Öğretim Üyelerimizin Kitapları ve Bölüm Yazarlıkları

Öğretim ÜyesiKünyeBasım Yılı
Doç.Dr.Handan YolsalYolsal, H., Parametrik Olmayan Yoğunluk Tahmincileri ve Regresyon Analizi, Detay Yayıncılık, 2017, Ankara, ISBN: 978-605-9440-75-22017
Yrd.Doç.Dr.Leyla İşbilen Yücelİşbilen, L.Y., "VERİ ZARFLAMA ANALİZİ, Frontier Analyst ve Windeap ile Portföy Etkinlik Ölçümü Örneği ve Çeşitli Uygulamalar", DER Yayınları, İstanbul-2017, ISBN:978-975-353-484-0.
2017
Yrd.Doç.Dr. Hakan BektaşBektaş, H., Açıklayıcı Faktör Analizi, Beta Yayıncılık, 20172017
Prof.Dr.Ferda Yerdelen TatoğluTatoğlu, F. Y., Panel Zaman Serileri Analizi - Stata Uygulamalı, Beta Yayıncılık2017
Doç.Dr.Handan Yolsal‘Nakit Kâr Payı Dağıtımının Pay Senedi Performansına Etkileri Üzerine Bir Olay Çalışması’ Şirketlerde Kâr Payı Dağıtımı, 6. Bölüm, 131-165, Nisan 2016, Editör İdil Özlem KOÇ, Nobel Yayıncılık, İstanbul, ISBN: 978-605-320-414-52016
Prof.Dr. Ferda Yerdelen TatoğluGökçen A., Tatoğlu, F.Y., Kantitatif İktisat, Beta Yayınevi2016
Doç.Dr.Mehmet Hakan SatmanSatman, Mehmet Hakan, "Genetik Algoritmalar", Türkmen Kitabevi, İstanbul, 20162016
Prof.Dr.Karun Nemlioğlu
Prof.Dr.Mustafa Tekin
Nemlioğlu A.K., Tekin M., "İstatistik", Der Yayınevi, İSTANBUL, 20152015
Prof.Dr.Mustafa TekinTekin M., "Matematik II", Der yayınevi, İSTANBUL, 20152015
Prof.Dr.Mustafa TekinTekin M., "Matematik I", Der yayınevi, İSTANBUL, 20152015
Prof.Dr.Mustafa TekinTekin M., "İstatistik Analiz", Der yayınevi, İSTANBUL, 20152015
Doç.Dr.Ferda Yerdelen TatoğluYilmaz B.E., Yerdelen Tatoğlu F., Ataer S., "The Analysis of 2008 Global Crisis in Terms of the Sustainability of Public Debt Stock and Budget Deficits of PIIGS Countries Panel Data Analysis", in: Handbook of Research on Behavioral Finance and Investment Strategies: Decision Making in the Financial Industry, Copur Z., Eds., IGI, pp.329-336, 20152015
Doç.Dr.Burak GürişGüriş B., "Panel Kirilmali Birim Kök Testleri Ve Eşbütünleme", STATA ile Panel Veri Modelleri, Prof. Dr. Selahattin Güriş, Ed., DER , İstanbul, ss.269-278, 2015 2015
Doç.Dr.Burak GürişGüriş B., "Panel Vektör Otoregresif Modeller Ve Panel Nedensellik", STATA ile Panel Veri Modelleri, Prof. Dr. Selahattin Güriş, Ed., DER, İstanbul, ss.279-292, 2015 2015
Yrd.Doç.Dr.Hakan Bektaş“Trabzon’da Yaşam Kalitesi Araştırması”, (Ulusoy, A. , Şeker, M. , Aslantürk, O. ve Bektaş, H.), Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı – Ege Basım, İstanbul, 2015. (ISBN: 978-605-86616-4-6 )2015
Yrd.Doç.Dr.Hakan Bektaş“Kayseri Rekabet Endeksi 2013 – 2014” , (Şeker, M. , Saldanlı, A. ve Bektaş, H.), Orta Anadolu Kalkınma Ajansı – Kayra Ofset, Kayseri, 2015. (ISBN: 978-605-86616-5-3) 2015
Yrd.Doç.Dr.Hakan Bektaş“İller Arası Rekabet Endeksi 2013-2014”, (Şeker, M. , Saldanlı, A. ve Bektaş, H.), Kayseri Ticaret Odası – Kayra Ofset, Kayseri, 2015. ( ISBN: 978-605-86616-5-3)2015
Prof.Dr.Nilgün ÇilNilgün Çil, "Finansal Ekonometri", Der Yayınları, istanbul, 20142014
Doç.Dr.Ferda Yerdelen Tatoğluİncekara A., Ustaoğlu M., Yerdelen Tatoğlu F., "Modeling Islamic Finance and Inclusive Growth for Emerging Markets: Evidence from Turkey and Malaysia", in: Islamic Finance Alternatives for Emerging Economies Empirical Evidence from Turkey, Ustaoğlu M., İncekara A., Eds., Palgrave, New York, pp.74-94, 20142014
Doç.Dr.L.Aylin AktükünEnis Sınıksaran, Aylin Aktükün, Alpaslan Akay, "İktisatçılar için Matematik", Türkmen Kitabevi, İstanbul, 20142014
Yrd.Doç.Dr.Sema Ulutürk Akman
Yrd.Doç.Dr.Hakan Bektaş
“İstanbul’da Yatırım Ortamı Tüketim Eğilimleri ve Talep Potansiyeli Araştırması”, (Şeker, M. , İncekara, A. , Altuğ, E. F. , Akman Ulutürk, S. , Saldanlı, A. , Bektaş, H. ve Şişmanoğlu, E.) İstanbul Kalkınma Ajansı – Şubat Basım, İstanbul, 2014. (ISBN: 978- 605- 86616- 2-2)2014
Yrd.Doç.Dr.Sema Ulutürk Akman
Yrd.Doç.Dr.Hakan Bektaş
“İstanbul Sektörel Rekabet Endeksi” , (Şeker, M. , Akman Ulutürk, S. , Saldanlı, A. ve Bektaş, H.), İstanbul Kalkınma Ajansı – Şubat Basım, İstanbul, 2014. (ISBN : 978-605-86616-3-9)2014
Prof.Dr.Nilgün ÇilNilgün Çil., "Purchasing Power Parity In Selected Mena Countries", in: Economic and Social Issues in the Middle East and North African Countries, Nilgün ÇİL, Eds., NOVA Publications , USA, pp.1-20-, 20132013
Doç.Dr.Ferda Yerdelen Tatoğlu(Çeviri)
"Ekonometriye Giriş Modern Yaklaşım", Çeviri (M. Wooldridge, Introductory Econometrics A Modern Approach), Editör: Çağlayan E., Nobel Kitabevi, ANKARA, 2013 (Çevrilen Bölümler: 1-İleri Panel Veri Yöntemleri 2-Temel Matematik Kuralları 3-Matematiksel İstatistiğin Temelleri)
2013
Doç.Dr.Ferda Yerdelen Tatoğlu(Çeviri)
"Ekonometriye Giriş Modern Yaklaşım Cilt 2", Çeviri (M. Wooldridge, Introductory Econometrics A Modern Approach), Editör: Çağlayan E., Nobel Yayıncılık, ANKARA, 2013 (Çevrilen Bölümler 1-Değişen Varyans 2-Tanımlama ve Veri Sorunları Hakkında 3-Temel Matematik Kuralları 4-Matematiksel İstatistiğin Temelleri)
2013
Doç.Dr.Kutluk Kağan SümerSümer K.K., "Makro Ekonometrik Modeller", Beşir Kitabevi, İSTANBUL, 20132013
Doç.Dr.Kutluk Kağan SümerSümer K.K., "Ekonometriye Giriş", Beşir Kitabevi, İSTANBUL, 20132013
Doç.Dr.Ercan SarıdoğanGüloğlu B., Saridoğan E., "Economic And Social Issues In The Middle East And North African Countries", in: An Econometric Analysis Of The Sources Of Economic Growth Selected MENA Countries Under The Global And Regional Turmoil , Çil N., Eds., NOVA Publications , New York, pp.40-55-, 20132013
Doç.Dr.Ferda Yerdelen TatoğluYerdelen Tatoğlu F. "Panel Veri ekonometrisi", Beta Yayıncılık, İstanbul, 2012 2012
Doç.Dr.Ferda Yerdelen TatoğluYerdelen Tatoğlu F. "İleri Panel Veri Analizi", Beta Yayıncılık, İstanbul, 2012
2012
Doç.Dr.Ferda Yerdelen Tatoğluİncekara A., Yerdelen Tatoğlu F. vd. "Erzincan Ekonomisi 2023 Vizyonu, (KUDEKA)", İktisadi Araştırmalar Vakfı, İstanbul, 2012
2012
Doç.Dr.Burcu KıranKiran B., "Carbon Dioxide Intensity Convergence: Evidence from OECD Countries", in: XII. International Symposium on Environmental Geotechnology, Energy and Global Sustainable Development, "Energy and the Environment", Menezes, G.B., H.K. Moo-Young, C. Khachikian, and T.C. de Brito Galvao (eds.). , Eds., California State University, Los Angeles, California, pp.21-29, 20122012
Doç.Dr.Ercan SarıdoğanSolak F., Saridoğan E., " "Performance Of Central Asian Economies"", in: Central Asian Economies in Transition, Aysen Hic Gencer and Cevat Gerni , Eds., Cambridge Scholars Publishing, New Castle, pp.37-53-, 20122012
Prof.Dr.Nilgün Çil
Doç.Dr.Burcu Kıran
Kiran B., "“Searching The Validity Of The Fisher Hypothesis For Balkan Countries With Cointegration And Fractional Cointegration Approaches”", in: Balkan Studies IV, Economics&Law&Health, "Çil N.","Mladenovski G.", Eds., Cyril and Methodius University, Skopje, pp.200-210-, 20112011
Doç.Dr.Burak GürişGüriş S., Çağlayan E., Güriş B., "Eviews Ile Temel Ekonometri", DER Kitabevi, İSTANBUL, 20112011
Yrd.Doç.Dr.Hakan BektaşHakan Bektaş, ” Türk Bankacılık Sektöründe Finansal Güç Derecelerinin İstatistiksel Yöntemlerle İncelenmesi “, İktisadi Araştırmalar Vakfı, İstanbul, 20112011
Doç.Dr.Handan YolsalHandan YOLSAL, Mevsimselliğin İncelenmesinde Alternatif Yaklaşımlar, Detay Yayıncılık, Ankara, Nisan 20102010
Doç.Dr.Ferda Yerdelen TatoğluYerdelen Tatoğlu F. "Türkiye Ve Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde İşsizlik Ve Büyüme", Sahhaflar, İstanbul, 2010
2010
Doç.Dr.Ferda Yerdelen TatoğluTunalı H., İncekara A., Yerdelen Tatoğlu F. "Para Talebi Olgusu Ve Türk Halkının Para Talebinin İncelenmesi", İktisadi Araştırmalar Vakfı, İstanbul, 20102010
Doç.Dr.L.Aylin AktükünEnis Sınıksaran, Aylin Aktükün, "Matematik ve İstatistik Uygulamalarıyla Mathematica", Türkmen Kitabevi, İstanbul, 20102010
Doç.Dr.L.Aylin AktükünAylin Aktükün, "Kantitatif Karar Verme Teknikleri", Filiz Kitabevi, İstanbul, 20102010
Doç.Dr.Kutluk Kağan SümerSümer K.K., Gökçen A., "Republican Years And Istanbul: Economical And Industrial Refreshment", Capital of Cultures: İstanbul , Fahameddin Başar, Ed., Türk. Kültürüne Hizmet , İstanbul, ss.500-507-, 20102010
Doç.Dr.Kutluk Kağan SümerSümer K.K., Gökçen A., "Cumhuriyet Dönemi İstanbul'Unda İktisadi Ve Sınai Canlanma ", Kültürler Başkenti İstanbul, Fahameddin Başar, Ed., Türk. Kültürüne Hizmet Vakfı, İstanbul, ss.500-507-, 20102010
Doç.Dr.Ercan SarıdoğanSaridoğan E., "Mikroekonomi Ve Makroekonomi Düzeyinde Küresel Rekabet Gücünü Etkileyen Faktörler Ve Stratejiler", Istanbul Ticaret Odası, İSTANBUL, 20102010
Doç.Dr.Ercan SarıdoğanTuranli R., Saridoğan E., "Bilim-Teknoloji-Inovasyon Temelli Ekonomi Ve Toplum", Istanbul Ticaret Odası, İSTANBUL, 2010 2010
Doç.Dr.Mehmet Hakan SatmanMehmet Hakan Satman, "İstatistik ve Ekonometri Uygulamaları ile R", Türkmen Kitabevi, İstanbul, 20102010
Doç.Dr.Kutluk Kağan SümerÇiftçi M., Sümer K.K., Ed., "Bireysel Servetin Bölgesel Dağılımı Perspektifiyle Türkiye’Nin Ab’Ye Uyum Sorunu", İstanbul Üniversitesi, İSTANBUL, 20092009
Doç.Dr.Kutluk Kağan SümerSümer K.K., "Ab Sürecinde Dış Ticaret Modelleme Tekniklerine Ekonometrik Yaklaşımlar", İstanbul Üniversitesi, İSTANBUL, 20092009
Doç.Dr.Kutluk Kağan SümerSümer K.K., "Demografi Ve Ekonomi", 1/100 000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı: Plan Açıklama Raporu, --, Ed., T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Ankara, ss.10-21-, 20092009
Doç.Dr.Kutluk Kağan SümerÇiftçi M., Sümer K.K., Ed., "Üretimin Bölgesel Dağılımı Perspektifiyle Türkiye’Nin Ab’Ye Uyum Sorunu", İstanbul Üniversitesi, İSTANBUL, 2009
2009
Doç.Dr.Kutluk Kağan SümerÇiftçi M., Sümer K.K., "Son Genişleme Öncesinde On Iki Yeni Üyenin Ab’Ye Uyum Sorunu Üzerine Değerlendirmeler", İstanbul Üniversitesi, İSTANBUL, 20092009
Doç.Dr.Ferda Yerdelen TatoğluYerdelen Tatoğlu F., İncekara A. "Türkiye Ekonomisinde Son Yıllarda Yaşanan Yüksek Oranlı Büyüme Rakamlarının İç Piyasa Üzerindeki Etkileri", İTO, İstanbul, 20082008
Prof.Dr.Mustafa TekinTekin M., Çiftçi M., "Oecd Ekseninde Eğitimin İktisadi Kalkınmaya Etkisi: Kritikler – İstatistiksel Uygulamalar", İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü Yayını, İSTANBUL, 20072007
Prof.Dr.Mustafa TekinTekin M., Çiftçi M. , "Ab Mekan Kısıtında Eğitimin İktisadi Kalkınmaya Etkisi: Kritikler – İstatistiksel Uygulamalar", İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü Yayını, İSTANBUL, 20072007
Prof.Dr.Mustafa TekinTekin M., Çiftçi M., "Eğitimin İktisadi Kalkınmaya Etkisi: Tarihi Gelişim Kritikleri – İstatistiksel Uygulamalar", İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü Yayını, İSTANBUL, 20072007
Yrd.Doç.Dr.Özlem GöktaşGöktaş Ö., ""Teorik Ve Uygulamalı Zaman Serileri Analizi"", Beşir Kitabevi, İSTANBUL, 20052005
Doç.Dr.Kutluk Kağan SümerKorkmaz E., Sümer K.K., Baloğlu B., Oktayer N., Çak M., "Mikro Kredi Modeli Yoluyla Yoksulluğun Azaltılması-İstanbul Örneği", İstanbul Ticaret Odası, İSTANBUL, 20042004
Prof.Dr.Mustafa TekinTekin M., Çağlayan E. , "Excel Ile Temel Ekonometri", Der Yayın Yayınları, İSTANBUL, 20032003
Doç.Dr.Kutluk Kağan SümerKurtkan Bilgiseven A. , Yörük A., Genceli M., Sümer K.K., "Çalışma Hayatında Türk Kadını", Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu , ANKARA, 19931993