Değişim Programları

Erasmus Değişim Programı

Bölümümüz, Üniversitemiz ve Fakültemiz bünyesinde etkin olan Erasmus öğrenci ve personel hareketliliği programının bir parçasıdır. Her sene yenilenen İkili Antlaşmalarla düzenlenen Erasmus+ Programı kapsamında, Avrupa’nın çeşitli üniversiteleriyle öğrenci ve personel değişimi yapmaktayız. Bugüne kadar ağırlıklı olarak öğrenci değişimi gerçekleştiren bölümümüz, Avrupa’da beşten fazla üniversiteye lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrenci göndermiş ve aynı şekilde öğrenci kabul etmiştir. Her akademik yılın Bahar döneminin başında başlayan başvurular, gönderilecek öğrencileri belirlemektedir. Tüm öğrencilerimiz antlaşmalardaki dil koşullarına göre sınava girebilmekte, ağırlıklı not ortalamalarıyla birlikte değerlendirilmeye alınmaktadır.

Birim koordinatörü: Dr. Gizem Bilgin Aytaç

Daha ayrıntılı bilgi için bkz.:

http://erasmus.istanbul.edu.tr/

http://iktisat.istanbul.edu.tr/siyaset/?p=7052

Farabi Değişim Programı

Kısaca “Farabi Değişim Programı” olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.

Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.

Daha ayrıntılı bilgi için bkz.: http://farabi.istanbul.edu.tr/

Mevlana Değişim Programı

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir programdır. Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına program kapsamında gelerek eğitim-öğretim faaliyetlerine katılabilirler.

Daha ayrıntılı bilgi için bkz.: http://mevlana.istanbul.edu.tr/

27/01/2012
2202 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00