Ders Planı

I. SINIF

I. YARIYIL  II. YARIYIL  
ZORUNLU DERSLERZORUNLU DERSLER
ODAI0001/ZATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ IODAI0002/ZATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II
ODTD0001/ZTÜRK DİLİ IODTD0002/ZTÜRK DİLİ II
ECZ YABANCI DİL IECZ YABANCI DİL II
IZIK1004/ZMATEMATİK IIZIK1014/ZİKTİSADA GİRİŞ II (A GRUBU)
IZIK1005/ZİKTİSADA GİRİŞ I (A GRUBU)IZIK1014/ZİKTİSADA GİRİŞ II (B GRUBU)
IZIK1005/ZİKTİSADA GİRİŞ I (B GRUBU)IZIK1015/ZMATEMATİK II
IZIK1006/Z İŞLETMEIZIK1016/ZSOSYOLOJİYE GİRİŞ
IZIK1007/Z SOSYAL SİYASETIZIK1017/ZSİYASET BİLİMİNE GİRİŞ
IZIK1008/Z HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARIIZIK1018/ZİKTİSAT TARİHİ
SEÇİMLİK DERSLER SEÇİMLİK DERSLER
ODBE0001/SBEDEN EĞİTİMİ IODBE0002/SBEDEN EĞİTİMİ II
ODGS0001/S GÜZEL SANATLAR IODGS0002/SGÜZEL SANATLAR II
ODSK0001/S ŞEHİR VE KÜLTÜR İSTANBULODAK0001/SAFET KÜLTÜRÜ
IZIK1009/S BİLGİSAYARIZIK1019/SBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
IZIK1010/SULUSLARARASI İLİŞKİLERIZIK1020/SSOSYAL BİLİMLERDE YÖNTEM
IZIK1011/SİKTİSAT PSİKOLOJİSİIZIK1021/SDOĞAL KAYNAKLAR EKONOMİSİ
IZIK1012/S BİLİM FELSEFESİIZIK1022/SKAMU YÖNETİMİ
IZIK1025/S UYGARLIK TARİHİIZIK1023/SSİYASİ OLAYLAR TARİHİ
*Bu dönemde öğrenciler iki seçimlik ders alırlar. *Bu dönemde öğrenciler iki seçimlik ders alırlar.

II. SINIF

III. YARIYIL  IV. YARIYIL  
ZORUNLU DERSLERZORUNLU DERSLER
IZIK2026/ZMİKRO İKTİSAT IIZIK2035/ZMİKRO İKTİSAT II
IZIK2027/ZMAKRO İKTİSAT I (A Grubu)IZIK2036/ZMAKRO İKTİSAT II (A Grubu)
IZIK2027/ZMAKRO İKTİSAT I (B Grubu)IZIK2036/ZMAKRO İKTİSAT II (B Grubu)
IZIK2028/ZKANTİTATİF İKTİSAT IIZIK2038/ZİSTATİSTİK II
IZIK2029/ZİSTATİSTİK I IZIK2042/ZBORÇLAR HUKUKU
IZIK2033/ZÇALIŞMA EKONOMİSİIZIK2086/ZDEĞERLEME VE DÖNEM SONU İŞLEMLERİ
IZIK2080/ZFİNANSAL MUHASEBEIZIK2088/ZİKTİSAT POLİTİKASI
IZIK2089/ZKAMU MALİYESİ
SEÇİMLİK DERSLERSEÇİMLİK DERSLER
IZIK2081/STÜRK İKTİSAT TARİHİIZIK2091/SENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
IZIK2083/STURİZM İŞLETMECİLİĞİ IZIK2092/STURİZM POLİTİKASI VE PLANLAMASI
IZIK2094/SANAYASA HUKUKU IZIK2093/SKANTİTATİF İKTİSAT II
*Bu dönemde öğrenciler bir seçimlik ders alırlar. *Bu dönemde öğrenciler bir seçimlik ders alırlar.

III. SINIF

V. YARIYIL  VI. YARIYIL  
ZORUNLU DERSLERZORUNLU DERSLER
IZIK3001/ZPARASAL İKTİSAT IIZIK3052/ZPARASAL İKTİSAT II
IZIK3044/ZMATEMATİKSEL İKTİSATIZIK3053/ZULUSLARARASI İKTİSAT II
IZIK3047/ZEKONOMETRİ IIZIK3055/ZMATEMATİKSEL DİNAMİK İKTİSAT
IZIK3108/ZULUSLARARASI İKTİSAT IIZIK3059/ZEKONOMETRİ II
SEÇİMLİK DERSLERSEÇİMLİK DERSLER
IZIK3003/SPAZARLAMAIZIK3056/SMALİYET MUHASEBESİ
IZIK3048/STÜRK VERGİ SİSTEMİIZIK3057/SKAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ
IZIK3049/STİCARET HUKUKUIZIK3077/SÇEVRE EKONOMİSİ
IZIK3103/SULAŞIM EKONOMİSİIZIK3101/SFİNANSAL YATIRIM
IZIK3115/STARIM EKONOMİSİIZIK3104/STÜRKİYE'DE PARA VE BANKA
IZIK3116/STÜRKİYE'DE KAMU MALİYESİIZIK3105/SKARAR ALMA TEORİSİ
IZIK3120/SFİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR IZIK3106/SOSMANLI İMPARATORLUĞU İKTİSADİ TARİHİ
IZIK31130/SBÖLGESEL İKTİSAT
IZIK3123/SOSMANLI'DAN CUMHURİYET'E SANAYİLEŞME POLİTİKALARI
*Bu dönemde öğrenciler iki seçimlik ders alırlar. *Bu dönemde öğrenciler iki seçimlik ders alırlar.

IV. SINIF

VII. YARIYIL VIII. YARIYIL  
ZORUNLU DERSLERZORUNLU DERSLER
IZIK4046/ZİKTİSADİ BÜYÜME
IZIK4002/ZİKTİSADİ KALKINMA (A Grubu)
IZIK4061/ZİKTİSADİ ANALİZ IIZIK4002/ZİKTİSADİ KALKINMA (B Grubu)
IZIK4063/ZİKTİSADİ DÜŞÜNCE TARİHİ IIZIK4069/ZİKTİSADİ ANALİZ II
IZIK4071/ZİKTİSADİ DÜŞÜNCE TARİHİ II
SEÇİMLİK DERSLERSEÇİMLİK DERSLER
IZIK4062/STÜRKİYE EKONOMİSİIZIK4030/SFİNANSAL YÖNETİM
IZIK4064/SYÖNETİM MUHASEBESİ IZIK4070/SGÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR
IZIK4065/SFİNANSAL ANALİZIZIK4072/SDENETİM
IZIK4068/SUYGULAMALI EKONOMETRİ I IZIK4073/SENDÜSTRİYEL ORGANİZASYON
IZIK4078/SOYUN TEORİSİIZIK4074/SULUSLARARASI PARA VE FİNANS
IZIK4110/SULUSLARARASI EKONOMİ POLİTİK IZIK4076/SUYGULAMALI EKONOMETRİ II
IZIK4118/SMİKRO İKTİSATTA SEÇİLMİŞ KONULAR IZIK4112/SFİNANSAL İKTİSAT
IZIK4119/SUYGULAMALI GİRİŞİMCİLİKIZIK4113/SMAKRO İKTİSATTA SEÇİLMİŞ KONULAR
IZIK4121/SEKONOMİK ENTEGRASYONIZIK4122/SMODELLEME VE KANTİTATİF UYGULAMALAR II
IZIK4124/SİKTİSADİ MODELLEME VE KANTİTATİF UYGULAMALAR I IZIK4127/SİKTİSADİ ARAŞTIRMA SEMİNERİ
IZIK4125/STÜRKİYE'DE İKTİSAT POLİTİKASI SORUNLARI IZIK4128/SDİNAMİK İKTİSATTA SEÇİLMİŞ KONULAR
IZIK4126/SFİNANSAL KURUMLARIN YÖNETİMİ
*Bu dönemde öğrenciler üç seçimlik ders alırlar. *Bu dönemde öğrenciler üç seçimlik ders alırlar.