Mezunlarımızın İş Olanakları

Ülkemizde genel olarak “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri” İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri çatısı altında yer alırken, İstanbul Üniversitesi’nin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, İktisat Fakültesi çatısı altında yer almıştır. Bölümümüz, bu alanda Türkiye’de ilk ve en büyük birim olma özelliğine sahiptir.

Bölüm öğrencilerimiz, genel olarak çalışma ekonomisi, endüstri ilişkileri, sosyal politika, iş hukuku, insan kaynakları yönetimi vb. alanlarında elde ettikleri güncel ve teorik bilgilerin yanı sıra, temel  iktisat,  işletme,  maliye  ve  hukuk  dersleri  de  görmekte  ve  bu konulara  da  iyi derecede vakıf olmaktadırlar.

Öğrencilerimiz, iş piyasasında, kendi uzmanlık alanlarında istihdam olanaklarına sahip olmalarının ve özellikle işletmelerin personel ve insan kaynakları departmanlarında tercih edilmelerinin yanında, İktisat Fakültesi ya da üniversitelerin İİBF Bölümleri mezunu olma şartı aranılan her türlü işe başvurabilmekte ve genel olarak özel ve kamu sektöründe müfettiş, uzman, denetçi ve üst düzey yönetici olarak iş bulma imkanına sahip olmaktadırlar. Hem iktisat, işletme, hukuk, sosyoloji gibi alanlarda hem de kendi uzmanlık alanlarında yoğun bir eğitim gören öğrencilerimiz, iş mülakatlarında ve KPSS sınavlarında oldukça başarılı olmaktadırlar. Kişisel yetenekleri ve yabancı dilleri iyi olan mezunlar, özel sektörde daha ileri fırsatlarla karşılaşabilmektedirler.

Çalışma Ekonomisi Bölümü öğrencileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda ve buna bağlı İŞKUR, SGK, Çalışma Genel Müdürlüğü vb. kuruluşlarda, ataşe, iş müfettişi, uzman, uzman yardımcısı vb. olarak çalışabilmektedirler (keza diğer bakanlıklarda ve bağlı kuruluşlarda da istihdam edilebilmektedirler).

Diğer yandan, çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatına hakim olan ve uygulama ile teoriyi birleştiren mezunlarımız, diğer bölüm mezunlarına oranla özel sektörde daha çabuk iş bulabilmektedirler. İşletmelerin İnsan Kaynakları Departmanlarında (İK uzmanı,  eğitim uzmanı, işe atım uzmanı, vb.) çok sayıda iş olanağına sahip olan öğrencilerimiz, aynı zamanda Endüstri İlişkileri ve Personel Departmanlarında da çalışabilmektedirler. Benzer şekilde Özel İstihdam Bürolarında işe alım veya kariyer uzmanı olarak çalışan öğrencilerimiz de olmaktadır.

Öte yandan, bankacılık, finans, muhasebe, denetim, lojistik vb. alanlarda faaliyet gösteren kuruluşlarda iş imkanına sahip olan öğrencilerimiz, bu alanlarda kariyer yapmayı hedeflediklerinde maliye veya iktisat bölümlerinde çift anadal veya yandal yaparak iş başvurularında avantajlı bir konuma gelmektedirler.

Öğrencilerimiz, aldıkları eğitimin yanı sıra kişisel özelliklerine de uygun olan satış, pazarlama ve sigortacılık gibi alanlarda da iş imkanına sahiptirler.

Öğrencilerimizin küçük bir kısmı, işçi veya işveren sendikalarında da istihdam olanağı bulabilmektedirler. Sendikalarda, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri uzmanı, sendika uzmanı unvanı ile iş piyasası, iş mevzuatı, toplu sözleşme ve sendikacılık konularında araştırma ve incelemeler yapmakta, toplu görüşmeler için teklifler geliştirmektedirler.

İsteyen öğrenciler  için, kaymakam  ve  idari hukuk hakimi olma seçenekleri  de  mevcuttur.

Görüldüğü üzere, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, öğrencilerine  çok geniş bir iş yelpazesi sunmaktadır. Ancak, öğrencilerin kariyer hedeflerini mümkün olduğu kadar erken tespit etmeleri ve eğitim hayatları içerisinde geleceklerine yatırım yapmaları gerekmektedir. Çalışma Ekonomisi Bölümü, geleceğe yapacağınız yatırımları  da çiftanadal ve yandal programları, ihtiyari staj olanakları ve tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora programları ile desteklemektedir.