Ek Madde-1 ve Ek Madde-2 Yatay Geçişleri Kesin Kayıtları için Gerekli Belgeler


Ek Madde-1 ile Yatay Geçiş Hakkı Kazanan Öğrenciler için; 

1) Öğrenci, Ek Madde-1 ile yatay geçişe online başvurusu sırasında, Öğrenci Otomasyonuna girdiği bilgilerin doğruluğunu onaylar, kesin kayıt hakkı kazanması halinde, bilgi ve belgelerinde noksanlık ya da hata olması durumunda kesin kaydının yapılmayacağını, kesin kaydı yapılmış olsa bile iptal edileceğini kabul ve taahhüt eder.
2) Kesin kayıt döneminde kayıt yaptıran tüm öğrencilerin YÖKSİS veri tabanından daha önce Ek Madde-1 uyarınca yatay geçiş yapıp yapmadığı sorgulanacak olup, Ek Madde-1 uyarınca yatay geçiş yaptığı tespit edilenlerin kesin kaydı yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
3) Kayıt esnasında istenecek belgeler;
- Online Başvuru Formu (İnternet Çıktısı)
- Öğrenci Belgesi (Evrak aslı veya e-devlet çıktısı)
- Transkript (Evrak aslı veya Resmi onaylı örneği)
- Öğretim planı/müfredatı ve ders içerikleri (Resmi onaylı örneği)
- ÖSYS Sonuç Belgesi (Ayrıntılı LYS Sonucu İnternet çıktısı) veya DGS Sonuç Belgesi 
- Disiplin cezası almadığına ilişkin belge (Evrak aslı)
- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
- İÜ Yabancı Diller Bölümünün yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavında başarılı olmaları ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından 100 üzerinden en az 70 puan veya muadili puan almış olduklarını başvuru sırasında belgelemeleri gerekmektedir.
- 4 adet 4.5×6 cm boyutunda fotoğraf (Fotoğraflar son 6 ay içinde, önden öğrenciyi kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır)
- Öğrenci ikametgah beyan formu 
- Askerlik durum belgesi (1997 ve öncesi doğumlu olanlar için)
- Hazırlık sınıfı okuyan öğrenci ise başarı durumunu gösterir belge (Başarılı/BAŞARISIZ)
- Öğrencinin geldiği Üniversiteye ait öğrenci kimlik kartı


Ek Madde-2 ile Yatay Geçiş Hakkı Kazanan Öğrenciler için;

1) Lise Diplomasının aslı ile noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi 
2) Lise Diplomasının, TC Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Türk Dış Temsilciliklerinden alınmış Denklik Belgesinin aslı 
3) 8 adet 4,5 x 6,0 cm ebadında fotoğraf (son altı ay içinde, ön cepheden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.) 
4) İkamet Adresi BeyanıKayıtlar 10-14 Eylül 2018 Tarihleri Arasında Yapılacaktır.