Matematik ve İstatistik Tekniklere Hazırlık

ITFI7033/Z     MATEMATİK VE İSTATİSTİK TEKNİKLERE HAZIRLIK 

Birçok iktisadi problem, doğal olarak matematiksel formülasyon olgusunu içermektedir. Bu ders iktisadi problemleri analiz ederken, genellikle kullanılan matematiksel metodlara ve istatistiğe bir giriş niteliğindedir. Üzerinde durulan temel amaç iktisadi fikirlerin matematiksel ifadesi ve matematik dilinde mantık yürütmenin anlatılmasıdır. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler basit ekonomik modelleri anlamak için gerekli olan matematiksel ve istatistiksel araçlara ve iktisatta modern literatürü takip için gerekli matematiksel altyapı imkânına sahip olacaktır.

Haftalık Konu Başlıkları 

 1. Matematiksel İktisada Giriş ve İktisadi Modeller
 2. Limit – Süreklilik – Çok Değişkenli Fonksiyonlar / Statik (veya Denge) Analizi
 3. Türev Alma Kuralları ve Karşılaştırmalı Statik Analizinde Kullanılmaları – Lineer Modeller ve Matrisler – Entegral ve İktisadi Dinamiklik
 4. Optimum Değerler ve Uç Değerler – Birinci Türev Sınaması – İkinci Türev Sınaması – Maclaurin ve Taylor Serileri üzerine bir not
 5. Üstel ve logaritmik Fonksiyonlar ve Optimal Zamanlama – İçbükeyimsilik ve Dışbükeyimsilik
 6. Bir den çok Seçim Değişkeni olduğu Durumlarda Kısıtsız Optimizasyon – Kısıtlı Optimizasyon – Eşitlik Kısıdı – Eşitsizlik Kısıdı – Karma Kısıt
 7. Sürekli Zamanlı Birinci Mertebe Türevsel Denklemler – Piyasa Fiyatının Dinamikliği – Değişken Katsayı ve Değişken Terimli Türevsel Denklemler – Tam Türevsel Denklemler – Birinci Mertebe ve Birinci Derece Doğrusal Olmayan Türevsel Denklemler – Grafik Yaklaşımı
 8. Değişkenler ve Grafikler – Çokluk Dağılımları – Merkezi Eğilim Ölçüleri, Değişkenlik Ölçüleri
 9. İstatistiksel Tahmin Teorisi – İstatistiksel Karar Teorisi (Parametrik ve Paramerik Olmayan Hipotez Testleri – Ki Kare Testi)
 10. Tahmin Yöntemleri-Eğri Uydurma ve En Küçük Kareler Yöntemi – Çoklu ve Kısmi Korelasyon ve Regresyon Analizleri
 11. Zaman Serilerinin Analizi
 12. Ekonometri için Eviews Kullanımı
 13. Ekonometri için Eviews Kullanımı

 

27/05/2016
350 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00