Staj Programı

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, öğrencilerinin mesleki tecrübe kazanmasını önemsemekte, gönüllü staj uygulamasına katılmalarını desteklemektedir. Bölümümüzde zorunlu staj uygulaması olmamakla beraber, kendilerini geliştirmek isteyen öğrencilerimiz, bölümümüzün ve fakültemizin ilgi alanında olmak şartıyla, kendi buldukları kurumlarda stajlarını tamamlayabilmekte; sigorta bildirimleri ve prim ödemeleri İstanbul Üniversitesi tarafından yapılmaktadır. Öğrencilerimiz kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, medya sektörü, özel şirketlerin ithalat-ihracat, insan kaynakları gibi çeşitli departmanları, bankalar gibi pek çok farklı alanda staj bulma olanağına sahiptir. Stajlar yaz döneminde yapılabileceği gibi, öğrencilerin derslere devamlılıklarını etkilemeyeceği tespit edildiği müddetçe, eğitim-öğretim yılı devam ederken de yapılabilmektedir.

Staj yapmak isteyen öğrencinin izlemesi gereken temel adımlar şöyledir:

–          Gönüllü staj bulmak öğrencinin kendi yükümlülüğündedir.

–          Bir kurumla staj anlaşması yapan öğrenci, http://iktisat.istanbul.edu.tr/?page_id=7683 adresinden indirebileceği ya da fakültenin sorumlu idari memurundan edinebileceği “Staj Formu”nu (3 adet) staj yapacağı kurumun ilgili birimine imzalatmak ve kaşeletmek zorundadır.

–          Bu işlemi yapan öğrenci, “Staj Formu”yla birlikte, yine aynı şekilde edinebileceği SGK Bildirim Formu (2 adet), Adres Bilgi Formu (1 adet), Beyan ve Taahhütname (1 adet) ile birlikte, bölümün staj koordinatörüne gelerek, onayını almalıdır.

–          Staj koordinatörünün imzasını aldıktan sonra öğrenci, fakültenin sorumlu idari memuruna evraklarını teslim etmelidir.

–          Stajının bitmesinin ardından öğrenci, staj yaptığına ilişkin bir belgeyi, ilgili memura vermekle yükümlüdür.

–          Öğrencinin bahsedilen bu süreci, stajının başlamasından en az 10 gün önce tamamlanması gerekmektedir. Formlar fotokopi olarak kabul edilmemekte, hepsinin ıslak imzalı olarak teslim edilmesi beklenmektedir.

Öğrencilerimiz, ayrıca, http://kariyer.istanbul.edu.tr/ adresine tıklayarak İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliştirme Merkezi’nin sunduğu staj olanaklarına da ulaşabilirler.

16/04/2015
2748 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00