Küreselleşme ile birlikte ekonomi bilimi her zamankinden çok daha önemli hale gelmiştir. Son 30 yılda uluslararası ekonomik yapıda meydana gelen değişim ve dönüşümler (1980’li yıllarda ticari ve 1990’lı yıllarda finansal serbestleşme hareketleri) sonrası küreselleşen uluslararası ekonomik sistem bir yandan karmaşıklaşırken diğer yandan ulusal ekonomilerin yönetimi zorlaşmıştır. Bu nedenle, iktisat alanında, küreselleşen ve dinamikleşen ekonomik yapıyı kavrayacak ve politika üretebilecek bilgi ve beceri kapasitesi yüksek uzman gereksinimi hızla artmaktadır. Gelişmekte olan bir ülke olan Türkiye ekonomisi açısından globalleşen dünyada iktisat alanında doktora eğitiminin çok daha önemli hale geldiğini söyleyebiliriz. Özellikle, sağlık, para politikası, çevre, savunma, finansal piyasalar, uluslararası ticaret gibi birçok alanda ulusal ve uluslararası mevcut verileri ekonomik teoriler üzerine kurgulu olarak analiz edebilme, yorumlayabilme ve karar alabilme kabiliyetlerine sahip kişilere olan talep her geçen gün artmaktadır. Bu açıdan, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü bünyesinde başlatılacak olan Ekonomi doktora programı üniversiteler ve diğer kurumların yetişmiş personel ihtiyacının karşılanması çok önemli rol oynayacaktır.

         Açılacak Doktora programının amacı şu şekilde özetlenebilir: Ekonomi doktora programı, kamu ve özel sektörde yer alan kuruluşlarda görev yapan veya yapmayı planlayan ve ekonomi alanında ileri düzey bilgilere sahip olmak isteyenlere, iktisat teorisi konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde çağın gerektirdiği ileri düzey bilgi birikimini kazandırmayı ve uygulamada mevcut bilginin nasıl kullanılacağını göstermeyi hedeflemektedir. Başka bir ifade ile ilgili programın amacı küreselleşen dünya ekonomisinde İktisat alanında ülkemizin ihtiyaç duyacağı kadroları yetiştirmek ve onlara gelecekteki kariyerleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Ulusal ve uluslararası düzeydeki iktisadi ve finansal olayları bilimsel yöntemlerle inceleyen, sorgulayan, gelişmeleri izleyen ve çözümler üreten bireyler yetiştirmek, bu doğrultuda bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapmaktır. Küreselleşen dünya ekonomisinde ortaya çıkan karmaşık iktisadi olayları programda önerilen araştırma tekniklerini kullanarak analiz etme, ortaya çıkan bulguları yorumlama ve ortaya çıkan bulgular ışığında politika oluşturma kabiliyetlerini geliştirme ve ihtiyaç duyulan teorik altyapı kazandırmaktır.

13/04/2017
437 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00