İdari Personel

 Ad-Soyadİletişim BilgileriGörev
Ulviye IŞIKi.u.maliyebolumu@gmail.com
0212 440 00 00/11427
Bölüm Sekreteri