Ders Programı

I. YARIYIL

Ders Kodu S/Z Dersin Adı KrediAKTS
SBUI9103ZSosyal Bilimlerde Araştırma Teknikleri ve Yöntemleri
38
SBUI9110ZSiyaset Teorisinde Metin ve Eleştiri
38
SBUI9028
STürk Modernleşmesi ve Modernleşme Hareketleri
38
SBUI9019
SAvrupa Birliği ve Demokrasi Açığı
38
SBUI9021
S20. Yüzyıl Diplomasi Tarihi
38
SBUI9093
SKafkasya ve Orta Asya'da Güncel Sorunlar
38
SBUI9023
SOsmanlı'da İdeoloji, Siyasi Yapı ve Kurumlar
38
SBUI9101
SDemokrasi ve Yeni Rejimler
38
SBUI9068
SModern Uluslararası Sistemin Felsefi ve Tarihsel Kökenleri
38
SBUI1094
SModern Türkiye'de Roman, Tarih ve Siyaset
38
SBUI9095
SDevlet, Toplum ve İktisat: Tarihsel Sosyolojiden Temel Örnekler
38
SBUI9022
SKüresel Enerji Ekonomi Politiği
38
SBUI9102SOrtadoğu Ekonomi Politiği
38
TOPLAM
1232

 

II. YARIYIL

Ders Kodu S/Z Dersin Adı KrediAKTS
SBUI9024
ZSeminer06
SBUI9100
STürkiye'de Sağ Siyaset
38
SBUI9029
STürkiye'de Siyasal Değişme
38
SBUI9034
SPost Demokrasi
38
SBUI9025
SOrtadoğu'nun Uluslararası İlişkileri
38
SBUI9096
SBirinci Dünya Savaşı
38
SUluslararası Çatışmaların Analizi ve Çözüm Yöntemleri
38
SÇokkültürlülük, Göç ve Siyaset
38
SUluslararası İlişkiler Teorisinde Güncel Tartışmalar
38
SAsya-Pasifik Ekonomi Politiği
38
SToplum ve Sanat
38
TOPLAM1232

 

27/04/2015
1495 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00