Turizm İşletmeciliği Kulübü

Çalışma Alanları


Güncelleniyor

ibrahimcifciArş.Gör.İbrahim Çifçi

Özgeçmiş ( Yok )

Dahili : 11603
E - Postaibrahim.cifci@istanbul.edu.tr

ibrahim.cifci@outlook.com
Web
Google
http://aves.istanbul.edu.tr/ibrahim.cifci/
arama
Çalışma AlanlarıTurizm ve Otel İşletmeciliği
Hospitality, Leisure, Sport & Tourism
YayınlarıDİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Çifçi İ., Kaya F., Akova O., "Travel Motivations and Satisfaction Levels of Excursionists Visiting: A Case Study of Haji Bektash Veli Museum", Journal of Tourismology, vol.1, pp.16-30, 2015 (Link)
İstanbullu Dinçer F.F., Çifçi İ., Atsiz O., "Sürdürülebilir Kırsal Turizm Kapsamında Milli Parklar Üzerine Bir Araştırma: Munzur Vadisi Milli Parkı Örneği", IJSES International Journal of Social and Economic Sciences, vol.5, pp.111-121, 2015 (Link)
Kizilirmak İ., Çifçi İ., Kaya F., "Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Alternatif Konaklama İşletmelerinin Kullanılması: Yayla Evleri Örneği", Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, pp.99-109, 2015 (Link)
Öz M., Kaya F., Çifçi İ., "Evaluating the Organizational Culture Types of the 5-Star Hotel’s in Istanbul in terms of the Cameron & Quinn Competing Values Model", Journal of Yaşar University, vol.10, pp.6675-6683, 2015 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kizilirmak İ., Çifçi İ., Kaya F., " Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Alternatif Konaklama İşletmelerinin Kullanılması: Yayla Evleri Örneği", Doğu Karadeniz Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Kongresi, GÜMÜŞHANE, TÜRKIYE, 14-17 Mayıs 2015, ss.80-93 (Link)
Akova O., Çetin G., Çifçi İ., "The Relation between Demographic Factors and the Turnover Intention in Pre-Opening Hotel Businesses", The 11th International StrategicManagement Conference, Vienna, AVUSTURYA, 23-25 Temmuz 2015, pp.377-384 (Link)
İstanbullu Dinçer F.F., Çifçi İ., Atsiz O., "Sürdürülebilir Kırsal Turizm Kapsamında Milli Parklar Üzerine Bir Araştırma: Munzur Vadisi Milli Parkı Örneği", 4. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi, AFYON, TÜRKIYE, 8-11 Ekim 2015, ss.27-27
Kızılırmak İ., Kaya F., Çifçi İ., "Turistler Açısından Şehir İçi Demiryolu Taşımacılığının Değerlendirilmesi : İstanbul Örneği", VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, AYDIN, TÜRKIYE, 3 Nisan - 6 Mayıs 2014, ss.255-267 (Link)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Çifçi İ., Emiroğlu B.D., "Turizmin Geleceği", Turizm Konaklama ve Seyahat İşletmeciliği, ''Tuna, M.'', Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.333-357, 2016
Emiroğlu B.D., Çifçi İ., "Örnek Olaylar", Turizm Konaklama ve Seyahat İşletmeciliği, ''Tuna, M.'', Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.359-381, 2016
Akova O., Kuşluvan H., Çifçi İ., "Turizm İşletmelerinde Örgütsel Davranış", Turizm İşletmeciliği Temel Kavramlar ve Uygulamalar, Akova O., Kızılırmak İ., Tanrıverdi H., Ed., Detay Yayıncılık, Ankara, ss.205-250, 2015
Aveshttp://aves.istanbul.edu.tr/ibrahim.cifci/

 

Yayınları


Güncelleniyor

begundilaraArş.Gör.Begüm D.EMİROĞLU

Özgeçmiş

Dahili : 11603
E - Postabegum.emiroglu@istanbul.edu.tr
Web
Google
http://aves.istanbul.edu.tr/begum.emiroglu/
arama
Çalışma AlanlarıHospitality, Leisure, Sport & Tourism
YayınlarıDİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Akova O., Emiroğlu B.D., Tanriverdi H., "İş Stresi ile Çalışanların İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişki: İstanbul’daki 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma ", Journal of Marketing, Management and Logistic, cilt.2, ss.378-402, 2015 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Emiroğlu B.D., Akova O., Tanriverdi H., "The Relationship Between Turnover Intention and Demographic Factors in Hotel Businesses: A Study at Five Star Hotels in Istanbul", 11th International Strategic Management Conference, Viyana, AVUSTURYA, 23-25 Temmuz 2015, vol.207, pp.385-397 (Link)
Emiroğlu B.D., Demirkol Ş., "Turizm Destinasyon Yönetiminde Paydaş Teorisi ve Yerel Yönetimlerin Faaliyetleri", 13. Geleneksel Turizm Paneli, İSTANBUL, TÜRKIYE, 11-11 Nisan 2014, ss.126-143
Emiroğlu B.D., Demirkol Ş., "Engelli Turizminin Sorunlarına Yönelik İstanbul’daki 4 ve 5 Yıldızlı Zincir Otel İşletmelerinde Bir Uygulama", 15. Ulusal Turizm Kongresi-Engelsiz Turizm, ANKARA, TÜRKIYE, 13-16 Kasım 2014, ss.919-937 (Link)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Çifçi İ., Emiroğlu B.D., "Turizmin Geleceği", Turizm Konaklama ve Seyahat İşletmeciliği, ''Tuna, M.'', Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.333-357, 2016
Emiroğlu B.D., Çifçi İ., "Örnek Olaylar", Turizm Konaklama ve Seyahat İşletmeciliği, ''Tuna, M.'', Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.359-381, 2016
Aveshttp://aves.istanbul.edu.tr/begum.emiroglu/

 

Meslek Yüksekokulları


Güncelleniyor

bosresim2Arş.Gör.Merve ÖZ

Özgeçmiş ( Yok )

Dahili : 11603
E - Postamerve.oz@istanbul.edu.tr
Web
Google
http://aves.istanbul.edu.tr/44045/
arama
Çalışma AlanlarıTurizm ve Otel İşletmeciliği
Hospitality, Leisure, Sport & Tourism
YayınlarıDİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Keskin M., Akova O., Öz M., "TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN REKREASYONELETKİNLİKLERE KATILIMLARININ ÖNÜNDEKİ ENGELLERİNBELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA", Journal of Recreation and Tourism Research, vol.2, no.4, pp.37-45, 2015 (Link)
Öz M., Kaya F., Çifçi İ., "Evaluating the Organizational Culture Types of the 5-Star Hotel’s in Istanbul in terms of the Cameron & Quinn Competing Values Model", Journal of Yaşar University, vol.10, pp.6675-6683, 2015 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Öz M., İstanbullu Dinçer F.F., "Alışveriş Turizmi ve Türkiye'nin Alışveriş Profili", 14. Geleneksel Turizm Paneli, SAKARYA, TÜRKIYE, 15-16 Nisan 2015, ss.0-0
İstanbullu Dinçer F.F., Ofluoğlu M., Öz M., "SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAPSAMINDA SAKİN KENT FELSEFESİ VE YÖNETSEL SORUNLAR; HALFETİ ÖRNEĞİ ", Doğu Karadeniz Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Kongresi, GÜMÜŞHANE, TÜRKIYE, 14-16 Mayıs 2015, ss.325-336 (Link)
Öz M., Demirkol Ş., Özkoç A.G., "İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜKLERİNİN WEB TABANLI DESTİNASYON PAZARLAMASINDA ROLÜ: İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜKLERİ WEB SİTELERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA", I. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu Bölgesel Destinasyon Yönetimi, İÇEL, TÜRKIYE, 20-22 Nisan 2012, ss.0-0
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Güripek E., Öz M., "GERİLLA PAZARLAMA", TURİZM PAZARLAMASINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR, Kılıç B., Öter Z., Ed., Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.519-545, 2015
Aveshttp://aves.istanbul.edu.tr/44045/

 

Yüksekokullar


Güncelleniyor

sevincaslanArş.Gör.Sevinç ASLAN

Özgeçmiş ( Yok )

Dahili : 11603
E - Postagoktepe@istanbul.edu.tr

sebic88@hotmail.com
Web
Google
http://aves.istanbul.edu.tr/goktepe/
arama
Çalışma AlanlarıTurizm ve Otel İşletmeciliği
Hospitality, Leisure, Sport & Tourism
YayınlarıDİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Aslan S., Aslan Ö., "ŞEBEKE ORGANİZASYONLAR VE TURİZM İŞLETMELERİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME", Turizm ve Araştırma Dergisi, cilt.4, ss.1-18, 2014
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Aslan S., İstanbullu Dinçer F.F., "Organik Turizmin Ekolojik Dengenin Sürdürülebilirliğine Etkileri", 9. Geleneksel Turizm Paneli, SAKARYA, TÜRKIYE, 16-16 Nisan 2009, ss.1-23
Aveshttp://aves.istanbul.edu.tr/goktepe/

 

Fakülteler


Güncelleniyor

bosresimArş.Gör.Eyüp KARAYILAN

Özgeçmiş ( Yok )

Dahili : 11603
E - Postaeyup.karayilan@istanbul.edu.tr
Web
Google
aves.istanbul.edu.tr/eyup.karayilan/
arama
Çalışma AlanlarıYok
YayınlarıYok
Avesaves.istanbul.edu.tr/eyup.karayilan/

 

Enstitüler


Güncelleniyor

mervecifciArş.Gör.Merve Çifçi

Özgeçmiş ( Yok )

Dahili : 11603
E - Postamerve.cifci@istanbul.edu.tr
Web
Google
http://aves.istanbul.edu.tr/merve.cifci/
arama
Çalışma AlanlarıTurizm ve Otel İşletmeciliği
Hospitality, Leisure, Sport & Tourism
YayınlarıHAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Aydoğan Çifçi M., Dinçer M.Z., "KÜLTÜR POLİTİKALARININ TURİZM POLİTİKASI VE PLANLAMASI İLE İLİŞKİSİ", 14. Geleneksel Turizm Paneli, SAKARYA, TÜRKIYE, 16-16 Nisan 2015, ss.295-313
Aydoğan Çifçi M., İstanbullu Dinçer F., "Engellilere Yönelik Turizm İşletmeleri Uygulamaları Bir Sosyal Sorumluluk Örneği Midir? Yoksa Ticari Kaygılara Yönelik Bir Faaliyet Midir?", 11. Geleneksel Turizm Paneli, SAKARYA, TÜRKİYE, 16-16 Nisan 2012, ss.305-325
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Tanriverdi H., Aydoğan Çifçi M., Yılmaz A. , "Turizm İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon", TURİZM İŞLETMECİLİĞİ TEMEL KAVRAMLAR VE UYGULAMALAR , Orhan Akova / İsmail Kızılırmak / Haluk Tanrıverdi , Ed., detay yayıncılık, İstanbul, ss.100-150, 2015
DİĞER YAYINLAR
Aydoğan Çifçi M., "Alanya İşletme Fakültesi 1. Turizm Çalıştayı", Teknik Rapor, ss.10-15, 2014
Aveshttp://aves.istanbul.edu.tr/merve.cifci/

 
 

 

27/01/2012
815 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00