Fakültemizde Görev Yapıp Ayrılan Öğretim Elemanlarımız

Adı-Soyadı ve Fakültemizde Çalıştığı Dönemdeki Unvanı

Doğum Yılı

Ölüm

Yılı

Göreve Başlama

Tarihi

Göreve Başladığı Bölüm/Anabilim Dalı

Ayrılma Tarihi

Ord. Prof. Dr. Gerhard KESSLER

1883

1963

1933

İktisat ve İçtimaiyat Enstitüsü

1951

Ord. Prof. Dr. Wilhelm RÖPKE

1899

1966

1933

1937

Ord. Prof. Dr. Alexander RUSTOW

1885

1963

1935

İktisadi Coğrafya Kürsüsü

1950

Ord. Prof. Dr. Fritz NEUMARK

1900

1991

1936

Umumi İktisat ve Maliye Kürsüsü

1952

Ord. Prof. Dr. İbrahim Fazıl PELİN

1886

1944

1936

Maliye ve Mali Kanunlar Kürsüsü

1944

Ord. Prof. Dr. Umberto RICCI

1878

1957

1936

Ord. Prof. Dr. Şükrü BABAN

1889

1936

Ord. Prof. Dr. Ömer Celal SARÇ

1901

1936

Genel İktisadi ve İstatistik Kürsüsü

1973

Ord. Prof. Dr. Ziyaeddin Fahri FINDIKOĞLU

1901

1974

1936

Sosyoloji ve Sosyal Siyaset Kürsüsü

1973

Ord. Prof. Dr. Joseph DOBRESTBERGER

1903

1970

1936

Umumi İktisat Kürsüsü

1942

Ord. Prof. Dr. Alfred ISAAC

1888

1937

İşletme İktisadı Enstitüsü

1951

Ord. Prof. Dr. Ömer Lütfi BARKAN

1901

1979

1950

Umumi İktisat ve İktisadi Doktrinler Tarihi Kürsüsü

1964

Ord. Prof. Dr. Walter WEDDIGEN

1895

1951

Sosyal Siyaset ve Sosyoloji Kürsüsü

1952

 

Adı-Soyadı ve Fakültemizde Çalıştığı Dönemdeki Unvanı

Doğum Yılı

Ölüm

Yılı

Göreve Başlama

Tarihi

Göreve Başladığı Bölüm/Anabilim Dalı

Ayrılma Tarihi

Ord. Prof. Dr. Gerhard KESSLER

1883

1963

1933

İktisat ve İçtimaiyat Enstitüsü

1951

Ord. Prof. Dr. Wilhelm RÖPKE

1899

1966

1933

1937

Ord. Prof. Dr. Alexander RUSTOW

1885

1963

1935

İktisadi Coğrafya Kürsüsü

1950

Ord. Prof. Dr. Fritz NEUMARK

1900

1991

1936

Umumi İktisat ve Maliye Kürsüsü

1952

Ord. Prof. Dr. İbrahim Fazıl PELİN

1886

1944

1936

Maliye ve Mali Kanunlar Kürsüsü

1944

Ord. Prof. Dr. Umberto RICCI

1878

1957

1936

Ord. Prof. Dr. Şükrü BABAN

1889

1936

Ord. Prof. Dr. Ömer Celal SARÇ

1901

1936

Genel İktisadi ve İstatistik Kürsüsü

1973

Ord. Prof. Dr. Ziyaeddin Fahri FINDIKOĞLU

1901

1974

1936

Sosyoloji ve Sosyal Siyaset Kürsüsü

1973

Ord. Prof. Dr. Joseph DOBRESTBERGER

1903

1970

1936

Umumi İktisat Kürsüsü

1942

Ord. Prof. Dr. Alfred ISAAC

1888

1937

İşletme İktisadı Enstitüsü

1951

Ord. Prof. Dr. Ömer Lütfi BARKAN

1901

1979

1950

Umumi İktisat ve İktisadi Doktrinler Tarihi Kürsüsü

1964

Ord. Prof. Dr. Walter WEDDIGEN

1895

1951

Sosyal Siyaset ve Sosyoloji Kürsüsü

1952

 

 

Adı-Soyadı ve Fakültemizde Çalıştığı Dönemdeki Unvanı

Doğum Yılı

Ölüm

Yılı

Göreve Başlama

Tarihi

Göreve Başladığı Bölüm/Anabilim Dalı

Ayrılma Tarihi

Ord. Prof. Dr. Helmut ARNDT

1911

1997

1953

Sosyal Siyaset ve Sosyoloji Kürsüsü

1955

Ord. Prof. Dr. Robert E. STONE

1953

İşletme İktisadı Kürsüsü

1954

Ord. Prof. Dr. Friedrich LUTGE

1901

1968

1957

Sosyoloji ve Sosyal Siyaset Kürsüsü

Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim GÖKAY

1900

1987

1967

Gazetecilik Enstitüsü

Ord. Prof. Dr. Besim DARKOT

1903

1969

Ord. Prof. Dr. Siegfried WENDJ

Sosyoloji ve Sosyal Siyaset Kürsüsü

Prof. Dr. Sabri ÜLGENER

1911

1983

1935

İktisat ve İçtimaiyat Enstitüsü

1981

Prof. Dr. Refii Şükrü SUVLA

1908

1937

İktisat ve Maliye Teorisi Kürsüsü

1962

Prof. Dr. Orhan TUNA

1910

1987

1938

1979

Prof. Dr. Orhan DİKMEN

1915

2007

1939

İşletme İktisadı Kürsüsü

1969

Prof. Dr. Mehmet Ali ÖZEKEN

1905

1953

1940

1953

Prof. Dr. Nakibe UZGÖREN

1911

1940

Maliye Kürsüsü

Prof. Dr. Feridun ERGİN

1917

2008

1941

Umumi İktisat ve Maliye Teorisi Kürsüsü

1985

Prof. Dr. Mehmet OLUÇ

1919

2011

1943

İktisadi Coğrafya-İşletme Kürsüsü

1968

 

 

Adı-Soyadı ve Fakültemizde Çalıştığı Dönemdeki Unvanı

Doğum Yılı

Ölüm

Yılı

Göreve Başlama

Tarihi

Göreve Başladığı Bölüm/Anabilim Dalı

Ayrılma Tarihi

Prof. Dr. Hazım Atıf KUYUCAK

1897

1970

1946

İktisat Teorisi Kürsüsü

1961

Prof. Dr. Haluk CİLLOV

1920

1946

İstatistik Kürsüsü

1987

Prof. Dr. Haydar FURGAÇ

1919

1973

1949

İstatistik ve Tatbiki İktisat Kürsüsü

1973

Prof. Dr. Abdullah TÜRKOĞLU

1914

1949

İktisadi Coğrafya Kürsüsü

1982

Prof. Dr. Süleyman BARDA

1915

2000

1949

İktisat Bölümü

1984

Prof. Dr. Gorrado GINI

1884

1965

1950

İstatistik Enstitüsü

1950

Prof. Dr. Lütfi GÜÇER

1917

1950

İktisat Tarihi Kürsüsü

1985

Prof. Dr. Bedii FEYZİOĞLU

1920

1950

Maliye ve Mali Kanunlar Kürsüsü

Prof. Dr. İdris KÜÇÜKÖMER

1925

1987

1951

Umumi İktisat ve İktisadi Doktrinler Tarihi Kürsüsü

1983

Prof. Dr. Vittorio CASTELLANO

1951

İstatistik Kürsüsü

1953

Prof. Dr. Hans HOHLFED

1951

Prof. Dr. Henry LAUFENBURGER

1951

Prof. Dr. Paul DEUISCH

1901

1952

İşletme İktisadı Kürsüsü

1953

Prof. Dr. Charles HULTEN

1909

1967

1952

Gazetecilik Enstitüsü

1953

 

 

Adı-Soyadı ve Fakültemizde Çalıştığı Dönemdeki Unvanı

Doğum Yılı

Ölüm

Yılı

Göreve Başlama

Tarihi

Göreve Başladığı Bölüm/Anabilim Dalı

Ayrılma Tarihi

Prof. Dr. Cavit Orhan TÜTENGİL

1921

1979

1952

Sosyoloji ve Sosyal Siyaset Kürsüsü

1979

Prof. Dr. E.H.SIEBER

1952

İşletme İktisadı Kürsüsü

1954

Prof. Dr. Emile JAMES

1952

Prof. Dr. Hans RITSCHL

1897

1953

Sosyoloji ve Sosyal Siyaset ve Maliye Kürsüleri

1955

Prof. Dr. Curt SANDIG

1901

1981

1953

Prof. Dr. William WAIT

1903

1953

Sosyal Siyaset Kürsüsü

Prof. Dr. Memduh YAŞA

1919

1953

Maliye ve Mali Kanunlar Kürsüsü

1983

Prof. Dr. Ahmet KILIÇBAY

1920

2007

1953

Umumi İktisat ve Maliye Kürsüsü

1985

Prof. Dr. Halil SAHİLLİOĞLU

1924

1953

İktisat Tarihi ve İktisadi Coğrafya

1991

Prof. Dr. Sabahattin ZAİM

1926

2007

1953

Sosyoloji ve Sosyal Siyaset Kürsüsü

Prof. Dr. Fatma Gülten KAZGAN

1927

1953

İktisat Tarihi ve İktisadi Coğrafya Kürsüsü

1994

Prof. Dr. Sevim GÖRGÜN

1928

2010

1953

Prof. Dr. Mükerrem HİÇ

1929

1953

Umumi İktisat Kürsüsü

1996

Prof. Dr. Victor HECK

1953

İktisat Kürsüsü

1954

 

 

Adı-Soyadı ve Fakültemizde Çalıştığı Dönemdeki Unvanı

Doğum Yılı

Ölüm

Yılı

Göreve Başlama

Tarihi

Göreve Başladığı Bölüm/Anabilim Dalı

Ayrılma Tarihi

Prof. Dr. Gottfried HABERLER

1900

1995

1954

Prof. Dr. Alfons WALTER

1911

1954

İşletme İktisadı Kürsüsü

1957

Prof. Dr. George HUSBAND

1896

1958

1955

İşletme İktisadı Kürsüsü

1956

Prof. Dr. Baki IŞIKARA

1930

1955

İstatistik Kürsüsü

1997

Prof. Dr. Nusret EKİN

1932

2003

1955

Sosyoloji ve Sosyal Siyaset Kürsüsü

1999

Prof. Dr. James Alen HAGLER

1955

İşletme İktisadı Enstitüsü

1960

Prof. Dr. Sencer DİVİTÇİOĞLU

1927

1956

Umumi İktisat ve İktisadi Doktrinler Tarihi

1994

Prof. Dr. Amiran KURTKAN

1927

2005

1956

Sosyoloji ve Sosyal Siyaset Kürsüsü

1993

Prof. Dr. Yüksel ÜLKEN

1929

1956

Umumi İktisat ve İktisat Teorisi Kürsüsü

1996

Prof. Dr. Arif NEMLİ

1933

1956

Maliye Bölümü

2000

Prof. Dr. Gülten KUTAL

1939

1957

Sosyal Siyaset Kürsüsü

2006

Prof. Dr. Kenan BULUTOĞLU

1931

1957

Maliye Kürsüsü

1982

Prof. Dr. Önder ARI

1938

1957

Siyasi Tarih

1998

Prof. Dr. George E. BATES

1903

1992

1958

İşletme İktisadı Enstitüsü

1960

 

 

Adı-Soyadı ve Fakültemizde Çalıştığı Dönemdeki Unvanı

Doğum Yılı

Ölüm

Yılı

Göreve Başlama

Tarihi

Göreve Başladığı Bölüm/Anabilim Dalı

Ayrılma Tarihi

Prof. Dr. Jack ENRIGHT

1959

İşletme İktisadı Enstitüsü

1962

Prof. Dr. Clarenel Bentley NIEKERSON

1906

1960

İşletme İktisadı Enstitüsü

1962

Prof. Dr. Frank B. MILLER

1922

2006

1960

Sosyoloji ve Sosyal Siyaset Kürsüsü

1961

Prof. Dr. Esat ÇAM

1929

1960

İşletme İktisadı Kürsüsü

1996

Prof. Dr. Nevzat YALÇINTAŞ

1933

1960

Sosyoloji ve Sosyal Siyaset Kürsüsü

1999

Prof. Dr. Merih Teziç İPEK

1934

1960

İstatistik

2000

Prof. Dr. Erdoğan ALKİN

1936

1960

Umumi İktisat ve İktisat Teorisi Kürsüsü

2003

Prof. Dr. Kemal YOĞURTÇUGİL

1937

1960

İstatistik Kürsüsü

1984

Prof. Dr. Nuri KARACAN

1934

1960

1996

Prof. Dr. Emin ALTAN

1920

1961

İstatistik-Matematik Kürsüsü

1987

Prof. Dr. Mehmet ERÖZ

1930

1986

1961

Sosyoloji ve Sosyal Siyaset Kürsüsü

Prof. Dr. Metin Orhan KUTAL

1929

1961

Sosyoloji ve Sosyal Siyaset Kürsüsü

1996

Prof. Dr. Kubilay BAYSAL

1932

2008

1961

İktisat Tarihi ve İktisadi Coğrafya Kürsüsü

1999

Prof. Dr. Necati MUMCU

1937

1961

Umumi İktisat ve İktisadi Doktrinler Tarihi Kürsüsü

2004

 

 

Adı-Soyadı ve Fakültemizde Çalıştığı Dönemdeki Unvanı

Doğum Yılı

Ölüm

Yılı

Göreve Başlama

Tarihi

Göreve Başladığı Bölüm/Anabilim Dalı

Ayrılma Tarihi

Prof. Dr. Renoto TAGIURI

1920

2011

1962

İşletme İktisadı Enstitüsü

1963

Prof. Dr. Tunca TOSKAY

1939

1962

Umumi İktisat ve İktisadi Doktrinler Tarihi Kürsüsü

1991

Prof. Dr. Erol MANİSALI

1940

1962

İktisat Bölümü

2007

Prof. Dr. Otto NEULOH

1902

1993

1963

Sosyal Siyaset Kürsüsü

Prof. Dr. Carle ZIMMERMAN

1897

1963

Sosyoloji Kürsüsü

1964

Prof. Dr. Akın İLKİN

1935

2003

1963

İktisat Teorisi

1999

Prof. Dr. Şerafettin AKSOY

1936

1963

Maliye Bölümü

2003

Prof. Dr. Türkan ÖNCEL

1936

1963

Maliye ve Mali Kanunlar Kürsüsü

2003

Prof. Dr. James Nigel MURRAY

1925

1964

Siyaset Kürsüsü

1971

Prof. Dr. İzzettin ÖNDER

1940

1964

Maliye ve Maliye Kanunları Kürsüsü

2007

Prof. Dr.İlter TURAN

1941

1964

Siyaset İlmi Kürsüsü

1984

Prof. Dr. Yenal ÖNCEL

1940

1964

Maliye Enstitüsü

2005

Prof. Dr. Alan Richmond PREST

1919

1984

1965

Maliye ve Mali Kanunlar Kürsüsü

1965

 

 

Adı-Soyadı ve Fakültemizde Çalıştığı Dönemdeki Unvanı

Doğum Yılı

Ölüm

Yılı

Göreve Başlama

Tarihi

Göreve Başladığı Bölüm/Anabilim Dalı

Ayrılma Tarihi

Prof. Dr. Hüseyin ÖZDEĞER

1934

1965

İktisat Tarihi

2001

Prof. Dr. Kenan URAL

1932

1987

1965

İstatistik ve Tatbiki İktisat Kürsüsü

Prof. Dr. Allen R. PRESJ

1965

Maliye Kürsüsü

Prof. Dr. Edip ÇELİK

1965

Gazetecilik Enstitüsü

Prof. Dr. Myron LUNİNE

1965

Siyaset İlmi Kürsüsü

1967

Prof. Dr. Salih TURHAN

1935

1966

Maliye ve Mali Kanunlar Kürsüsü

2001

Prof. Dr. Bengü DERELİ

1937

1966

İktisat ve İçtimaiyat

2004

Prof. Dr. Turan YAZGAN

1938

1966

Sosyal Siyaset Kürsüsü

2000

Prof. Dr. İsmet Doğan KARGÜL

1942

1966

Umumi İktisat ve Maliye Teorisi Kürsüsü

2009

Prof. Dr. Asaf Savaş AKAT

1943

1966

Umumi İktisat ve İktisat Teırisi Kürsüsü

1994

Prof. Dr. Gül GÜNVER TURAN

1944

1966

Umumi İktisat ve İktisat Teorisi Kürsüsü

2000

Prof. Dr. Bora OCAKCIOĞLU

1942

1967

Maliye ve Mali Kanunlar Kürsüsü

1998

Prof. Dr. Mustafa E. ERKAL

1944

1967

Sosyoloji ve Metodoloji Kürsüsü

2011

Prof. Dr. Toktamış ATEŞ

1944

1967

Siyaset İlmi Kürsüsü

2011

 

 

Adı-Soyadı ve Fakültemizde Çalıştığı Dönemdeki Unvanı

Doğum Yılı

Ölüm

Yılı

Göreve Başlama

Tarihi

Göreve Başladığı Bölüm/Anabilim Dalı

Ayrılma Tarihi

Prof. Dr. Richard PFAFF

1967

Siyaset Bilimi Kürsüsü

1968

Prof. Dr. Işıl AKBAYGİL

1939

1968

İktisat Politikası Anabilim Dalı

2000

Prof. Dr. Selçuk ÖZÇELİK

1968

Gazetecilik Enstitüsü

Prof. Dr. Devere PENTONY

1924

1969

Siyaset İlmi Kürsüsü

1970

Prof. Dr. Nihat FALAY

1941

1969

Maliye Bölümü

2008

Prof. Dr. Nuran AKÇAYLI

1929

1970

1971

Prof. Dr. Enis ÖKSÜZ

1946

1970

Sosyoloji ve Metodoloji Kürsüsü

1999

Prof. Dr. Cemal ŞANLI

1940

1970

İktisadi Coğrafya Kürsüsü

2007

Prof. Dr. Ömer GÖKAY

1945

1970

Umumi İktisat ve İktisat Teorisi Kürsüsü

1999

Prof. Dr. Ömer Alpaslan AKSU

1944

1970

Sosyal Siyaset Kürsüsü

2011

Prof. Dr. Münir KUTLUATA

1946

1970

İktisadi Coğrafya Kürsüsü

2007

Prof. Dr. Tevfik ERTÜZÜN

1949

1998

1970

Umumi İktisat ve Maliye Teorisi

1998

Prof. Dr. Toker DERELİ

1936

1971

Sosyal Siyaset

2003

Prof. Dr. Ali Bülent PAMUKÇU

1945

1971

Maliye Bölümü

1999

 

 

Adı-Soyadı ve Fakültemizde Çalıştığı Dönemdeki Unvanı

Doğum Yılı

Ölüm

 Yılı

Göreve Başlama

Tarihi

Göreve Başladığı Bölüm/Anabilim Dalı

Ayrılma Tarihi

Prof. Dr. Fuat ÇELEBİOĞLU

1947

1971

Davranış Bilimleri Kürsüsü

1992

Prof. Dr. Ahmet YÖRÜK

1949

1971

Umumi İktisat ve Maliye Teorisi Kürsüsü

1999

Prof. Dr. Mehmet GENCELİ

1945

1972

Genel ve İktisadi İstatistik Kürsüsü

2001

Prof. Dr. Ahmet Mucip GÖKÇEN

1945

1972

Umumi İktisat ve Maliye Teorisi Kürsüsü

2011

Prof. Dr. Ahmet KIZIL

1948

1972

İşletme İktisadı Kürsüsü

1999

Prof. Dr. Acar ÖRNEK

1936

1973

Siyaset İlmi

2003

Prof. Dr. Erol ÜÇDAL

1940

2010

1973

İstatistik ve Matematik Kürsüsü

1998

Prof. Dr. İsmet MUCUK

1939

1974

İşletme İktisadı Kürsüsü

2006

Prof. Dr. Durmuş DÜNDAR

1946

1974

Ekonometri Bölümü

2000

Prof. Dr. Bener KARAKARTAL

1943

1975

Siyaset İlmi Kürsüsü

2003

Prof. Dr. Nur SERTER

1948

1975

Sosyal Siyaset Kürsüsü

2007

Prof. Dr. Esfender KORKMAZ

1940

1976

Maliye ve Maliye Teorisi Kürsüsü

2007

Prof. Dr. Tülay ARIN

1945

2009

1976

Maliye Bölümü

2004

Prof. Dr. Ömer Faruk SÖNMEZOĞLU

1950

1976

Siyaset İlmi Kürsüsü

1997

 

 

Adı-Soyadı ve Fakültemizde Çalıştığı Dönemdeki Unvanı

Doğum Yılı

Ölüm

Yılı

Göreve Başlama

Tarihi

Göreve Başladığı Bölüm/Anabilim Dalı

Ayrılma Tarihi

Prof. Dr. Bigütay AKŞİT

1948

1979

İşletme İktisadı Kürsüsü

2007

Prof. Dr. Mehmet Fikret GEZGİN

1951

1980

Sosyoloji ve Metedoloji Kürsüsü

2004

Prof. Dr. Berrak KURTULUŞ

1954

1980

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı

2008

Prof. Dr. Mehmet Fuat YAŞAR

1950

1982

İktisat Bölümü

2004

Prof. Dr. Türkel MİNİBAŞ

1953

2009

1982

Umumi İktisat ve İktisat Teorisi Kürsüsü

2009

Prof. Dr. Eser KARAKAŞ

1953

1982

Maliye ve Maliye Teorisi

1999

Prof. Dr. Hasan KİRMANOĞLU

1958

1982

Umumi İktisat ve Maliye Teorisi

1999

Prof. Dr. Yusuf TUNA

1959

1982

İktisadi Coğrafya Bölümü

2003

Prof. Dr. Abdülkadir MERCÜL

1957

1983

İktisat Teorisi Anabilim Dalı

2008

Prof. Dr. Halit Targan ÜNAL

1956

1987

İktisat Politikası Anabilim Dalı

2009

Prof. Dr. Ali ÖZGÜVEN

1931

1989

Umumi İktisat ve İktisat Teorisi Kürsüsü

1998

Prof. Dr. Ahmet Çelik KURTOĞLU

1942

1989

İktisat Teorisi Anabilim Dalı

1995

Prof. Dr. Haşmet BAŞAR

1945

2004

1989

Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı

2003

Prof. Dr. Zafer TUNCA

1945

1989

İktisat Bölümü

2008

 

 

Adı-Soyadı ve Fakültemizde Çalıştığı Dönemdeki Unvanı

Doğum Yılı

Ölüm

Yılı

Göreve Başlama

Tarihi

Göreve Başladığı Bölüm/Anabilim Dalı

Ayrılma Tarihi

Prof. Dr. İsmet Sabit BARUTÇUGİL

1950

1989

Mali İktisat Anabilim Dalı

1999

Prof. Dr. Murat ÖZYÜKSEL

1957

1992

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

2003

Prof. Dr. Mithat MELEN

1947

1992

İktisat Teorisi Anabilim Dalı

2007

Prof. Dr. Recep Şükrü Yarcan

1952

2007

Turizm İşletmeciliği Bölümü

2011

Prof. Dr. Fritz VOIGT

1882

1945

Prof. Dr. Jack WISEMAN

1919

1991

Misafir Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Kemal TOSUN

İşletme Kürsüsü

Prof. Dr. Nazif KUYUCUKLU

2009

İktisadi Coğrafya Kürsüsü

Prof. Dr. Safa Şükrü ERKUN

Sosyoloji Kürsüsü

Prof. Dr. Peter SCHERPP

1903

Prof. Dr. Hideo NAKAMURA

1935

Misafir Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Vilmont HAACKE

Prof. Dr. Victor Rouquet LA GARRIGUE

Prof. Dr. Dankwart Alexander RUSTOW

1924

1996

 

 

Adı-Soyadı ve Fakültemizde Çalıştığı Dönemdeki Unvanı

Doğum Yılı

Ölüm

Yılı

Göreve Başlama

Tarihi

Göreve Başladığı Bölüm/Anabilim Dalı

Ayrılma Tarihi

Doç. Dr. Osman OKYAR

1333

2002

1946

Umumi İktisat ve Maliye Teorisi Kürsüsü

1957

Doç. Dr. Besim ÜSTÜNEL

1927

1948

Umumi İktisat ve İktisadi Doktrinler Kürsüsü

Doç. Dr. Demir DEMİRGİL (Yorgo Dimitriadis)

1927

1990

1952

Genel İktisat ve İktisat Kürsüsü

1966

Doç. Dr. Cihat İREN

1916

2001

1953

İşletme İktisadı Kürsüsü

1956

Doç. Dr. Emine Aysel BATI YENAL

1928

1954

Umumi İktisat ve Maliye Teorisi Kürsüsü

1964

Doç. Dr. Oğuz ARI

1927

1955

Sosyoloji ve Sosyal Siyaset Kürsüsü

1965

Doç. Dr. Mübahat KÜTÜKOĞLU

1932

1956

İktisat Tarihi

1973

Doç. Dr. Erdoğan SORAL

1934

1959

Genel İktisat ve İktisadi Doktirinler Kürsüsü

1972

Doç. Dr. Nurhayat ŞİRELİ

1938

2011

1960

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Kürsüsü

1996

Doç. Dr. Alparslan PEKER

1936

1960

İşletme İktisadı Kürsüsü

1969

Doç. Dr. Mahir KAYNAK

1934

1961

1971

Doç. Dr. Orhan ALDIKAÇTI

1965

Gazetecilik Enstitüsü

Doç. Dr. Faruk TİMURTAŞ

1965

Gazetecilik Enstitüsü

Doç. Dr. Fevzi ALTUĞ

1947

1971

İktisadi Coğrafya Kürsüsü

1982

 

 

Adı-Soyadı ve Fakültemizde Çalıştığı Dönemdeki Unvanı

Doğum Yılı

Ölüm

Yılı

Göreve Başlama

Tarihi

Göreve Başladığı Bölüm/Anabilim Dalı

Ayrılma Tarihi

Doç. Dr. F. Şirin TEKELİ

1944

1971

Siyaset İlmi Kürsüsü

1981

Doç. Dr. Ayşe Nergis Sürsal DOLUNAY

1942

1972

Genel ve İktisadi İstatistik Kürsüsü

1984

Doç. Dr. Mehmet SÜMER

1939

1972

İşletme Bölümü

1994

Doç. Dr. Kayıhan ÖZOĞUZ

1949

1996

1973

Genel İktisadi ve İstatistik Kürsüsü

1996

Doç. Dr. Nur VERGİN

1941

1974

Siyaset İlmi Kürsüsü

1982

Doç. Dr. Türkan ARIKAN

1930

1976

İşletme İktisadı Kürsüsü

1983

Doç. Dr. Cemil OKTAY

1944

1976

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

1982

Doç. Dr. Ülkü DEMİRDÖĞEN

1953

1976

Siyaset İlmi Kürsüsü

1996

Doç. Dr. Adem ŞAHİN

1958

1982

İktisadi Coğrafya Kürsüsü

2000

Doç. Dr. Sevgi KURTULMUŞ

1958

1982

Sosyal Siyaset Kürsüsü

2000

Doç. Dr. Sahir KARAKAYA

1955

1983

İktisat Bölümü

2002

Doç. Dr. Ali Hakan BÜYÜKLÜ

1959

1984

Ekonometri Bölümü

2001

Doç. Dr. Sadi UZUNOĞLU

1960

1985

Sosyal Bilimler Enstitüsü

2001

Doç. Dr. Kemal MELEK

933

1985

Uluslararası İlişkiler Bölümü

1989

Doç. Dr. Ünal ÇAĞLAR

1960

1985

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı

2011

 

 

Adı-Soyadı ve Fakültemizde Çalıştığı Dönemdeki Unvanı

Doğum Yılı

Ölüm

Yılı

Göreve Başlama

Tarihi

Göreve Başladığı Bölüm/Anabilim Dalı

Ayrılma Tarihi

Doç. Dr. Salih AYNURAL

1962

1986

İktisat Tarihi Kürsüsü

2000

Doç. Dr. İbrahim Enis SINIKSARAN

1961

1986

Ekonometri Bölümü

2009

Doç. Dr. Kerem ALKİN

1965

1987

İktisat Politikası Anabilim Dalı

2001

Doç. Dr. Numan KURTULMUŞ

1959

1987

Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Kürsüsü

1998

Doç. Dr. Deniz Ülke ARIBOĞAN

1965

1987

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Doç. Dr. Ahmet SELAMOĞLU

1964

1989

Çalışma Ekonomisi Bölümü

2003

Doç. Dr. Emre ALKİN

1969

1991

İktisat Teorisi Anabilim Dalı

2002

Doç. Dr. Ekrem KESKİN

1961

1992

İktisat Teorisi Anabilim Dalı

1998

Doç. Dr. Yüksel BİRİNCİ

1960

1994

İktisat Politikası Anabilim Dalı

2003

Doç. Dr. Alpay HEKİMLER

1973

1999

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

2007

Yrd. Doç. Dr. Yavuz CEZAR

1946

1973

İktisat Tarihi

1992

Yrd. Doç. Dr. Sungur SAVRAN

1946

1973

1983

Yrd. Doç. Dr. Nail SATLIGAN

1950

1975

İktisat ve İktisadi Doktrinler Tarihi Kürsüsü

2006

Yrd. Doç. Dr. Metin TARIM

1935

1976

Maliye ve Maliye Kanunları Kürsüsü

1985

 

 

Adı-Soyadı ve Fakültemizde Çalıştığı Dönemdeki Unvanı

Doğum Yılı

Ölüm

Yılı

Göreve Başlama

Tarihi

Göreve Başladığı Bölüm/Anabilim Dalı

Ayrılma Tarihi

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Selahattin KALIN

1952

1977

Umumi İktisat ve İktisat Teorisi Kürsüsü

1994

Yrd. Doç. Dr. Osman Zeki ÇETİNKAYA

1952

1978

İstatistik ve Matematik Bölümü

2011

Yrd. Doç. Dr. Ayşe BUĞRA

1951

1979

Umumi İktisat ve İktisat Teorisi Kürsüsü

1982

Yrd. Doç. Dr. Seyfettin GÜRSEL

1949

1980

Umumi İktisat ve İktisadi Doktrinler Tarihi Kürsüsü

1983

Yrd. Doç. Dr. Meral KÜÇÜKÖNER YILMAZ

1942

1980

Maliye ve Mali Kanunlar Kürsüsü

1990

Yrd. Doç. Dr. Çiğdem ÇELİK

1955

1982

Umumi İktisat ve Maliye Teorisi Kürsüsü

1997

Yrd. Doç. Dr. Esen DERELİ

1947

1982

Siyaset İlmi Bilimi

2003

Yrd. Doç. Dr. Ufuk URAS

1959

1983

Uluslararası İlişkiler Bölümü

2007

Yrd. Doç. Dr. Feyza ATABEK GÜNEŞ

1955

1985

Sosyal Bilimler Enstitüsü

2002

Yrd. Doç. Dr. Beril DEDEOĞLU

1961

1986

Devletler Hukuku Anabilim Dalı

1995

Yrd. Doç. Dr. Doğan YILDIZ

1960

1987

Ekonometri Bölümü

2001

Yrd. Doç. Dr. Yasemin ISSI

1966

1987

İktisat Politikası Anabilim Dalı

2000

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇANAKÇIOĞLU

1962

1988

Maliye Bölümü

2011

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Çelikel DANIŞOĞLU

1962

1988

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı

2011

 

 

Adı-Soyadı ve Fakültemizde Çalıştığı Dönemdeki Unvanı

Doğum Yılı

Ölüm

Yılı

Göreve Başlama

Tarihi

Göreve Başladığı Bölüm/Anabilim Dalı

Ayrılma Tarihi

Yrd. Doç. Dr. Gökhan YOLAÇ

1963

1988

Maliye Bölümü

1999

Yrd. Doç. Dr. Ali Kemal SAYIN

1964

1988

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

2010

Yrd. Doç. Dr. Selin KORKMAZ

1965

1988

Ekonometri Bölümü

2011

Yrd. Doç. Dr. Atıf Ahmet EVREN

1964

1989

Ekonometri Bölümü

2011

Yrd. Doç. Dr. Süleyman KARATAŞ

1949

2000

1991

Maliye Bölümü

2000

Yrd. Doç. Dr. Yavuz Gökalp YILDIZ

1963

1991

Siyasi Tarih Anabilim Dalı

2003

Yrd. Doç. Dr. Ferda HALICIOĞLU

1962

1992

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı

2001

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kasım HAN

1968

1992

Uluslararası İlişkiler Bölümü

2010

Yrd. Doç. Dr. Halil ZAİM

1974

1997

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

2006

Yrd. Doç. Dr. Bilgehan ÇETİNER

1975

2006

Turizm İşletmeciliği Bölümü

2009

Dr. Ekmel ZADİL

1912

1988

Asistan Dr. Rüştü ADAK

1319

1940

İşletme İktisadı Kürsüsü

1948

Asistan Dr. Alper YÜCETÜRK

1935

1972

1964

İstatistik Kürsüsü

Asistan Dr. İlban ONUR

1936

1964

Umumi İktisat ve İktisadi Doktrinler Tarihi

1973

 

 

Adı-Soyadı ve Fakültemizde Çalıştığı Dönemdeki Unvanı

Doğum Yılı

Ölüm

Yılı

Göreve Başlama

Tarihi

Göreve Başladığı Bölüm/Anabilim Dalı

Ayrılma Tarihi

Asistan Dr. Özer SERPER

1942

1964

İstatistik

1972

Asistan Dr. Ali Suat ÜRGÜPLÜ

1936

1968

Maliye Enstitüsü

1971

Asistan Dr. Beglü DİKEÇLİGİL EGE

1949

1971

İktisat Sosyolojisi Kürsüsü

Asistan Dr. Cemil KIVANÇ

1942

1974

Sosyal Siyaset Kürsüsü

1976

Asistan Dr. Abdurrahman Levent ALPAY

1952

1976

İşletme Kürsüsü

1983

Asistan Dr. Fahrettin YAĞCI

1944

1976

Umumi İktisat ve İktisadi Doktrinler Tarihi Kürsüsü

1979

Asistan Dr. Engin SAĞDIÇ

1956

1978

İktisadi İstatistik Kürsüsü

1984

Asistan Dr. Faik KORAY

1950

1978

Umumi İktisat ve İktisadi Doktrinler Tarihi Kürsüsü

1986

Asistan Dr. Alev ORAL

1950

1979

İşletme İktisadı Kürsüsü

1988

Asistan Dr. Nilgün Aşkın DUMAN

1951

1980

İstatistik Matematik / Ekonometri

1991

Asistan Dr. M. Kemal Bülent ÖKE

1955

1980

Siyaset İlmi Kürsüsü

1982

Asistan Dr. Füsun (ÇATALTAŞ) ÜSTEL

1955

1982

Siyaset İlmi Kürsüsü

1990

Arş. Gör. Dr. Ali Emre ÖZSOY

1977

2000

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Arş. Gör. Dr. Ülkü HATMAN

1973

2001

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

 

 

Adı-Soyadı ve Fakültemizde Çalıştığı Dönemdeki Unvanı

Doğum Yılı

Ölüm

 Yılı

Göreve Başlama

Tarihi

Göreve Başladığı Bölüm/Anabilim Dalı

Ayrılma Tarihi

Asistan Faik ÖKTE

1902

1982

1942

1944

Asistan Mihri BELLİ

1916

1943

Umumi İktisat ve Maliye Kürsüsü

1944

Asistan Murat BAYRAK

1918

1948

Fakülte Tercümeciliği

1952

Asistan Refhan ÖKTEM

1925

1948

İşletme İktisadı Kürsüsü

1953

Asistan Hayrettin ERKMEN

1949

Umumi İktisat ve İktisat Teorisi Kürsüsü

1950

Asistan Fuat Metin ANDIÇ

1927

1949

İktisat Kürsüsü

1962

Asistan Yaşar GÜRKÖK

1341

1952

Umumi İktisat ve Maliye Teorisi Kürsüsü

1956

Asistan Sevim Aytaç HATİPOĞLU

1926

1953

Maliye Teorisi Kürsüsü

1957

Asistan Tolgay ÇAVUŞOĞLU

1932

1955

Maliye ve Mali Kanunlar Kürsüsü

1956

Asistan Ahmet Zühtü IŞIL

1931

1956

Maliye Kürsüsü

1963

Asistan Nedim ÜSDİKEN

1928

1957

İşletme Kürsüsü

1959

Asistan İlhan IŞIL

1926

1958

Sosyoloji ve Sosyal Siyaset Kürsüsü

1962

Asistan Pertev BİLGEN

1933

1958

Maliye ve Mali Kanunlar Kürsüsü

1962

 

  

Adı-Soyadı ve Fakültemizde Çalıştığı Dönemdeki Unvanı

Doğum Yılı

Ölüm

Yılı

Göreve Başlama

Tarihi

Göreve Başladığı Bölüm/Anabilim Dalı

Ayrılma Tarihi

Asistan İnal ATAÇ

1934

1959

İşletme İktisadı Kürsüsü

1960

Asistan Erdoğan SONAL

1934

1959

Umumi İktisat ve İktisadi Doktrinler Tarihi Kürsüsü

1961

Asistan Selahattin KÖZER

1935

1959

İstatistik ve Tatbiki Matematik Kürsüsü

1959

Asistan Coşkun İÇÖZ

1936

1959

Umumi İktisat ve İktisat Nazariyatı Kürsüsü

1963

Asistan Mehmet GENÇ

1934

1960

İktisat Tarihi

1982

Asistan Teoman ARSAY

1934

1963

Sosyal Siyaset Kürsüsü

1967

Asistan Naci GÜLER

1938

1964

Maliye ve Mali Kanunlar Kürsüsü

1965

Asistan Yakut IRMAK

1940

1964

İstatistik Kürsüsü

1964

Asistan Levent ÇAKMUR

1940

1965

Maliye ve Mali Kanunlar Kürsüsü

1969

Asistan Mecit Nurkalp DEVRİM

1942

1966

İktisat Tarihi

1971

Asistan Yüksel OKAY GÜLMEN

1948

1970

Siyaset İlmi Kürsüsü

1981

Asistan Mehmet Emin Dursun URAL

1949

1971

Maliye Kürsüsü

1985

Asistan Mehmet Mükerrem BAYKAL

1945

1972

İşletme Kürsüsü

1974

 

 

Adı-Soyadı ve Fakültemizde Çalıştığı Dönemdeki Unvanı

Doğum Yılı

Ölüm

Yılı

Göreve Başlama

Tarihi

Göreve Başladığı Bölüm/Anabilim Dalı

Ayrılma Tarihi

Asistan Şükran Zuhal EFİL

1951

1973

Umumi İktisat ve İktisadi Doktrinler Tarihi Kürsüsü

1982

Asistan Müjde Cansunar GÜRLEK

1948

1976

İşletme Kürsüsü

1978

Asistan Fatma Suay AKSOY

1950

1976

Siyasi İlimler Kürsüsü

1981

Asistan Şefika Bilge KUNARALP

1951

1978

Umumi İktisat ve Maliye Kürsüsü

1981

Asistan Sabri ORMAN

1948

1980

Sosyal Siyaset Kürsüsü

1982

Asistan Zehra TURHAN

1946

1980

Maliye ve Mali Kanunlar Kürsüsü

1981

Asistan Bilge OKAY

1953

1980

Umumi İktisat ve İktisat Teorisi Kürsüsü

1985

Asistan Seyfettin MANİSALIGİL

1957

1992

1980

İktisadi Coğrafya Kürsüsü

1992

Arş. Gör. Atilla İmrahor İLYAS

1944

1982

Umumi İktisat ve İktisat Teorisi Kürsüsü

Arş. Gör. Ayşe KALIN

1955

1982

Umumi İktisat ve İktisat Teorisi Kürsüsü

1983

Arş. Gör. Temel AKSOY

1956

1982

Umumi İktisat ve Maliye Teorisi Kürsüsü

1984

Arş. Gör. Oya EMİRALİOĞLU

1959

1982

Devletler Hukuku Anabilim Dalı

1983

Arş. Gör. Atam ORHON

1958

1982

Umumi İktisat ve İktisat Teorisi Kürsüsü

1986

Arş. Gör. Erdoğan TAŞKIN

1956

1983

Maliye Bölümü

1987

 

 

Adı-Soyadı ve Fakültemizde Çalıştığı Dönemdeki Unvanı

Doğum Yılı

Ölüm

Yılı

Göreve Başlama

Tarihi

Göreve Başladığı Bölüm/Anabilim Dalı

Ayrılma Tarihi

Arş. Gör. Cüneyt AKMAN

1958

1983

İktisat Politikası Anabilim Dalı

1985

Arş. Gör. Lale TEK

1959

1983

Uluslararası İlişkiler Bölümü

1984

Arş. Gör. Atike Semra KUTLUER

1961

1983

İktisat Bölümü

1984

Arş. Gör. Sema AYDEDE

1953

1983

İktisat Politikası Anabilim Dalı

1992

Arş. Gör. Bülent ELKER

1961

1984

İktisat Bölümü

1991

Arş. Gör. Tayfur GÜRLER

1961

1984

İktisat Bölümü

1996

Arş. Gör. Serap ATAAY

1961

1985

Uluslararası İlişkiler  Bölümü

1986

Arş. Gör. İshak REYNA

1963

1985

Uluslararası İktisat Anabilim Dalı

1988

Arş. Gör. Kerim Gencay SÜMER

1958

1985

İktisat Politikası Anabilim Dalı

1988

Arş. Gör. Yeşim ŞENER

1959

1985

İktisat Teorisi Anabilim Dalı

1991

Arş. Gör. F. Esra URAS

1959

1986

İktisat Teorisi Anabilim Dalı

1991

Arş. Gör. Fatoş Yeşim KARTALLI

1964

1986

Mali İktisat Anabilim Dalı

1994

Arş. Gör. Aydemir GÜLER

1961

1986

İktisat Politikası Anabilim Dalı

1992

Arş. Gör. Kemal CİVELEK

1987

Maliye Bölümü

1989

 

 

Adı-Soyadı ve Fakültemizde Çalıştığı Dönemdeki Unvanı

Doğum Yılı

Ölüm

Yılı

Göreve Başlama

Tarihi

Göreve Başladığı Bölüm/Anabilim Dalı

Ayrılma Tarihi

Arş. Gör. İbrahim USLU

1966

1988

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

2003

Arş. Gör. Uğur ÖZGÖKER

1963

1988

Siyasi Tarih Anabilim Dalı

1993

Arş. Gör. Rabia Rengin PARLAK

1963

1989

İktisat Politikası Anabilim Dalı

1996

Arş. Gör. Kaan TUNCELİ

1966

1989

Maliye Bölümü

2002

Arş. Gör. Göksel AŞAN

1966

1989

Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı

1998

Arş. Gör. Koray AKAY

1964

1991

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı

1997

Arş. Gör. Cedide OLCAY

1966

1991

Yöneylem Anabilim Dalı

1994

Arş. Gör. Meltem ARAN

1968

1991

İktisat Teorisi Anabilim Dalı

1994

Arş. Gör. Gökhan ÖNDEROĞLU

1967

1991

Maliye Bölümü

1995

Arş. Gör. Hüdavendigar ÖZTÜRK

1991

Uluslararası İlişkiler Bölümü

2000

Arş. Gör. Aslı Akgüç ALICI

1965

1992

İktisat Teorisi Anabilim Dalı

1999

Arş. Gör. Ege YAZGAN

1967

1992

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı

1995

Arş. Gör. Esra OLCAR

1968

1992

Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı

1996

Arş. Gör. İsmail ÇAM

1946

1992

İşletme Anabilim Dalı

1993

 

 

Adı-Soyadı ve Fakültemizde Çalıştığı Dönemdeki Unvanı

Doğum Yılı

Ölüm

Yılı

Göreve Başlama

Tarihi

Göreve Başladığı Bölüm/Anabilim Dalı

Ayrılma Tarihi

Arş. Gör. Emine Sevgi YÖNEY

1965

1992

Uluslararası İlişkiler Bölümü

2001

Arş. Gör. Sevgi UÇAN

1965

1993

Uluslararası İlişkiler Bölümü

2000

Arş. Gör. Meltem ŞENGÜL

1970

1993

Ekonometri Bölümü

2000

Arş. Gör. Ayçe ARMAĞAN

1968

1993

Muhasebe Finansman Anabilim Dalı

1995

Arş. Gör. Arda TUNCA

1971

1993

İktisat Teorisi Anabilim Dalı

1996

Arş. Gör. Ayşe URAS

1960

1994

Uluslararası İlişkiler Bölümü

1997

Arş. Gör. Evrim İNSELMAN

1969

1994

İşletme Bölümü

1996

Arş. Gör. Murat MISIRLI

1970

1994

İşletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dalı

1997

Arş. Gör. Berna Gülriz ARATOKA

1994

Maliye Bölümü

1996

Arş. Gör. Özgür KALYONCU

1970

1994

Ekonometri Bölümü

2002

Arş. Gör. Ersin ÖZBAKIR

1965

1995

Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı

2000

Arş. Gör. Fatma Özlen BİROL

1969

1995

İktisat Teorisi Anabilim Dalı

1999

Arş. Gör. Zeynep SONAT

1995

Uluslararası İlişkiler

1996

Arş. Gör. Mehmet KAHVECİ

1966

1995

Muhasebe Finansman Anabilim Dalı

1998

Arş. Gör. Kaan Harun ÖKTEN

1969

1995

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

2001

 

 

Adı-Soyadı ve Fakültemizde Çalıştığı Dönemdeki Unvanı

Doğum Yılı

Ölüm

Yılı

Göreve Başlama

Tarihi

Göreve Başladığı Bölüm/Anabilim Dalı

Ayrılma Tarihi

Arş. Gör. İlker AKTÜKÜN

1967

1996

Uluslararası İlişkiler Bölümü

2003

Arş. Gör. Engin SELÇUK

1971

1996

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

2003

Arş. Gör. Rabia Nilüfer KUTLUATA MISIRLI

1971

1996

Maliye Bölümü

2001

Arş. Gör. Arzu BAYER

1997

Sosyal Bilimler Enstitüsü

1998

Arş. Gör. Sema ERGÜN

1997

İngilizce İktisat Bölümü

1999

Arş. Gör. Hacer AYDIN

1997

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Arş. Gör. Gülşah TEK

1974

1997

Ekonometri Bölümü

1998

Arş. Gör. Ayşegül KOMŞUOĞLU

1976

1997

Uluslararası İlişkiler Bölümü

2003

Arş. Gör. Zeynep GÜLER

1963

1998

2003

Arş. Gör. Adil BAKTIAYA

1968

1998

Uluslararası İlişkiler Bölümü

2002

Arş. Gör. Birol BAŞKAN

1974

1999

İngilizce İktisat Teorisi Anabilim Dalı

2001

Arş. Gör. Başak ÖZKAN

1999

Ekonometri Bölümü

2000

Arş. Gör. Alpaslan AKAY

1975

1999

Ekonometri Bölümü

2005

Arş. Gör. Ömür AYDIN

1977

1999

Devletler Hukuku Anabilim Dalı

2003

 

 

Adı-Soyadı ve Fakültemizde Çalıştığı Dönemdeki Unvanı

Doğum Yılı

Ölüm

Yılı

Göreve Başlama

Tarihi

Göreve Başladığı Bölüm/Anabilim Dalı

Ayrılma Tarihi

Arş. Gör. Gökhan CANITEZ

1973

1999

Ekonometri Bölümü

1999

Arş. Gör. Emine Elif ŞİMŞEK

1975

1999

Mali Hukuk Anabilim Dalı

2006

Arş. Gör. Okan EREN

1976

1999

İngilizce İktisat Teorisi Anabilim Dalı

2001

Arş. Gör. Ümit BOZOKLU

1973

2000

İktisat Teorisi Anabilim Dalı

2002

Arş. Gör. Özge İZDEŞ

1978

2000

İktisat Teorisi Anabilim Dalı

2005

Arş. Gör. Güniz DENİZ

1978

2001

İktisat Politikası / Teknoloji ve Sanayi İktisadı Anabilim Dalı

2003

Arş. Gör. Deniz Dilara GİRGİN

1979

2001

İktisat Politikası Anabilim Dalı

2002

Arş. Gör. Özlem İNANÇ

1971

2001

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

2004

Arş. Gör. Öznur Deniz ÖZGÜREL

1976

2001

Teknoloji ve Sanayi İktisadı Anabilim Dalı

2004

Arş. Gör. İlker ARI

1976

2001

Maliye Bölümü

2004

Arş. Gör. Hande ERPEKİN

1977

2001

İktisat Bölümü

2004

Arş. Gör. Selcen ÖNER

1977

2001

İktisat Sosyolojisi Anabilim Dalı

2005

Arş. Gör. Gül Ebru SERTER

1979

2001

İktisat Teorisi Anabilim Dalı

2003

Arş. Gör. İpek TOPALOĞLU

1979

2002

İngilizce İktisat Bölümü

2004

 

 

Adı-Soyadı ve Fakültemizde Çalıştığı Dönemdeki Unvanı

Doğum Yılı

Ölüm

Yılı

Göreve Başlama

Tarihi

Göreve Başladığı Bölüm/Anabilim Dalı

Ayrılma Tarihi

Arş. Gör. Fethi GÜNGÖR

1964

2003

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Arş. Gör. Başak AKGÜL

1982

2006

Siyaset Bilimi Anabilim Dalı

2008

Asistan Nevzat GÜNEŞ

Asistan Nurettin MAHRUKİ

—-

Asistan Halil İLTEBER

Arş. Gör. Müge Ece GÜNEY

Arş. Gör. A. Nuran EYÜPOĞLU

Ekonometri Bölümü

Arş. Gör. Osman ULAGAY

kısa süreli

Arş. Gör. Hayri ÜRGÜPLÜ

kısa süreli

Öğr. Gör. Dr. Cengiz ARIN

1944

1969

İktisadi Coğrafya ve Turizm Enstitüsü

2000

Öğr. Gör. Dr. Necati SÜER

1946

1989

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı

1994

Öğr. Gör. Dr. T. Güngör URAS

1933

1993

İşletme Bölümü

1994

Öğr. Gör. Esat TEKELİ

1896

1967

1952

Maliye Kürsüsü

1966

Öğr. Gör. Işık EKİNCİ

1937

1965

Gazetecilik Enstitüsü

1982

 

 

Adı-Soyadı ve Fakültemizde Çalıştığı Dönemdeki Unvanı

Doğum Yılı

Ölüm

Yılı

Göreve Başlama

Tarihi

Göreve Başladığı Bölüm/Anabilim Dalı

Ayrılma Tarihi

Öğr. Gör. Recep TURGAY

1967

Maliye Enstitüsü

1970

Öğr. Gör. Hüseyin RAMAZANOĞLU

1947

1970

Siyaset İlmi Kürsüsü

1976

Öğr. Gör. Selami ERASLAN

1951

1976

İstatistik ve Matematik Kürsüsü

1986

Öğr. Gör. Şehmus YAĞCI

1941

1988

İstatistik Anabilimdalı

1994

Öğr. Gör. Ateş AKINCI

1949

1994

İktisat Teorisi Anabilim Dalı

1998

Öğr. Gör. Kemal ÖZBİLEN

1957

1996

Ekonometri Bölümü

1998

Ok. Dr. Şahmeran BALTACIOĞLU

1944

1992

İktisat Politikası Anabilim Dalı

2009

Ok. Enver BATUMLU

1917

1960

Gazetecilik Enstitüsü

1967

Ok. Suphi N. OKAY

1910

1963

Sosyal Siyaset Kürsüsü

1970

Ok. Ruth SCHAFFER

1920

1963

Siyaset İlmi Kürsüsü

1967

Ok. Ayşe Güner ÇİLESİZ

1931

1965

1996

Ok. Ecvet GÜRESİN

1919

1965

Ok. Evner ERGUN

1965

1966

Ok. Nuri EREN

1965

Gazetecilik Enstitüsü

1966

 

 

Adı-Soyadı ve Fakültemizde Çalıştığı Dönemdeki Unvanı

Doğum Yılı

Ölüm

Yılı

Göreve Başlama

Tarihi

Göreve Başladığı Bölüm/Anabilim Dalı

Ayrılma Tarihi

Ok. Şemsettin SOYCAN

1913

1966

1966

Ok. Üzeyir BAYKAL

1913

1966

1966

Ok. Helmut SLABY

1933

2006

1966

Siyaset İlmi Kürsüsü

1968

Ok. Ertum ÖCAL

1935

1966

Gazetecilik Enstitüsü

1982

Ok. Ayla YARDAŞ

1937

1966

Siyaset İlmi Kürsüsü

1967

Ok. Osman KARACA

1923

1967

Ok. Elisabeth KUNT

1919

1967

Siyasi İlimler Kürsüsü Almanca

1970

Ok. Yılmaz ALTUĞ

1967

1967

Ok. İsmail ÖZASLAN

1967

Ok. Oya Fatma BAŞAK

1937

1968

Gazetecilik Enstitüsü

1979

Ok. Brian CLISSOLD

1968

Siyaset İlmi Kürsüsü

Ok. Aydın AYBOY

1968

Gazetecilik Enstitüsü

1970

Ok. Afif ERDEMİR

1923

1969

Ok. Adil İnal BARLIE

1945

1970

1975

 

Adı-Soyadı ve Fakültemizde Çalıştığı Dönemdeki Unvanı

Doğum Yılı

Ölüm

Yılı

Göreve Başlama

Tarihi

Göreve Başladığı Bölüm/Anabilim Dalı

Ayrılma Tarihi

Ok. Angelica AKMAN

1945

1972

Siyasi İlimler Kürsüsü

1979

Ok. Oya YAĞIZ

1949

1977

Siyaset İlmi Kürsüsü

2002

Ok. Handan ÇAM

1961

1983

Genel İdare Hizmetleri Sınıfı

Ok. Kudret ALTUN

1964

1984

1986

Ok. Durali YILMAZ

1984

Ok. Erdinç BEYLEM

1985

1989

Ok. Sabahat GÜLER

1985

1988

Ok. Şermin TEKİNALP

1945

1986

İngilizce İktisat Bölümü

1998

Ok. Semra Nilgün EKŞİOĞLU

1963

1986

İktisat Bölümü

Ok. Hülya EROĞUZ

1986

1987

Ok. Mualla ÖVEN

1986

İngilizce İktisat Bölümü

2001

Ok. Meral KESİM

1956

1987

Ok. Sandra Tosta NACAR

1959

1987

İngilizce İktisat Bölümü

1987

Ok. Nihan EKER

1949

1989

2001

 

 

Adı-Soyadı ve Fakültemizde Çalıştığı Dönemdeki Unvanı

Doğum Yılı

Ölüm

Yılı

Göreve Başlama

Tarihi

Göreve Başladığı Bölüm/Anabilim Dalı

Ayrılma Tarihi

Ok. Massoud YENGEFİ

1952

1990

İngilizce İktisat Bölümü

1905

Ok. Anne ARMSTRONG

1956

1990

İngilizce İktisat Bölümü

1991

Ok. Paul CARROL

1957

1990

Ok. Nebahat AKGÜN

1990

Maliye Bölümü

Ok. Sena SÖNMEZ

1958

1991

Ok. Ayla ÇERMEN

1944

1992

Ok. Nilgün ERTAŞ

1954

1992

Ok. Handan GÜRLER

1966

1992

2000

Okutman Mukaddes Gülseven ÇELİK

1992

İngilizce İktisat Bölümü

Ok. Yaprak Eren GEZGİN

1992

Ok. Bengü Usal ÜLKEN

1969

1993

Ok. Esra ERDENİZ

1966

1994

İktisat Fakültesi

Ok. Pınar Tuğran HANGÜL

1968

1994

İktisat Fakültesi

Ok. Tülin ÇANAKÇIOĞLU

1969

1994

Uluslararası İlişkiler Bölümü

 

 

Adı-Soyadı ve Fakültemizde Çalıştığı Dönemdeki Unvanı

Doğum Yılı

Ölüm

 Yılı

Göreve Başlama

Tarihi

Göreve Başladığı Bölüm/Anabilim Dalı

Ayrılma Tarihi

Ok. Pelin Tekinalp ÇAKMAK

1970

1995

İngilizce İktisat Bölümü

1999

Ok. Hayrettin DURAK

1957

1996

İngilizce İktisat Bölümü

Ok. İpek AKYEL

1963

1996

İngilizce İktisat Bölümü

Ok. Ayşegül ÜNAL

1952

1996

İktisat Bölümü

Ok. Tozan ALKAN

1963

1996

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Ok. Aslı KAZMA

1973

1998

Uluslararası İlişkiler Bölümü

2000

Uzman Adnan EKŞİGİL

1953

1975

Siyaset İlmi Kürsüsü

1983

Uzman Ayşegül ARDIÇ

1954

1977

Uzman Sabahat YALÇIN

Demiray AKMAN

1935

1959

Umumi İktisat ve İktisadi Doktrinler Tarihi Kürsüsü

1960

Rüştü ALTAY

1961

Maliye ve Mali Kanunlar Kürsüsü

Hamdi MERTEL

1963

İktisat Tarihi Kürsüsü

1969

Tayfun ÇALKAVUR

1967

1992

Uluslararası İlişkiler Bölümü

1996

Fatma Makbule MELEK

1994

İngilizceİktisat Politikası Anabilim Dalı

Cihat BABAN

1911

1984