İktisat Fakültesi'nin 81. Kuruluş Yıldönümü

Fakültemizin 81. Kuruluş yıldönümü, Sayın Mehmet Genç’in verdiği “Türkiye İktisat Tarihi Çalışmaları ve İktisat Fakültesi” konferansı ile kutlandı. Etkinliğe saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlandı. Fakülte Dekanımız yapmış olduğu selamlama konuşmasında; Türkiye’de iktisat eğitimi ve araştırmalarında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinin öncü bir rolünün bulunduğunu, sosyal bilimlerin çoğulcu doğasından hareket eden, kendi özgünlüğü ile evrensel bilim arasında köprü kurmayı ilke edinen bu rolün Türk sosyal bilimlerinde birçok zirve ismin yetişmesine katkı sağladığını belirtti. Prof. Dr. Alkan, güçlü geleneğin, ancak vefa ve kurumsallaşma ile desteklenirse kalıcı ve anlamlı olacağını, bu amaçla geçen yılki etkinlikleri, Fakültemizin bilimsel geleneğini sürdüren isimleri bir araya getirerek kutlamak istediklerini, bu kapsamda Mehmet Genç’ten de söz aldıklarını, ancak tarihler uyuşmadığı için kendisinden istifade edemediklerini söyledi. Alkan; “Şimdi GENÇ hocamıza karşı bu sözümüzü yerine getiriyoruz. Bizleri kırmayıp, davetimizi kabul ettikleri için kendilerine şükranlarımı sunuyorum” diyerek selamlama konuşmasını tamamladı ve Konferans konuşmasına geçildi.

Mehmet Genç konuşmasında; Türkiye’de iktisat tarihi disiplinini tanıtıp, bu disiplini kuran ismin Ömer Lütfü Barkan olduğunu, onu anlayabilmek için genel olarak tarih disiplinin dönüşümünü bilmek gerektiğini, İktisat tarihinin gelişiminin, günlük hayata dokunan tarih anlayışının gelişmesiyle yakından ilgili olduğunu belirtti. Barkan Hocanın çalışma disiplinine örneklerle değinen Mehmet Genç, Onun nasıl Türkiye çalışmalarından yola çıkarak, uluslararası düzeyde kabul gördüğünü, Barkan Hocanın eserlerini nasıl vücuda getirdiğini çarpıcı örneklerle açıkladı. Mehmet Genç, bu disiplinin gelişiminde ayrıca İktisat Tarihi Enstitüsü’nün kurumsal etkisinin büyük olduğunu, arşiv çalışmaları ve Osmanlı Türkçesinin bu çalışmalarda, genel olarak bilimsel bilginin edinilmesindeki önemini vurgulayarak konuşmasını tamamladı.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 81. Kuruluş yıldönümü Mehmet Genç Hocamıza, Fakülte Dekanımız tarafından şükran plaketinin takdim edilmesiyle sona erdi.