Lisans Ders Programı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI

2017-2018 Akademik yılından itibaren uygulanan %30 İngilizce yeni müfredat tablosu gösterildiği gibidir.

     BİRİNCİ YIL     
TOPLAM KREDİ2330TOPLAM KREDİ2330
I. YARIYILII. YARIYIL
Dersin Kodu
S/Z
Dersin Adı
Kredi
AKTS
Dersin Kodu
S/Z
Dersin Adı
Kredi
AKTS
SBUB1001
Z
Siyaset Bilimine Giriş
3
5SBUB1002
ZIntroduction to Global Politics
35
SBUB1003
ZSociology
34SBUB1004Zİstatistik
34
SBUB1005
ZIntroduction to Economics I
35SBUB1006ZIntroduction to Economics II
35
SBUB1007
ZHukukun Temel Kavramları
23SBUB1008
ZBusiness and Management
34
SBUB1009
ZMatematik
34SBUB1010
Zİktisat Tarihi
23
ODAI0001
ZAtatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I*
22ODAI0002
ZAtatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II*
22
ODTD0001
ZTürk Dili I*
22ODTD0002
ZTürk Dili II*
22
SBUB1011
ZAdvanced English
22SBUB1012ZAdvanced Reading and Writing
22
ODBE0001
ZSBeden Eğitimi I
11ODBE0002
ZSBeden Eğitimi II
11
ODGS0001
ZSGüzel Sanatlar I
11ODGS0002
ZSGüzel Sanatlar II
11
ZORUNLU DERSLER2128ZORUNLU DERSLER2128
SBUB1013
SKamu Yönetimi
22SBUB1014
SPolitical Psychology
22
ODSK0001
SŞehir ve Kültür-İstanbul
22SBUB1016
SBilim Felsefesi
22
SBUB1015
SHistory of Civilizations
22ODAK0001
SAfet Kültürü
22
SBUB1017
SYabancı Öğrenciler İçin İnkılap Tarihi I*22SBUB1018
SYabancı Öğrenciler İçin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II*
22
SBUB1019
SYabancı Öğrenciler İçin Türk Dili I*
22SBUB1020
SYabancı Öğrenciler İçin Türk Dili II*
22
SEÇİMLİK DERSLER22SEÇİMLİK DERSLER22

Zorunlu seçimlik dersler olan Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar derslerinden yalnızca 1 tanesi alınacaktır. Seçimlik dersler grubundan 1 adet seçimlik ders alınacaktır.

(*Yabancı Öğrenciler, “Zorunlu” Türk Dili I ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I derslerini isterlerse “Seçimlik” ders olarak alabilirler. Bu durumda Seçimlik dersler grubundan 3 adet seçimlik ders alınacaktır.)

 

2,3 ve 4. sınıflar için uygulanmaya devam eden eski müfredat da tablodaki gibidir.

 SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI
BİRİNCİ YIL
I. YARIYIL
II. YARIYIL
DERSİN ADI
AKTS
  KREDİ
       DERSİN ADI
AKTS
  KREDİ
İktisada Giriş-I
6
4
       İktisada Giriş-II
6
4
Matematik-I
6
4
       Matematik-II
6
4
İşletme
3
3
       Sosyolojiye Giriş
3
2
Sosyal Siyaset
3
2
       Siyaset Bilimine Giriş
3
2
Hukukun Temel Kavramları
3
2
       İktisat Tarihi
3
2
İleri İngilizce Okuma
2
2
       İleri İngilizce Yazma ve Konuşma
2
2
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
2
2
       Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
2
2
Türk Dili I
2
2
       Türk Dili II
2
2
Beden Eğitimi I / Güzel Sanatlar I
1
0
       Beden Eğitimi II / Güzel Sanatlar II
1
0
ZORUNLU DERSLER
28
21
       ZORUNLU DERSLER
28
20
Bilgisayar
2
2
       Bilişim Teknolojileri
2
2
Uluslararası İlişkiler
2
2
       Sosyal Bilimlerde Yöntem
2
2
İktisat Psikolojisi
2
2
       Doğal Kaynaklar Ekonomisi
2
2
Uygarlık Tarihi
2
2
       Kamu Yönetimi
2
2
Bilim Felsefesi
2
2
       Siyasi Olaylar Tarihi
2
2
Şehir ve Kültür-İstanbul
2
2
       Afet Kültürü
2
2
İşaret Dili
2
2
SEÇİMLİK DERSLER
2
2
      SEÇİMLİK DERSLER
2
2
TOPLAM KREDİ
30
23
       TOPLAM KREDİ
30
22
İKİNCİ YIL
III. YARIYIL
IV. YARIYIL
DERSİN ADI
AKTS
  KREDİ
       DERSİN ADI
AKTS
  KREDİ
Mikro İktisat-I (ENG)
5
3
       Mikro İktisat-II (ENG)
3
2
Makro İktisat-I
3
2
       Makro İktisat-II
5
3
İstatistik-I
5
3
       İstatistik-II
5
3
Finansal Muhasebe
5
3
       Değerleme ve Dönem Sonu İşlemleri
4
3
Çalışma Ekonomisi (ENG)
4
3
       Kamu Maliyesi
4
3
Kantitatif İktisat-I
5
3
       İktisat Politikası
3
2
       Borçlar Hukuku
3
2
ZORUNLU DERSLER
27
17
       ZORUNLU DERSLER
27
18
Türk İktisat Tarihi
3
2
       Endüstri İlişkileri
3
2
Turizm İşletmeciliği
3
2
       Turizm Politikası ve Planlaması
3
2
Anayasa Hukuku
3
2
       Kantitatif İktisat-II
3
2
SEÇİMLİK DERSLER
3
2
       SEÇİMLİK DERSLER
3
2
TOPLAM KREDİ
30
19
       TOPLAM KREDİ
30
20
ÜÇÜNCÜ YIL
V. YARIYIL
VI. YARIYIL
DERSİN ADI
AKTS
  KREDİ
       DERSİN ADI
AKTS
  KREDİ
Siyasi Tarih
5
3
       Yirminci Yüzyıl Tarihi
5
3
Siyasi Düşünce Tarihi (ENG)
5
3
       Çağdaş Siyaset Felsefesi (ENG)
5
3
Karşılaştırmalı Siyaset (ENG)
5
3
       Uluslararası İlişkiler Teorisi
5
3
ZORUNLU DERSLER
15
9
       ZORUNLU DERSLER
15
9
Sosyal Bilimler Felsefesi (ENG)
5
3
       Siyaset Sosyolojisi
5
3
Küreselleşme ve Sorunları
5
3
       Yeni Toplumsal Hareketler (ENG)
5
3
Uluslararası İktisat (ENG)
5
3
       Uluslararası Güncel Konu ve Sorunlar (ENG)
5
3
Uluslararası Güvenlik Teorileri ve Analizi
5
3
       Kültürlerarası İletişim
5
3
Çatışma Çözümleme ve Müzakeresi (ENG)
5
3
       Uluslararası Enerji Güvenliği (ENG)
5
3
Uluslararası Örgütler (ENG)
5
3
       İdare Hukuku
5
3
Medeni Hukuk
5
3
       Entegrasyon Teorileri ve Avrupa Birliği (ENG)
5
3
Almanca/Fransızca/İngilizce
5
3
       Almanca/Fransızca/İngilizce
SEÇİMLİK DERSLER
15
9
       SEÇİMLİK DERSLER
15
9
TOPLAM KREDİ
30
18
       TOPLAM KREDİ
30
18
DÖRDÜNCÜ YIL
VII. YARIYIL
VIII. YARIYIL
DERSİN ADI
AKTS
  KREDİ
       DERSİN ADI
AKTS
  KREDİ
Uluslararası Hukuk
5
3
       Uluslararası Siyasi İktisat
5
3
Türk Siyasal Yaşamı
5
3
       Türk Siyasi Yaşamı ve Sorunları
5
3
Türk Dış Politikası
5
3
ZORUNLU DERSLER
15
9
       ZORUNLU DERSLER
10
6
Osmanlı Diplomasi Tarihi
5
3
       Milliyetçilik Teorisi ve Tartışmaları
5
3
19. y.y. Avrupa Gelişmeleri
5
3
       Anayasa Tarihi ve Tartışmaları
5
3
Ortadoğu Siyaseti
5
3
       ABD Dış Politikası
5
3
Siyasi İletişim
5
3
       Cumhuriyetin Toplumsal Tarihi
5
3
Emek Tarihi
5
3
       Almanca/Fransızca/İngilizce
5
3
Demokrasi Teorisi ve Tartışmaları
5
3
       Türk Siyasi Yaşamı Çalışmaları
5
3
Siyaset Teorisinde Güncel Tartışmalar
5
3
       Siyasi Tarih Çalışmaları
5
3
Bölgeşel İncelemeler
5
3
       Ortadoğu Çalışmaları
5
3
Almanca/Fransızca/İngilizce
5
3
       Bölgesel Çalışmalar
5
3
       Siyaset ve Sanat Çalışmaları
5
3
       Toplumsal Hareketler Çalışmaları
5
3
       Siyaset Teorisi Çalışmaları
5
3
       Çatışma Çözümleme Çalışmaları
5
3
       Karşılaştırmalı Siyaset Çalışmaları
5
3
       Avrasya İncelemeler
5
3
       Toplumsal Tarih Çalışmaları
5
3
       Savaş ve Güvenlik Çalışmaları
5
3
       *Uygulamalı Girişimcilik
5
4
SEÇİMLİK DERSLER
15
9
       SEÇİMLİK DERSLER
15
12
TOPLAM KREDİ
30
18
       TOPLAM KREDİ
30
18
       * Kontenjanla Sınırlıdır.
Z: Zorunlu Ders
S: Seçimlik Ders
 
19/04/2015
7585 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00