Tanıtım ve Başvuru

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı, öğrencileri kendi araştırma alanlarında ve alt akademik ilgi alanlarında kapsamlı ve derinlemesine bilgilerle donatmak; siyaset bilimi, siyasi ve sosyal tarih ve uluslararası ilişkiler alanında dünyadaki en son bilimsel gelişmelerle tanıştırmak; eleştirel, analitik ve çok yönlü düşünme kapasitelerini geliştirmek ve onları bağımsız araştırmalar yürütmeye hazırlamayı hedeflemektedir. Doktora programı aynı zamanda öğrencileri akademik kariyere ve kendi alanlarında daha ileri seviyede bilgi gerektiren mesleklere hazırlamayı amaçlamaktadır.

Programımızdan mezun olanlar çeşitli kamu ve vakıf üniversitelerinde akademik kariyer yapabilmekte; aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarında, dış işleri ve iç işlerinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında, basın ve medyada çeşitli alanlarda mesleki kariyerlerini sürdürebilmektedirler.

Programa kabul edilen öğrenciler bölüm tarafından belirlenen 2 zorunlu 6 seçmeli olmak üzere toplam 8 dersi birbirini izleyen 2 dönemde asgari 75 not ortalamasıyla tamamlamak;  sonrasında doktora yeterlilik sınavını geçmek ve normal şartlarda programa başladıktan en geç 12 dönem sonra tezlerini bitirerek jüri önünde savunmak zorundadırlar.

Başvuru tarihleri, koşulları ve diğer konularda ayrıntılı bilgi için Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne  başvurunuz.

19/04/2015
1272 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00