İstatistik

Müdür :

Prof.Dr.A.Karun NEMLİOĞLU

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Yrd.Doç.Dr.Hakan BEKTAŞ (Müdür Yardımcısı)
Doç.Dr.Sema ULUTÜRK AKMAN
Doç.Dr.Melda AKIN
Doç.Dr.Handan YOLSAL

28/12/2012
4661 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00