Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Araştırma Merkezi (SUİAM)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Araştırma Merkezi (SUİAM)

SUİAM Türkiye ve dünyadaki tarihi, toplumsal, iktisadi ve siyasi gelişmelerle ilgili araştırmalar yapmak, mevcut araştırmaları konferanslar ve akademik yayınlar yoluyla kamuoyu ile paylaşmak, bilim insanları ve öğrenciler arasında bilimsel paylaşımı ve etkileşimi geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Merkez tarafından organize edilen, alanında uzman bilim insanlarının konuk olduğu konferanslar dizisi ile en son ve yeni araştırmaların paylaşılması ve tartışılması sağlanmaktadır. Aynı zamanda Merkez, Uluslararası İlişkiler Yıllığı adı altında bilimsel bir dergi yayınlamaktadır. Merkezimizin bir amacı da üniversite gençlerinin entelektüel birikimlerinin arttırılması ve nitelikli araştırmalara ve yayınlara teşvik edilmesi amaçlı seminer, yayın ve kültürel etkinlik gibi alanlardaki faaliyetlerin organize edilmesidir.

Aylık Seminerler ve Konferanslar

SUİAM ulusal ve uluslararası bilim insanlarının katkıda bulunmasını öngören nitelikli toplantılar ve yayınlar yapmayı hedeflemektedir. Bu amaçla belirli periyotlarla gerçekleştirilen bir seminerler dizisi hazırlanmaktadır. Seminerler dizisiyle gerek İktisat Fakültesi’nin gerekse Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün akademik yaşamının derslerin ötesine geçerek daha da canlı tutulması; yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerden davet edilecek bilim insanlarının en son çalışmalarını paylaşmasıyla, farklı ekollerin ve farklı çalışmaların öğrenci ve öğretim kadromuzca tanınması; bölümümüzle diğer akademik kurumların etkileşiminin arttırılması amaçlanmaktadır.

 Bize Konferans Vermek İster Misiniz? 

Kapımız siyaset bilimi, siyasi ve sosyal tarih ve uluslararası ilişkiler alanlarını kapsayan her konuya ve her konuşmacıya açıktır. Eğer bize merkezimiz kapsamında bir konferans vererek bizim öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimizle paylaşmak istediğiniz çalışmalarınız varsa lütfen bizimle irtibata geçin. 500 sözcüğü aşmayan konuşma önerilerinizi ve konuşmayı planladığınız tarihleri aşağıdaki formu doldurarak bize iletebilirsiniz. SUİAM tarafından size en geç iki hafta içinde yanıt verilecektir.

IFESAM İle Ortak Faaliyetler

SUİAM, aynı zamanda İktisat Fakültesi’ne bağlı olarak Türkiye’nin ekonomik ve sosyal sorunlarına ilişkin düzenli bilimsel raporlar hazırlamak, görüş ve değerlendirmelerde bulunmak ve bu çalışmaları topluma, politika belirleyicilere ve ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına ulaştırmak amacıyla kurulan İktisat Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi’nin (İFESAM) ile işbirliği içinde araştırmalar yürütmektedir.

 Öğrenci ve Akademisyenlerin Buluşma Noktası: Minerva

SUİAM, üniversite öğrencilerini de tarih, siyaset ve dünya siyaseti gibi alanlarda entelektüel birikimlerini arttırmaya ve araştırma yapmaya yönelik teşvik edici bir hedef gütmektedir. Bu amaçla Merkezimizin, bölüm öğrencilerinden oluşan SUİAM Çalışma Grubu bulunmaktadır. 1998 yılından beri faaliyet gösteren bu topluluk öğrenciler arasında akademik ve sosyal birikimin artması hedefiyle bir araya gelmiş gençlerden oluşmaktadır. Sivil toplum, özgür düşünce, demokrasi, farklılıklara saygı ve toplumsal barış gibi olguları öne çıkarak akademik araştırma alışkanlığını geliştirmeyi hedefleyen SUİAM Çalışma Grubu, öğrencilerin nitelikli araştırma ve düşünce yazılarını içeren Minerva adlı dergiyi düzenli olarak yayınlamaktadır.

 Öğrencilere Rehberlik ve Kültürel Etkinlikler

Merkezimiz, Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelmiş olan öğrencilerin üniversite hayatına ve İstanbul’a adapte olabilmeleri için sosyal etkinlikler ve temalı kültür gezileri hazırlamaktadır.

 SUİAM Yönetimi

 

14/04/2015
1776 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00