İdari Personel

 Ad-Soyadİletişim BilgileriGörev
Ulviye IŞIKi.u.maliyebolumu@gmail.com
0212 440 00 00/11407
0212 440 01 70
Bölüm Sekreteri