Veri Kaynakları

Türkiye İstatistiki Veri Kaynakları

KaynakAdres
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)http://www.tuik.gov.tr
T.C. Merkez Bankasıhttp://www.tcmb.gov.tr
Kalkınma Bakanlığıhttp://www.kalkinma.gov.tr
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığıhttp://www.hazine.gov.tr
T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kuruluhttp://www.spk.gov.tr
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluhttp://www.bddk.org.tr
Türkiye Bankalar Birliği http://www.tbb.org.tr
T. C. Sosyal Güvenlik Kurumuhttp://www.sgk.gov.tr
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğihttp://www.tobb.org.tr
Borsa İstanbulhttp://www.borsaistanbul.com

 

Uluslararası İstatistiki Veri Kaynakları

KaynakAdres
EUROSTAThttp://ec.europa.eu/eurostat/
OECDhttp://stats.oecd.org/index.aspx
MF International Financial Statistics (IFS)http://www.econdata.com/databases/imf-and-other-international/ifs/
World Bankhttp://www.worldbank.org