Bölüm Hakkında

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir.

İlk iki yıl İktisat Fakültesi’nin iktisat teorisi, iktisat tarihi, kamu maliyesi ve hukuk ağırlıklı eğitim programını takiben, son iki yılın akademik programı beş alt alanı kapsar: Uluslararası ilişkiler, karşılaştırmalı siyaset, siyaset teorisi, siyasi tarih ve Türkiye siyaseti.

Temel hedefimiz, öğrencilere soru sormayı, eleştirel düşünmeyi, çok yönlü ve alternatif bakış açılarına açık bir dünya görüşü edinmeyi ve ekip halinde çalışmayı öğreterek entelektüel bir derinlik kazandırmaktır. Bu amaçla, bölümümüz, çok boyutlu, eleştirel, teorik ve metodolojik olarak çoğulcu, farklılıklara açık ve disiplinler arası bilgi birikimine dayanan bir eğitim ve araştırma formasyonu vermektedir.

Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler ve Siyasi ve Toplumsal Tarih gibi farklı alanlardaki giriş niteliğindeki derslerin yanı sıra çok daha ileri düzeydeki derslerle öğrencilerin ekonomi politik, demokratikleşme, toplumsal cinsiyet ve kimlik politikaları, siyasi rejimler, siyaset teorisi, karşılaştırmalı siyaset, Avrupa Birliği, Orta Doğu, Orta Asya, Osmanlı-Türkiye tarihi ve Türk siyasi yaşamı gibi farklı konularda da kapsamlı araştırma yapabilmeleri amaçlanmaktadır.

Öğrenciler, giderek zenginleşen ve her yıl alanında tanınmış konuk öğretim üyelerinin de katkı sağladığı uzman bir kadronun sunduğu çok sayıda seçmeli dersi alabilmekte ve lisans programının üçüncü yılından itibaren daha fazla ilgilendikleri alanlarda yoğunlaşabilmektedir.

Bölümün mezunları yurt içinde ve yurtdışında kamu ve özel sektörde çok geniş kariyer olanakları bulmakta, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’nin çeşitli kuruluşları, Dışişleri Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, medya, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve özel şirketlerde kariyer imkânı bulabilmektedir.

Her biri Türkiye’de ve yurtdışında saygın üniversitelerde bilimsel araştırma faaliyetlerinde bulunmuş ve Türkiye ve dünyada kendi alanlarına ilişkin en son bilgileri ve gelişmeleri takip eden, öğretim kadar bilimsel araştırmalara da önem veren öğretim üyelerinden oluşan eğitim kadrosu, Türkiye ve dünyadaki akademisyen ve kuruluşlarla sürekli temas içindedir.

Erasmus ve Mevlana gibi programlar kapsamında yurtdışındaki üniversitelerle yürütülen öğrenci değişim programlarıyla öğrencilerimiz farklı ülkelerde birkaç dönem eğitim alma ve yurtdışı akademik tecrübe edinme olanağına sahiptir.

Bölümümüz aynı zamanda diğer ulusal ve uluslararası etkileşime önem vermesi ve ilişkileri sayesinde öğrencilerimize yurtiçi ve yurtdışındaki farklı üniversitelerde yüksek lisans ve doktora yapma fırsatları sağlayabilmektedir. Her yıl giderek artan sayıda öğrencimiz Türkiye’deki pek çok prestijli kamu ve vakıf üniversitelerindeki yüksek lisans programlarına kabul edilebilirken, ABD ve Avrupa üniversitelerinden lisansüstü eğitim için burs kazanmaktadır.

Bölümümüz 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı ile beraber İngilizce eğitime başlamıştır. %30 derslerin İngilizce olacağı bölüme geçiş için öğrenciler lisans eğitimi öncesi 1 yıl süreyle hazırlık eğitimi alacaklardır.

14/04/2015
3213 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00