Tanıtım ve Başvuru

Yüksek Lisans Programı

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Yüksek Lisans programı teorik ve metodolojik olarak herhangi bir ekole angaje olmayan, çoğulculuğa dayalı bir yaklaşımla, öğrencileri kendi araştırma alanları için gerekli araştırma metotları, kaynaklar ve uzmanlık bilgisi açısından temel olan bilgilerle donatmayı, bilgiye erişme ve bilgiyi yorumlama konusunda temel yeteneklerin kazandırılmasını amaçlamaktadır. Öğrencilerin odaklanmayı seçebilecekleri alanlar Siyaset Teorisi, Karşılaştırmalı Siyaset, Uluslararası İlişkiler, Siyasi Tarih ve Türk Siyasi Hayatı’nı kapsar.

Programımızın sunduğu Yüksek Lisans derecesi, daha önce aldıkları lisans derecesi ile birlikte, öğrencilerin serbest araştırmacılıktan, dış işleri, iç işleri, kamu kurum ve kuruluşları, basın, medya ve özel sektörde yer alan çok çeşitli alanlardaki mesleklere daha donanımlı bir şekilde girmelerini sağlayacaktır. Aynı zamanda yüksek lisans öğrenimi öğrencileri daha kapsamlı bilimsel araştırmalar yapacakları doktora çalışmalarına ve akademik hayata hazırlama amacını taşımaktadır.

Programa kabul edilen öğrenciler bölüm tarafından belirlenen 8 ders ve bir tez önerisi seminerini 2 dönemde asgari 65 not ortalamasıyla tamamlamak zorundadırlar. Öğrenciler normal şartlarda programa başladıktan en fazla 6 dönem sonra tezlerini tamamlayarak jüri önünde savunmalıdırlar.

Başvuru tarihleri, koşulları ve diğer konularda ayrıntılı bilgi için Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne başvurunuz.

16/04/2015
2053 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00