Bölüm Tarihçesi

20 Temmuz 1936’da kurulan ve 1937 yılı yaz yarıyılında faaliyete geçen İktisat Fakültesi’nde ilk lisans eğitim programında 3. Sınıf’ta Maliye dersleri var idi. Dersin hocası Ord. Prof. Dr. İbrahim Fazıl Pelin ve haftalık ders saati 5 idi. Daha sonra Fakülte’de 8 kürsü kurulmuştur. Bu kürsülerden Umumi İktisat ve Maliye Teorisi Kürsüsü Başkanı Ord. Prof. Dr. Fritz Neumark, Maliye ve Mali Kanunlar Kürsüsü Başkanı Ord. Prof. Dr. İbrahim Fazıl Pelin idi. 1952’de Fakülte’de “sınıf” esası kaldırılarak 3 kısım ve 5 disiplin esası getirilmiştir. Bu 5 disiplinin biri de Maliye Disiplini olmuştur. 1960’da Fakültemiz’de “yarıyıl” usulüne geçilmiş ve 5,6 ve 7,8. yarıyıllarda Maliye Disiplini dersleri yürütülmüştür.

Fakülte bünyesinde, 16.07.1941 Doktora Talimatnamesi’ne göre Maliye ve Bütçe Doktora Programı da başlamıştır. İlk dönem doktora programında Ord. Prof. Dr. Fritz Neumark, Gelir Vergisi adlı dersi yürütmüştür. 6 Kasım 1981’de yürürlüğe giren Yüksek Öğretim Kanunu ile Maliye Bölümü kurulmuştur. Bölüm, önce Maliye Teorisi, Mali İktisat, Bütçe ve Mali Planlama, Mali Hukuk ve İşletme olmak üzere 5 Anabilim Dalı’ndan oluşturulmuştur. Daha sonra, İşletme Anabilim Dalı Maliye Bölümü’nden ayrılmıştır.