Eğlenceli Uygulamacıklar

Aşağıdaki listede bazı eğlenceli uygulamacıklara ait bağlantılar yer almaktadır. Bu uygulamacıklar bazı teorik kavramların animasyonlarla eğlenceli bir şekilde gösterimine yöneliktir.

Ekonometri:

En Küçük Kareler Regresyonu

Yöneylem Araştırması:

Minimum Kapsayan Ağaç Algoritması

İstatistik:

Merkezi Limit Teoremi