17. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu

17. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 2-4 Haziran 2016 tarih aralığında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir.

Sempozyumun en önemli amacı Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik alanlarında teorik ve ampirik çalışmaları teşvik etmektir. Sempozyum ayrıca ekonometrik modellerin alternatif iktisat politikalarına duyarlılığı ile uluslararası iktisat, makroiktisat, mikroiktisat, endüstriyel iktisat ve bölgesel iktisat alanlarındaki ekonometrik ve istatistiki çalışmaları kapsayacaktır.

Sempozyum dili İngilizce ve Türkçedir. Kabul edilen tam metin Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Sempozyum Özel Sayısı’nda yayınlanacaktır.

Sempozyum hakkında daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayınız.

09/03/2016
1618 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00