ve Haluk Tanrıverdi. Detay Yayıncılık, 2015, Ankara. ISBN 978-605-4940-92-
9
3. Tanrıverdi, Haluk, (2013) “Sağlık Hizmetlerinde İletişim”, (“Sağlık Kurumları Yönetimi Kitabı İçinde
- Editör: Selma Altındiş ), Atatürk Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayınları, ATA-AÖF, 2013-2014-
2015. Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
2. Tanrıverdi Haluk, (2012) “Sağlık Hizmetlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi”, “Sağlık İşletmeciliği”
İçinde (Editör: Doç. Dr. Metin Ateş), Beta Yayınları, Beta Basım Yayım Dağıtım 2.Baskı Ağustos
2012.İstanbul ISBN 978-605-377—547-8
1. Tanrıverdi Haluk, (2012) “Sağlık İşletmelerinde Halkla İlişkiler”, “Sağlık İşletmeciliği “İçinde (Editör:
Doç. Dr. Metin Ateş), Beta Yayınları, Beta Basım Yayım Dağıtım 2.Baskı Ağustos 2012.İstanbul. ISBN
978-605-377—547-8
B- 3. TÜBİTAK – ULAKBİM ulusal veritabanlarında taranan yurt içi hakemli dergilerde yayınlanmış
(Sosyal bilimlerde yurt içi tüm hakemli dergilerde)
B- 3. a) Özgün araştırma, makale. 1 Makale. 20 Puan.
1. Tanrıverdi, Haluk., Demirkol, Ş., ve İşlek, E., (2001). “Dört ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde
Çalışan Personelin Psikolojik Sorun ve Şikayetleri “ Gazi Üniversitesi, Ticaret ve Turizm Eğitim
Fakültesi Dergisi, Yıl : 2001, Sayı : 5, 101-116. Ankara. (Gazi Üniversitesi, Ticaret ve Turizm Eğitim
Fakültesi Dergisi, Tübitak Ulakbim Veri Tabanında ve ASOS İndekste indekslenmektedir).ISSN: 1301-
4838.
B- 4. TÜBİTAK – ULAKBİM ulusal veritabanlarında taranan dergiler haricinde yer alan yurt içi
hakemli dergilerde yayınlanmış
B- 4. a) Özgün araştırma, makale 5 Makale. 10 Puan.
5. Tanrıverdi Haluk, Kılıç Neslihan. (2016). "Algılanan Örgütsel Destek ve Örgütsel Yabancılaşma
Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Hacettepe Üniversitesi, Sosyolojik Araştırmalar E-Dergisi, Yıl: 2016,
21.02.2016, s.1-18, Ankara. Ulusal Hakemli Bilimsel Dergidir.
http://www.sdergi.hacettepe.edu.tr/makaleler/Tanriverdi-kilic-algilanan-orgutsel-destek-02.2016.pdf
4. Tanrıverdi Haluk, Akova Orhan, Zorlu Rabia. (2014). " Hemşirelik Mesleğine Yaklaşım ile
Toplumsal Statü Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Sağlıkta Performans Ve Kalite Dergisi, T.C. Sağlık
Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı
Yayını, Sayı : 7, Yıl : 2014, www.kalite.saglik.gov.tr, ISSN: 1309-1972, ss. 115-142, Ankara. Hakemli
Bilimsel Dergidir.
3. Tanrıverdi Haluk, Akova O., Çevik B., (2014). " Tıp Etiği Açısından Hekim Hakları ", Bitlis Eren
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 3, Sayı : 1, 21-30, Bitlis, e-ISSN 2147-5598
2. Tanrıverdi, Haluk., Teker, Ç., , (2010). ”Eğitim Hastanelerinde Asistan Doktorların Klinik İş Yükleri
Bakımından Performans Ölçütlerinin Karşılaştırılması”, Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi, T.C.
Sağlık Bakanlığı, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire
Başkanlığı Yayını, ISSN: 1309-1972, Sayı: 1 Ocak 2010:ss. 114-136, Ankara, Hakemli Bilimsel
Dergidir.
1. Tanrıverdi, Haluk., Oktay, K., (2001). “ Otel İşletmelerinde İşgören Motivasyonuna Yönelik Bir
Araştırma “, Turizm Akademik Dergisi, Yıl : 2001, sayı : 2, Gazi üniversitesi Vakfı ve American Hotel
and Motel Association, Uluslararası Turizm İşletmeciliği Programları, Turizm Akademik Dergisi, 33-41,
Ankara.
B- 6. Ulusal ve uluslararası katılımlı bilimsel toplantılarda
B- 6. a) Sözlü sunulan ve tam metni ya da özeti yayınlanan bildiri. 12 Bildiri. 6 Puan.
12. Tanrıverdi Haluk; Halime Dervişoğlu. (2015). "Yenidoğan Yoğun Bakim Birimlerinin Bakım ve Tedavi Süreci
Uygulamalarının Hemşirelerin İş Tatminine Etkilerinin İncelenmesi", 15. Ulusal Hemsirelik Kongresi, Atatürk
Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 10-12 Eylül 2015. Sözlü Bildiri. Sozel Oturum 2, Tarih/Date: 11.09.2015,
14:30 - 16:00, Salon/Hall: B, Sunum Numarasi:SS-038, Bildiri Kitapçığı, s.73.Atatürk Üniversitesi Nenehatun
Kültür Merkezi, Erzurum. Sözlü olarak sunulan bildiri.
11. Tanrıverdi, Haluk; Özmen, Şenay., (2015). “Doktor ve Hemşirelerde Tükenmişlik İle Rol çatışması
ve Rol Belirsizliği Arasındaki İlişki”, 9. Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, Marmara
Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, 8-9 Ekim 2015, Marmara Üniversitesi,
Haydarpaşa Kampusu, Reşat Kaynar Salonu, İstanbul. Sözel Bildiri.
10. Tanrıverdi, Haluk;, Kartal, Hatice., (2015). “Hemşirelerde Algılanan Örgütsel Destek İle Mesleki
Bağlılık Arasındaki ilişkinin İncelenmesi üzerine Bir Araştırma”, 9. Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi
Kongresi, Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, 8-9 Ekim 2015,
Marmara Üniversitesi, Haydarpaşa Kampusu, Reşat Kaynar Salonu, İstanbul. Sözel Bildiri.
9. Tanrıverdi, Haluk; Çiftler, Gülbahar., (2015). “Hemşirelerin Örgütsel Bağlılık ve iş Tatmini
İlişkilerinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma”, 9. Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi,
Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, 8-9 Ekim 2015, Marmara
Üniversitesi, Haydarpaşa Kampusu, Reşat Kaynar Salonu, İstanbul. Sözel Bildiri.
8. Tanrıverdi, Haluk; Akıncı Figen,. (2015). “Kanser Hastalarıyla Çalışan Sağlık Personelinde Ölüm
Kaygısı”, 9. Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri
Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, 8-9 Ekim 2015, Marmara Üniversitesi, Haydarpaşa Kampusu,
Reşat Kaynar Salonu, İstanbul. Sözel Bildiri.
7. Özkan, D.,S., Adıgüzel, O., Tanrıverdi, Haluk., (2011). “Algılanan Liderlik Özelliklerinin çalışan
Motivasyonuna Etkisi”, 5.Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Okan Üniversitesi, 13-16 Ekim 2011,
Lykia World, Fethiye, Sözel Bildiri, S2-6, 14 Ekim 2011, 14.00-15.30, Sözel Bildiriler, S2-6, Muğla.
B.6.A.
6. Tanrıverdi, Haluk., Akhoroz, A., İstanbullu İ., (2009). “ Sağlık İşletmelerinde Çalışan Hemşire ve
Ebelerin Yönetim ve Organizasyon Kavram ve Uygulamalarına Bakış Açıları Üzerine Bir Araştırma ”
‘Uluslararası Katılımlı 12. Ulusal Hemşirelik Kongresi’, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve Hemşirelik Eğitimi Derneği. Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi,
20-24 Ekim 2009. Sivas. 2009. Sözel Bildiri. Kongre Kitabı, S-5, s 112, Sivas. B.6.A.
5 Tanrıverdi, Haluk., , Demirhan, H., Aksoy, F., Yıldırım Y.S., .(2009). “Kurumsal Kimliğin
Oluşmasında Hekimin Rolü” ‘VII. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi’, Sağlık Yöneticileri
Derneği, Merit Crystal Cove Otel, Girne, 21-24 Mayıs 2009, KKTC, Kongre Özet Kitabı, Sözel Bildiri, s.
283-286, KKTC. B.6.A.
4. Tanrıverdi, Haluk., Aksoy, F., Demirhan, H., Yıldırım Y.S., (2009.). “Kamu Sektöründe İş Sağlığı
ve Güvenliği ” ‘VII. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi’ Sağlık Yöneticileri Derneği, Merit
Crystal Cove Otel, Girne, 21-24 Mayıs 2009, KKTC, 2009. Kongre Özet Kitabı, Sözel Bildiri, s. 97-99,
KKTC. B.6.A.
3. Tanrıverdi, Haluk., Karayel, D., Özkan ,S ,S., (2001). “Tarım ve Tarım Makinaları Sektöründe Bilgi
Yönetimi”, Tarım Makinaları Sempozyumu ve Sergisi, TMMOB MAKİNA Mühendisleri Odası, Mersin
Üniversitesi, Yenişehir Kampüsü, İstemihan Talay Konferans Salonu, 23 – 24 Kasım 2001, Mersin,
2001. Bildiriler Kitabı, Sözel Bildiri, s. 58-64, Mersin. B.6.A.
2. Tanrıverdi, Haluk., (1991). “Stratejik Yönetim ve Tütünde Uygulama Fırsatlarının Araştırılması’’,
Milli Tütün Komitesi, Bilimsel Araştırma Alt Komitesi 10. Toplantısı, 30 Eylül-2 Ekim 1991, MTK,
Bilimsel Araştırma Alt Komitesi, 10.Toplantısında Sunulan Bildiriler ve Toplantı Tutanakları Kitabı, s.
123-139, Sözel Bildiri, Tekel-Tekel Enstitüleri, Cevizli-İstanbul. B.6.A.
1. Tanrıverdi, Haluk., (1991). “Çok Uluslu İşletmeler ve Uyguladıkları Stratejiler Üzerine Tütünde Bir
Araştırma“, Milli Tütün Komitesi, Bilimsel Araştırma Alt Komitesi, 10. Toplantısı. 30 Eylül - 2 Ekim
1991. Milli Tütün Komitesi, Bilimsel Araştırma Alt Komitesi, 10. Toplantısında Sunulan Bildiriler ve
Toplantı Tutanakları Kitabı, Sözel Bildiri, s. 140-153, Tekel-Tekel Enstitüleri, Cevizli-İstanbul, 1990,
Tekel-Tekel Enstitüleri, Cevizli- İstanbul. B.6.A.
B- 6. b. Tam metni ya da özeti yayınlanan poster. 5 Poster. 4 Puan.
5.Tanrıverdi Haluk; Serpil Tekin (2015). "Sağlık Bakım Sistemi İçinde Sağlık Ekip Hizmetleri ve Hemşirelerin
Rolleri Üzerine Bir Araştırma”, 15. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 10-
12 Eylül 2015. Poster Bildiri. Poster Oturumu 2, Sunum Numarasi:PS-150 Tarih / Date: 11.09.2015, 09:00-17.30,
Salon / Hall: Poster Alani,Bildiri Kitapçığı, s.238, Atatürk Üniversitesi Nenehatun Kültür Merkezi, Erzurum.
Poster olarak sunulan bildiri.
4. Tanrıverdi, Haluk. (2015). “Turizm Hizmetlerinin Sağlığı ve Buna İlişkin Kavramlara Dair Bir
İnceleme” , 9. Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri
Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, 8-9 Ekim 2015, Marmara Üniversitesi, Haydarpaşa Kampusu,
Reşat Kaynar Salonu, İstanbul. Poster Bildiri.
3. Tanrıverdi, Haluk., Akhoroz, A., İstanbullu, İ.T., Erdem, Ş., Anadol, F., Sarıusta, N., (2009).
“Sağlık İşletmelerinde Çalışan Sağlık Personelinin İletişim Düzeylerinin İncelenmesi Üzerine Bir
Araştırma”, ‘Uluslararası Katılımlı 12. Ulusal Hemşirelik Kongresi’, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve Hemşirelik Eğitimi Derneği. Cumhuriyet Üniversitesi Kültür
Merkezi, 20-24 Ekim 2009. Sivas. 2009. Poster Bildiri. Kongre Kitabı, P-165, s. 323, Sivas. B.6.B.
2. Tanrıverdi, Haluk., Akhoroz, A., İstanbullu, İ.T., Karakaya, C., (2009). “Hemşirelik ve Ebelik
Bölümü Bulunan Fakülte ve Yüksekokulların Ders Planlarının Yönetim Bilimi Konuları Açısından
Yeterlilik Düzeyinin Araştırılması‘, Uluslararası Katılımlı 12. Ulusal Hemşirelik Kongresi’, Cumhuriyet
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve Hemşirelik Eğitimi Derneği. Cumhuriyet
Üniversitesi Kültür Merkezi, 20-24 Ekim 2009. Sivas. 2009. Poster Bildiri. P-19.s.167, Sivas. B.6.B.
1. Tanrıverdi, Haluk., Erdem, Ş., Sarıusta, N., (2009). “Acil Servis Birimlerinde Çalışan Hemşirelerin
Stres Kaynakları ve Yönetiminin İncelenmesi” ‘Uluslararası Katılımlı 12. Ulusal Hemşirelik Kongresi’,
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve Hemşirelik Eğitimi Derneği.
Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi, 20-24 Ekim 2009. Sivas. 2009. Poster Bildiri. P-24. s.173,
Sivas. B.6.B.
B- 7. TÜBİTAK – ULAKBİM ulusal veritabanlarında taranan ulusal bilimsel yayınlarda (dergi/kitap)
B- 7. a. Editörlük. 3 Editörlük. 15 Puan.
3. Çeviri Kitap Editörü-Dori Finley, Dennison Melvin R. Weber. (2015) Strategic Hospitality Human
Resource management-SHHRM, “Konaklama İşletmelerinde Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi”,
Çeviri Editörleri (Doç.Dr. Haluk Tanrıverdi, Dr. Arif Yılmaz). Nobel Akademi Yayıncılık, 2016. ISBN
978-605-320-405-3
2. Kitap Editörü Akova Orhan, Kızılırmak İsmail, Tanrıverdi Haluk.(2015). "Turizm işletmeciliği-Temel
Kavramlar ve Uygulamalar", Detay Yayıncılık, 2015, Ankara. ISBN: 978-605-4940-92-9, (Editör).
1. Kitap Editörü Tanrıverdi, Haluk., (2011). “ Üretim Yönetimi ”, Lisans Yayıncılık İstanbul.. ISBN:
978-605-4350-36-0 Yazarlar: Ali Eleren, Aykut Hami Turan, Emel Kesim, Aykut Direzinci, Coşkun
Aliyazıcıoğlu, M. Ali Mordoğan. (Editör).
B- 7. c. Hakemlik (Belgelenmelidir) . 5 Hakemlik. 1 Puan.
5.Uluslararası İşletme ve Yönetim Dergisi. 1 Makalede Dergi Hakemliği
4- Journal of Health and Nursing Management-Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi Bİlimsel
Danışma Kurulu Üyesi ve Hakemi. 3 Makalede Dergi Hakemliği
3- Uluslararası İktisat ve Yönetim Dergisi, Bülent Ecevit Üniversitesi. Cilt 9, Sayı 18, Yıl 2013.
2. Selçuk Üniversitesi, Akşehir Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 1. 2011
1-Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Hakem Kurulu Üyesi ve 1 Makalede Dergi
Hakemliği.2015.
B- 8. Kitap çevirileri (ISBN numarası olan yayınlanmış bilimsel kitap veya nadir eser orijinal metin
çevirisi)
B- 8. a) Kitap çevirisi. 1 Kitap Çevirisi
B- 8. b. Kitap içinde bölüm çevirisi (Her kitap için 4 Bölüm Çevirisi. 5 Puan
4.Haluk Tanrıverdi, (2016). “10. Bölüm-Kişilerarası Beceriler”.Konaklama İşletmelerinde Stratejik
İnsan Kaynakları Yönetimi Kitabı İçinde. Çeviri Editörleri :Doç.Dr. Haluk Tanrıverdi, Dr. Arif Yılmaz.
Nobel Akademi Yayıncılık, Ankara. SS-149-166. ISBN 978-605-320-405-3. (Dori Finley Dennison,
Melvin R. Weber. (2015). “Strategic Hospitality Human Resource management-SHHRM”,Pearson
Education . USA. Chapter 10-Interpersonal Skills)”. Çeviri Eserde Bölüm Çevirmeni.
3.Gül bayrakçı, Haluk Tanrıverdi,Arif Yılmaz, Arif Güngör. (2016).“2. Bölüm Konaklama
İşletmelerinde Personel Seçimini Etkileyen Mevzuatlar”, Konaklama İşletmelerinde Stratejik İnsan
Kaynakları Yönetimi Kitabı İçinde. Çeviri Editörleri : Doç.Dr. Haluk Tanrıverdi, Dr. Arif Yılmaz. Nobel
Akademi Yayıncılık, Ankara. SS 17-31. ISBN 978-605-320-405-3. (Dori Finley Dennison &Melvin R.
Weber. (2015).Strategic Hospitality Human Resource management-SHHRM, Pearson Education.
USA.Chapter 2- Laws Affecting Selection In Hospitality Organizations). Çeviri Eserde Bölüm
Çevirmeni.
2.Gül Bayrakçı, Haluk Tanrıverdi, Arif Yılmaz, Arif Güngör.(2016).“3. Bölüm Konaklama İşyerini
Etkileyen Mevzuatlar”. Konaklama İşletmelerinde Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Kitabı İçinde
Çeviri Editörleri: Doç.Dr. Haluk Tanrıverdi, Dr. Arif Yılmaz. Nobel Akademi Yayıncılık, Ankara. 33-46.
ISBN 978-605-320-405-3. (Dori Finley, Dennison Melvin R. Weber. (2015). Strategic Hospitality
Human Resource management-SHHRM, Pearson Education. USA. Chapter 3-Laws Affecting
Hospitality Workplaces). Çeviri Eserde Bölüm Çevirmeni.
1. Haluk Tanrıverdi, (2016). “Bölüm 11: Turizmin Ekonomik Ve Politik Etkileri”, Turizm- Konaklama Ve
Seyahat İşletmeciği Kitabı İçinde, Çeviri Editörü Muharrem Tuna, Nobel Akademik Yayıncılık. Ankara.
SS-275-296. ISBN 978-605-320—296-7. (Roy A. Cook , Cathy H. C. Hsu , Joseph J. Marqua.(2015).
“Tourism-The Business Of Hospitality And Travel, Pearson, Education, USA). Çeviri Eserde Bölüm
Çevirmeni.
B- 8. d. Makale çevirisi (sadece Sosyal Bilimler için geçerlidir) 5 Puan.
B- 10. Yurt içi hakemli olmayan dergilerdeki yayınlar (sadece Sosyal Bilimler için geçerlidir) 7
Makale. 5 Puan.
7. Tanrıverdi, Haluk., (2006). “Küçük ve Orta Büyüklükteki Konaklama İşletmelerinin Finansman
Sorunları Üzerine Marmaris Yöresinde Bir Araştırma” Pazarlama Dünyası Dergisi, Dünya Yayıncılık,
Yıl : 20, Sayı : 2006-3 / Mayıs-Haziran 2006-3, 38-41, İstanbul ISSN: 1301-2630. B.10.
6. Tanrıverdi, Haluk., (2006). “Turizm Hareketlerinin Sosyal Yapıdaki Değişimlere Etkileri Üzerine
Antalya-Belek Yöresinde Bir Araştırma” Pazarlama Dünyası Dergisi, Dünya Yayıncılık, Yıl :20, Sayı :
2006-3 / Mayıs-Haziran 2006-3, 20-25, İstanbul ISSN: 1301-2630. B.10.
5. Tanrıverdi, Haluk., Oktay, K., (2004). “ Pazarlama Araştırmalarında Veri Toplama Metodları
Üzerine Bir Araştırma “, Pazarlama Dünyası Dergisi, Dünya Yayıncılık, Yıl : 18, Sayı: 2004 – 06 /
Kasım-Aralık 2004. 40-45, İstanbul. ISSN: 1301-2630. B.10.
4. Tanrıverdi, Haluk., Cömert, T., . (2003). “Turizm İşletmelerinde Tutundurma Karmasının
İncelenmesi : Seyahat Acentaları ve Otel İşletmeleri Örneği “, Pazarlama Dünyası Dergisi, Dünya
Yayıncılık, Yıl: 17, Sayı : 2003 – 4 /Temmuz-Ağustos 2003. 12-17, İstanbul. ISSN: 1301-2630. B.10.
3. Tanrıverdi, Haluk., Demir, M., (2002). “ İstanbul’da Bulunan Dört ve Beş Yıldızlı Otel işletmelerinin
Reklam ve Tanıtıma Bakış Açılarının Araştırılması “, Pazarlama Dünyası Dergisi, Dünya Yayıncılık, Yıl
: 16, Sayı : 2002 – 05 / Eylül-Ekim 2002. 8-11, İstanbul. ISSN: 1301-2630. B.10.
2. Tanrıverdi,Haluk., (1991). “Başlıca Ülkelerdeki Tütün Yönetimine İlişkin Genel Uygulamalar’’, Tütün
Bülteni, 1991/2, Yıl:2, Sayı:3, Kasım 1991,Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Yayını, Ayma
Matbaa İşletmesi, s.60-72, İzmir. B.10.
1. Tanrıverdi, Haluk., (1991). “Tütünde Kalite Kavramı ‘’ Devlet Denetim Elemanları Derneği Yayın
Organı- Denetim Dergisi, Yıl:6, Sayı:70, Ekim 1991, s.28, Ankara. B.10.
C- BİLİMSEL-İDARİ-KÜLTÜREL-FAALİYETLER VE ÜNİVERSİTE YÖNETİMLERİNE KATKILAR
C1-Davetli Konuşmacı-5.Ulusal Turizm Kongresi Paneli Panelist
C2-Davetli Konuşmacı-6. Ulusal Turizm Kongresi Panelist
C3-Bölüm Kurulu Üyesi-Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü-1993-1994
C4-Bilim Jüri Üyesi –Turizm İşletmeciliği YL-Sakarya Üniversitesi
C5-Bilim Jüri Üyesi Gebze YTE, SBE, İşletme A.B.D. Doktora Sınavı
C6-Bilim Jüri Üyesi-Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
C7-Bilim Jüri Üyesi-Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Bölümü
C8-Bilim Jüri Üyesi-Yard.Doç.Dr. Atama Karabük Üniversitesi-Dr. Neşe Yıldız
C9-Bilim Jüri Üyesi-Yard.Doç.Dr. Atama Karabük Üniversitesi-Dr. Sadettin Salık
C10-Bölüm Başkanı-Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü-Karabük Üniversitesi-İşletme Fakültesi
C11-Bölüm Başkanı-Sakarya Üniversitesi, Sakarya Meslek Yüksekokulu, İktisadi ve İdari Programlar B.
C12-Bölüm Kurulu Üyesi-Sakarya Üniversitesi, Sakarya Meslek Yüksekokulu Müd.
C13-Dergi Türkiye Muhabiri-Correspondent for Turkey-Tobacco Journal International-Germany
C14-Komisyon Başkanı-Deprem Kriz Komisyonu-Sakarya Üniversitesi, Sakarya Meslek Yüksekokulu
C15-Komisyon Üyesi-Not İnceleme Komisyonu-Sakarya Üniversitesi, Sakarya Meslek Yüksekokulu
C16-Dergide Hakemlik-Selçuk Üniversitesi, Akşehir MYO Sosyal Bilimler Dergisi
C17-Ders Görevlendirme -Beykent Üniversitesi
C18-Ders Görevlendirme-Arel Üniversitesi
C19-Ruhsat-Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir-Sakarya SMMMO
C-20-Komisyon üyesi-Erasmus Öğrenci Değişim Komisyonu
C21-Yönetim Kurulu Üyesi-Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
C22-Yönetim Kurulu Üyesi-Çanakkale Sakarya Üniversitesi, Sakarya Meslek Yüksekokulu
C23-Yönetim Kurulu Üyesi-Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ayvacık Meslek Yüksekokulu
C24-Yönetim Kurulu Üyesi-Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu
C25-Hazırlık Okulu Bitirme Belgesi-Marmara Üniversitesi, Preparatory School
C26-Sertifika-Seminer Katılım Sertifikası- III. Akademik Turizm Semineri Katılımcı Listesi
C27-III. Akademik Turizm Semineri Katılımcı Listesi-Mersin TİOY
C28-Odül-Sözel Bildiri İkincilik Ödülü-3.Uluslararası Paramedik kongresi
C29-Sertifika-Katılım Sertifikası-7. Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi
C30-Sertifika-Katılım Sertifikası-9.Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi
C31-Sertifika-Katılım Sertifikası-Dünya İnovasyon Kongresi
C32-Sertifika-Katılım Sertifikası-1.Acil Tıp Teknisyenliği Sempozyumu
C33-Sertifika-Katılım Sertifikası-12. Ulusal Hemşirelik Kongresi
C34-Sertifika-Katılım Sertifikası- Sağlık Yöneticileri Zirvesi-2010
C35-Sertifika-Katılım Sertifikası -Sağlık Yöneticileri Zirvesi-2009
C36-Sertifika-Katılım Sertifikası-Öğedil Yabancı Dil Kursu-İstanbul Üniversitesi-Yabancı Diller Bölümü
C37-Sertifika-Katılım Sertifikası-Sempozyum Katılım-İstanbul Üniversitesi-Gördes Tekel YT İşl. Müd.
C38-Sertifika-Katılım Sertifikası-e-Dış Ticaret Semineri- Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası
C39-Sertifika-Katılım Sertifikası –İşyerinde Stres-Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası
C40-Sertifika-Katılım Sertifikası-Mali Tablolar Analizi- Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası
C41-Sertifika-Katılım Sertifikası –Pazarlama Stratejileri-Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası
C42-Sertifika-Katılım Sertifikası-Stratejik Düşünce- Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası
C43-Sertifika-Katılım Sertifikası –İSG-İstanbul Üniversitesi
C44-Sertifika-Katılım Sertifikası-Sakarya İhracatını Geliştirme- Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası
C45-Sertifika-Katılım Sertifikası-Etkili Yazışma Teknikleri-Sakarya Üniversitesi
C46-Program Başkanı-Sakarya Üniversitesi, Sakarya Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler Programı
C47-Sertifika-Katılım Sertifikası-Proje Eğitimi-Seminar And Training Tobacco Expertising
C48-Sertifika-İSO 9001-Kalite Belgelendirme Hizmetleri
C49-Komisyon Başkanı-Spor Kolu Başkanı-İstanbul Üniversitesi, Tütün Eksperleri Yüksekokulu
C50-Komisyon Başkanı-Spor Kültür Sanat Komisyonu Başkanı-Sakarya Üniversitesi, Sakarya Meslek
Yüksekokulu
C51-Takdirname- Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü-2007
C52-Teşekkür-Müdür Yardımcılığı-Celal Bayar Üniversitesi-Tütün Eksperliği Yüksekokulu
C53-Teşekkür-EFQM Kalite Mükemmellik Yetkinlik Düzeyi-Sakarya Üniversitesi
C54-Teşekkür-Halkla İlişkiler ve Tanıtım Program Başkanlığı-Sakarya Üniversitesi, Sakarya Meslek
Yüksekokulu
C55-Teşekkür-Program Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği- Sakarya Üniversitesi, Sakarya Meslek
Yüksekokulu
C56-Teşekkür- Büyük Sakarya Üniversitesi-Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü
C57-Teşekkür -3.Uluslararası Paramedik Kongresi Kongre Katkı Teşekkürü
C58-Bilimsel Toplantı-Kemal Tosun’u Anma Toplantısı-Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
C59-Seminer-Turizm-TİOY Müdürler Toplantısı-Hafta Sonu Semineri-Nevşehir
C60-Seminer-Turizm-TİOY Müdürler Toplantısı-Mersin
C61-Panel-Panel Başkanı ve Panelist-Sakarya’da Turizm-Sakarya Valiliği-Sakarya Üniversitesi
C62-Müdürler Listesi-Turizm işletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulları Müdürler Listesi
C63-Yüksekokul Müdürü-Çanakkale Onsekiz Mart Üniversites, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Yüksekokulu
C64-Yüksekokul Müdür Vekili-Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Gelibolu Meslek Yüksekokulu
C65-Yüksekokul Müdür Yardımcılığı-Celal Bayar Üniversitesi, Tütün Eksperliği Yüksekokulu
C66-Komisyon Başkanı-Staj Komisyonu-Sakarya Üniversitesi, Sakarya Meslek Yüksekokulu
C67-Teşekkür-Kongre Katkısı-1. Acil Tıp Teknisyenliği Sempozyumu
C68-Yönetim Kurulu Üyesi 2-Sakarya Üniversitesi, Sakarya Meslek Yüksekokulu
C69-Turizm Yüksek Lisans Dersi Yürütücüsü-Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
C70- Verdiği Dersler-Sakarya Üniversitesi, Sakarya Meslek Yüksekokulu, İkt. Ve İd. Progr. Böl.
C71- Proje Katılımcısı-Rejiden Tekel’e-İzmir.
C72-Proje Katılımcı-Eğitim Setifikası-AB Destekli
C73-Gördes 1. Tütüncülüğü Geliştirme Sempozyumu
D- BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ
D- 1. Yurt dışı kaynaklı, uluslararası katılımlı bilimsel proje yürütme (Hangi kurum tarafından
desteklendiği belgelenmelidir)
D- 2. Yurt dışı kaynaklı, uluslararası katılımlı projede görev alma 1 Proje. 5 Puan.
1. Tanriverdi Haluk, (2013). Araştırmacı- Türkiye ve AB Sivil Toplum Diyaloğu II - Kültür ve Sanat Hibe
Programı, "Tütün Serüveni; Fransa'dan Türkiye'ye, Reji'den Tekel'e " Dokümanter Film Projesi, AB
Türkiye ve AB Sivil Toplum Diyaloğu II, K2 Çağdaş Sanat Derneği (Başvuru Sahibi)-İzmir, Quarter
Rouge Derneği (Ortak)-Felletin, İşbirliği İle Uygulama Yeri: Felletin - İzmir, 120.963.22 Euro Bütçeli
Proje, 19 Haziran 2013-Austro Türk Yaprak Tütün Deposu-İzmir.
D- 3. TÜBİTAK, TÜBA, TTGV, DPT vb. destekli proje yürütme
D- 5. Yurt içi kaynaklı projede görev alma (İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği,
TÜBİTAK, TÜBA, TTGV, DPT, vb. destekli) 2 Proje. 5 Puan.
2. Dünya İktisadi Araştırmalar A.Ş. (DİA). (1991). “The Economic Impact of the Tobacco Growing,
Trading, Manufacturing, Distribution and Sales Sectors On The Turkish Economy: 1990” DİADünya
İktisadi Araştırmalar A.Ş., 130, İstanbul, 1991.
1. TC. Başkanlık DPT.6. Beş Yıllık Kalkınma Planı, “Tütün ve Tütün Mamulleri Özel İhtisas
Komisyonu Üyeliği 1988-1993.” T.C. Başbakanlık DPT, Yayın No.: DPT: 2216-ÖİK:360, Mayıs 1990.
Ankara.
E- BİLİMSEL ATIFLAR - 26 Eser, Toplam 213 ATIF E1 38, E2 15, E4 70, E5 90 Atıf.
Google Akademik Atıf 22 Eser 178 Atıf.
https://scholar.google.com.tr/citations?user=ofct87wAAAAJ&hl=tr&oi=ao (22Ağustos 2016
Tarihinde erişim)
Google Akademikte 22 Esere Toplam 179 Atıf
27 Nolu atıf çıkarıldı.
Özgeçmiş ve Eserler Listesinde 213 Atıf Kayıtlı.
(WOS 6 ESERE TOPLAM WOS 15 ATIF).
E1= 6 ESER 38 ATIF,
E2= 6 ESER 15 ATIF,
E4= 10 ESER 70 ATIF,
E5= 21 ESER 90 ATIF.
TOPLAM 26 ATIF ALAN ESER TOPLAM 213 ATIF.
E- 1.Yurt dışında yayınlanan bilimsel kitap, monografi, yüksek lisans ve doktora tezlerinde yapılan
atıf. 15 Puan.
E- 2. SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamındaki dergilerde yapılan atıf. 20 Puan.
E- 4. SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki yurt dışı hakemli dergilerde, yurt içinde yabancı
dilde yayınlanmış kitap, monografi ve hakemli dergi makalelerinde yapılan atıf. 10 Puan.
E- 5.Yurt içinde yayınlanan kitap, monografi, yüksek lisans ve doktora tezleri ile yurt içi hakemli
dergilerde yapılan atıf. 7 Puan.
E- 1.Yurt dışında yayınlanan bilimsel kitap, monografi, yüksek lisans ve doktora tezlerinde yapılan
atıf. 15 Puan. E1= 6 ESER 38 ATIF,
A8a.4. Zehir, Cemal, Acar, A. Zafer and Tanrıverdi, Haluk (2006). “Identifying Organizational
Capabilities As Predictors Of Growth And Business Performance.” The Business Review, Cambridge,
5(2), 109-116. (Indexed and abstracted in: ABI/Inform Global (ProQuest), Cabell's and Ulrich’s
directories of refereed publications.) (WOS 7 ATIF ALMIŞTIR ). TOPLAM 42 ATIF ALMIŞTIR,
(SCHOLAR GOOGLE 40), 34 TAM KAYNAK VAR, LİSTEDE 42 KAYNAK VAR. E1 8, E2 7, E4
27
42. Ivana Kovač (2015). “Međuovısnost Dinamičkih Sposobnosti I Internacionalızacije
Poslovanja Poduzeća”, Doktorsk Rad,Universityof Zagreb, Faculty of Economics and
BusinessEkonomski fakultet, Zagreb. E1
25. Tooksoon, Phadett, Supee Sukitniyakorn, and Jakkarat Thammajit. (2012)."The Exploratory
Study of Marketing Capabilities and Export Success: an Investigation of Thai's SMEs."
International Proceedings of Economics Development & Research 28 (2012). E1
19. C.P. Nallely Guadalupe Hernández Hernández (2012) “Ventaja Competıtıva En El Sector
Hotelero En Cd. Vıctorıa: El Caso Del Hotel Sıerra Gorda” Maestro En Dıreccıón Empresarıal
Con Enfasıs En Admınıstracıón Estratégıca Unıversıdad Autónoma De Tamaulıpas Facultad
De Comercıo Y Admınıstracıón Vıctorıa Dıvısıón De Estudıos De Posgrado E Investıgacıón
Cd. Victoria, Tamaulipas, México Abril De 2012 E1
17. Majidah Hassan, Grace McCarthy, (2011) “ Influential Organisational Capabilities for
SMEs' Export Performance: An exploratory study” ASBES 2011 Annual Summit on Business
and Entrepreneurial Studies (pp. 593-613). Sarawak Malaysia: Global Research Agency.
University of Wollongong This conference paper is available at Research Online:
http://ro.uow.edu.au/gsbpapers/315, Centre for Health Service Development – CHSD Sydney
Business School E1
14. Too, Eric G., Betts, Martin, & Kumar, Arun (2010) “Sustainable Infrastructure Assets :
Capability for Infrastructure Capacity Management”. In Yigitcanlar, Tan (Ed.) Rethinking
Sustainable Development : Urban Management, Engineering, and Design. IGI Global, Hershey,
Pa, pp. 296-305. E1
12. James Carlopio.(2010). “Strategy by design: A process for strategy innovation”. New York:
Palgrave Macmillan, 2010. 2010 HERDC submission. For Code: 150300 Kitap. E1
9.Lai, Wing Man (2010). “Corporate environmentalism and environmental strategies: The
relationship between resources, capabilities strategies and performance in China’s Pearl River
Delta”, The Hong Kong Poliy Technic University, Department of Management and Marketing, A
Thesis Submitted In partial Fulfillment of the requirements fort he degree of Doctor of
Philosophy, 2010.ProQuest Dissertations and Theses; 2010; ABI/INFORM Global E1
7. Too, Eric G., Betts, Martin and Kumar, Arun (2009). “Building capabilities for infrastructure
capacity management”. The Proceeding of Second Infrastructure Theme Postgraduate
Conference, 1-12, 26 March 2009, QUT, Brisbane, Australia E1
A8a.6. Tanriverdi, H. (2008). “Workers' Job Satisfaction And Organizational Commitment: Mediator
Variable Relationships Of Organizational Commitment Factors”. Journal of American Academy of
Business, Cambridge, 14(1), 152-163. from ABI / INFORM Global database. (WOS 4 ATIF
ALMIŞTIR). TOPLAM 47 ATIF, (GOOGLE SCHOLAR 40) 47 KAYNAK VAR, LİSTEDE 47 KAYNAK
VAR. E1 14, E2 4, E4 28, E5 1
46. Joshua T. Delich, (2015). “Organizational Behavior: Perceptions Analysis Of Mıcro And
Macro Organizational Behavior In An Organizational Setting” Unıversity Of North Texas
December 2015 Dissertation Prepared for the Degree of Doctor Of Philosophy E1
43. Hilary Ann Pateman.(2015). “The role of strategic intent in collaboration: knowledge creation
and transfer in the Australian logistics industry”, BSc(SocSci), (Economics and Accounting),
(Hons) Bristol University, UK; Diploma of Education, Monash University, Australia, Submitted in
fulfilment of the requirements fort he Degree of a Doctor of Philosophy, University of Tasmania,
April 2015.E1
38. Jéssica Tatiana Pinho Branco (2015) “ Inteligência Emocional no Trabalho “, Mestrado em
Gestão e Estratégia Empresarial UE - Universidade Europeia > Laureate International
Universities Lisboa, 15 de Janeiro de 2015 E1
31. Mark J. Dunne, Bahaudin G. Mujtaba (2013). “Employee Engagement and Change
Management Programmes: A Comparative Study of Organisational Commitment between Thai
and Irish Cultures “, International Affairs and Global Strategy, Vol.9, 2013 www.iiste.org ISSN
2224-574X (Paper) ISSN 2224-8951 -search.ebscohost.com (Online) E1
25. José João Cerveıra Bento Aveleira (2013). “A Intelıgêncıa Emocıonal O Desempenho E A
Satısfação Laboral Em Funções Comercıaıs” Instituto Universitário Mestre Em Psıcologıa
Socıal E Das Organızações Ispa Especialidade em Psicologia das Organizações 2013 E1
20. R. Samanvitha (2012). “Job Satisfaction as a Mediator of the Relationship between Strategic
Emotional Intelligence and Organizational Citizenship Behaviour amongst Faculty in
Educational Institutions”, Thesis submitted for the Degree of Doctor of Philosophy (Ph.D.) in
Management Under the Guidance of Dr. P. David Jawahar Bharathidasan Institute of
Management (School of Excellence of Bharathidasan University) Bharathidasan University
Tiruchirapalli – 620 024 Tamil Nadu, India April Bharathidasan University Tiruchirapalli – 620
024 Tamil Nadu, India April 2012 E1
19. Meylia Elizabeth Ranu (2012). “Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Organızatıonal
Cıtızenshıp Behavıor (Ocb) Yang Dımoderası Oleh Komıtmen Organısasıonal Karyawan
Collectıon And Recovery Unıt (Cru) Standar Chartered Bank Surabaya”, TESIS Untuk
memenuhi sebagian persyaratan mencapai Gelar Magister Pada Program Studi Magister Sains
Manajemen, Program Studi Magister Sains Manajemen Pascasarjana Fakultas Ekonomi Dan
Bisnis Universitas Airlangga 2012 E1
15.P. David Jawahar, Samanvitha Swaminathan. (2011). “A Study of Emotional Intelligence as
a Predictor of Job Satisfaction”, Eighth AIMS International Conference on Management January
1-4, 2011, pp 2220-2226 E1
12. Tânia Couto Paiva (2011). “Determınantes Da Performance Baseados No Processo De
Orçamentação” Universidade de Aveiro Departamento de Economia, Gestão e Engenharia
Industria,l Mestre em Gestao, E1
8. LaVonne V. Hester-Smith (2010), “An Investigation of The Relationship Between Job
Satisfaction and Isolation Among telecommuters” A Dissertation Presented in Partial Fulfillment
Of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy Capella University, January 2010 E1
7. Cui Chu.,(2010). “The Relationship Among Personality Traits, Job Design Characteristics and
Organizational Commitment : An Empirical Study Of Organizations In China”, A thesis
submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Applied
Psychology at The University of Waikato by CHU CUI The University of Waikato 2010 E1
5. Ramos Douglas, (2010), “Comportamentos Orientados A Clientes Em Grandes Empresas D
Serviços Perspectivas Da Linha De Frente Sobre Antecedentes Da Atuaçao Para A Qualidade”,
Tese Doutorado, Universidade Sao Paolo Faculdade De Economia Administraçao E
Contabilidade Departamento De Administraçao Programa De Pos-Graduaçao En
Administaraçao, Orientador: Prof.Dr. Marilson Alves Gonçalves, Sao Paolo, 2010. CDD: 658
562 E1
2. LaRoyce Morgan (2009) “The Impact of Work-Life Ballance And Family-Friendly Human
Resource Policies on Employees’ Job Satisfaction”, H. Wayne Huizenga School of Business
and Entrepreneurship Nova Southeastern University in partial fulfillment of the requirements for
the degree of Doctor Of Business Administration 2009 E1
1. Charlene Austin (2009), “An Investigation of Workplace Friendships and How It Influences
Career Advancement and Job Satisfaction: A Qualitative Case Study”, Dissertation Presented in
Partial Fulfillment Of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy Capella University
November 2009 E1
A8a.5. Tanriverdi, H., & Zehir, C. (2006). “Impact of Learning Organizations' Applications And Market
Dynamism On Organizations' Innovativeness And Market Performance”, The Business Review,
Cambridge, 6(2), 238-245. (WOS 1 ATIF ALMIŞTIR). TOPLAM 21 ATIF, (GOOGLE SCHOLAR 16),
17 KAYNAK VAR, LİSTEDE 21 KAYNAK VAR. E1 10, E2 1, E4 8, E5 2
18. Sarlak, Mohammad Ali, (2011). “The New Taces of Organizations in the 21st Century,: A
Manegement and Business Reference Book, Naisit Publishers ISBN: Hardcover, 978- 0-
9865335-2-5, ISBN: e-book: 978-0-9865335-5-6 E1
17. Tikkanen Joonas. (2014). “ Dynamic Capabilıty Influence On Strategıc Agility: A Case Study
In Energy Conservation Industry”, Unıversıty Of Oulu Abstract Of The Master's Thesıs Oulu
Business School Master`s Thesis Department of Management and International Business April
2014 E1
10. Denwood, Alice (2011) “Conceptualising firm level innovativeness and its strategic
antecedents”. Masters thesis, Waterford Institute of Technology. School of Business >
Department of Management and Organization E1
7. Rudy Lee Martínez (2009), “Impact Of The Learning Organization On Financial Performance”,
A Dissertation Presented in Partial Fulfillment Of the Requirements for the Degree Doctor of
Philosophy Capella University June 2009. E1
6. Marietta S. Luster (2009), “Pre-And Post-Privatization Of Child Welfare : A Qalitative
Evaluative Case Study”, A Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for
the Degree Doctor Of Management In Organizational Leadership University Of Phoenix, April
2009 E1
5.Deem, Jackie W. Deem (2009) “The Relationship Of Organizational Culture To Balanced
Scorecard Effectiveness” Submitted to H. Wayne Huizenga School of Business and
Entrepreneurship Nova Southeastern University in partial fulfillment of the requirements for the
degree of Doctor of Business Administaation 2009. E1
4.Arbel, Ada Grinberg (2009). “Exploring the Contribution of Guided Reflection to Organizational
Learning: Implications to Educational Organizations” Ph.D., NORTHCENTRAL UNIVERSITY,
2009, 153 pages; 3351614, DAI-A 70/03, p. , Sep 2009 Kitap. E1
3. Bui, Chinh T. (2009). “Discovering the factors for organizational success: An investigation of
learning organization attributes within minority-owned small businesses in New England” Ph.D.,
CAPELLA UNIVERSITY, A Dissertation Presented in Partial Fulfillment Of the Requirements for
the Degree Doctor of Philosophy 2009, 208 pages; 3344241 DAI-A 70/01, p. , Jul 2009 E1
2. Rinkoff, Carol Zacher (2008). “Learning styles diversity: Implications for the Organizational
Culture of University Student Cohorts”, Capella University, 2007, 155 pages; 3288824 DAI-A
68/11, p. , May 2008 Kitap. E1
1. Janet R. Marquis (2008). “What Did You Expect?: A Sudy of the Expectations Of Military
Parents Whose Children Attend Youth Summer Camp”, A Dissertation Presented in Partial
Fulfillment Of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy, Capella University
September 2008 JR Marquis - 2009 - gradworks.umi.com. Capella University, 2008 , 113
pages; AAT 329834. E1
A8a.18. Talip Pinar, Cemal Zehir, Hakan Kitapçi, Haluk Tanriverdi (2014) "The Relationships
Between Leadership Behaviors Team Learning and Performance among the Virtual
Teams",International Business Research, ISSN 1913-9004 (Print), ISSN 1913-9012 (Online), DOI:
10.5539/ibr.v7n5p68. International Business Research, Cabell's, CrossRef, DOAJ, EBSCOhost,
EconLit, ERA, Google Scholar, JEL, LOCKSS, NewJour, Open J-Gate, PKP Open, Archives
Harvester, ProQuest, SHERPA/Romeo, Ulrich's, Universe Digital Library veri tabanlarında
indekslenmektedir. TOPLAM 6 ATIF ALMIŞTIR. (GOOGLE SCHOLAR 6), 6 KAYNAK VAR,
LİSTEDE 6 KAYNAK VAR, E1 4, E4 1, E5 1
6. Seong Wook Chae. (2016).” Perceived proximity and trust network on creative performance
in virtual collaboration environment”, Information Technology and Quantitative Management
(ITQM 2016), Procedia Computer Science 91 ( 2016 ), 807 – 812.E1
5. Elizabeth Awajiigbanam Owonikoko. (2016). “ Building and Maintaining Trust in Virtual Teams
as a Competitive Strategy” Walden University, College of Management and TechnologyDoctoral
Study Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Business
Administration E1
4. Salli Soini, (2015). “ Challenges For Virtual Teams In Voluntary Organizations”, Turku School
Of Economics, University of Turku, Master’s Thesis In Management and Organization. (Yüksek
Lisans Tezi). E1
3. Melvin, Frank., (2015). “The Perceptions Of Managers Relating To Subordinate Productivity
In Virtual Work Arrangements” Walden University, College of Management and Technology,
Doktora Tezi, Walden Dissertations and Doctoral Studies (Doktora Tezi). E1
A12a.6. Emiroğlu, B.D., Akova O, Tanrıverdi H. (2015). “ The Relationship Between Turnover
Intention and Demographic Factors In Hotel Businesses: A Study At Five Star Hotels In Istanbul”, First
Day (23.07.2015), Salon III (13.00-14.30) Hospitality Mangement, 11. International Strategic
Management Conference, July 23-25, 2015, Vienna-Austria. Procedia - Social and Behavioral
Sciences 207 ( 2015 ) 385 – 397, Tam Metin Olarak Yayınlanan Sözel Bildiri. TOPLAM 1 ATIF
ALMIŞTIR, (GOOGLE SCHOLAR 1 ), 1 KAYNAK VAR E1
1.Evgenia Antonova (2016). “Occupational stress, job satisfaction, and employee loyalty in
hospitality industry: a comparative case study of two hotels in Russia”, Master Thesis
submitted in fulfillment of the Degree Master of Science in International Tourism, Modul
Vienna University. E1
E- 2. SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamındaki dergilerde yapılan atıf. 20 Puan. 14 Atıf
E2= 6 ESER 15 ATIF
A8a.4. Zehir, Cemal, Acar, A. Zafer and Tanrıverdi, Haluk (2006). “Identifying Organizational
Capabilities As Predictors Of Growth And Business Performance.” The Business Review, Cambridge,
5(2), 109-116. (Indexed and abstracted in: ABI/Inform Global (ProQuest), Cabell's and Ulrich’s
directories of refereed publications.) (WOS 7 ATIF ALMIŞTIR ). TOPLAM 42 ATIF ALMIŞTIR,
(SCHOLAR GOOGLE 40), 34 TAM KAYNAK VAR, LİSTEDE 42 KAYNAK VAR. E1 8, E2 7, E4
27
35. da Silva Gonçalves Zangiski, Marlene Aparecida, Edson Pinheiro de Lima, and Sergio E.
Gouvea da Costa. (2013). "Organizational competence building and development: Contributions
to operations management." International Journal of Production Economics 144.1 (2013): 76-
89. ( WOS ATIF ALMIŞTIR ). E2
33. Hosseini, Ehsan; Mousavi, Alireza (2013). “On the Capability of Human Networks”, Book
Group Author(s): IEEE Conference: 7th Annual IEEE International Systems Conference
(SysCon) Location: Orlando, FL Date: APR 15-18, 2013 Sponsor(s): IEEE 2013 7TH Annual
IEEE Internatıonal Systems Conference (SYSCON 2013) Pages: 200-203 Published: 2013
(WOS ATIF ALMIŞTIR). E2
32. Kuei-Feng Chang Hao-Wei Yang (2013). “Brand counter-extensions forfight-back and
appeal strategies”, Management Decision Vol. 51 No. 4, 2013 pp. 839-853 q Emerald Group
Publishing Limited 0025-1747 DOI 10.1108/00251741311326608 ( WOS ATIF ALMIŞTIR ). E2
29 Wang, JY Mao, N Archer (2012) “Seller performance in B2B e–marketplaces: a validated
exploratory model based on resource–based view and transaction cost theories” International
Journal of Networking and Virtual Organisations, 2012 – Inderscience Publishers, ISSN: 1470-
9503 Print, ISSN 1741-5225 (Online) (WOS ATIF ALMIŞTIR ). E2
27. Huo, Baofeng. (2012). "The impact of supply chain integration on company performance: an
organizational capability perspective." Supply Chain Management: An International Journal 17.6
(2012): 596-610. ( WOS ATIF ALMIŞTIR ). E2
18. Eric G Too, (2011) “ Capability Model to Improve Infrastructure Asset Performance”,
Journal of Construction Engineering and Management, Volume 138, Issue 7 (July 2012. 138(7),
885–896. doi: 10.1061/(ASCE)CO.1943-7862.0000489 2011 - ascelibrary.org Too, E. (2012). ”
( (WOS ATIF ALMIŞTIR ). E2
16. Kuo, Yen-Ku and Ye, Kung-Don (2010). “How Employees’ Perception of Information
Technology Application and Their Knowledge Management Capacity Influence Organizational
Performance”., Behaviour & Information Technology, Vol. 29, No. 3, May–June 2010, 287–303
(ISSN 0144-929X print/ISSN 1362-3001 online), iFirst 1(1), 1-17. (Abstracted and indexed in:
ACM Guide to Computing Literature; British Library Inside; Cambridge Scientific Abstracts;
CINAHL; EBSCO Databases; Electronic Collections Online; Emerald Computer Abstracts
International Database; Ergonomics Abstracts; INSPEC; ISI Current Contents - Social &
Behavioural Sciences; ISI Science Citation Index; ISI Social Sciences Citation Index;
MEDLINE; New Jour; Occupational Safety and Health Database; OCLC ArticleFirst; PsycINFO;
Scopus and Zetoc) (WOS ATIF ALMIŞTIR ). E2
A8a.6. Tanriverdi, H. (2008). “Workers' Job Satisfaction And Organizational Commitment: Mediator
Variable Relationships Of Organizational Commitment Factors”. Journal of American Academy of
Business, Cambridge, 14(1), 152-163. from ABI / INFORM Global database. (WOS 4 ATIF
ALMIŞTIR). TOPLAM 47 ATIF, (GOOGLE SCHOLAR 40) 47 KAYNAK VAR, LİSTEDE 47 KAYNAK
VAR. E1 14, E2 4, E4 28, E5 1
36.Lisa McManusa, Nava Subramaniam (2014). “Organisational and professional commitment
of early career accountants: do mentoring and organisational ethical climate matter?”,
Accounting and Finance 54 (2014) 1231–1261 Accounting & Finance. doi: 10.1111/acfi.12029
(WOS ATIF ALMIŞTIR). E2
32. George Lan, Chike Okechuku, He Zhang, Jianan Cao.(2013). “ Impact of Job Satisfaction
and Personal Values on the Work Orientation of Chinese Accounting Practitioners”, Journal of
Business Ethics February 2013, Volume 112, Issue 4, pp 627-640, DOI10.1007/s10551-012-
1562-5 (WOS ATIF ALMIŞTIR). E2
24. Jeffrey C. Kohlesa, Michelle C. Blighb, Melissa K. Carstenc, ,(2012) “A follower-centric
approach to the vision integration process”, The Leadership Quarterly Volume 23, Issue 3, June
2012, Pages 476–487. http://dx.doi.org/10.1016/j.leaqua.2011.12.002 (WOS ATIF ALMIŞTIR).
E2
14. Samanvitha Swaminathan1, P. David Jawahar. (2011), “A Study of Job Satisfaction As A
Predictor of Organizational Citizenship Behavior” International Conference On Management
(ICM 2011) Proceeding, ss 322-333. Bharathidasan Institute of Management Tiruchirapalli,
Tamil Nadu, India. 1Phone: +91 99524 07475 saman@bim.edu 2Phone: +91 94432 66599,
India. (WOS ATIF ALMIŞTIR). E2
A8a.5. Tanriverdi, H., & Zehir, C. (2006). “Impact of Learning Organizations' Applications And Market
Dynamism On Organizations' Innovativeness And Market Performance”, The Business Review,
Cambridge, 6(2), 238-245. (WOS 1 ATIF ALMIŞTIR). TOPLAM 21 ATIF, (GOOGLE SCHOLAR 16),
17 KAYNAK VAR, LİSTEDE 21 KAYNAK VAR. E1 10, E2 1, E4 8, E5 2
16. Lai Wan Hooi Kwang Sing Ngui (2013). “Enhancing organizational performance of
Malaysian SMEs The role of HRM and organizational learning capability”, Nottingham University
Business School, The University of Nottingham, Nottingham, UK School of Business & Design,
Swinburne University of Technology, Kuching, Malaysia (WOS ATIF ALMIŞTIR) E2
A8a.2 Tanrıverdi, Haluk., (2006). “Sanayi İşletmelerinde Çalışanların İş Tatminsizliği Sorunları
Üzerine Bir Araştırma ”, An applied research on dissatisfaction problems and copmplaints of the
working staff in the indutsrial businesses Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Bahar Sayısı,
Cilt.3, Sayı.1, ss. 1-29. Düzce. (WOS 1 ATIF ALMIŞTIR). TOPLAM 18 ATIF ALMIŞTIR. (GOOGLE
SCHOLAR 17), 18 KAYNAK VAR. LİSTEDE 18 KAYNAK VAR. E2 1, E4 1, E5 16
11. Saygı Hülya, Tolga Tolon, Hatice Tekoğul. (2011). “Job Satisfaction Among Academic Staff
In Fisheries Faculties At Turkish Universities”, Social Behavior And Personality, An International
Journal, ISI Social Sciences Citation Index; Vol. 39, İssue 10, p.1395-1402. 67417586. (WOS
ATIF ALMIŞTIR). E2
A8a.11. Adıgüzel, Orhan., Tanrıverdi, Haluk., Özkan, Döndü., S., (2011). “Mesleki Profesyonellik ve
Bir Meslek Mensupları Olarak Hemşireler Örneği”, Journal Of Administrative Sciences, Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi,. Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilimleri Dergisi,. Cilt: 9,
Sayı: 2, s. 235-259, Çanakkale. (The Journal Of Administrative Sciences is accepted for listing in the
Worldwide Political Science Abstract Database, and Tübitak Ulakbim Database). (WOS 1 ATIF
ALMIŞTIR). TOPLAM 15 ATIF ALMIŞTIR, (GOOGLE SCHOLAR 19), 15 KAYNAK VAR, E2 1, E4
1, E5 13
2.Havva Öztürk, İlknur Kahriman (2013). “The Opinions of Nurse Students Regarding
Leadership in Nursing”, Procedia - Social and Behavioral Sciences Volume 93, 21 October
2013, Pages 111–115 3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational
Leadership (WOS ATIF ALMIŞTIR). E2
A8a.28. Orhan Akova, Begum Dilara Emiroglu, Haluk Tanriverdi. (2015). “İş Stresi İle Çalışanların İş
Tatmini Ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındakı İlişki: İstanbul’daki 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir
Araştırma”, Journal Of Management, Marketing And Logistics (JMML), Year: 2015, Volume: 2, Issue:
4, Ss. 378-402. ISSN: 2148‐6670. Doı: 10.17261 / Pressacademia.2015414469 JMML
Dergisi,EBSCO, Ulrich's, Open J-Gate, ISI - Internatiınal Scientific Indexing, DRJI - Directory of
Research Journals Indexing, ISRA - International Society for Research Activity, INFOBASEINDEX,
SIS - Scientific Indexing Services, TUBITAK, DergiPark, I2OR indekslerinde taranmaktadır. (WOS
ATIF ALMIŞTIR) E2
1. M. A. Abujarad Alhuwitat, M. S. Abu-Salih and M. M. Eseid (2016). “Impact Of Labor Rıghts
On Jordanıan Pharmacısts’ Satısfactıon”, International Journal of Pharmaceutical Sciences
and Research IJPSR, 2016; Vol. 7(8): 3361-3365. pp. 3361-3365. E-ISSN: 0975-8232; PISSN:
2320-5148 E2
E- 3. Yazarın kendi yayınlarına yaptığı atıflar çıkarıldıktan sonra hesaplanan “h-indeksinin”
5 veya üzeri olması. 25 Puan.
h-indeksi 6
E- 4. SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki yurt dışı hakemli dergilerde, yurt içinde yabancı
dilde yayınlanmış kitap, monografi ve hakemli dergi makalelerinde yapılan atıf. 10 Puan. 70 Atıf
E4= 10 ESER 70 ATIF,
A8a.4. Zehir, Cemal, Acar, A. Zafer and Tanrıverdi, Haluk (2006). “Identifying Organizational
Capabilities As Predictors Of Growth And Business Performance.” The Business Review, Cambridge,
5(2), 109-116. (Indexed and abstracted in: ABI/Inform Global (ProQuest), Cabell's and Ulrich’s
directories of refereed publications.) (WOS 7 ATIF ALMIŞTIR ). TOPLAM 42 ATIF ALMIŞTIR,
(SCHOLAR GOOGLE 40), 34 TAM KAYNAK VAR, LİSTEDE 42 KAYNAK VAR. E1 8, E2 7, E4
27
41. Rapiah Mohamed, Wee Shu Hui, Ibrahim Kamal Abdul Rahman, Rozainun Abdul Aziz.
(2014). “ The Relationship Between Strategic Performance Measurement System and
Organisational Capabilities: The Role of Beliefs and Boundary Control Systems”, Asian Journal
of Business and Accounting 7(1), 2014, PP 107-142, ISSN 1985–4064 E4
40. Rashmita Sahoo (2014). “Corporate Governance and Investment Decision of Small
Business Firms: A Study in India“ Journal of Exclusive Management Science – August 2014 -
Vol 3 Issue 8 - ISSN 2277 – 5684 1 www.aeph.in E4
39. Amarjit Gill Nahum Biger Suraj P. Sharma Charul Shah (2014). “Gender Differences And
The Factors That Affect Family Business Growth In Canada”, International Journal of
Entrepreneurship and Small Business> List of Issues> Volume 21, Issue 1> DOI:
10.1504/IJESB.2014.057918 E4
38. Amarjit Gill, Alan B. Flaschner, Susan Mann, Léo-Paul Dana (2014). “Types of governance,
financial policy and the financial performance of micro-family-owned businesses in Canada”,
International Journal of Business and Globalisation> List of Issues> Volume 13, Issue 4, p-542-
558> DOI: 10.1504/IJBG.2014.065435 E4
37. Kuei-Feng Chang, Hao-Wei Yang (2013) “Brand Counter-Extensions For Fight-Back And
Appeal Strategies”, Management Decision Vol. 51 No. 4, 2013 pp. 839-853 q Emerald Group
Publishing Limited 0025-1747 DOI 10.1108/00251741311326608 E4
36. Amarjit Gill, Harvinder S. Mand. (2013). “Barriers To The Growth Of Small Business Firms In
India”, International Journal of Business and Globalisation> List of Issues> Volume 10, Issue 1>
DOI: 10.1504/IJBG.2013.051799 E4
34. KK VENKATARAMAN. (2013).” An Overview Model On The Business Environment And
Growth Cahallenges Of SMEs in India” International Journal of Research in Computer
Application & Management 3.2 pp-65-67, E4
31. Amarjit Gill (2013). “Financial policy and the value of family businesses in Canada”,
International Journal of Entrepreneurship and Small Business> List of Issues> Volume 20,
Issue 3> DOI: 10.1504/IJESB.2013.056892 E4
30. A Gill, N Biger, (2012) “Factors Tthat Affect Small Business Performance in Canada”
International Journal of Entrepreneurial Venturing, 2012 – Volume 4, Number 2/2012
Inderscience 181-193 ISSN :1742-5379 (Online) E4
28. AS Gill, HS Mand, N Mathur (2012) “Corporate Governance and the Growth of Small
Business Service Firms in India” International Research Journal of Finance and Economics
ISSN 1450-2887 Issue 96 (2012) © Euro Journals Publishing, Inc. 2012
http://www.internationalresearchjournaloffinanceandeconomics.com E4
26. Gill, Amarjit, and Nahum Biger. (2012). "Barriers to small business growth in Canada."
Journal of Small Business and Enterprise Development 19.4 (2012): 656-668.E4
24. Wanto, Hary Sastrya, and Ruswiati Suryasaputra. (2012). "The Effect of Organizational
Culture and Organizational Learning towards the Competitive Strategy and Company
Performance (Case Study of East Java SMEs in Indonesia: Food and Beverage Industry)."
Information Management & Business Review 4.9 (2012). E4
23. Amarjit Gill, Nahum Biger, Harvinder S. Mand, Charul Shah. (2012) “Corporate Governance
and Capital Structure of Small Business Service Firms in India”, International Journal of
Economics and Finance Vol 4, No 8 (2012 2012 journal.ccsenet.org International Journal of
Economics and Finance ISSN 1916-971X (Print) ISSN 1916-9728 (Online) E4
22. Amarjit Singh Gill, Harvinder Singh Mand, Suraj P. Sharma, Neil Mathur 2012). “Factors
That Influence Financial Leverage of Small Business Firms in India”, International Journal of
Economics and Finance Vol 4, No 3 (2012) 2012 - ccsenet.org E4
21. Amarjit Gill, Suraj P. Sharma, Harvinder S. Mand and Neil Mathur. (2012) “The Relationship
Between Corporate Governance and the Investment Decision of Small Business Firms in
India”, Journal of Finance and Investment Analysis, vol.1, no.2, 2012, 41-59 ISSN: 2241-0988
(print version), 2241-0996 (online) International Scientific Press, 2012 E4
20. Ruslan Romli, Norazuwa Mat. (2012). “The Influential Of Organizational Leadership And
Learniıng On Information Technology Performance”, International Journal Of Business And
Management Studies Vol 4, No 1, 2012 Issn: 1309-8047 (Online) E4
15. Too, Eric G., (2010). ” A Framework for Strategic Infrastructure Asset Management”,
Definitions, Concepts and Scope of Engineering Asset Management, Engineering Asset
Management Review Volume 1, 2010, pp 31-62 E4
13. Rattanaphaphtham, Kanyanat, and Phapruke Ussahawanitchakit. (2010). "ACTIVITYBASED
COSTING EFFECTIVENESS: HOW DOES IT INFLUENCE COMPETITIVE
ADVANTAGE AND PERFORMANCE OF THAI-LISTED FIRMS?." International Journal of
Business Strategy 10.2 (2010).E4
11.Rapiah Mohamed, Wee Shu Hu, Ibrahim Kamal Abdul Rahman, Rozainun Abdul Aziz
“(2010). “The Relationship Between Strategic Performance Measurement Systems and
Organisational Competitive Advantage”, Asia-Pacific Management Accounting Journal, Volume
5 Issue 1, 1-20, July 2010 E4
10. Eric Too, Linda Too (2010). “Strategic infrastructure asset management: a conceptual
framework to identify capabilities”, Journal of Corporate Real Estate Vol. 12 No. 3, 2010 pp.
196-208 q Emerald Group Publishing Limited 1463-001X DOI 10.1108/14630011011074795 E4
8. Liao, Sen-Kuei and Chang, Kuei-Lun (2009). “Selecting Key Capabilities of TV Shopping
Companies Applying Analytic Network Process”. Asia Pasific Journal of Marketing and Logistics
(ISSN: 1355-5855), 21(1), 161-173. (Abstracted and indexed in ABI/Inform Global (ProQuest),
Cabell's Directory of Publishing Opportunities in Marketing, EBSCO (current abstracts),
Electronic Collections Online, Inspec, Zetoc (British Library)) ISSN: 1355-5855 E4
6. Marlene Aparecida da Silva Gonçalves Zangiski, Edson Pinheiro de Lima, Sérgio Eduardo
Gouvêa da Costa (2009). “Uma Discussão Acerca do Papel da Aprendizagem Organizacional
na Formação de Competências (A discussion about the role of organizational learning in the
formation of compentencies) Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia - IBICT
Ci. Inf., Brasília, DF, v. 38, n. 3, p.142-159, set./dez., 2009. Brasília Sept./Dec. 2009
http://dx.doi.org/10.1590/S0100-19652009000300010 E4
5. AS Gill, SP Sharma, N Mathur (2009) “ The Impact of Debt Policy on the Investment
Decision of Small Business Owners in India”, International Research Journal of Finance and
Economics ISSN 1450-2887 Issue 97 September, 2012 © EuroJournals Publishing, Inc. 2012
http://www.internationalresearchjournaloffinanceandeconomics.com E4
4. Wongkeeratikul, Vipawade (2008). “The Relationship Between Functions, Assets and Risks,
and Profitability”, Journal of the National Research Council of Thailand (Soc.) (ISSN 0028-
0011), 40(1), 115-141. E4
3. Thipsri, Naphat, Ussahawanitchakit, Phapruke (2008) “Effects of Technological Capability on
New Product Development an Export Performance: an Empirical Research of Exporting
Cosmetics Business in Thailand”, International Journal of Strategic Management Publisher:
International Academy of Business and Economics Audience: Academic Format:
Magazine/Journal Subject: Business, international Copyright: COPYRIGHT 2008 International
Academy of Business and Economics ISSN: 1555-2411 Issue: Date: August, 2008 Source
Volume: 8 Source Issue: 2 Topic: Event Code: 331 Product development; 200 Management
dynamics Computer Subject: Time to market; Company business management; Technology
application.
The International Journal of Strategic Management (IJSM) is peer-reviewed and publically
available journal listed in the Cabell's Directory of Refereed Publications 2003-12 Edition as well
as in the Ulrich's International Periodicals Directory since 2002. The journal has the ISSN
number (ISSN: 1555-2411) and Call Number (HD30.28 I553) issued by the Library of Congress,
Washington. The IJBS is available online from the EBSCO Publishing. The IJSM is also
available in prestigeous libraries such as US Library of Congress and British Library. IJSM is
sponsored by Martin V. Smith School of Business and Economics, California State University
Channel Islands, USA. IJSM is a publication of the International Academy of Business and
Economics. The IJSM is a Registered Trademark of the IABE. © 2011 IABE. All rights reserved.
E4
2. Firmanzah Firmanzah (2008). “Enhancıng Foreıgn Consumer Acceptance The Role Of
Capabilities Of Creating Export-Market Oriented Products İn Small And Medium-Sized
Enterprises (SMES)”, Gadjah Mada International Journal Of Business May-August 2008, Vol.
10, No. 2, Pp. 237–259 E4
1. Xu, Zheng-Liang and Wang, Li-Zeng (2007). “Relationships Between Sustainable Marketing
Capability and Business Performance.”, Jilin University Journal Social Sciences Edition (ISSN
0257-2834), 47(5), 62-70. DOI: CNKI:SUN:JLDB.0.2007-05-009. E4
A8a.6. Tanriverdi, H. (2008). “Workers' Job Satisfaction And Organizational Commitment: Mediator
Variable Relationships Of Organizational Commitment Factors”. Journal of American Academy of
Business, Cambridge, 14(1), 152-163. from ABI / INFORM Global database. (WOS 4 ATIF
ALMIŞTIR). TOPLAM 47 ATIF, (GOOGLE SCHOLAR 40) 47 KAYNAK VAR, LİSTEDE 47 KAYNAK
VAR. E1 14, E2 4, E4 28, E5 1
47. Ernest Lim Kok Seng, Cho Cho Wai. (2016). “An Empirical Study Of Academic And NonAcademic
Staff’s Job Satisfaction And Organizational Commitment In An Institute Of Higher
Learning”, Journal of Entrepreneurship, Business and Economics ISSN 2345-4695, 2016, 4(1):
45–72Copyright ©2015Scientificiawww.scientificia.com E4
45. Muath Eleswed, Fatema Mohammed“ (2015). “Can Job Satisfaction be predicted by
Organizational Commitment, Gender, Age, Experience, and Position? An empirical Investigation
in a Private Financial Institution in Bahrain”, International Journal of Business, Humanities and
Technology Vol. 5, No. 1; February 2015 E4
44. Seyed Hamid Reza Oreyzi Samani (2015).“Direct and indirect effects of Occupational and
individual variables on career satisfaction”, Contemporary Psychology, 2015, 10 (1), 33 – 46 E4
42. Aymen Asif, Nighat Ansari & Kashif Rathore. (2015). “Empirical Relationship of Big Five
Personality Traits and Affective Commitment Among the Public Sector Employees.”
International Journal of Management, Sciences and Business Research, Nov - 2015 ISSN
(2226 - 8235) Vol - 4, Issue 11 E4
41. Ernest Lim Kok Seng, Cho Cho Wai. (2016). “An Empirical Study Of Academic And NonAcademic
Staff’s Job Satisfaction Abd Organizational Commitment In An Institute Of Higher
Learning”, Journal of Entrepreneurship, Business and Economics, 2016, 4 (1): 45-72. E4
40. Seyed Hamid Reza Oreyzi Samani. (2015). “Direct And Indirect Effects Of Occupational And
Individual Variables On Career Satisfaction”, Contemporary Psychology, 2015; 10(1), 33-46 E4
39. Suparjo, Susetyo Darmanto (2015) “Mediating Role of Jobs Satisfaction among
Organizational Commitment, Organizational Culture and Organizational Citizenship Behavior
(OCB): Empirical Study on Private Higher Education in Central Java, Indonesia”, Journal of
Research in Marketing Volume 4 No. 1 February 2015, 289-296 E4
37. Sudhir Chandra Das, Wasif Ali. (2014). “Relationship Between Emotional İntelligence Abd
Job Satisfaction Of Banking Employees: A Descriptive Study”, Journal Of Organization And
Human Behavior, 3.2 (2014). E4
35. Muath Eleswed, Fatema Mohammed (2014). “ Predicting Organizational Commitment via
Job Satisfaction, Gender, Age, Experience, and Position: An empirical Investigation in a Private
Financial Institution in Bahrain”, International Journal of Business and Social Science Vol. 5,
No. 9(1); August 2014 E4
34. Kaushik Mukerjee (2014). “Fostering employee engagement in organisations: a
conceptual framework”, International Journal of Management Practice> List of Issues> Volume
7, Issue 2> DOI: 10.1504/IJMP.2014.061476 E4
33. P.Vaijayanthi, K.A. Shreenivasan and Reena Roy (2014). “Deducting the Organizational
Citizenship Behavior Dimensions and its Antecedent (Job Satisfaction) in the Indian Context
“Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology 7(10): 1953-1960, 2014
ISSN: 2040-7459; e-ISSN: 2040-7467 © Maxwell Scientific Organization, 2014 Res. J. Appl.
Sci. Eng. Technol., 7(10): 1953-1960, 2014 E4
30. Rae, Kirsten (2013). “How Perceptions Of Empowerment And Commitment Affect Job
Satisfaction: A Study Of Managerial-Level Effects “, Accounting, Accountability & Performance,
Vol. 18, No. 1, 2013: 35-62 griffith.edu.au E4
29. Rupali S. Khanolkar. (2013). “Influence of Employer Branding on Satisfaction and
Commitment of Generation Y Employees”, IOSR Journal of Business and Management (IOSRJBM)
e-ISSN: 2278-487X, p-ISSN: 2319-7668 PP 13-18 www.iosrjournals.org 7th International
Business Research Conference 13 | Page Indian Education Society's Management College and
Research Centre E4
28. Seyal, Afzaal H.; Afzaal, Taha. (2013). “An Investigation of Relationship among Emotional
Intelligence, Organizational Commitment and Job Satisfaction: Evidence from Academics in
Brunei Darussalam”, International Business Research . Mar2013, Vol. 6 Issue 3, p217-228. 12p.
6 Charts. E4
27. Samanvitha Swaminathan P. David Jawahar (2013). “Job Satisfaction as a Predictor of
Organizational Citizenship Behavior: An Empirical Study”, Global Journal of Business Research,
v. 7 (1) pp. 71-80, 2013 Bharathidasan Institute E4
26. Muath Eleswed, Fatema Mohammed, (2013). “The Impact of Gender, Age, Years of
Experience, Education Level, and Position Type on Job Satisfaction and Organizational
Commitment: An Exploratory Study in the Kingdom of Bahrain”, International Journal of
Business and Social Science Vol. 4 No. 11; September 2013 108-119 E4
23. Gill Mandip, Syed Farhat Ali, Gupta Barkha, Dubey Godulika and Lad Kamna. (2012)
“Emotional Intelligence as a Forecaster of Job Satisfaction amongst the Faculty of Professional
Institutes of Central Indian City, Indore” International Science Congress Association, 37ISCA
Journal of Management Sciences ISCA J. Management Sci. Vol. 1(1), 37-43, August (2012) E4
22. Muhammad Usman Qaisar, Muhammad Imram Qaisar, Muhammad Safdar Rehman
(2012). “HRM Performance Relationship: An Empirical Study of Law Enforcement Officers in
Pakistan”, Volume 3, The Mustang Journal of Business & Ethics (2012), The Mustang Journal of
Business and Ethics is an official publication of Mustang Journals, Inc.,PO Box 2193, Edmond
OK 73083 www.Mustang Journals.com Print ISSN: 1949-1735 Online ISSN: 1949-1727
Listed in: Cabell’s Directory. E4
21. Herrera, Caballero J.M., Sanchez-Guevara (2012) “ Satısfaccion Laboral En Trabajadores
Del IPN.UN Analisis Estructural - Job Satisfaction In Workers Of The NPL A Structural
Analysis”, Ra Ximhai Vol. 8, 8 (3): 217-231, Núm. 2 / Mayo - Agosto 2012. E4
18.Cheng-Ping Shih, Ling-I Hsu (2012). “Measurıng The Impact Of Person-Envıronment Fıt
Between Job Satısfactıon And Organızatıonal Commıtment: A Case Study Of Internatıonal
Cooperatıon And Development Fund”, IHART - Volume 22 (2012) 75-82. E4
17. Cheng-Ping Shih, Ling-I, Hsu (2012). “ Measurıng The Impact Of Person-Envıronment Fıt
On Affectıve Outcomes For Internatıonal Cooperatıon And Development Fund In Taıwan” Bilgi
Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi / 2012 Cilt: VII Sayı: II E4
16. S Samanvitha,P David Jawahar. (2012). “Emotional Intelligence as a Predictor of Job
Satisfaction: A Study Amongst Faculty in India”, IUP Journal of Management Research 11.1
(Jan 2012): 7-28. E4
13. Jasmine Lauren Brown (2011). “Measuring the Impact of Person-Environment Fit and Its
Affective Outcomes- A Case Study of International Cooperation and Development Fund”, ,
National Taiwan Normal University, Taipeh, Taiwan. Advisor: Chang-Ping Shi, Ph. D. AtHESİS
Submitted to the Graduate Faculty in Partial Fulfillment of the Requirements fort he Degree of
Master of Education, 2011 E4
11. Slack, Frederick J.; Orife, John N.; Anderson, Fred P. (2010). “Effects of Commitment to
Corporate Vision on Employee Satisfaction with their Organization: An Empirical Study in the
United States” International Journal of Management . Dec 2010, Vol. 27 Issue 3, p 421-436.
16p. E4
10. Setyabudi Indartono And Chun-Hsi Vivian Chen (2010). “Moderation of Gender On The
Relationship Between Task Vharacteristics and Performance ”, , National Central University,
Taiwan, The International Journal of Organizational Innovation, (It is listed in the EI/INSPEC,
ProQuest, Cabell's and Ulrich's databases and is internationally distributed by EBSCOhost and
other international electronic distributors.), Vol 2, Num 2 Spring 2010, ss.195-222, Taiwan. E4
6. Wenny Aqwaresa Sari (Wenny Aqwaresa), (2010). “Pengaruh Faktor-Faktor Yang Berkaıtan
Dengan Karır Terhadap Komıtmen Organısası” Daya Saıng Jurnal Ekonomi Manajemen
Sumber Daya Vol. 11, No. Page 3-, 116-126, Vol. 11, No. 2, Desember 2010
publikasiilmiah.ums.ac.id E4
4. C. Justice Tillman, Feliccia A. Smith, Wanda R. Tillman, (2010). “Work Locus Of Control And
The Multıdımensıonalıty Of Job Satısfactıon”, Journal Of Organizational Culture,
Communications And Conflict, Volume 14, No. 2, 2010 E4
3. Indartono, Setyabudi., (2009) “ Different Effect of Task Characteristics Requirement on Job
satisfaction: Gender Analysis of Teacher Occupation on WDQ” Jurnal Ekonomika madani,
2009, Vol. ,No. , Pg. 1-19 Department of Business Administration National Central University
No. 300, Jungda Rd, Jhongli City Taoyuan, Taiwan 320, ROC. E4
A8a.5. Tanriverdi, H., & Zehir, C. (2006). “Impact of Learning Organizations' Applications And Market
Dynamism On Organizations' Innovativeness And Market Performance”, The Business Review,
Cambridge, 6(2), 238-245. (WOS 1 ATIF ALMIŞTIR). TOPLAM 21 ATIF, (GOOGLE SCHOLAR 16),
17 KAYNAK VAR, LİSTEDE 21 KAYNAK VAR. E1 10, E2 1, E4 8, E5 2
21. Anoop C. Nair, S.Ramalingam, Ashvini Ravi. (2015). “ Impact Of Organizational Learning
On Organizational Performance Of South Indian Automobile Industries”, International Journal Of
Economic Research, 2015, Vol 12, Issue 3, p 739-760. E4
20. Thakur Nidhi, Chaudhuri Manosi. (2015). “Exploring Dimensions and Demographics in
Relation to Learning Organization” The International Journal Of Business & Management Vol 3
Issue 3 p.334-340, (ISSN 2321 –8916) E4
19. Nidhi Thakur, Manosi Chaudhuri (2015). “ Learning Organization Notion in Indian Banking
Industry”, IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM) e-ISSN: 2278-487X, pISSN:
2319-7668. Volume 17, Issue 3.Ver. I (Mar. 2015), PP 32-38 www.iosrjournals.org E4
15. Swee C. Goh, Catherine Elliott, Tony K. Quon, (2012). “The relationship between learning
capability and organizational performance: A meta-analytic examination, Learning
Organization”, The International Journal of Critical Studies in Organizational Learning, The, Vol.
19 Iss: 2, pp.92 – 108, ISSN: 0969-6474 E4
14. Boonthawan Wingwon (2012). “ Effects of Entrepreneurship, Organization Capability,
Strategic Decision Making and Innovation toward the Competitive Advantage of SMEs
Enterprises”, Journal of Management and Sustainability Vol. 2, No. 1; March 2012, p137-150.
14p. E4
13. Mongkolchai Wiriyapinit, Pasu Decharin, (2012). “Transforming the Organizations in Thai
Public Sector into Learning Organizations: An Explanatory Case Study Research”,
Chulalongkorn Business Review Vol 30, No 3-4 pp.58-72. E4
11. Jamaliah Said, Wee Shu Hui, Rohana Othman, Dennis Taylor (2012). “Strategic
Management Accounting And Information Technology Competency On Customer Service
Process Performance In Local Government Agencies”, Malaysian Accounting Review, Volume
11 no. 1, 2012, P.91-122 E4
9.Katrinli Alev, Atabay, Gulem., Gunay, Gonca., Guneri, Burcu.,and Aktan, Ahenk., (2009),
“Innovativeness : Is It a Function of the Leadership Style and the Value System of the
Entrepreneur?”, Artical in “Innovation Policies Business Creation and Economic Development:
A Comparative Approach” Book, Editor: Neslihan Aydogan Book,.Springer Sciences+Businesss
Media,LLC 2009, Cankaya University, Faculty of Economics, Baglica Campus, Ankara, Turkey,
ISBN: 978-0-387-79975-9, E-ISBN: 978-0-387-79976-6, Library of Congress Control Number:
2008940693 E4
A8a.18. Talip Pinar, Cemal Zehir, Hakan Kitapçi, Haluk Tanriverdi (2014) "The Relationships
Between Leadership Behaviors Team Learning and Performance among the Virtual
Teams",International Business Research, ISSN 1913-9004 (Print), ISSN 1913-9012 (Online), DOI:
10.5539/ibr.v7n5p68. International Business Research, Cabell's, CrossRef, DOAJ, EBSCOhost,
EconLit, ERA, Google Scholar, JEL, LOCKSS, NewJour, Open J-Gate, PKP Open, Archives
Harvester, ProQuest, SHERPA/Romeo, Ulrich's, Universe Digital Library veri tabanlarında
indekslenmektedir. TOPLAM 6 ATIF ALMIŞTIR. (GOOGLE SCHOLAR 6), 6 KAYNAK VAR,
LİSTEDE 6 KAYNAK VAR, E1 4, E4 1, E5 1
2.Joel D. Olson, Darlene G. Ringhand, Ray C. Kalinski, James G. Ziegler. (2015). “Forming
Student Online Teams For Maximum Performance” American Journal of Business Education
(Online) 8.2 (2015): 139. E4
A8a.15. Zehir, C., Akyuz, B., Tanriverdi, Haluk., (2012). “A Test of the Mediating Role of Fairness
Perceptions in the Relation Between Servant Leadership Behavior and Job Performance”, British
Journal of Arts and Social Sciences ISSN: 2046-9578, Vol.10 No.I (2012), BJASS is accepted for
listing in the EBSCO, SSRN, DOAJ, Ulrich, Cabell's. Of Referred Publications. British Journal of Arts
and Social Sciences is monitored by Social Sciences Citation Index (SSCI). November 2012; 1-17
;London, United Kingdom. TOPLAM 1 ATIF ALMIŞTIR. (GOOGLE SCHOLAR 1), 1 KAYNAK VAR,
LİSTEDE 1 KAYNAK VAR, E4 1
1. Sun Bai Cho. (2015).“The Servant Leadership EffectonJobSatisfactionandCustomer” “,
International Journal of Tourism and Hospitality Research, Volume 29, Number 9, pp. 37-49,
2015 ISSN(Print): 1738-3005 E4 1
A8a.2 Tanrıverdi, Haluk., (2006). “Sanayi İşletmelerinde Çalışanların İş Tatminsizliği Sorunları
Üzerine Bir Araştırma ”, An applied research on dissatisfaction problems and copmplaints of the
working staff in the indutsrial businesses Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Bahar Sayısı,
Cilt.3, Sayı.1, ss. 1-29. Düzce. (WOS 1 ATIF ALMIŞTIR). TOPLAM 18 ATIF ALMIŞTIR. (GOOGLE
SCHOLAR 17), 18 KAYNAK VAR. LİSTEDE 18 KAYNAK VAR. E2 1, E4 1, E5 16
14.Nurdan Çolakoğlu, Esra Atabay. (2014). “Job Satisfaction of the Academic staff of the
Vocational Schools of the Foundation and Public Universities - Sample of Turkey”, Quality
Assurance in Education Vol. 22 No. 2, 2014 pp. 185-206 q Emerald Group Publishing Limited
0968-4883 DOI 10.1108/QAE-12-2012-0050 E4
A8a.11. Adıgüzel, Orhan., Tanrıverdi, Haluk., Özkan, Döndü., S., (2011). “Mesleki Profesyonellik ve
Bir Meslek Mensupları Olarak Hemşireler Örneği”, Journal Of Administrative Sciences, Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi,. Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilimleri Dergisi,. Cilt: 9,
Sayı: 2, s. 235-259, Çanakkale. (The Journal Of Administrative Sciences is accepted for listing in the
Worldwide Political Science Abstract Database, and Tübitak Ulakbim Database). (WOS 1 ATIF
ALMIŞTIR). TOPLAM 15 ATIF ALMIŞTIR, (GOOGLE SCHOLAR 19), 15 KAYNAK VAR, E2 1, E4
1, E5 13
12. Esin Tezbaşaran, Rana Yiğit. (2015). “A Study On Developing Attitude Scale Towards
Nurses” (Hemşirelere Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması). İstanbul Üniversitesi,
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 12-2, Sayı: 24, 2015-2, s.69-80, İngilizce
Makale. E4
A8a.09. Tanrıverdi, Haluk., Özmen, Mehmet Ersoy., (2011). “Sağlık Çalışanlarının Hasta Haklarına
İlişkin Bilgi Düzeylerinin Hasta Memnuniyetine Etkisi” Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, (TSAD),
Akademisyenler Birliği Yayın Organı. Yıl: 2011,(3) Sayı :3: 85-109, Ankara. (TSAD Dergisi Tübitak
Ulakbim, Ebsco Indeks ve Asos İndekste indekslenmektedir. (Uluslararası Hakemli Bir Dergidir).
TOPLAM 5 ATIF ALMIŞTIR, (GOOGLE SCHOLAR 4), 5 KAYNAK VAR, E4 1, E5 4
3.Zöhre Kıyançicek, Özden Dedeli, Emel Yıldız, Gulcin Şenakin, (2014). “ A Survey: Health
Professionals’ Attitude towards Patient Rights and Patient Safety”, Asian Journal of Pharmacy,
Nursing and Medical Sciences (ISSN: 2321 – 3639) Volume 02 – Issue 01, February 2014
İngilizce Makale E4
B3a.1. Tanrıverdi, Haluk., Demirkol, Ş., ve İşlek, E., “Dört ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Çalışan
Personelin Psikolojik Sorun ve Şikayetleri “ Gazi Üniversitesi, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi
Dergisi, Yıl : 2001, Sayı : 5, 101-116. Ankara. (2001). TOPLAM 4 ATIF ALMIŞTIR, (GOOGLE
SCHOLAR 1), 4 KAYNAK VAR, E4 1, E5 3
3. Kılıç, Gonca., Pelit, Elbeyi., Altunöz, Özlem., (2011) “The Relationship Between Managerial
Ethics Perception and Professional Burnout Levels of Employee: A Comparative Study of FiveStar
Hotels’ Employees between Turkey and Italy” (İşgörenlerinin Yönetsel Etik Algılamaları ile
Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki: Türkiye ve İtalya’daki 4 ve 5 Yıldızlı Otel
İşletmeleri İşgörenleri Karşılaştırması), İşletme Araştırmaları Dergisi-İAD, (Journal of Business
Research), 3/1 (2011) 122-139, İngilice makale. http://www.isarder.org,
http://www.isarder.com E4
A8a.16. Tanriverdi Haluk., Paşaoğlu S., (2014). “Dönüşümcü Liderlik, Örgütsel Adalet Ve İş Tatmini
Arasındaki İlişkileri Belirlemeye Yönelik Okul Öncesi Öğretmenleri Üzerinde Bir Araştırma” ",
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Yaz-2014 Cilt:13 Sayı:50 (274-293). ISSN:1304-0278. Elektronik
Sosyal Bilimler Dergisi; TUBİTAK/ULAKBİM SBVT, EBSCO Publishing, ASOS, DOAJ ve INDEX
COPERNICUS, Araştirmax Bilimsel Yayın İndeksi, Cite FACTOR Veri Tabanlarında taranmaktadır.
TOPLAM 2 ATIF ALMIŞTIR, (GOOGLE SCHOLAR 2), 2 KAYNAK VAR, E4 2
2. Ali Aksu.(2016). “Organizational deviance and multi-factor leadership”, Educational
Research and Reviews, Vol. 11(8), pp. 589-597, 23 April, 2016, DOI: 10.5897/ERR2016.2671,
Article Number: F4F1E5158013, ISSN 1990-3839 E4
1. Nagihan Yıldız Tepret, Kadir Tuna. (2015). “ Effect of Management Factor on Employee Job
Satisfaction: An Application in Telecommunication Sector”, World Conference on Technology,
Innovation and Entrepreneurship, Procedia - Social and Behavioral Sciences 195 ( 2015 ) 673
– 679, Available online at www.sciencedirect.com E4
E- 5.Yurt içinde yayınlanan kitap, monografi, yüksek lisans ve doktora tezleri ile yurt içi hakemli
dergilerde yapılan atıf. 7 Puan.
E5= 21 ESER 90 ATIF.
A8a.6. Tanriverdi, H. (2008). “Workers' Job Satisfaction And Organizational Commitment: Mediator
Variable Relationships Of Organizational Commitment Factors”. Journal of American Academy of
Business, Cambridge, 14(1), 152-163. from ABI / INFORM Global database. (WOS 4 ATIF
ALMIŞTIR). TOPLAM 47 ATIF, (GOOGLE SCHOLAR 40) 47 KAYNAK VAR, LİSTEDE 47 KAYNAK
VAR. E1 14, E2 4, E4 28, E5 1

9. Ercan ERGÜN Ertuğrul Hamit ARSLANTÜRK ( 2010 ). “Liderin Güç Kaynaklarının İş Tatmini
ve Örgütsel Bağlılığa Etkisi ve Ara Değişken Olarak Prosedürel Adalet”, (Effect of The Bases of
Leader Power On Job Satisfaction and Organizational Commitment and Procedural Justice As
A Mediating Variable), BİDDER Sosyal Bilimler Dergisi • Cilt: 1 Sayı: 1 BİDDER, Bilim İnsanları
Dayanışma Derneği, (Scientist Solidarity Association), Bidder - Sosyal Bilimleri Dergisi Yıl 2010
Sayı 1., Ocak – Nisan 2010 Emek, Ankara. E5
A8a.5. Tanriverdi, H., & Zehir, C. (2006). “Impact of Learning Organizations' Applications And Market
Dynamism On Organizations' Innovativeness And Market Performance”, The Business Review,
Cambridge, 6(2), 238-245. (WOS 1 ATIF ALMIŞTIR). TOPLAM 21 ATIF, (GOOGLE SCHOLAR 16),
17 KAYNAK VAR, LİSTEDE 21 KAYNAK VAR. E1 10, E2 1, E4 8, E5 2
12. Saruhan, Ş.Can., Yıldız, M.Leyla., (2012), “İnsan Kaynakları Yönetimi”, Beta Basım Yayım
Dağıtım A.Ş. İstanbul. E5
8. Saruhan, Şadi Can, Yıldız, Müge Leyla., (2009). “ Çağdaş Yönetim Bilimi” Beta Basım,
Yayım, Dağıtım. İstanbul E5
A8a.18. Talip Pinar, Cemal Zehir, Hakan Kitapçi, Haluk Tanriverdi (2014) "The Relationships
Between Leadership Behaviors Team Learning and Performance among the Virtual
Teams",International Business Research, ISSN 1913-9004 (Print), ISSN 1913-9012 (Online), DOI:
10.5539/ibr.v7n5p68. International Business Research, Cabell's, CrossRef, DOAJ, EBSCOhost,
EconLit, ERA, Google Scholar, JEL, LOCKSS, NewJour, Open J-Gate, PKP Open, Archives
Harvester, ProQuest, SHERPA/Romeo, Ulrich's, Universe Digital Library veri tabanlarında
indekslenmektedir. TOPLAM 6 ATIF ALMIŞTIR. (GOOGLE SCHOLAR 6), 6 KAYNAK VAR,
LİSTEDE 6 KAYNAK VAR, E1 4, E4 1, E5 1
1. Orhan Küçük, Emine Yılmaz, H İbrahim Şen, Nurten Küçük. (2015). “Toplam Kalite
Yönetiminin İşletme Performansına Etkisi: Lojistik Sektöründe Bir Uygulama” - jasstudies.com
International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2638
Number: 34 , p. 53-67, Spring II 2015 E5
A8a.2 Tanrıverdi, Haluk., (2006). “Sanayi İşletmelerinde Çalışanların İş Tatminsizliği Sorunları
Üzerine Bir Araştırma ”, An applied research on dissatisfaction problems and copmplaints of the
working staff in the indutsrial businesses Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Bahar Sayısı,
Cilt.3, Sayı.1, ss. 1-29. Düzce. (WOS 1 ATIF ALMIŞTIR). TOPLAM 18 ATIF ALMIŞTIR. (GOOGLE
SCHOLAR 17), 18 KAYNAK VAR. LİSTEDE 18 KAYNAK VAR. E2 1, E4 1, E5 16
18. Abdulkadir Orhan (2015). “ Türkiye’de Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin
Turizm Sektörü İle İlgili Algılarının Çalışma Niyetleri Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi”,
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı,
Turizm İşletmeciliği Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir E5
17. Muhammet Akaydın, Yahya Can. (2015). “ Teknikerlerin İş Tatminsizliği Sorunları Üzerine
Bir Çalışma: Denizli Organize Sanayi Bölgesi Örneği”, UMYOS 2015 Sempozyumunda Sunulan
Bildiri. www.ejoir.org Özel Sayı, ss. 101-112, Ağustos 2015. E5
16. Ferda Alper Ay, Ayşegül Alper, Hüdaverdi Bircan, Mehmet Sadık Öncül. (2015) “Örgütsel
Bağlılığın İş Tatmini Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma” Uluslararası Sosyal Araştırmalar
Dergisi, The Journal of International Social Research Cilt: 8, Sayı: 38, Volume: 8, Issue: 38,
Haziran 2015, June 2015, www.sosyalarastirmalar.com ISSN: 1307-9581 E5

15. Gürcan Karadut (2014). “Etik İklimin Ve Örgütsel Adalet Algılarının Çalışanların İş Tatminine
Etkisi : Konaklama İşletmelerinde Amprik Bir Uygulama”, Bahçeşehir Üniverisitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Başkanlığı Yüksek Lisans Teziİstanbul. E5
13.Can Yahya, (2014). “Tekstil Teknikerlerinin İş Tatminsizlikleri Üzerine Bir Araştırma - A
Research On Job Dissatisfactions Of Textile Technicians”, Mesleki Bilimler Dergisi, 2014 Cilt 3,
Sayı 2 Sf: 178 - 183 MBD 2014, 3 ( 2 ): 178 – 183 ISSN: 2146-7420. www.meslekibilimler.com
E5
12. Ayça Aysun Görgülüer. (2013). “Örgütsel Adalet ve İş Tatmininin Örgütsel Bağlılığa Etkisi
Üzerine Bir Araştırma / Examining the effects of organizational justice and job satisfaction on
organizational commitment Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Tez Danışmanı Prof. Dr. Selen
Doğan, Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yönetim ve
Organizasyon Bilim Dalı. Niğde. E5
10. Yılmaz, Ercan Dilmaç, Bülent., (2011). “An Investigation of Teachers Values and Job
Satisfaction”, (Öğretmenlerin Sahip Oldukları Değerler İle İş Doyumlarının İncelenmesi),
Elementary Education Online, 10(1), 302-310, 2011.İlköğretim Online, 10(1), 302-310, 2011.
[Online]: http://ilkogretim-online.org.tr İngilizce Makale- E5
9. Kadri Cemil Akyüz, Serap Koçak, Yasin Balaban, İbrahim Yıldırım, Tarık Gedik. (2011).
“Çalışanların İş Tatmin Düzeylerinin İncelenmesi (Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Örneği)”,
Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi SDU Faculty of Forestry Journal 2011,
12: 20-26. Isparta. E5

8. Nurdan Çolakoğlu, Esra., Atabay, (2011). “Meslek Yüksekokulları Akademik Personelinin İş
Tatmin Düzeyinin Araştırılması”, 2. Uluslararası 6. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu,
25-27 Mayıs 2011 tarihleri arasında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Meslek
Yüksekokulu, Aydın Kuşadası. E5
7. Mustafa Hotamışlı, Veysel Ağca “(2010). “Öğretim Elemanları İş Tatmin Düzeylwrinin
Demografik Özelliklere Göre Değişmesi: Türkiye’de Kamu ve Vakıf Üniversitelerinde
Karşılaştırmalı Bir Araştırma” Afyon Kocatepe Üniversitesi, SBE, Sosyal Bilimler Dergisi,
Journal of Social Sciences 12.2 (2010). E5
6. Bilal Gerekan, Abdulkadir Pehlivan, (2010). “Kamu İç Denetim Elemanlarının İş Tatmin
Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma” Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi
(C.X II,S I, 2010) Afyon. E5

5. Fatih Karcıoğlu, Erdoğan Kaygın. (2010). " Krizin Organizasyonların Yönetsel ve Örgütsel
Yapısına Ektileri ve İşgörenlerin İş Tatmini Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Uygulama”,
Kafkas Üniversitesi, , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Kars, Eylül-2010. Cilt 1, Sayı 1,
23-40 E5
4. Saliha Başak Erdinç,. (2009). “Turizm İşletmelerinde Çalışan Muhasebe Personelinin
Örgütsel Adalet Algılamaları ve Adalet Türlerinin Performans Üzerindeki Etkilerinin
İncelenmesi”, 17.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Bildiriler Kitabı, ss.165-170, 21‐23,
Mayıs 2009,Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İşletme Bölümü. Eskişehir. E5
3. Eroğlu, Şeyma Gün., (2009). “Örgütsel Adalet Algılaması ve İş Tatmini Hakkında Bir
Araştırma” Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Doç.Dr. Ayşe İrmiş, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Denizli. E5
2. Yılmaz, Ercan., (2009). “İlköğretimde Çalışan Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıklarının, İş
Doyumları ve Okullardaki Örgütsel Yaratıcılık Açısından İncelenmesi”, (Examining
Organizational Commitment of Primary School Teachers Regarding to Their Job Satisfaction
and Their School’s Organizational Creativity), Elementary Education Online, 8(2), 476-484,
2009. İlköğretim Online, 8(2), 476-484, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr E5
1. Öznur Bozkurt, İlhan Bozkurt, (2008), “İş Tatminini Etkileyen İşletme İçi Faktörlerin Eğitim
Sektörü Açısından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Alan Araştırması”, ( A Field Study On Job
Satisfaction Effecting Internal Factors In Sector), Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9 (1) 2008, 1-18.
İstanbul. E5
A8a.11. Adıgüzel, Orhan., Tanrıverdi, Haluk., Özkan, Döndü., S., (2011). “Mesleki Profesyonellik ve
Bir Meslek Mensupları Olarak Hemşireler Örneği”, Journal Of Administrative Sciences, Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi,. Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilimleri Dergisi,. Cilt: 9,
Sayı: 2, s. 235-259, Çanakkale. (The Journal Of Administrative Sciences is accepted for listing in the
Worldwide Political Science Abstract Database, and Tübitak Ulakbim Database). (WOS 1 ATIF
ALMIŞTIR). TOPLAM 15 ATIF ALMIŞTIR, (GOOGLE SCHOLAR 19), 15 KAYNAK VAR, E2 1, E4
1, E5 13
15. Ramazan Cansoy, Hanifi Parlar (2016). “Öğretmen Profesyonelizminin Okul Gelişimi İle
Olan ilişkisinin İncelenmesi”, 11. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 12-14 Mayıs 2016 /
Kuşadası 11. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, S.73-77
14. Ayşe Dost, Ayşe Nefise Bahçecik. (2015). “Hemşirelik Mesleğine Yönelik İmaj Ölçeği
Geliştirilmesi”, G.O.P. Taksim E.A.H. JAREN 2015;1(2):51-59 E5
13.Didem Karaca. (2015). “İlk ve Orta Okullarda Bürokratikleşme Düzeyinin Öğretmen
Profesyonelliğine Etkisi”, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri
Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı Doktora Programı,
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Danışman: Yard.Doç.Dr. Murat Uras Başer, Denizli. E5
11. Mustafa Çelik, Kürşad Yılmaz. (2015). “Öğretmenlerin Mesleki Profesyonelliği İle
Tükenmişlikleri Arasındaki İlişki”, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 2015; (30),:
102-131. E5
10. Afitap Özdelikara, Nuran Mumcu Boğa, Nurgül Çayan. (2015). “Hemşirelik Öğrencilerine
ve Sağlık Alanı Dışındaki Öğrencilere Göre Hemşirelik İmajı”, Düzce Üniversitesi, Sağlık
Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2015; 5 (2): 1-5. E5
9. Aynur Yazıcı Sorucuoğlu, Fatma Güdücü Tüfekci. (2015).” Çocuk Hemşirelerinde Mesleki
Profesyonel Değerler”, Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 2, ss. 105-
109, Nisan 2015. E5
8.GÖRİŞ, Songül, KILIÇ Züleyha, CEYHAN Özlem ŞENTÜRK Arzu. (2014). “Hemşirelerin
Profesyonel Değerleri ve Etkileyen Faktörler- Nurses’ Professional Values and Affecting
Factors” Psikiyatri Hemşireliği Dergisi - Journal of Psychiatric Nursing, 2014;5(3):137-142 E5
7. Satı Demir, Nazmiye Kocaman Yıldırım. (2014). “Psikiyatri Hemşirelerinin Profesyonel
Davranışlarının Belirlenmesi- Determining the Professional Behavior of Psychiatric Nurses”,
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi - Journal of Psychiatric Nursing 2014;5(1):25-32 E5
6..F Özyiğit, A Küçük, İ Arıkan, Ö Altuntaş, H Kumbasar (2014). “Bir Eğitim ve Araştırma
Hastanesinde Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Kesici - Delici Tıbbi Aletleri Güvenli
Kullanımına Yönelik Tutumları- The Attitude of Healthcare Workers to Safe use of Medical
Instruments in a Training and Research Hospital” Haseki T›p Bülteni,168-171, DOI:
10.4274/haseki.1710, Galenos Yayınevi tarafından basılmıştır. E5
5.Gül Ünsal, Semra Karaca, Meral Arnik, Yüksel Can Öz, Elif Aşık, Mehtap Kızılkaya, Songül
Duran, Selda Aydın, Duygu Türk, Sevinç Şıpkın (2014). “Psikiyatri Kliniğinde Çalışan
Hemşirelerin Psikiyatri Hemşiresinin Rollerine İlişkin Görüşleri - The opinions of nurses who
work in psychiatry clinics related to the roles of psychiatry nurses”, Marmara Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt: 4, Sayı: 2, 2014 / Journal of Marmara University Institute
of Health Sciences Volume: 4, Number: 2, 2014 - http://musbed.marmara.edu.tr MÜSBED
2014;4(2):90-95 Araştırma / Original Paper DOI: 10.5455 /musbed.20140527033928 E5
4. Yahya ALTINKURT, Kürşad YILMAZ. (2014). “*Öğretmenlerin Mesleki Profesyonelliği İle İş
Doyumları Arasındaki İlişki”, Sakarya University Journal of Education, 4/2 (Ağustos/August
2014) ss. 57-71 E5
3. K Yılmaz, Y Altınkurt (2014). “Öğretmenlerin mesleki profesyonelliği ölçeği geçerlik ve
güvenirlik çalışması - Validity and reliability study for the occupational professionalism of
teachers scale (OPTS), International Journal of Human Sciences, 11(2), 332-345. Volume: 11
Issue: 2 Year: 2014 doi: 10.14687/ijhs.v11i2.2967 E5
1.Paksoy H. Mustafa, Özbezek B. Dilek. (2013).Örgütsel Değişimde Beşeri Sermayenin Rolü
The Role of Human Capital on Organizational Change Akademik Bakış Cilt 6 Sayı 12 Yaz
2013 E5
A8a.08. Tanrıverdi, Haluk., Erdem, Şennur., (2010). “Sağlık Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi İle Tatmin
Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi ve Bir Uygulama” Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi,
(TSAD), Akademisyenler Birliği Yayın Organı. Yıl: 2010,(1) Sayı :1, Sayı: 73-92, Ankara. TSAD Dergisi
Tübitak Ulakbim, Ebsco Indeks ve Asos İndekste indekslenmektedir Uluslararası Hakemli Bir Dergidir.)
(4 Ulusal Makalede, 1 Uzmanlık Tezinde, 1 Yüksek Lisans Tezinde Atıf Almıştır). TOPLAM 8
ATIF ALMIŞTIR, (GOOGLE SCHOLAR 5), 8 KAYNAK VAR. E5 8
8. Nevzat DEVEBAKAN, Neslişah PAŞALI.(2015). “Sağlık İşletmelerinde Hizmet Kalitesi
Standartlarının Çalışan Güvenliği Açısından Çalışanlar Tarafından Değerlendirilmesi: İzmir
İlinde Bir Araştırma” Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 2015; 18(2): 123-142 E5
7. Feyyaz Cengiz Dikmen, Seda Yıldırım, Semra Bakkal (2014). “Özel Bir Hastanede
Fonksiyonel Sağlık Hizmeti Kalitesinin Araştırılması (Kocaeli İlinde Bir Uygulama -
Investıgatıng Functıonal Health Servıce Qualıty In A Prıvate Hospıtal (An Implementatıon In
Kocaeli”, The Journal Of Academic Social Science Studies International Journal Of Social
Science Doi Number:Http://Dx.Doi.Org/10.9761/Jasss2487 Number: 27 , P. 423-435, Autumn I
2014 E5
6.Dölarslan, Emre Şahin, Özer Alper (2014). “Hizmet Kalitesi, Tatmin ve Güvenin Daha Fazla
Ödeme Eğilimi Üzerindeki Etkileri”. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Anadolu
University Journal of Social Sciences, Mart 2014, Cilt 14, Sayı 1, ss. 31-57 2014
earsiv.anadolu.edu.tr trakya.edu.tr alanından E5
5. YÜCE Serdar, (2013). “Yabancı Dil Eğitimi Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi Ölçümüne
Yönelik Bir Uygulama”, Uluslararası İşletme ve Yönetim Dergisi C.:1 S.:3 Yıl:2013, ss. 325-
364 E5
4. M. Fedai Çavuş, Eray Gemici.(2013). “ Sağlık Sektöründe Toplam Kalite Yönetimi”,
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, ASOS JOURNAL, The Journal Of Academic Journal,
Yıl 1, Sayı 1, s.238-257 E5
3. Taş, Dersu, (2012). “Sağlık Hizmet Kalitesinin Ölçümüne ilişkin Bir Araştırma”, Sağlıkta
Performans ve Kalite Dergisi, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlıkta
Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı, Yayını, Yıl: 2012, Sayı: 4, ss. 79-102. Ankara.E5
2. Sezgin Turgu, (2012). “Edirne İl Merkezinde Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Hasta
Memnuniyeti ve Hekim iş Doyumu ile İlişkisinin Araştırılması”, Uzmanlık Tezi, Trakya
Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği A.B.D., Tez Yöneticisi: Yard.Doç.Dr. Serdar Öztora,
Edirne 2012, T- dspace.trakya.edu.tr E5
1.Haberal Erkan Bülent (2012). “Hasta Ve Refakatcı Tatmini: Bir Eğitim Araştırma
Hastanesinde Uygulama”, , Yüksek Lisans Tezi, Tez Danışmanı Prof. Dr. Şahin Kavuncubaşı,
Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ana Bilim Dalı,
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı, Ankara.2012. E5
B4a.1. Tanrıverdi, Haluk ve Oktay, Kutay (2001), “Otel İşletmelerinde İşgören Motivasyonuna
Yönelik Bir Araştırma”, Gazi Üniversitesi Vakfı, Turizm Akademik, Sayı:2, 33-41.Ankara. TOPLAM 9
ATIF ALMIŞTIR, (GOOGLE SCHOLAR 5), 9 KAYNAK VAR, E5 9
9. Tuğçe Güllü (2016).” Eğitim Ve Geliştirme Programları Ve İşgören Motivasyonu Arasındaki
İlişki: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma” Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dergisi Temmuz 2016, Sayi:13 E5
8. Zeliha Karaoğlu. (2014). “Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Kültür ve Personel Motivasyonu
İlişkisi; İstanbul’da Beş Yıldızlı Zincir Otellerde Alan Araştırması”, Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Şehnaz Demirkol, İstanbul Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı, İstanbul. E5
7. KÖROĞLU, Özlem; AVCIKURT, Cevdet (2014). “ Turist Rehberlerinin Motivasyonu ile
Performansı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi”, Dumlupinar University Journal of Social Science /
Dumlupinar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi . oca2014, Issue 39, p45-60. 16p. E5
6. Köroğlu, Özlem., (2011). “ İş Doyumu ve Motivasyon Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin
Performansla İlişkisi : Turist Rehberleri Üzerine Bir Araştırma “, Doktora Tezi. Danışman:
Prof.Dr. Cevdet Avcıkurt, Balıkeir Üniversitesi, SBE., Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik AB.D.,
Balıkesir. E5
5. Meltem Onay, Sevinç Ergüden, S., (2011) “ Örgütsel - Yönetsel Motivasyon Faktörlerinin
Çalışanların Performans ve Verimliliğine Etkilerini İncelemeye Yönelik Ampirik Bir Çalışma:
Manisa-Sosyal Güvenlik Kurumu”, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 2,
s.: 221-230. 2011, ISSN: 1309-8039 (Online ) E5

4. Bayrakçı, Eylem,, (2010).“ Lider Davranışlarının Çalışan Motivasyonu Üzerine Etkisi, İpliksan
A.Ş. Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Vizyoner Dergisi, Suleyman Demirel
University, The Journal of Visionary Y.2010, C.2, S.2. s.15-32 Y.2010, Vol.2, No.2. pp.15-
32.Isparta. E5
3. Örücü, Edip., Kanbur, Aysun., (2008), “Örgütsel-Yönetsel Motivasyon Faktörlerinin
Çalışanların Performans ve Verimliliğine Etkilerini İncelemeye Yönelik Ampirik Bir Çalısma:
Hizmet ve Endüstri İsletmesi Örneği” Yönetim ve Ekonomi Dergisi Yıl:2008, Cilt:15 Sayı:1 Celal
Bayar Üniversitesi İİBF. Manisa. E5
2. Özdipçiner, Nuray Selma., Kalınkara,Velittin., (2005). “Konaklama Sektörü Çalışanlarının
Örgüte Yönelik Düşünce ve Bağlılık Durumları: Denizli Örneği” Anatolia: Turizm Araştırmaları
Dergisi, Cilt 16, Sayı 1, Bahar: 82-92, 2005. ISSN: 1300-4220, (1990-2005) E5
1. Kanbur, Engin., (2005). “Toplam Kalite Yönetimi Uygulayan İşletmelerde İşgören
Motivasyonunu Etkileyen Faktörler; Mobilya ve Gıda Sektörlerinde Ampirik Bir Araştırma”
Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Prof.Dr. Edip Örücü, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, İşletme A.B.D., Balıkesir. E5
B10.4. Tanrıverdi, Haluk., Cömert, T., (2003). “ Turizm İşletmelerinde Tutundurma Karmasının
İncelenmesi : Seyahat Acentaları ve Otel İşletmeleri Örneği “, Pazarlama Dünyası, Dünya Yayıncılık,
Yıl: 17, Sayı : 2003 – 4 /Temmuz-Ağustos 2003. Ss. 12-17, İstanbul. (2003). TOPLAM 5 ATIF
ALMIŞTIR, (GOOGLE SCHOLAR 1), 5 KAYNAK VAR, E5 5
5. Kurt Şafak, Coşkun Engin, Bayramlık Hakan, Kasapçopur Halil Turan. (2012). “Pazarlama
Araştırmalarında Kullanılan Ölçeklere İlişkin Bir Değerlendirme: Türkiye Örneği (2002-2005)”, 67
KHO Bilim Dergisi, Cilt: 22 Sayı: 1 YIL: 2012, 67-91. E5
4. Mehmet Cihan YAVUZ, Solmaz Filiz KARABAĞ (2009) “Ulusal Turizm Tanıtımı ve Pazarlama
Yönetimi Örgütlenmesi : Türkiye İçin Bir Model Önerisi ”, İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi
Hakemli Dergisi, Sayı: 36, s.113-130. İstanbul. E5
3. Canan Güleryüzlü, (2008). “Kültür Turizminde Markalaşma : Beypazarı ve Safranbolu
İlçelerinin Karşılaştırmalı Analizi”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Araştırma ve Eğitim Genel
Müdürlüğü, Uzmanlık Tezi. Tez Danışmanı: Dr. Nazan Özer. Mart 2008, Ankara. E5
2. Yavuz, Mehmet, Cihan., (2007) “ Uluslararası Destinasyon Markası Oluşturulmasında Kimlik
Geliştirme Süreci: Adana Örneği”, Doktora Tezi, Danışman, Doç.Dr. Canan Madran, Çukurova
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme A..B. D., Adana. E5

1. Pınar Yanmaz, (2006), “Turizm Tanıtımında Sinemanın Rolü” Yüksek Lisans Tezi, Danışman
Doç. Dr. Füsun Alver, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim A.B.D., İletişim
Bilimleri Programı, Kocaeli, 2006, Kocaeli, YÖK Sıra No.: 204487 E5
A8a.01. Tanrıverdi, Haluk., Oktay, K., (2003) “Turizmde Tüketici Sorunları ve Tüketici Haklarının
Korunması Üzerine Bir Araştırma“, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yönetim ve Ekonomi, Yıl : 2002, Cilt : 9, Sayı: 1-2, Celal Bayar
Üniversitesi Yayını, 123-134, Manisa. (2003). TOPLAM 3 ATIF ALMIŞTIR, (GOOGLE SCHOLAR 2),
3 KAYNAK VAR, E5 3
3. Özlem GÜZEL (2011). “Türkiye’de İç Turizm Pazarı Analizi Ve Pazarı Canlandırmaya Yönelik
Alternatif Turizm Olanakları”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yıl/Year: 2011, Cilt/Volume: 8 , Sayı/Issue: 16, s. 127-144 E5
2. Canoğlu, Meltem., (2008). “Otel Müşterilerinin İmaj ve Hizmet Kalitesi Algıları İle Tekrar Satın
Alma Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr. Serap Çabuk, Çukurova
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme A.B.D., Adana. E5

1.Hilal Yücel, (2006). “Turizm İşletmelerinde Kombine Hizmet Muhasebesi”, Yüksek Lisans Tezi,
Danışman: Yard.Doç.Dr. M. Serdar Atay, Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
İşletme A.B.D., 2006. Kırıkkale. E5
A8a.09. Tanrıverdi, Haluk., Özmen, Mehmet Ersoy., (2011). “Sağlık Çalışanlarının Hasta Haklarına
İlişkin Bilgi Düzeylerinin Hasta Memnuniyetine Etkisi” Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, (TSAD),
Akademisyenler Birliği Yayın Organı. Yıl: 2011,(3) Sayı :3: 85-109, Ankara. (TSAD Dergisi Tübitak
Ulakbim, Ebsco Indeks ve Asos İndekste indekslenmektedir. (Uluslararası Hakemli Bir Dergidir).
TOPLAM 5 ATIF ALMIŞTIR, (GOOGLE SCHOLAR 4), 5 KAYNAK VAR, E4 1, E5 4
5. Ferhat Gürkan Aslan, Tercan Us, Nilgün Kaşifoğlu, Sabit Sinan Özalp, Yurdanur Akgün,
Tufan Öge, Müge Aslan. (2015).” Eskişehir bölgesi’ndeki kadınlarda human papillomavirus
(Hpv) DNA pozitifliği ve olası risk faktörlerinin değerlendirilmesi”, TAF Preventive Medicine
Bulletin Vol 14, Issue 3,ss. 222-228, DOI: 10.5455/pmb.1-1417459055 E5
4. Fatma Taş Arslan, Muradiye Aldem. (2014). “Pediatri Kliniklerinde Çalışan Hemşire ve
Ebelerin Hasta Güvenliğine Yönelik Uygulamaları - Applications of Midwives and Nurses
Working at Pediatrics Clinics to Patients Security” TAF Preventive Medicine Bulletin, TAF
Preventive Medicine Bulletin, 2014;13(3):209-216 E5
2. Saliha Özpınar, Gülay Yıldırım (2014). “Birinci ve İkinci Basamaktaki Hekim Dışı Sağlık
Çalışanlarının Hasta Haklarına Yönelik Tutumları”, Uluslararası Hakemli Akademik Spor, Sağlık
ve Tıp Bilimleri Dergisi, Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 13 Cilt: 4 ss-119-133, Sonbahar Kış
October / November / December 2014 Issue: 13 Volume: 4 Autumn Winter JEL KODU: I18
www.sstbdergisi.com ID:183 K:129 www.sstbdergisi.com ISSN PRINT : 2146-8508 / ONLINE:
2147-1711 E5
1. Çetinkaya, F., Koçyiğit, N., Emiroğlu, A., (2013). “ Hasta Hakları ve Ermenek Devlet
Hastanesi Hastalarının Hasta Hakları Bilgi Düzeyi Üzerine Bir İnceleme”, Karamanoğlu Mehmet
Bey Ün. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Aralık 2013,, S.78-84 KMÜ Sosyal ve
Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 15 (25): 79-84, 2013 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr E5
B3a.1. Tanrıverdi, Haluk., Demirkol, Ş., ve İşlek, E., “Dört ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Çalışan
Personelin Psikolojik Sorun ve Şikayetleri “ Gazi Üniversitesi, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi
Dergisi, Yıl : 2001, Sayı : 5, 101-116. Ankara. (2001). TOPLAM 4 ATIF ALMIŞTIR, (GOOGLE
SCHOLAR 1), 4 KAYNAK VAR, E4 1, E5 3
4. Zeliha Karaoğlu. (2014). “Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Kültür ve Personel Motivasyonu
İlişkisi; İstanbul’da Beş Yıldızlı Zincir Otellerde Alan Araştırması”, Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Şehnaz Demirkol, İstanbul Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı, İstanbul. E5
2. Emir, Oktay., Pelit, Elbeyi.,Günay, Fatih., (2010). “Üniversite Mezunu Çalışanların Bakış
Açısıyla Otel İşletmelerinin Sorunları: Antalya’daki 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama”,
(Problems Of Hotel Managements Wıth Point of View Of Employees Who Are Graduates: An
Application At 5-Star Hotel Managements In Antalya), "İŞ, GÜÇ" Endüstri İlişkileri ve İnsan
kaynakları Dergisi, "IS, GUC" Industrial Relations and Human Resourcess Journal
Ekim/October 2010, Cilt/Vol: 12, Sayı/Num: 4, Page: 7-31 ISSN: 1303-2860, DOI:
10.4026/1303-2860.2010.0155.x E5
1. Kılıç, Gonca., (2008). “Kariyer Yönetimi ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: 5 Yıldızlı Otel
işletmelerinde Bir Araştırma”, Doktora Tezi, Danışman: Doç.Dr. Yüksel Öztürk, Gazi
Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Eğitimi A.B.D., Ankara. E5
B4a.2. Tanrıverdi, Haluk., Teker, Ç., (2010). ”Eğitim Hastanelerinde Asistan Doktorların Klinik İş
Yükleri Bakımından Performans Ölçütlerinin Karşılaştırılması”, Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi,
T.C. Sağlık Bakanlığı, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme
Daire Başkanlığı Yayını, ISSN: 1309-1972, Sayı: 1 Ocak 2010:114-136, Ankara, (TOPLAM 4 ATIF
ALMIŞTIR, (GOOGLE SCHOLAR 3), 4 KAYNAK VAR, E5 4
4. İbrahim Emre Göktürk (2012). “Sağlık İşletmelerinde Sorumluluk Muhasebesi Sisteminin
Uygulanabilirliği : Konya Bölge Hastaneleri Uygulaması”, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, İşletme Bilim Dalı, Doktora Tezi, Danışman: Prof. Dr. Fehmi
Karasioğlu, Konya -2012
3. Atalay Çağlar, Ferda Esin Gülel.( )“Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet: Etkinlik Ve Mekansal
Etkileşim Analizi” Journal Of Life Economics, s 29-57. E5
2.Havva Öztürk, Elif Babacan, Elif Özdaş Anahar (2012). “Hastanede Çalışan Sağlık
Personelinin İş Güvenliği”, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi /Cilt 1, Sayı 4, ss
252-268, Gümüşhane University Journal of Health Sciences: 2012;1(4) E5
1. Havva Öztürk , Elif Babacan, Elif Özdaş Anahar (2011). “Hastanede Çalışan Sağlık
Personelinin İş Güvenliği”,136-148 S.B.Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 3.Uluslararası
Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Poster Bildiriler Kitabı.Bildiri, ss-136-148, Ankara. 2011
Performans Yönetimi Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı. E5
A8a.10. Tanrıverdi, H., Adıgüzel, O. ve Çiftçi, M. (2010) Sağlık Yöneticilerine Ait İletişim Becerilerinin
Çalışan Performansına Etkileri: Kamu Hastanesi Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 2010/1, Sayı:11 Journal of Süleyman Demirel University Institute of
Social Sciences Year: 2010/1, Number:11. TOPLAM 3 ATIF ALMIŞTIR. (GOOGLE SCHOLAR 5),
LİSTEDE 3 KAYNAK VAR, E5 3
3.Fatih Taktak (2013). “Ukva Kapsamında Sosyal / Örgütsel Ağ Analizi”, Yıldız Teknik
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Harita Mühendisliği Anabilim Dalı, Geomatik Programı,
Danışman: Prof. Dr. Hülya Demir. İstanbul, 2013 E5

2. Efeoğlu İE, Çetin Sefa. (2012). “Örgütsel İletişimin Değerlendirilmesi: Belediyelere Dair
Uygulamalı Bir Çalışma” Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 21, Sayı3, 2012, Sayfa 185-
204 E5
1.Karakaya, Abdullah., Gürel Saadet., (2012). “Vizyonun Paylaşılmasında İletişim ve Bilgi
Sistemlerinin Rolü: Kardemir Aş Üzerine Bir Araştırma”, International Iron&Steel Symposium,
1268-1275, April 2-4 2012 Karabük, Turkey. E5
A8a.07. Aksoy, F., Tanrıverdi, Haluk., Demirhan, H., Yıldırım Y.S., , (2009.).“Kamu Sektöründe İş
Sağlığı ve Güvenliği ” Haseki Tıp Bülteni, Cilt: 47, Sayı: 3, Temmuz-Ağustos-Eylül 2009, The
Medical Bulletin of Haseki Training and Research Hospital, 110-113, ISSN: 302-0072, İstanbul.
(Haseki Tıp Bülteni, Gale/Cengage Learning, Index Copernicus, EBSCO Database, Turkish Medline-
National Citation Index, Excerpta Medica/EMBASE, SCOPUS, TÜBİTAK/ULAKBİM Türk Tıp Dizini,
Cinahl ve Türkiye Atıf Dizini tarafından indekslenmektedir). Yıl: 2009 Ay: 9 Cilt: 47 Normal Sayı 3.
http://www.hasekidergisi.com/sayilar/32/110-113.pdf TOPLAM 1 ATIF ALMIŞTIR, (GOOGLE
SCHOLAR 3), 1 KAYNAK VAR,. E5 1
1. Gülendam Karadağ, Serap Taşdemir, Serap Parlar Kılıç Seval Kul (2012). “İşçilerin İşyeri
Memnuniyetinin ve Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi”, TAF Preventive Medicine Bulletin,
2012: 11(6) TAF Prev Med Bull 2012; 11(6): 699-706. E5
A8a.13. Tanrıverdi, Haluk., (2012). “ Hastaların, Hasta Hakları Konusundaki Farkındalık Düzeylerinin
İncelenmesi”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, (TSAD), Akademisyenler Birliği Yayın Organı. Yıl:
16, Sayı :3: Aralık 2012. Berikan Matbaacılık ve Yayıncılık, Ankara. (TSAD Dergisi Tübitak Ulakbim,
Ebsco Indeks ve Asos İndekste indekslenmektedir. Uluslar arası Hakemli Bir Dergidir). TOPLAM 2
ATIF ALMIŞTIR, (GOOGLE SCHOLAR 2), 2 KAYNAK VAR, E5 2
2. O Meral, C Kose, A Kaya, A Kocak, EO Aktas. (2015). “Hekim Bakış Açısı İle Cinsiyetin
Hekimlik Mesleğine Etkisi - Gender's Effect to the Profession of Medicine from the Physicians'
Perspective: A Questionnaire Study”, Medicine Science 2015;4(1):1895-911 doi:
10.5455/medscience.2014.03.8187 E5
1.Ayşe Sezen Bayoğlu Serpen, Veli Duyan, Ece Uğurluoğlu Aldoğan. (2014). “Sosyal Adalet
Savunuculuğu Ölçeği Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması - Social Justice Advocacy Scale: A
Validity and Reliability Study A Validity and Reliability Study”. TOPLUM ve SOSYAL HİZMET
Society and Social Work, Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal
Hizmet Bölümü Dergisi CİLT/Volume: 25 SAYI / Number: 1 AY/Month: NİSAN YIL/Year: 2014,
21-34 E5
B10.3. Tanrıverdi, Haluk., Demir, M., (2002). “ İstanbul’da Bulunan Dört ve Beş Yıldızlı Otel
İşletmelerinin Reklam ve Tanıtıma Bakış Açılarının Araştırılması “, Pazarlama Dünyası, Dünya
Yayıncılık, Yıl : 16, Sayı : 2002 – 05 / Eylül-Ekim 2002. 8-11, İstanbul. TOPLAM 1 ATIF ALMIŞTIR,
(GOOGLE SCHOLAR - ), 1 KAYNAK VAR, E5 1
1.Kurt Şafak, Coşkun Engin, Bayramlık Hakan, Kasapçopur Halil Turan. (2012). Pazarlama
Araştırmalarında Kullanılan Ölçeklere İlişkin Bir Değerlendirme: Türkiye Örneği (2002-2005)
67 KHO BİLİM DERGİSİ CİLT: 22 SAYI: 1 YIL: 2012, 67-91. E5
B10.05. Tanrıverdi, Haluk., Oktay, K., (2004). “ Pazarlama Araştırmalarında Veri Toplama Metodları
Üzerine Bir Araştırma “, Pazarlama Dünyası, Dünya Yayıncılık, Yıl : 18, Sayı : 2004 – 06 / KasımAralık
2004. 40-45, İstanbul. TOPLAM 1 ATIF ALMIŞTIR, (GOOGLE SCHOLAR - ), 1 KAYNAK
VAR, E5 1
1.Kurt Şafak, Coşkun Engin, Bayramlık Hakan, Kasapçopur Halil Turan. (2012). Pazarlama
Araştırmalarında Kullanılan Ölçeklere İlişkin Bir Değerlendirme: Türkiye Örneği (2002-2005)
67 KHO BİLİM DERGİSİ CİLT: 22 SAYI: 1 YIL: 2012, 67-91. E5
B10.04. Tanrıverdi, Haluk., Cömert, T., . (2003). “Turizm İşletmelerinde Tutundurma Karmasının
İncelenmesi : Seyahat Acentaları ve Otel İşletmeleri Örneği “, Pazarlama Dünyası Dergisi, Dünya
Yayıncılık, Yıl: 17, Sayı : 2003 – 4 /Temmuz-Ağustos 2003. 12-17, İstanbul. ISSN: 1301-2630.
TOPLAM 1 ATIF ALMIŞTIR, (GOOGLE SCHOLAR 1 ), 1 KAYNAK VAR. E5 1

1.Mehmet Cihan YAVUZ, Solmaz Filiz KARABAĞ. (2009), Ulusal Turizm Tanıtımı Ve
Pazarlama Yönetimi Örgütlenmesi: Türkiye İçin Bir Model Önerisi, İstanbul Üniversitesi
İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi, Sayı: 36, 113-130. E5
A8a.16. Tanriverdi Haluk., Paşaoğlu S., (2014). “Dönüşümcü Liderlik, Örgütsel Adalet Ve İş Tatmini
Arasındaki İlişkileri Belirlemeye Yönelik Okul Öncesi Öğretmenleri Üzerinde Bir Araştırma” ",
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Yaz-2014 Cilt:13 Sayı:50 (274-293). ISSN:1304-0278. Elektronik
Sosyal Bilimler Dergisi; TUBİTAK/ULAKBİM SBVT, EBSCO Publishing, ASOS, DOAJ ve INDEX
COPERNICUS, Araştirmax Bilimsel Yayın İndeksi, Cite FACTOR Veri Tabanlarında taranmaktadır.
TOPLAM 2 ATIF ALMIŞTIR, (GOOGLE SCHOLAR 2), 2 KAYNAK VAR, E4 2
A8a.12. Tanrıverdi, Haluk., (2012). “Kişilik Özelliklerinin İş Değerlerine Ve Örgütsel Bağlılık Üzerine
Etkisi : Hastane Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, (TSAD),
Akademisyenler Birliği Yayın Organı. Yıl: 16, Sayı :162: 189-210, Berikan Matbaacılık ve Yayıncılık,
Ankara. (TSAD Dergisi Tübitak Ulakbim, Ebsco Indeks ve Asos İndekste indekslenmektedir.
Uluslararası Hakemli Bir Dergidir). Ağustos 2012. ISSN : 1301-370X. TOPLAM 1 ATIF ALMIŞTIR,
(GOOGLE SCHOLAR 1 ), 1 KAYNAK VAR, A.8.B.14. E5 1
1. Recep Kılıç, Engin Bozkaya. (2014). “Örgüt Çalışanlarının Kişilik Özellikleri İle Örgütsel
Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi Yıl: 2014/2, Sayı:20 Journal of Süleyman Demirel University Institute of
Social Sciences Year: 2014/2, Number:20 S 153-178. E5
24. A8a.28. Orhan Akova, Begum Dilara Emiroglu, Haluk Tanriverdi. (2015). “İş Stresi İle
Çalışanların İş Tatmini Ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındakı İlişki: İstanbul’daki 5 Yıldızlı Otel
İşletmelerinde Bir Araştırma”, Journal Of Management, Marketing And Logistics (JMML), Year: 2015,
Volume: 2, Issue: 4, Ss. 378-402. ISSN: 2148‐6670. Doı: 10.17261 / Pressacademia.2015414469
JMML Dergisi,EBSCO, Ulrich's, Open J-Gate, ISI - Internatiınal Scientific Indexing, DRJI - Directory of
Research Journals Indexing, ISRA - International Society for Research Activity, INFOBASEINDEX,
SIS - Scientific Indexing Services, TUBITAK, DergiPark, I2OR indekslerinde taranmaktadır. (WOS
ATIF ALMIŞTIR) E2 1
25. DOKTORA TEZİ. Tanrıverdi, Haluk., (1990), “Avrupa Topluluğu Ortak Tütün Politikası ve Türk
Tütün Politikalarının Avrupa Topluluğu Ortak Tütün Politikasıyla Bütünleşmesi” İstanbul Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Organizasyon ve İşletme Politikası A.B.D., (Yayımlanmamış Doktora Tezi),
İstanbul. YÖK Sıra No.: 010070. TOPLAM 8 ATIF ALMIŞTIR, (GOOGLE SCHOLAR 1 ), 8 KAYNAK
VAR. E5 8
8. Alıcı, Süleyman. (2010) “Tütün Tarımı ve Endüstrisine Serbest Piyasa Uygulamalarının
Etkileri” Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Prof.Dr. Güngör Yılmaz, Gaziosmanpaşa Üniversitesi,
Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilimdalı. 2010. YÖK Sıra No.: 251219 E5
7. Murat Özdemir (2010). “Türkiye’de Tütün sektörünün Tarihi ve Ekonomik Yapısı”,
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat A.B.D. Yüksek Lisans Tezi,
Dnışman: Doç.DR. Cumhur Erdem, Tokat, 2010. E5
6. Seydioğulları, Mustafa.,(2010).”Dünyada ve Türkiye’de Tütünün Tarihçesi, Üretimi, Ticareti
ve Temel Politikaları”, Konuk Editörler: Doç.Dr. Zeynep Ayfer AYTEMUR, Doç. Dr. Şule
AKÇAY, Yard.Doç.Dr. Osman ELBEK, Türk Toraks Derneği Toraks Kitapları, Sayı, 10. Ocak
2010, Tütün ve Tütün Kontrolu Dergisi, Türk Toraks Derneği,A-I, 2010. Ankara. E5
5. Gümüş, Ahmet Hamdi., (2009) “Türkiye’de Tütün Politikaları, Pazarlama Sorunları ve
Çözüm Önerileri”, Emre Basımevi, Şubat, 2009 - İzmir. ISBN: 978-605-89222-0-4 E5
4. Gümüş, Ahmet Hamdi..(2009), “Türkiye’de Tütün Üretiminde Pazarlama Durumu, Sorunları
ve Alternatif Pazarlama Model Önerileri Üzerine Bir Araştırma” Doktora Tezi, Danışman:
Prof. Dr. Tayfun Özkaya, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim
Dalı, İzmir, YOK Sıra No: 255478 E5
3. Mehmet Cihan Yavuz (2007). “Uluslararası Destinasyon Markası Olusturulmasında Kımlık
Geliştirme Süreci: Adana Örneği”, Çukurova Ünıversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme
Anabilim Dalı, Doktora Tezi Danişman: Doç. Dr. Canan Madran, Adana / 2007 E5
2. Özavcı, Özlem, (2007) “Cumhuriyetten Günümüze Türkiye Tütün Ekonomisi ve Politikaları::
AB Ülkeleri İle Karşılaştırma”, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Doç.Dr. A. Mesut Küçükkalay,
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Eskişehir.
YÖK Sıra No: 206408. E5
1. Ataseven, Yener., (2005) “ AB ve Türkiye’de Tütüne Yönelik Politikalar- Karşılaştırmalı Bir
Analiz”, Yüksek Lisans Tezi, Danışman, Doç.Dr. Emine Olhan, Ankara Üniversitesi, Fen
Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Ankara, YOK Sıra No: 151047 E5
26. YÜKSEK. LİSANS TEZİ. Tanrıverdi, Haluk., (1987) ”Türk Tütüncülüğünün Yabancı Tütün ve
Sektöre Açılmasıyla, Türk Tütüncülüğü ve Geleceğine İlişkin Tütün Politikası”, (Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi), İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. YÖK Sıra No: 000831. TOPLAM 3 ATIF
ALMIŞTIR, (GOOGLE SCHOLAR ), 3 KAYNAK VAR. E5 3
3. Alıcı, Süleyman, (2010), “Tütün Tarımı ve Endüstrisine Serbest Piyasa Uygulamalarının
Etkileri” Yüksek Lisans Tezi, Danışman Prof.Dr. Güngör Yılmaz, Gaziosmanpaşa Üniversitesi,
Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilimdalı. 2010. YÖK Sıra No.: 251219 E5
2. Özavcı, Özlem, (2007) “Cumhuriyetten Günümüze Türkiye Tütün Ekonomisi ve Politikaları:
AB Ülkeleri İle Karşılaştırma”, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Doç.Dr. A. Mesut Küçükkalay,
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Eskişehir.
YÖK Sıra No: 206408. E5
1.Mercimek, Vakıf, (2003), “Türkiye’de Tütün”, Tütün Kitabı, Editör: Emine Gürsoy Naskali,
Kitabevi 195, İstanbul, 2003, s.139-151. ISBN:975-7321-93-1, E5
Aveshttp://aves.istanbul.edu.tr/haluk.tanriverdi

 

 

Prof.Dr.Orhan AKOVA

orhanakovaProf.Dr.Orhan AKOVA

Özgeçmiş

Dahili : 11598
E - Postaoakova@istanbul.edu.tr
akovaorhan@hotmail.com
Web
Google
http://aves.istanbul.edu.tr/oakova/
arama
Çalışma AlanlarıSosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Yönetim ve Strateji
Turizm ve Otelcilik İşletmeciliği
Hospitality, Leisure, Sport & Tourism
Business
Ethics
YayınlarıDİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Akova O., Emiroğlu B.D., Tanriverdi H., "İş Stresi İle Çalışanların İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişki: İstanbul'daki 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma", Journal of Management, Marketing and Logistics, vol.2, pp.378-402, 2015 (Link)
Tanriverdi H., Akova O., Yıldırım E., " İş KAzaları Etkenlerinin Koruyucu Kullanma ve İş Kazaları Yönetim Yaklaşımı Düzeyi İle İlişkisi: Ameliyathane Ünitelerinde Çalışan Sağlık Personeli Üzerine Bir Araştırma", Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.6, pp.19-32, 2015
Akova O., Kılıç T., "kamu çalışanlarının örgütsel sinizm düzeyleri ve işten ayrılma niyeti ilişkisi", Bartın Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.6, no.2015, pp.117-136, 2015
Emiroğlu B.D., Akova O., Tanriverdi H., "The relationship between turnover intention and demographic factors in hotel businesses: A study at five star hotels in Istanbul", Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.207, no.207, pp.385-397, 2015 (Link)
Akova O., Yaşar A.G., Aslan A., Çetin G., "THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL CULTURE AND THE ENVIRONMENT AL MANAGEMENT PERCEP TION OF EMPLOYEES: A RESEARCH ON GREEN STAR HOTELS", Research Journal of Business and Management – (RJBM), vol.2, no.2, pp.169-184, 2015
Akova O., Bayhan İ., "Örgütsel Bağlılık ve Rekreasyonel İmkanlar Arasındaki İlişki: Antalya'da Konaklama İşletmelerinde Çalışanlar Üzerine Bir Araştırma", Journal of International Social Research, vol.8, no.38, pp.789-805, 2015 (Link)
Akova O., Çetin G., Çifçi İ., "The Relation between Demographic Factors and the Turnover Intention in Pre-Opening Hotel Businesses", Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.207, pp.377-384, 2015 (Link)
Akova O., Tanriverdi H., Kahraman O.C., "OTEL İŞLETMELERİNDE İŞGÖREN DEVİR HIZINA ETKİ EDEN RİSK FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA", Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, vol.6, pp.87-107, 2015 (Link)
Tanriverdi H., Akova O., Latifoğlu N.T. , "Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde İş Kazaları Riskleri ve Nedenlerine Yönelik Bir Araştırma", Uluslararası İşletme ve Yönetim Dergisi, vol.3, pp.234-260, 2015 (Link)
Çifçi İ., Kaya F., Akova O., "Travel Motivations and Satisfaction Levels of Excursionists Visiting: A Case Study of Haji Bektash Veli Museum", Journal of Tourismology, cilt.1, ss.16-30, 2015
Akova O., Çakmak T.F., "BOŞ ZAMAN PARADİGMASININ MASLOW'UN İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ YAKLAŞIMIYLA İLİŞKİSİ VE TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDEKİ GELİŞİMİ", Journal of Recreation and Tourism Research, vol.2, no.3, pp.28-36, 2015 (Link)
Keskin M., Akova O., Öz M., "TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN REKREASYONELETKİNLİKLERE KATILIMLARININ ÖNÜNDEKİ ENGELLERİNBELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA", Journal of Recreation and Tourism Research, vol.2, no.4, pp.37-45, 2015 (Link)
Istanbullu Dinçer F. , Akova O., Kaya F., "Meslek Yüksekokulu Turizm Ve Otel İşletmeciliği Programi Öğrencilerinin Kariyer Planlamasi Üzerine Bir Araştirma: İstanbul Üniversitesi Ve Gümüşhane Üniversitesi Örneği", elektronik mesleki gelişim ve araştırma dergisi, vol.1, pp.42-56, 2013 (Link)(Özet)(Abstract)
Akova O., Işik K., Taşkiran E., "Otel İşletmelerinde Stres Yönetimi: İstanbul’Daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma", Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,, cilt.15, ss.17-44, 2008
Akova O., Çalik İ. , "Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Etik Algılamaları Üzerine Bir Araştırma", İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.2008-1, ss.1-13, 2008
Akova O., Taşkiran E., "Employee Motivation In Organisations Using Outsoursing: An Investigation In 5-Star Hotels In Istanbul", Öneri, Journal of Marmara University Institute of Social Sciences,, cilt.28, ss.59-72, 2007
Akova O., Sariişik M., Akbaba A. , "Seyahat Acentalarında İşgören Bulma Ve İşgören Seçme Yöntemlerine Yönelik Bir Araştırma", Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.275-293, 2007
Kingir S., Akova O., Özkul E., "Akçakoca’Yı Ziyaret Eden Turistlerin Müşteri Tatminini Ölçmeye Yönelik Bir Alan Çalışması", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,, cilt.13, ss.74-99, 2006
Sariişik M., Akova O., "Seyahat Acentalarında İnternetin Rolü Ve Önemi Üzerine Bir Araştırma", Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.12, ss.128-148, 2006
Akova O., "Yerel Halkın Turizmin Etkilerini Algılamalarına Ve Tutumlarına Yönelik Bir Araştırma", Sakarya Üniversitesi SBE Akademik İncelemeler Dergisi, cilt.1, ss.77-109, 2006
Sariişik M., Akova O., Çontu M., "Otel Yöneticilerinin Etik Politika Ve Yöntemlere Yaklaşımları Üzerine Ampirik Bir Araştırma", Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt.17, ss.22-34, 2006
Akova O., Karakaya A., "Otel Büyüklüğünün Önbüro Bölümü Organizasyon Yapısına Etkileri Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,, cilt.7, ss.7-20, 2003
Sariişik M., Akova O., "Otel İşletmelerinde Bilgi Teknolojilerinin Kullanımına İlişkin Bir Araştırma", Türk Standartları Enstitüsü, Ekonomik ve Teknik Dergi, Standard,, cilt.497, ss.34-38, 2003
Akova O., "Uluslararası Otel İşletmeciliği Ve Organizasyon Yapılarına Yönelik Uygulamalı Bir Araştırma", Turizm Akademik, Gazi Üniversitesi Vakfı, cilt.1, ss.1-11, 2000
Akova O., Çetinkaya A., Saritaş E., Aksu A., "1999 Yılında Seyahat Acentelerinin Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Araştırma", TUGEV Turizmden Seçme Makaleler, cilt.34, ss.33-46, 2000
Akova O., "Uluslararası İşletmeleri Etkileyen Çevresel Faktörler Ve Teknoloji Transferi", ZKÜ Karabük Teknik Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.171-183, 2000
Akova O., "Türkiye’De Faaliyette Bulunan Uluslar Arası Otel İşletmelerinde Teknoloji Transferi Değerlendirmesi", TUGEV Turizmden Seçme Makaleler, cilt.31, ss.16-36, 1999
Akova O., "Turizm Yatırımcıları İçin Bir Alternatif: Golf Turizmi", TUGEV Turizmden Seçme Makaleler,, cilt.28, ss.33-53, 1997
Akova O., "Golf Turizmi", Turizm ve Teknik, cilt.2006-1, ss.30-31, 1996
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Akova O., Çetin G., Çifçi İ., "The Relation between Demographic Factors and the Turnover Intention in Pre-Opening Hotel Businesses", The 11th International StrategicManagement Conference , Vienna, AVUSTURYA, 23-25 Temmuz 2015, pp.0-0
Muğan Ertuğral S., Akova O., Gedik S., "The Impact of Turkish Renewable Energy Resourges on Sustainable Thermal Tourism Development", II. Black Sea and the Balkans Economic and Political Studies Symposium (KABEP – 2015), ST. PETERSBURG, RUSYA, 9-13 Kasım 2015, pp.1278-1288
Emiroğlu B.D., Akova O., Tanriverdi H., "The Relationship Between Turnover Intention and Demographic Factors in Hotel Businesses: A Study at Five Star Hotels in Istanbul", 11th International Strategic Management Conference, Viyana, AVUSTURYA, 23-25 Temmuz 2015, vol.207, pp.385-397 (Link)
Keskin M., Akova O., "A Research upon the Sustainable Nature-Based Tourism:Case of Western Black Sea Region of Turkey", İnternational Tourism and Hospitality Management Conferance, saraybosna, BOSNA HERSEK, 30 Eylül - 4 Ekim 2015, pp.145-159
Çetin G., Akova O., Kaya F., "Components of experiential value: Case of hospitality industry", 10th International Strategic Management Conference, Rome, ITALYA, 19-21 Haziran 2014, vol.150, pp.1040-1049
Akova O., Çetin G., Kaya F., "Lisans Ve Önlisans Düzeyinde Turizm Öğrenimi Alan Öğrencilerinin Duygularini İfade Etme Ve Demografik Ve Sosyal Özellikleri Arasindaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştirma ", Uluslarararası yönetim ve turizm araştırmaları kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 9-11 Mayıs 2014, pp.1-15 (Özet)(Abstract)
İstanbullu Dinçer F., Akova O., Dilmaç S., "İstanbul'Un İnanç Turizmi Potansiyeli", INTERNATIONAL CONFERANCE ON RELIGIOUS TOURİSM AND TOLERANCE, TÜRKİYE, 9-12 MAYIS 2013, pp.1-26
Güçlü E., Sariişik M., Akova O., "Turizm Öğrencilerinin Kontrol Odağı Yönelimlerinin İş Tatminine Etkisi", 10. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, UKRAYNA, 28-ağustos 2 eylül 2012, pp.897-916
İstanbullu Dinçer F., Akova O., Dilmaç S., "Iso 26000 Standardı Ve Türk Turizm Endüstrisi Açısından Bir Değerlendirme", 13. ULUSAL TURİZM KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKİYE, 6-9 ARALIK 2012, ss.455-485
Akova O., Baynazoğlu E., "Congress Tourism In Turkey: Swot Analysis And Related Strategies ", Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı , KAZAKISTAN, 11-13 EKİM 2012, pp.224-236
Akova O., Sariişik M., Altunel M.C., "Üçüncü Kuşak İnsan Hakları Ve Küresel Turizm Etiği İlkeleri İle İlgili Kavramsal Bir Çalışma", III. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, BALIKESİR, TÜRKİYE, 11-14 mayıs 2011, ss.158-162
Sariişik M., Akova O., Güven E., "Menü Yönetiminde Yeni Bir Yaklaşım: 3p Analiz Yöntemi", III. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, BALIKESİR, TÜRKİYE, 11-14 mayıs 2011, ss.277-280
Sariişik M., Akova O., Türkay O., Sari D., "Analysing The Impacts Of Tourism Upon The Turkey’S Economy By Using The Input-Output Analysis ", International Conference on Euroasian Economies, KIRGIZISTAN, 11-14 HAZİRAN 2011, pp.390-396
Akova O., Sariişik M., Dönmez D., "Strategies For Tourism Industry Under The Global Economic Crisis: A Swot Analysis For Turkish Tourism", International Conference on Euroasian Economies, KIRGIZISTAN, 11-14 HAZİAN 2011, pp.382-389
Sariişik M., Türkay O., Akova O., "”How To Manage Yacht Tourism In Turkey: Swot Analysis And Related Strategies”, , 1003-1013", VII. International Strategic Management Conference, FRANSA, 14-17 TEMMUZ 2011, pp.10003-10013
Uçkun G., Latif H., Akova O., "Merger And Chaos (The Example Of Yapıkredi And Koçbank)", III. International Strategic Management Conference, TÜRKİYE, 3-5 TEMMUZ 2007, pp.876-886
Sariişik M., Akova O., "İnsanların Çalışmak İçin Seyahat Acentalarını Tercih Nedenleri Ve Örgütsel İklim Ve İş Tatmini Hakkındaki Görüşleri Üzerine Bir Araştırma", Çeşme Ulusal Turizm Sempozyumu, İZMİR, TÜRKİYE, 9-11 EKİM 2007, ss.537-548
Sariişik M., Akova O., Kaya Ü., "Lisans Ve Önlisans Öğrencilerinin Turizm Sektörüne Yönelme Nedenleri Arasındaki Görüş Farklılıklarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", I. Ulusal Türkiye Turizmi Kongresi, SAKARYA, TÜRKİYE, 23-25 MAYIS 2007, ss.383-389
Akova O., Latif H., Uçkun G., "A Strategic Value Social Accountabality Federal Mogul – Turkey Example.", II. International Conference on Business Management and Economics, TÜRKİYE, 24-27 MAYIS, pp.1-8
Akova O., Sariişik M., "E-Ticaretin Turizm İşletmeleri Açısından Güçlü Ve Zayıf Yönleri: Seyahat Acentalarında Bir Araştırma", 5th Knowledge Economy and Management Congress, TÜRKİYE, 17-20 KASIM 2006, vol.II, pp.812-822
Akova O., Balaban Ö., Özer K.O., "A Sample Case Study About The Dimensions Of Human Resources Satrategic Management: Çırağan Palace Hotel Kempinski İstanbul", Turk - Kazakh nternational Tourism Conference - New Perspectives and Values in World Tourism & Tourism Management in The Future,, TÜRKİYE, 6-9 MAYIS 2006, vol.II, pp.1251-1259
Sariişik M., Akova O., Çontu M., "İşletmelerde Etik Sonuçların Değerlendirilmesi Ve Ödüllendirilmesi: İstanbul’Da 4 Ve 5 Yıldızlı Otellerde Bir Araştırma", XIV. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, ERZURUM, TÜRKİYE, 17-20 EKİNM 2006, ss.129-137
Uçkun G., Latif H., Akova O., "Koç And Sabancı: Competition Or Coorparation", II. International Strategic Management Conference,, TÜRKİYE, 6-9 KASIM 2006, pp.669-676
Himmetoğlu B., Akova O., Alvarez M., "“ Safranbolu’Da Turizm: Sosyal, Kültürel, Ekonomik Durumun Turizm Açısından Değerlendirilmesi Ve Ziyaretçilerin İzlenimlerinin Analizi", I. Ulusal Tarih İçinde Safranbolu Sempozyumu, KARABÜK, TÜRKİYE, 17-20 MAYIS 1999, ss.123-152
Akova O., "Önbüro Bölümü Elemanlarında Aranan Nitelikler Üzerine Bir Araştırma", Yeni Bin Yılda Turizm ve Türkiye Semineri , KARABÜK, TÜRKİYE, 14-17 NİSAN 2000, ss.153-160
Akova O., Çetinkaya A., "Safranbolu’Yu Ziyaret Eden Turistlerin Sosyo-Demografik Özellikleri Ve Ziyaretçilere Yönelik Kültür Turizmi Değerlendirmesi ", Kültür Turizmi Semineri, KARABÜK, TÜRKİYE, 11-14 NİSAN 1999, ss.49-62
Akova O., Türker N., "Turizm Endüstrisinde Etik: Önlisans Programı Turizm Öğrencileri Ve Lisans Programı Turizm Öğrencilerinin Etik Davranışlarının Karşılaştırılması", . Ulusal Türkiye Turizmi Sempozyumu, İZMİR, TÜRKİYE, 11-14 EKİM, ss.439-454
Akova O., Öktem Ş., "Ş Etüdü Uygulamalarının Konaklama İşletmelerinin Verimliliğine Etkileri Konusunda Pamukkale’De Yapılan Bir Örnek Çalışma", İDenizli’de Sanayileşme ve Kentleşme Sempozyumu, 147-154, DENİZLİ, TÜRKİYE, 3-6 EKİM 1999, ss.147-154
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Akova O., Kizilirmak İ., Tanriverdi H., Ed., "Turizm işletmeciliği - Temel Kavramlar ve Uygulamalar", Detay Yayıncılık, ANKARA, 2015 (Link)
Akova O., Limon H., Çifçi İ., "Turizm İşletmelerinde Örgütsel Davranış", Turizm İşletmeciliği Temel Kavramlar ve Uygulamalar, Akova O., Kızılırmak İ., Tanrıverdi H., Ed., Detay Yayıncılık, Ankara, ss.205-250, 2015
Akova O., Akın G., "Çatışma Yönetimi", Yönetsel ve Örgütsel Etkinliği Geliştirme Yöntemleri, Özer KO, Hızıroğlu M, Saladamlı A., Ed., Adra Yayıncılık, İstanbul, ss.516-549, 2015 (Link)
Akova O., Alrawadieh Z., Akın G., "Turizm İşletmelerinde Sosyal Sorumluluk ve Etik", Turizm işletmeciliği, Orhan Akova, İsmail Kızılırmak, Haluk Tanrıverdi, Ed., Detay Yayıncılık, Ankara, ss.301-332, 2015 (Link)
Usta I., Akova O., "Örgütlerde Duygusal Emek", Örgütsel Davranışta Güncel Konular, Küçükaltan D, Aydın Tükeltürk Ş.,Gürkan GÇ:, Ed., Detay Yayıncılık, Ankara, ss.33-52, 2015 (Link)
Akova O., Güneş E., "Kuruluş Yeri Seçimi", Profesyonel Restoran Yönetimi İlkeler, Uygulamalar ve Örnek Olaylar, M. Sarıışık, Ş. Çavuş ve K. Karamustafa, Ed., Detay yayıncılık, ANKARA, ss.37-62-, 2010
Halis M., Türkay O., Akova O., "Turizm Sektörü Için Toplam Kalite Yönetimi", Turizm İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi, Demirkol . ş ve Halis. M, Ed., Değişim Yayınları, İSTANBUL, ss.56-94-, 2010
Akova O., Sariişik M., Altunel M.C., "Turizm İşletmelerinin Pazarlanmasında Uygunluk (Convenience)", Turizm İşletmelerinin Pazarlanmasında 7P ve 7C, , C. Avcıkurt, Ş. Demirkol ve B. Zengin, , Ed., Değişim Yayınları, istanbul, ss.281-313-, 2009
Akova O., Sariişik M., "Otel Yöneticileri Açısından Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Öğrencilerinin Sahip Olması Gereken Yetkinliklerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", Pof.Dr. Fermani Maviş Anı Kitabı, N.Kozak, Ed., T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları, ESKİŞEHİR, ss.187-208-, 2009
Halis M., Akova O., "Turizm İşletmelerinde Örgütsel Adalet", Turizm İşletmelerinde Çağdaş Yönetim Teknikleri, F.Okumuş, U.Avcı, , Ed., Detay Yayıncılık,, ANKARA, ss.457-484-, 2008
Halis M., Akova O., Sariişik M., "Etik Ve Kalite İlişkisi: Teorik Ve Pratik Perspektifler", Hizmet Kalitesi, , Ş. Gümüşoğlu, İ. Pırnar, P. Akan ve A. Akbaba, Ed., Detay Yayıncılık, ANKARA, ss.232-259-, 2007
Aveshttp://aves.istanbul.edu.tr/oakova/

 

Doç.Dr.Gürel ÇETİN

gurelcetinDoç.Dr.Gürel Çetin

Özgeçmiş ( Yok )

Dahili : 11681
E - Postagurelc@istanbul.edu.tr

grlctn2@gmail.com
Web
Google
http://aves.istanbul.edu.tr/gurelc/
arama
Çalışma AlanlarıTurizm ve Otel İşletmeciliği
Hospitality, Leisure, Sport & Tourism
YayınlarıSCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çetin G., Bilgihan A. , "Components of cultural tourists’ experiences in destinations", CURRENT ISSUES IN TOURISM, pp.1-18, 2015 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Çetin G., Walls A., "Understanding the Customer Experiences from the Perspective of Guests and Hotel Managers: Empirical Findings from Luxury Hotels in Istanbul, Turkey", Journal of Hospitality Marketing & Management, pp.1-22, 2015 (Link)
Çetin G., Uysal S., Şahin K. , İstanbullu Dinçer F.F., "Career management in hospitality: The case of four and five star hotels in Istanbul", Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi, pp.1-13, 2015 (Link)
Çetin G., "Sustaining tourism development through city tax: The case of Istanbul", E-Review of Tourism Research (eRTR), vol.11, pp.26-41, 2014
Çetin G., İstanbullu Dinçer F., "Influence Of Customer Experience On Loyalty And Word-Of-Mouth In Hospitality Operations", Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research , vol.25, pp.181-194, 2014 (Link)(Abstract)
Çetin G., İstanbullu Dinçer F.F., "Electronic word-of-mouth among hotel guests: Demographic and tripographic factors", The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management , vol.9, no.35, pp.35-41, 2014
Çetin G., Kizilirmak İ., "Türk turizminde kokartlı turist rehberlerinin mevcut durumunun analizi. ", Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.14, ss.307-318, 2013
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Akova O., Çetin G., Çifçi İ., "The Relation between Demographic Factors and the Turnover Intention in Pre-Opening Hotel Businesses", The 11th International StrategicManagement Conference , Vienna, AVUSTURYA, 23-25 Temmuz 2015, pp.0-0
Akova O., Çetin G., Kaya F., "Lisans Ve Önlisans Düzeyinde Turizm Öğrenimi Alan Öğrencilerinin Duygularini İfade Etme Ve Demografik Ve Sosyal Özellikleri Arasindaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştirma ", Uluslarararası yönetim ve turizm araştırmaları kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 9-11 Mayıs 2014, pp.1-15
Çetin G., Balik M., "Components of Traditional Hospitality and Implications in Commercial Tourism Settings: Evidence from Istanbul", Heritage, Tourism and Hospitality Conference, İSTANBUL, TÜRKIYE, 6-8 Kasım 2014, pp.158-165
Çetin G., Kizilirmak İ., "The characteristics of Ahi Tradition in Grand Bazaar and implications on tourist experience", International Antalya HospitalityTourism and Travel ResearchConference, ANTALYA, TÜRKIYE, 9-12 Aralık 2014, pp.1-7
Demirkol Ş., Guliyeva D., Çetin G., "Analysis of Online Customer Complaints on Travel Trade", International Interdisciplinary Business-Economics Advancement Conference, İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-19 Temmuz 2014, pp.182-182
Çetin G., Akova O., Kaya F., "Components of experiential value: Case of hospitality industry", 10th International Strategic Management Conference, Rome, ITALYA, 19-21 Haziran 2014, vol.150, pp.1040-1049
Çetin G., "Destinations’ Experiential Attributes for Middle East Tourists: Case of Istanbul", 7th World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-7 Haziran 2014, pp.88-94
Çetin G., İstanbullu Dinçer F., Mugan Ertugral S., "Political And Economic Factors Affecting Tourism Demand Between Countries: A Case From Bosnia Herzegovina And Turkey", International Conference on Economic and Social Studies, BOSNA HERSEK, 10-11 Mayıs 2013, pp.301-313
Çetin G., Okumus F. , "Dimensions Of Cultural Tourist Experience In Destinations", 6th International Conference on Services Management, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 23-25 Haziran 2013, pp.123-132
Çetin G., Okumus F. , "Understanding The Customer Experiences From Perspective Of Guests And Hotel Managers: Empirical Findings From Luxury Hotels In Istanbul, Turkey", 17th Annual Graduate Student Research Conference in Hospitality and Tourism, ABD, 5-7 Ocak 2012, pp.432-443
Çetin G., Istanbullu Dincer F. , Aslan E., İzgi T., Demiroglu C., "Turizmoloji Nedir? Turizmbilim Üzerine Yapılan Teorik Calışmaların Bir Analiz Çalışması", Çeşme Ulusal Turizm Sempozyumu, İZMİR, TÜRKİYE, 21-23 Kasım 2007, ss.490-502
Çetin G., Demiroglu C., İzgi T. , "The Sustainable Development Of Tourism In Islands – The Case Of Buyukada – Istanbul", Lessons from the Past Directions for the Future, International Tourism Bienal, TÜRKIYE, 20-22 Mayıs 2007, pp.156 - 166
Çetin G., İzgi T., Aykut I., "The Tourism Potential Of Istanbul-Kilyos Region And The Applicable Sustainable Tourism Alternatives For The Area", New Perspectives and Values in World Tourism & Tourism Management in the Future, TÜRKIYE, 20-26 Kasım 2006, pp.915 - 925
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Çetin G., Karayilan E., "Turizmde güncel konu ve eğilimler", Turizm işletmeciliği: Temel kavramlar ve uygulamalar, Akova O., Kızılırmak İ., Tanrıverdi H., Ed., Detay, Ankara, ss.349-372, 2015
Çetin G., Demirkol Ş., "Turizm Politikaları ve Alternatif Yönetim Yaklaşımları", Değisim Yayınları, İSTANBUL, 2014
Çetin G., Sunar B., "Turkish Political Transition And Incoming Tourism To Turkey In 2000s", in: Tourism and International Relations, Alonso, A.E., Curiel, J.E., Eds., Dykinsson, Madrid, pp.122-135-, 2013
Çetin G., İzgi T., Harman S., Harman S., Demiroglu C. , "The Role Of Museum Guides On Visitor Experience", in: Cultural Tourism and Museum Experience , Curiel, J.E., Garcia, V.E.S., Antonovica, A., Eds., Dykinson , Madrid, pp.73-86-, 2013
Çetin G., İstanbullu Dinçer F., Mugan Ertugral S., "Seyahat Işletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi", Turizm İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi, M.Halis, Ş.Demirkol , Ed., Değişim Yayınları, İstanbul, ss.273-345-, 2010
Çetin G., Demirkol S., "Turizm Işletmeleri Pazarlamasında Süreç", Turizm İşletmelerinin Pazarlamasında 7P ve 7C, C.Avcıkurt, Ş.Demirkol, B.Zengin, Ed., Değişim Yayınları, Istanbul, ss.183-213-, 2006
Aveshttp://aves.istanbul.edu.tr/gurelc/

Yrd.Doç.Dr.Şehnaz DEMİRKOL

sehnazdemirkolYrd.Doç.Dr.Şehnaz DEMİRKOL

Özgeçmiş ( Yok )

Dahili : 11682
E - Postasdemirkol@istanbul.edu.tr

sehnazdemirkol@gmail.com
Web
Google
http://aves.istanbul.edu.tr/sdemirkol/
arama
Çalışma AlanlarıTurizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm İşletmeciliği
YayınlarıAlrawadieh Z., Demirkol Ş., "KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE E-ŞİKÂYET YÖNETİMİ: İSTANBUL’DAKİ BEŞ YILDIZLI OTELLER ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA", Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , cilt.3, ss.132-151, 2015
Demirkol Ş., Mugan Ertugral S. , "İşletmelerde Hizmet İçi Eğitimin Yatırım Aracı Olarak Değerlendirilmesi", PAGEV Plastik -Araştırma ve İnceleme Dergisi, ss.120-132, 2007
Demirkol Ş., Mugan Ertugral S. , "Turistik Ürün Talebinde Markalaşma Ve Önemi. ", İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.23-34, 2007
Demirkol Ş., "İşletmelerde Personel Seçiminde Kullanılan Teknikler ve Analizleri", PAGEV Plastik-Araştırma ve İnceleme Dergisi, ss.57-69, 2005
Demirkol Ş., "İşletmelerde Sosyal Sorumluluk ve Etik Kuralların İşgören ve İşletme Üzerine Etkileri", PAGEV Plastik-Araştırma ve İnceleme Dergisi, ss.128-136, 2005
Demirkol Ş., Pelit E., "Yaratıcılığın Örgütsel Açıdan Önemi Ve Yönetici Rolü. ", PAGEV Plastik -Araştırma ve İnceleme Dergisi, ss.86-92, 2003
Demirkol Ş., Pelit E., "Yat Marina İşletmelerinde Yönetici Ve İşgören Sorunları Üzerine Bir Alan Araştırması. ", Gazi Üniversitesi Vakfı Turizm Akademik Dergisi, ss.13-32, 2002
Demirkol Ş., Pelit E., "Türkiye’deki Turizm Eğitim Sistemi ve Avrupa Birliği Sürecinde Olası Gelişmeler ", Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi , ss.125-146, 2002
Demirkol Ş., "Motivasyonun İşgücü Verimliliğine Etkisi", PAGEV Plastik -Araştırma ve İnceleme Dergisi, ss.102-109, 2002
Demirkol Ş., "Sosyal Güvenlik Kurumlarının Özelleştirilmesi ve Muhtemel Ekonomik Etkiler. Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ", Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , ss.140-159, 2001
Demirkol Ş., Tanrıverdi H., İşlek E., "Dört ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Çalışan Personelin Psikolojik Sorun ve Şikayetleri. ", Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.101-116, 2001
Demirkol Ş., Oktay K. , "Sakarya İlinin Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi ve Bölge Turizminin Geliştirilmesi Hakkında Bazı Görüşler", Sakarya Ekonomi Dergisi, ss.29-34, 2001
Demirkol Ş., Oktay K. , "Otel İşletmelerinde Verimliliği ve Karlılığı Artırıcı Bir Unsur Olarak Kongre Organizasyonları", Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi , ss.155-172, 2001
Demirkol Ş., "İşletmelerde Değişim Mühendisliğinin Etkinliği ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar", PAGEV Plastik -Araştırma ve İnceleme Dergisi, ss.87-93, 2001
Demirkol Ş., Batman O., "Otel İşletmelerinin Halkla İlişkilerinde Etkinlik Sorunu", Verimlilik Dergisi, ss.135-150, 2000
Demirkol Ş., "",
Demirkol Ş., "Cam Tavan Sendromu", Örgütsel Davranışta Güncel Konular, Küçükaltan D., Aydın Tekeltürk Ş., Gürkan Ç. G., Ed., Detay Yayıncılık, Ankara, ss.199-217, 2015
Demirkol Ş., "Yiyecek İçecek İşletmeleri", Turizm İşletmeleri, Zengin B. Demirkol Ş., Ed., Değişim Yayınevi, İstanbul, ss.1-80, 2015
Demirkol Ş., Çetin G. , "Turizm Politikaları ve Alternatif Yönetim Yaklaşımları", Değişim Yayınları, İSTANBUL, 2014
Demirkol Ş., Ed., "Turizm Politikaları ve Alternatif Yönetim Yaklaşımları", Değişim Yayınevi, İSTANBUL, 2014
Demirkol Ş., Ed., "xııı. Geleneksel Turizm Paneli", Emirler Matbaacılık ve Reklamcılık , İSTANBUL, 2014
Demirkol Ş., "Sentez Ön Büro Otomasyon Sistemi", Konaklama İşletmelerinde Önbüro Yönetimi ve Önbüro Otomasyon Sistemleri, Zengin B., Ed., Değişim Yayınları, İstanbul, ss.379-469-, 2010
Demirkol Ş., "Yiyecek İçecek İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi", Turizm İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi, Demirkol Ş, Halis M., Ed., Değişim Yayınevi, İstanbul, ss.157-264-, 2010
Demirkol Ş., Ed., "Turizm İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi", Değişim Yayınevi, SAKARYA, 2010
Demirkol Ş., "Yiyecek İçecek İşletmeleri", Turizm İşletmeleri, Demirkol Ş., Zengin B., Ed., Değişim Yayınları, İstanbul, ss.133-185-, 2009
Demirkol Ş., Ed., "Turizm İşletmeleri", Değişim Yayınevi, SAKARYA, 2009
Demirkol Ş., "Turizm İşletmelerinin Pazarlamasında Süreç (Process)", Turizm İşletmelerinin Pazarlamasında 7P ve 7C, Avcıkurt C., Demirkol Ş., Zengin B., Ed., Değişim Yayınevi, İstanbul, ss.183-215-, 2009
Demirkol Ş., Ed., "Turizm İşletmelerinin Pazarlanmasında 7P ve 7C", Değişim Yayınları, SAKARYA, 2009
Demirkol Ş., "Sentez Önbüro Otomasyon Sistemleri", Konaklama İşletmelerinde Önbüro Yönetimi ve Önbüro Otomasyon Sistemleri, Zengin B., Ed., Değişim Yayınlarıı, İstanbul, ss.379-469, 2006
Demirkol Ş., Çeltek E., "İşveren Ve İşgören Perspektifinden, Turizm İşletme Belgeli Yiyecek İçecek İşletmelerinin Sorunları Üzerine Bir Çalışma", Cumhuriyetimizin 80. Yılına ve Ali Fuat Cebesoy’un Anısına Armağan, Can V., Şahin K., Ed., Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları, Sakarya, ss.219-241-, 2004
Demirkol Ş., Oktay K. , "Turizm Politikalarına Alternatif Yaklaşımlar", Sakarya Yayıncılık, SAKARYA, 2004
Demirkol Ş., Ed., "Turizm Politikalarına Alternatif Yaklaşımlar", Sakarya Kitabevi, SAKARYA, 2004
Demirkol Ş., Fidan F., "The Policies and Strategies of Turkish Tourism in The Process of Entering the EU", in: Turkey at the Crossroads, Jürgen Bellers, Ismail Dalay, Wolfgang Gieler, Kemal İnat, Eds., LIT Veriag Münster-Hamburg-Berlin-London, Berlin, pp.44-60-, 2003
Demirkol Ş., "Süreç Tasarımı- Bussiness Process Reengineering- Değişim Mühendisliği", Stratejik Boyutuyla Modern Yönetim Teknikleri, Bilinmiyor M., Ed., Beta Basım Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.300-, 2002
Demirkol Ş., "Özel Emeklilik Fonları ve Olası Ekonomik Etkileri", Milenyum Armağanı (Özel Sayı), Dalay İ,, Ed., Sakarya Üniversitesi Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı, Sakarya, ss.369-383-, 2001
Karayilan E., Demirkol Ş., "Din Görevlilerinin Turizmin Sosyo-Kültürel Etkilerine İlişkin Bakış Açılarının Değerlendirilmesi: İstanbul Örneği", I. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, KASTAMONU, TÜRKIYE, 19-21 Kasım 2015, pp.20-38
Demirkol Ş., Taşpınar O., "Engelli Turizmi Kapsamında Yiyecek-İçecek Hizmetlerinin İncelenmesi", 16. Ulusal Turizm Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 12-15 Kasım 2015, ss.979-991
Demirkol Ş., Gürcü E., Gürcü Ö.D., "A FIELD RESEARCH ON THE EFFECT OF EMPOWERMENT ON CREATING ORGANIZATIONAL COMMITMENT IN FIVE STAR HOTELS: A CASE STUDY OF A FIVE STAR HOTEL IN ISTANBUL", 5th Advances in hospitality and tourism marketing and management (AHTMM) conference, BEPU, JAPONYA, 18-21 Haziran 2015, pp.1-8
Karayilan E., Demirkol Ş., "AVM Yöneticilerinin Alışveriş Turizmine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi", 14. Geleneksel Turizm Paneli, SAKARYA, TÜRKIYE, 16-15 Nisan 2015, ss.191-208
Demirkol Ş., Emiroğlu B.D. , "Engelli Turizminin Sorunlarına Yönelik İstanbul'daki 4 ve 5 Yıldızlı Zincir Otel İşletmelerinde Bir Uygulama", 15. Ulusal Turizm Kongresi-Engelsiz Turizm, ANKARA, TÜRKIYE, 13-16 Kasım 2014, ss.919-937
Demirkol Ş., Emiroğlu B.D., "Turizm Destinasyon Yönetiminde Paydaş Teorisi ve Yerel Yönetimlerin Faaliyetleri", 13. Geleneksel Turizm Paneli, İSTANBUL, TÜRKIYE, 11-11 Nisan 2014, ss.126-143
Demirkol Ş., Taşpınar O., "Türk Mutfağı Örgütsel Yapısının Günümüzde Yeri ve Önemi ", III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, AYDIN, TÜRKIYE, 3-6 Nisan 2014, ss.1214-1227
Demirkol Ş., Kiliç S.N., "Turizmde Uluslararası Organizasyonların Kurumsal Sosyal Sorumluluk Araçlarının Önemi", 13. Geleneksel Turizm Paneli, İSTANBUL, TÜRKIYE, 11-11 Nisan 2014, ss.302-311
Demirkol Ş., Guliyeva D., Çetin G., "Analysis of Online Customer Complaints on Travel Trade", International Interdisciplinary Business-Economics Advancement Conference, İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-19 Temmuz 2014, pp.182-182
Demirkol Ş., Nasöz P. , "Türkiye'de Turizm Sendikalarının Sorunlarının Analizi", 15. Ulusal Turizm Kongresi-Engelsiz Turizm, ANKARA, TÜRKIYE, 13-16 Kasım 2014, ss.1386-1398
Demirkol Ş., Kandemir G., "Seyahat Acentalarında Reklamasyonun Tüketici Hakları Açısından Değerlendirilmesi", 12.Geleneksel Turizm Kongresi, DÜZCE, TÜRKIYE, 1-4 Haziran 2013, ss.280-295
Demirkol Ş., Polat S., Aktaş S., Sariişik M. , "Tarihi Eserlerin Korunmasında İl Özel İdarelerinin Rolü ve Önemi:İstanbul İl Özel İdaresi Örneği", VI.Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-15 Nisan 2012, ss.453-463
Demirkol Ş., Karaoğlu Z., "Kültür Turizmi Kapsamında Yerel Yönetimlerin Rolü ve Kadın Girişimcilerin Kültürel Kaynakların Gelişmesindeki Etkileri : “Beypazarı Örneği”.", XI. Geleneksel Turizm Paneli, DÜZCE, TÜRKIYE, 16-16 Nisan 2012, ss.200-225
Demirkol Ş., Gündoğdu C., "Turizm İşletmelerinde Stratejik Bir Pazarlama Aracı Olarak Gerilla Pazarlaması ve Uygulamaları", XI. Geleneksel Turizm Paneli, DÜZCE, TÜRKIYE, 16-16 Nisan 2012, ss.21-50
Demirkol Ş., Tuncel M. , Özkoç A.G., "İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin Web Tabanlı Destinasyon Pazarlamasında Rolü: İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri Web Siteleri Üzerine Bir Uygulama", 1. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 20-22 Nisan 2012, ss.179-192
Demirkol Ş., Polat S., "Marka Kent Olma sürecinde Yerel Yönetimlerin Yeri ve Önemine YönelikBir Değerlendirme: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği", Yerel Yönetimler Sempozyumu, Bişkek, KIRGIZISTAN, 30-31 Mayıs 2012, pp.423-433
Demirkol Ş., Yalçınkaya N.N., "Uluslararası Catering İşletmelerinin Satış ve Pazarlama Teknikleri: Turkish Do&Co Örneği", X. Geleneksel Turizm Paneli, SAKARYA, TÜRKİYE, 15-16 Nisan 2011, ss.35-49
Demirkol Ş., Tekin M., "Moleküler Gastronominin Geleneksel Türk Mutfağında Uygulanabilirliği", X. Geleneksel Turizm Paneli, SAKARYA, TÜRKİYE, 15-16 Nisan 2011, ss.56-71
Demirkol Ş., Polat S., "Turizmin Gelişimi ve Tanıtımında Yerel Yönetimlerin Rolü: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği", IX. Geleneksel Turizm Paneli, SAKARYA, TÜRKIYE, 15-15 Nisan 2010, ss.49-60
Demirkol Ş., Gedik S., "Kruvaziyer Turizminde Faaliyet Gösteren Seyahat Acentalarının İstanbul'un Tanıtımındaki Yeri ve Önemi", IX. Geleneksel Turizm Paneli, SAKARYA, TÜRKIYE, 15-15 Nisan 2010, ss.132-142
Demirkol Ş., Fidan F., "To be a Woman Employee in Hotel Enterprises. ", Turk-Kazak International Tourism Conference, TÜRKIYE, 20-26 Kasım 2006, pp.1260-1274
Demirkol Ş., Özer K.O., "Yat ve Marina İşletmeciliğinde Öğrenen Organizasyonlar", V.Geleneksel Turizm Paneli, SAKARYA, TÜRKIYE, 11-11 Nisan 2006, ss.72-86
Demirkol Ş., Yalçin H.M., "Uluslar arası Kalite Standartları ve Turizm İşletmeleri ", V.GelenekselTurizm Paneli, SAKARYA, TÜRKIYE, 11-11 Nisan 2006, ss.100-122
Demirkol Ş., Özkoç A.G., "Yiyecek-içecek işletmeleri ‘Mutfak Yönetiminde’etik dışı tutum ve davranışların değerlendirilmesi", II Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, BALIKESİR, TÜRKIYE, 20-22 Nisan 2006, ss.147-160
Demirkol Ş., Koç V., "Konaklama işletmelerinde İşgören ve Müşteri İletişiminin Etik Açıdan Değerlendirilmesi", lV. Geleneksel Turizm Paneli, SAKARYA, TÜRKIYE, 22-22 Nisan 2005, ss.85-103
Demirkol Ş., Ekmekçi İ., "Paket Turların Sürdürülebilirliğinde Turist Rehberlerine Etik Bir Bakış", lV. Geleneksel Turizm Paneli, SAKARYA, TÜRKIYE, 22-22 Nisan 2005, ss.59-85
Demirkol Ş., Türkay O. , "Görsel Medya Araçlarının Turizm Bölgesi Tanıtımında Kullanılması: Sakarya Tanıtım CD'si Örneği", III. Uluslarası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, CELALABAT, KIRGIZISTAN, 5-9 Haziran 2005, pp.1171-1181
Demirkol Ş., Türkay O. , "Krizlerin Sürdürülebilir Kalkınma Üzerine Etkileri ve Kriz Yönetimi", II. Scientific Practical Conference, AZERBAYCAN, 26 - 28 Kasım 2003, pp.324-339
Demirkol Ş., "Turizm Arz Kaynaklarının Tanıtımında Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı “Sakarya Tanıtım CD’si Örneği", I. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, BALIKESİR, TÜRKIYE, 15-16 Nisan 2004, ss.132-156
Demirkol Ş., Türkay O. , "Ulaşım Sektörlerinden Demiryollarının Sürdürülebilir Kalkınma Üzerine Etkileri", II. International Scientific-Practical Conference , AZERBAYCAN, 26-28 Kasım 2003, pp.126-139
Demirkol Ş., Türkay O., "Üniversitelerde Kurum Kültürünün Oluşmasına Öğrenen Organizasyon Yönetimi Açısından Bir Bakış", 2.Kalite Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 28-30 Mayıs 2003, ss.31-44
Demirkol Ş., Çınar S. , Balkan E., "Turistik Ürün Oluşturmada Yöresel El Sanatlarının Üretim Merkezi Olarak Değerlendirilmesi. ", 3. Ulusal Türkiye Turizmi Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 7-8 Kasım 2002, ss.209-228
Demirkol Ş., "Turizm Alanındaki Lisansüstü Programların Analizi ve Sektörel Uyumlaştırmaya Yönelik Görüşler", Turizm Eğitimi Konferans-Workshop, ANKARA, TÜRKIYE, 11-13 Aralık 2002, ss.87-98
Demirkol Ş., "Turizm Eğitimi Veren Kurumlar ve Sorunları", Sakarya'da Turizm Paneli, SAKARYA, TÜRKIYE, 16-18 Nisan 1998, ss.14-23

Yaptığı Tezler
Doktora, "Kamu ve Özel İktisadi İşletme Olarak USAŞ ve Özelleştirme", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetim İdaresiyle Girişimcilik Anabilim Dalı Haziran, 1991.,
Yüksek Lisans, "Sosyal Turizm ve Türk Turizmindeki Yeri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Haziran, 1988.,
Aveshttp://aves.istanbul.edu.tr/sdemirkol/

 

 

 

Okutman Meltem İnanç GEZEN

melteminancOkutman Meltem İnanç GEZEN

Özgeçmiş ( Yok )

Dahili : 11603
E - Postainancg@istanbul.edu.tr
Web
Google
http://aves.istanbul.edu.tr/inancg/
arama
Çalışma AlanlarıYok
YayınlarıYok
Aveshttp://aves.istanbul.edu.tr/inancg/

 

Uzman Tolga AKAGÜN

tolga_akagunAkademik Uzman
Tolga AKAGÜN

Özgeçmiş ( Yok )
E - Postaakagun@istanbul.edu.tr
akagun.tolga@gmail.com
Web
Google
www.punkt.pro
arama
Çalışma AlanlarıBilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları
Bilgi ve Belge Yönetimi
Enformasyon Teknolojileri
Bilişsel Bilim
Bilgi Sistemi Güvenilirliği
Haberleşme ve Ağ Protokolleri
Hospitality, Leisure, Sport & Tourism
Hospitality, Leisure, Sport & Tourism
Computer Science, Software Engineering
Computer Science, Software Engineering
YayınlarıHAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Akagün T., Gülseçen S., Özmen İ., Çikrik O., "İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNİN BİLİŞİM MİRASININ YAŞATILMASI : SANAL BİLİŞİM MÜZESİ ÇALIŞMALARI", INTERNATIONAL SEMIOTIC CONFERENCE, İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-10 Mayıs 2015, vol.0, no.0, pp.0-0 (Link)
Akagün T., "OTEL OTOMASYON SİSTEMLERİ ve TEKNOLOJİK GELİŞMELER", ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 4-6 Şubat 2015, ss.0-0 (Link)
Akagün T., "BİLGİ GÜVENLİĞİ, BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ", “HÜQUQ ELMİNİN MÜASİR PROBLEMLERİ” II Beyn"lxalq Konfransın, Bakü, AZERBAYCAN, 18-22 Ekim 2010, vol.1, pp.271-277 (Link)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Akagün T., "İşletmelerde Bilgi Yönetimi ve Güvenliği", Bir Ömür İktisat, Alçın S.,Kırer H.,Dereli D., Çakır B., Ed., İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul, ss.183-195, 2014 (Link)
Aveshttp://aves.istanbul.edu.tr/akagun/

 

Araş.Gör.Sevinç ASLAN

sevincaslanArş.Gör.Sevinç ASLAN

Özgeçmiş ( Yok )

Dahili : 11603
E - Postagoktepe@istanbul.edu.tr

sebic88@hotmail.com
Web
Google
http://aves.istanbul.edu.tr/goktepe/
arama
Çalışma AlanlarıTurizm ve Otel İşletmeciliği
Hospitality, Leisure, Sport & Tourism
YayınlarıDİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Aslan S., Aslan Ö., "ŞEBEKE ORGANİZASYONLAR VE TURİZM İŞLETMELERİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME", Turizm ve Araştırma Dergisi, cilt.4, ss.1-18, 2014
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Aslan S., İstanbullu Dinçer F.F., "Organik Turizmin Ekolojik Dengenin Sürdürülebilirliğine Etkileri", 9. Geleneksel Turizm Paneli, SAKARYA, TÜRKIYE, 16-16 Nisan 2009, ss.1-23
Aveshttp://aves.istanbul.edu.tr/goktepe/

 

Araş.Gör.Mehmet Altuğ ŞAHİN

altugsahinArş.Gör.Mehmet Altuğ ŞAHİN

Özgeçmiş

Dahili : 11603
E - Postamasahin@istanbul.edu.tr
Web
Google
http://aves.istanbul.edu.tr/masahin/
arama
Çalışma AlanlarıTurizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm
YayınlarıDİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Tanriverdi H., Şahin M.A., "Konaklama İşletmelerinde Kat Hizmetleri Çalışanlarının Hizmet İçi Eğitim Kalite Algısı Ile Motivasyon Düzeyleri Arasındaki İlişki: İstanbul Bölgesinde Bir Araştırma", Yönetim ve Ekonomi Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.21, pp.129-140, 2014 (Link)(Özet)(Abstract)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Çetin G., Kizilirmak İ., Şahin M.A., "Lodging Tax: A Justification Tool For Tourism Sustainability", Sustainability Issues and Challenges in Tourism, TÜRKİYE, 03-05 Ekim 2013
Kizilirmak İ., Şahin M.A., "İnanç Turizminde Belediyelerin Rolü: İstanbul İlçe Belediyelerine Yönelik Bir Araştırma", International Conference on Religious Tourism and Tolerance, TÜRKİYE, 09-12 Mayıs 2013, pp.877-891 (Özet)(Abstract)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Erkan M., Şahin M.A., Nasöz P., "Turizm İşletmelerinde Muhasebe, Finans Ve Yatırım Proje Değerlemesi", Turizm İşletmeciliği: Temel Kavramlar ve Uygulamalar, Akova O., Kızılırmak İ., Tanrıverdi H., Ed., Detay Yayıncılık, Ankara, ss.321-348, 2015 (Link)
Aveshttp://aves.istanbul.edu.tr/masahin/

 

Araş.Gör.İbrahim ÇİFÇİ

ibrahimcifciArş.Gör.İbrahim Çifçi

Özgeçmiş ( Yok )

Dahili : 11603
E - Postaibrahim.cifci@istanbul.edu.tr

ibrahim.cifci@outlook.com
Web
Google
http://aves.istanbul.edu.tr/ibrahim.cifci/
arama
Çalışma AlanlarıTurizm ve Otel İşletmeciliği
Hospitality, Leisure, Sport & Tourism
YayınlarıDİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Çifçi İ., Kaya F., Akova O., "Travel Motivations and Satisfaction Levels of Excursionists Visiting: A Case Study of Haji Bektash Veli Museum", Journal of Tourismology, vol.1, pp.16-30, 2015 (Link)
İstanbullu Dinçer F.F., Çifçi İ., Atsiz O., "Sürdürülebilir Kırsal Turizm Kapsamında Milli Parklar Üzerine Bir Araştırma: Munzur Vadisi Milli Parkı Örneği", IJSES International Journal of Social and Economic Sciences, vol.5, pp.111-121, 2015 (Link)
Kizilirmak İ., Çifçi İ., Kaya F., "Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Alternatif Konaklama İşletmelerinin Kullanılması: Yayla Evleri Örneği", Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, pp.99-109, 2015 (Link)
Öz M., Kaya F., Çifçi İ., "Evaluating the Organizational Culture Types of the 5-Star Hotel’s in Istanbul in terms of the Cameron & Quinn Competing Values Model", Journal of Yaşar University, vol.10, pp.6675-6683, 2015 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kizilirmak İ., Çifçi İ., Kaya F., " Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Alternatif Konaklama İşletmelerinin Kullanılması: Yayla Evleri Örneği", Doğu Karadeniz Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Kongresi, GÜMÜŞHANE, TÜRKIYE, 14-17 Mayıs 2015, ss.80-93 (Link)
Akova O., Çetin G., Çifçi İ., "The Relation between Demographic Factors and the Turnover Intention in Pre-Opening Hotel Businesses", The 11th International StrategicManagement Conference, Vienna, AVUSTURYA, 23-25 Temmuz 2015, pp.377-384 (Link)
İstanbullu Dinçer F.F., Çifçi İ., Atsiz O., "Sürdürülebilir Kırsal Turizm Kapsamında Milli Parklar Üzerine Bir Araştırma: Munzur Vadisi Milli Parkı Örneği", 4. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi, AFYON, TÜRKIYE, 8-11 Ekim 2015, ss.27-27
Kızılırmak İ., Kaya F., Çifçi İ., "Turistler Açısından Şehir İçi Demiryolu Taşımacılığının Değerlendirilmesi : İstanbul Örneği", VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, AYDIN, TÜRKIYE, 3 Nisan - 6 Mayıs 2014, ss.255-267 (Link)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Çifçi İ., Emiroğlu B.D., "Turizmin Geleceği", Turizm Konaklama ve Seyahat İşletmeciliği, ''Tuna, M.'', Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.333-357, 2016
Emiroğlu B.D., Çifçi İ., "Örnek Olaylar", Turizm Konaklama ve Seyahat İşletmeciliği, ''Tuna, M.'', Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.359-381, 2016
Akova O., Kuşluvan H., Çifçi İ., "Turizm İşletmelerinde Örgütsel Davranış", Turizm İşletmeciliği Temel Kavramlar ve Uygulamalar, Akova O., Kızılırmak İ., Tanrıverdi H., Ed., Detay Yayıncılık, Ankara, ss.205-250, 2015
Aveshttp://aves.istanbul.edu.tr/ibrahim.cifci/

 

Araş.Gör.Merve AYDOĞAN ÇİFÇİ

mervecifciArş.Gör.Merve Çifçi

Özgeçmiş ( Yok )

Dahili : 11603
E - Postamerve.cifci@istanbul.edu.tr
Web
Google
http://aves.istanbul.edu.tr/merve.cifci/
arama
Çalışma AlanlarıTurizm ve Otel İşletmeciliği
Hospitality, Leisure, Sport & Tourism
YayınlarıHAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Aydoğan Çifçi M., Dinçer M.Z., "KÜLTÜR POLİTİKALARININ TURİZM POLİTİKASI VE PLANLAMASI İLE İLİŞKİSİ", 14. Geleneksel Turizm Paneli, SAKARYA, TÜRKIYE, 16-16 Nisan 2015, ss.295-313
Aydoğan Çifçi M., İstanbullu Dinçer F., "Engellilere Yönelik Turizm İşletmeleri Uygulamaları Bir Sosyal Sorumluluk Örneği Midir? Yoksa Ticari Kaygılara Yönelik Bir Faaliyet Midir?", 11. Geleneksel Turizm Paneli, SAKARYA, TÜRKİYE, 16-16 Nisan 2012, ss.305-325
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Tanriverdi H., Aydoğan Çifçi M., Yılmaz A. , "Turizm İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon", TURİZM İŞLETMECİLİĞİ TEMEL KAVRAMLAR VE UYGULAMALAR , Orhan Akova / İsmail Kızılırmak / Haluk Tanrıverdi , Ed., detay yayıncılık, İstanbul, ss.100-150, 2015
DİĞER YAYINLAR
Aydoğan Çifçi M., "Alanya İşletme Fakültesi 1. Turizm Çalıştayı", Teknik Rapor, ss.10-15, 2014
Aveshttp://aves.istanbul.edu.tr/merve.cifci/

 

Araş.Gör.Fazıl KAYA

fazılkayaArş.Gör.Fazıl KAYA

Özgeçmiş ( Yok )

Dahili : 11603
E - Postafazil.kaya@istanbul.edu.tr

fazilkaya86@gmail.com
Web
Google
http://aves.istanbul.edu.tr/fazil.kaya/
arama
Çalışma AlanlarıTurizm ve Otel İşletmeciliği
Hospitality, Leisure, Sport & Tourism
YayınlarıDİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
İstanbullu Dinçer F., Kaya F. , "Meslek Yüksekokulu Turizm Ve Otel İşletmeciliği Programı Öğrencilerinin Kariyer Planlamasın Üzerine Bir Araştırma: İstanbul Üniversitesi Ve Gümüşhane Üniversitesi Örneği", Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi, vol.1, pp.42-56, 2013 (Link)(Özet)(Abstract)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kızılırmak İ. , Kaya F. , Çifçi İ. , "Turistler Açısından Şehir Içi Demiryolu Taşımacılığının Değerlendirilmesi: İstanbul Örneği"", VII. Lisansüstü Turizm Araştırmalar Kongresi , AYDIN, TÜRKİYE, 3-6 Nisan 2014, ss.1--16
Akova O., Çetin G., Kaya F., "Lisans Ve Önlisans Düzeyinde Turizm Öğrenimi Alan Öğrencilerinin Duygularini İfade Etme Ve Demografik Ve Sosyal Özellikleri Arasindaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştirma ", Uluslarararası yönetim ve turizm araştırmaları kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 9-11 Mayıs 2014, pp.1-15
Kaya F. , Dinçer M.Z. , "İç Turizm Pazarında Kültür Turizmin Sosyal Ve Ekonomik Etkileri", 12. Geleneksel Turizm Paneli, DÜZCE, TÜRKİYE, 1-4 Haziran 2013, ss.158-170
İstanbullu Dinçer F., Kaya F. , "Meslek Yüksekokulu Turizm Ve Otel İşletmeciliği Programı Öğrencilerinin Kariyer Planlaması Üzerine Bir Araştırma: İstanbul Üniversitesi Ve Gümüşhane Üniversitesi Örneği", 3. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, TÜRKIYE, 2-4 Ekim 2013, pp.39-40 (Özet)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Kaya F. , "Gümüşhane İli Turizm Potansiyeli ", İdeal Kültür ve Yayıncılık , İSTANBUL, 2012
Aveshttp://aves.istanbul.edu.tr/fazil.kaya/

 

Araş.Gör.Eyüp KARAYILAN

bosresimArş.Gör.Eyüp KARAYILAN

Özgeçmiş ( Yok )

Dahili : 11603
E - Postaeyup.karayilan@istanbul.edu.tr
Web
Google
aves.istanbul.edu.tr/eyup.karayilan/
arama
Çalışma AlanlarıYok
YayınlarıYok
Avesaves.istanbul.edu.tr/eyup.karayilan/

 

Araş.Gör.Merve ÖZ

bosresim2Arş.Gör.Merve ÖZ

Özgeçmiş ( Yok )

Dahili : 11603
E - Postamerve.oz@istanbul.edu.tr
Web
Google
http://aves.istanbul.edu.tr/44045/
arama
Çalışma AlanlarıTurizm ve Otel İşletmeciliği
Hospitality, Leisure, Sport & Tourism
YayınlarıDİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Keskin M., Akova O., Öz M., "TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN REKREASYONELETKİNLİKLERE KATILIMLARININ ÖNÜNDEKİ ENGELLERİNBELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA", Journal of Recreation and Tourism Research, vol.2, no.4, pp.37-45, 2015 (Link)
Öz M., Kaya F., Çifçi İ., "Evaluating the Organizational Culture Types of the 5-Star Hotel’s in Istanbul in terms of the Cameron & Quinn Competing Values Model", Journal of Yaşar University, vol.10, pp.6675-6683, 2015 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Öz M., İstanbullu Dinçer F.F., "Alışveriş Turizmi ve Türkiye'nin Alışveriş Profili", 14. Geleneksel Turizm Paneli, SAKARYA, TÜRKIYE, 15-16 Nisan 2015, ss.0-0
İstanbullu Dinçer F.F., Ofluoğlu M., Öz M., "SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAPSAMINDA SAKİN KENT FELSEFESİ VE YÖNETSEL SORUNLAR; HALFETİ ÖRNEĞİ ", Doğu Karadeniz Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Kongresi, GÜMÜŞHANE, TÜRKIYE, 14-16 Mayıs 2015, ss.325-336 (Link)
Öz M., Demirkol Ş., Özkoç A.G., "İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜKLERİNİN WEB TABANLI DESTİNASYON PAZARLAMASINDA ROLÜ: İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜKLERİ WEB SİTELERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA", I. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu Bölgesel Destinasyon Yönetimi, İÇEL, TÜRKIYE, 20-22 Nisan 2012, ss.0-0
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Güripek E., Öz M., "GERİLLA PAZARLAMA", TURİZM PAZARLAMASINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR, Kılıç B., Öter Z., Ed., Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.519-545, 2015
Aveshttp://aves.istanbul.edu.tr/44045/

 

Araş.Gör.Begüm D.EMİROĞLU

begundilaraArş.Gör.Begüm D.EMİROĞLU

Özgeçmiş

Dahili : 11603
E - Postabegum.emiroglu@istanbul.edu.tr
Web
Google
http://aves.istanbul.edu.tr/begum.emiroglu/
arama
Çalışma AlanlarıHospitality, Leisure, Sport & Tourism
YayınlarıDİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Akova O., Emiroğlu B.D., Tanriverdi H., "İş Stresi ile Çalışanların İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişki: İstanbul’daki 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma ", Journal of Marketing, Management and Logistic, cilt.2, ss.378-402, 2015 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Emiroğlu B.D., Akova O., Tanriverdi H., "The Relationship Between Turnover Intention and Demographic Factors in Hotel Businesses: A Study at Five Star Hotels in Istanbul", 11th International Strategic Management Conference, Viyana, AVUSTURYA, 23-25 Temmuz 2015, vol.207, pp.385-397 (Link)
Emiroğlu B.D., Demirkol Ş., "Turizm Destinasyon Yönetiminde Paydaş Teorisi ve Yerel Yönetimlerin Faaliyetleri", 13. Geleneksel Turizm Paneli, İSTANBUL, TÜRKIYE, 11-11 Nisan 2014, ss.126-143
Emiroğlu B.D., Demirkol Ş., "Engelli Turizminin Sorunlarına Yönelik İstanbul’daki 4 ve 5 Yıldızlı Zincir Otel İşletmelerinde Bir Uygulama", 15. Ulusal Turizm Kongresi-Engelsiz Turizm, ANKARA, TÜRKIYE, 13-16 Kasım 2014, ss.919-937 (Link)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Çifçi İ., Emiroğlu B.D., "Turizmin Geleceği", Turizm Konaklama ve Seyahat İşletmeciliği, ''Tuna, M.'', Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.333-357, 2016
Emiroğlu B.D., Çifçi İ., "Örnek Olaylar", Turizm Konaklama ve Seyahat İşletmeciliği, ''Tuna, M.'', Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.359-381, 2016
Aveshttp://aves.istanbul.edu.tr/begum.emiroglu/

 

Araş.Gör.Bahar TÜRKAY

bosresim2Arş.Gör.Bahar TÜRKAY

Özgeçmiş ( Yok )

Dahili : 11603
E - Postabahar.turkay@istanbul.edu.tr
Web
Google
http://aves.istanbul.edu.tr/45044/
arama
Çalışma AlanlarıHospitality, Leisure, Sport & Tourism
Economics
Business, Finance
Industrial Relations & Labor
YayınlarıYok
Aveshttp://aves.istanbul.edu.tr/45044/

 

Araş.Gör.Mehtap BALIK

bosresim2Arş.Gör.Mehtap BALIK

Özgeçmiş ( Yok )

Dahili : 11603
E - Postamehtap.balik@istanbul.edu.tr
Web
Google
http://aves.istanbul.edu.tr/mehtap.balik/
arama
Çalışma AlanlarıYok
YayınlarıYok
Aveshttp://aves.istanbul.edu.tr/mehtap.balik/

 

Araş.Gör.Sema KÜÇÜKALİ

bosresim2Arş.Gör.Sema KÜÇÜKALİ

Özgeçmiş ( Yok )

Dahili : 11603
E - Postasema.kucukali@istanbul.edu.tr
Webhttp://aves.istanbul.edu.tr/sema.kucukali/
Çalışma AlanlarıYok
YayınlarıYok
Aveshttp://aves.istanbul.edu.tr/sema.kucukali/

 

Araş.Gör.Ozan ATSIZ

bosresimArş.Gör.Ozan ATSIZ

Özgeçmiş ( Yok )

Dahili : 11603
E - Postaozanatsiz@gmail.com
ozan.atsiz@istanbul.edu.tr
Web
Google
http://aves.istanbul.edu.tr/ozan.atsiz/
arama
Çalışma Alanlarıİktisat
Social Issues
YayınlarıDİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
İstanbullu Dinçer F.F., Çifçi İ., Atsiz O., "A Research on National Parks within the Frame of Sustainable Rural Tourism: Case Study of Munzur Valley National Park", International Journal of Social and Economic Sciences, vol.1, pp.111-121, 2015 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kizilirmak İ., Alrawadieh Z., Küçükali S., Atsiz O., "Çanakkale'de Düzenlenen Anzak Tur Programlarına Yönelik Bir İçerik Analizi", 16. Ulusal Turizm Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 12-15 Kasım 2015, ss.1200-1208
Kurtulay Z., Taşkıran Ö., Çetin G., Kizilirmak İ., Atsiz O., Karayilan E., "Exploring the boutique hotel guest experience", International Interdisciplinary Business-Economics Advancement Conference, Las Vegas, Nevada, ABD, 26 Mayıs - 29 Kasım 2015, pp.27-36 (Link)
İstanbullu Dinçer F.F., Çifçi İ., Atsiz O., "Sürdürülebilir Kırsal Turizm Kapsamında Milli Parklar Üzerine Bir Araştırma: Munzur Vadisi Milli Parkı Örneği", 4. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi, AFYON, TÜRKIYE, 8-11 Ekim 2015, ss.27-27 (Özet)(Abstract)
Aveshttp://aves.istanbul.edu.tr/ozan.atsiz/

 

Araş.Gör.Onur Cüneyt KAHRAMAN

onurkahramanArş.Gör.Onur Cüneyt KAHRAMAN

Özgeçmiş

Dahili : 11603
E - Postaonur.kahraman@istanbul.edu.tr, onurcuneytkahraman@gmail.com
Web
Google
http://aves.istanbul.edu.tr/onur.kahraman/
arama
Çalışma AlanlarıTurizm ve Otel İşletmeciliği
YayınlarıUluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. AKOVA ORHAN,TANRIVERDİ HALUK,KAHRAMAN ONUR CÜNEYT (2015). Otel İşletmelerinde

İşgören Devir Hızına Etki Eden Risk Faktörlerinin Belirlenmesine Yönelik Bİr Araştırma. Süleyman

Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 5(12), 87-107. (Yayın No: 2439596)
Aveshttp://aves.istanbul.edu.tr/onur.kahraman/