İngilizce İktisat Doktora Programı

Ekonomi doktora (İngilizce) programı, kamu ve özel sektörde yer alan kuruluşlarda görev yapan veya yapmayı planlayan ve ekonomi alanında ileri düzey bilgilere sahip olmak isteyenlere, iktisat teorisi konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde çağın gerektirdiği ileri düzey bilgi birikimini kazandırmayı ve uygulamada mevcut bilginin nasıl kullanılacağını göstermeyi hedeflemektedir.
Ekonomi doktora programı tamamı İngilizce yürütülen bir programdır. Dersler İngilizce olarak yapılıp, tez İngilizce yazılacağından, iyi derecede İngilizce bilmek gerekmektedir. İngilizce seviyesinin belgelenmesi için:
– TOEFL sınavından 80 veya daha yüksek bir not almak, ya da
– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda (YDS) 70 veya daha yüksek bir not almak
gerekmektedir.

Mülakat Tarihi : 15 Haziran 2017 Perşembe

Mülakat Saati : 09:00-16:00

Mülakat Yeri : İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü Seminer Salonu

Sonuçların İlanı : 30 Haziran 2017

Kesin Kayıt : 21-25 Ağustos 2017

Ayrıntılı Bilgi için:
http://iktisat.istanbul.edu.tr/ingiktisat

Başvuru ve Koşulları için:
http://sosyalbilimler.istanbul.edu.tr

EKONOMİ (İNGİLİZCE) DOKTORA PROGRAMI
Küreselleşme ile birlikte ekonomi bilimi her zamankinden çok daha önemli hale gelmiştir. Son 30 yılda uluslararası ekonomik yapıda meydana gelen değişim ve dönüşümler (1980’li yıllarda ticari ve 1990’lı yıllarda finansal serbestleşme hareketleri) sonrası küreselleşen uluslararası ekonomik sistem bir yandan karmaşıklaşırken diğer yandan ulusal ekonomilerin yönetimi zorlaşmıştır. Bu nedenle, iktisat alanında, küreselleşen ve dinamikleşen ekonomik yapıyı kavrayacak ve politika üretebilecek bilgi ve beceri kapasitesi yüksek uzman gereksinimi hızla artmaktadır. Gelişmekte olan bir ülke olan Türkiye ekonomisi açısından globalleşen dünyada iktisat alanında doktora eğitiminin çok daha önemli hale geldiğini söyleyebiliriz. Özellikle, sağlık, para politikası, çevre, savunma, finansal piyasalar, uluslararası ticaret gibi birçok alanda ulusal ve uluslararası mevcut verileri ekonomik teoriler üzerine kurgulu olarak analiz edebilme, yorumlayabilme ve karar alabilme kabiliyetlerine sahip kişilere olan talep her geçen gün artmaktadır. Bu açıdan, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü bünyesinde başlatılacak olan Ekonomi doktora programı üniversiteler ve diğer kurumların yetişmiş personel ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol oynayacaktır.

Ekonomi doktora programı, kamu ve özel sektörde yer alan kuruluşlarda görev yapan veya yapmayı planlayan ve ekonomi alanında ileri düzey bilgilere sahip olmak isteyenlere, iktisat teorisi konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde çağın gerektirdiği ileri düzey bilgi birikimini kazandırmayı ve uygulamada mevcut bilginin nasıl kullanılacağını göstermeyi hedeflemektedir. Başka bir ifade ile bu programın amacı küreselleşen dünya ekonomisinde İktisat alanında ülkemizin ihtiyaç duyacağı kadroları yetiştirmek ve onlara gelecekteki kariyerleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Ulusal ve uluslararası düzeydeki iktisadi ve finansal olayları bilimsel yöntemlerle inceleyen, sorgulayan, gelişmeleri izleyen ve çözümler üreten bireyler yetiştirmek, bu doğrultuda bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapmaktır. Ayrıca küreselleşen dünya ekonomisinde ortaya çıkan karmaşık iktisadi olayları programda önerilen araştırma tekniklerini kullanarak analiz etme, ortaya çıkan bulguları yorumlama ve ortaya çıkan bulgular ışığında politika oluşturma kabiliyetlerini geliştirme ve ihtiyaç duyulan teorik altyapıyı kazandırmak da yine bu programın amaçları arasındadır.

Misyonumuz ulusal ve uluslararası iktisadi, siyasi ve teknolojik gelişmelerin bir bütün olarak anlaşılmasını sağlamak amacıyla bilimsel bilgi üretmek ve çok disiplinli bir eğitim sunmak. Vizyonumuz ülkemizin iktisadi ve siyasi kalkınma ideallerinin gerçekleştirilmesini sağlayacak sistemik analiz yetisine sahip profesyonel ve entelektüel insan kaynağının gelişimine katkı sağlamak.

Ders Planı
Zorunlu Dersler
Birinci Yarıyıl
1. İleri Makroekonomik Teori
2. İleri Mikroekonomik Teori
3. İleri Ekonometri
İkinci Yarıyıl
1. İleri Makroekonomik Analiz
2. İleri Mikroekonomik Analiz
3. Zaman Serisi Analizi
4. Seminer
Seçmeli Dersler (Her iki yarıyıl 2 seçimlik ders alınacaktır)
Dinamik Optimizasyon
Dinamik Programlama
Türk İktisat Tarihi
Panel Veri Analizi
Uluslararası Finansal Piyasalar ve kurumlar
İktisadi Büyüme
Parasal İktisat
Finansal İktisat
Türkiye Ekonomisi Üzerine Çalışmalar
Finansta Sayısal Yöntemler ve Finansal Ekonometri
Risk Ekonomisi ve Kurumsal Risk Yönetimi
Uluslararası Ticaret
Politik İktisat
Gelişme Ekonomisi
Oyun Teorisi ve Ekonomik Uygulamalar
Endüstri Ekonomisi
Lineer Olmayan Ekonometrik Analiz
Dinamik Makroekonomi ve Analiz Yöntemleri
Konjonktür Kuramları ve Analizi
Üçüncü Yarıyıl Yeterlilik
Dördüncü Yarıyıl Tez

Akademik Kadro
Akademik Kadro
Prof. Dr. Nihal TUNCER
Prof. Dr. Muhittin KAPLAN
Prof. Dr. Hasan VERGİL
Doç. Dr. Haluk Zülfikar
Doç. Dr. Savaş ÖKTE
Doç. Dr. Özlen HİÇ
Doç. Dr. Taner AKAN

25/05/2017
680 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00