You have exceeded your request quota for this API. See https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/error-messages?utm_source=maps_js&utm_medium=degraded&utm_campaign=billing#api-key-and-billing-errors https://maps.googleapis.com/maps/api/js?v=3&libraries=&language=en&key=AIzaSyDPz5n2YW41nc-N36s2eJ8Rf5vobe0OdIo&&callback=onGoogleMapsReady196:42 in Nb You have exceeded your request quota for this API. See https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/error-messages?utm_source=maps_js&utm_medium=degraded&utm_campaign=billing#api-key-and-billing-errors https://maps.googleapis.com/maps/api/js?v=3&libraries=&language=en&key=AIzaSyDPz5n2YW41nc-N36s2eJ8Rf5vobe0OdIo&&callback=onGoogleMapsReady196:42 in Nb İstanbul Üniversitesi | İktisat Fakültesi

II. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Sempozyumu (ISEFE)


İstanbul Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen “II. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Sempozyumu (ISEFE)”, 06-07 Aralık 2018 tarihlerinde Bandırma’da gerçekleştirilecektir. 
Sempozyum kapsamında Panel Veri Analizi, Doğrusal Zaman Serileri Analizi, Doğrusal Olmayan Zaman Serileri Analizi, LISREL ile Yapısal Eşitlik Modellemesi ve SPSS ile Veri Analizi olmak üzere; ekonometri ve istatistik seminerleri de düzenlenecektir. 

Sempozyumla ilgili detaylı bilgilere isefe.istanbul.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

Sempozyum afişi için tıklayınız. Yaklaşan Etkinlikler

II. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Sempozyumu (ISEFE)

Konum

Map Data
Map data ©2018 Google
Map DataMap data ©2018 Google
Map data ©2018 Google
This page can't load Google Maps correctly.
Do you own this website?
BESbswy