Tanıtım

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, 1960’lı yıllardan günümüze kadar alanında Türkiye’nin en eski ve köklü akademik kurumlarındandır. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, ülkenin entelektüel-bilimsel birikimine ve sosyo-ekonomik gelişimine özgün katkılar sağlamayı amaçlayan eğitim felsefesi, zengin akademik kadrosu ve geniş bir mezun kitlesiyle ayrıcalıklı bir yere sahiptir.

Bölümün müfredat programı, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanının yanısıra iktisat, sosyoloji, hukuk ve tarih olmak üzere farklı sosyal bilim disiplinlerini kapsamaktadır. Söz konusu disiplinlerarası formasyon sayesinde, öğrenciler çağdaş dünyayı anlamak için gerekli entelektüel ve profesyonel bilgi donanımına ulaşmaktadırlar. Bölümün eğitim ve araştırma ortamı Erasmus, Farabi vb. ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programlarıyla desteklenmektedir. Ayrıca bölüm genelindeki bilimsel, kültürel ve sosyal etkinlikler ile çeşitli alanlara yayılan öğrenci çalışmaları bölümdeki ortamı daha da zenginleştirmektedir.

Yaygın ve etkili iletişim ağlarına sahip olan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, mezunlarına Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı gibi ulusal ve uluslararası kurumlarda, sivil toplum örgütlerinde, basın ve yayın kuruluşlarında, özel sektörde ve özellikle üniversitelerde iş olanakları sağlamaktadır.

16/04/2015
1537 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00