İstanbul Üniversitesi
http://iktisat.istanbul.edu.tr/?p=6401
Export date: Wed Nov 22 14:54:38 2017 / +0000 GMT

Fakülte Yönetim Kurulu


Prof.Dr.Haluk ALKAN 1
Prof. Dr. Füsun İSTANBULLU DİNÇER 2
Prof. Dr. Salim Ateş OKTAR 3
Prof. Dr. Seyhun DOĞAN 4
Doç. Dr. Ahmet ÖZTÜRK 5
Doç.Dr. Ercan SARIDOĞAN 6
Yrd.Doç. Dr. Hasan ŞENOCAK 7
Araş. Gör. Özcan GARAN 8
Öğrenci Temsilcisi
Raportör: Serkan SARAÇ

FAKÜLTE YÖNETİM KURULUNUN KURULUŞ ve İŞLEYİŞİ
 • Fakülte Yönetim Kurulu, Dekanın başkanlığında Fakülte Kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur.

 • Fakülte Yönetim Kurulu Dekanın çağrısı üzerine toplanır.

 • Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.


FAKÜLTE YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ


Fakülte Yönetim Kurulu, idari faaliyetlerde Dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:
 • Fakülte Kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında Dekana yardım etmek.

 • Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile akademik takvimin uygulanmasını sağlamak.

 • Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak.

 • Dekanın, Fakülte yönetimi ile ilgili olarak getireceği bütün işlerde karar almak.

 • Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek.

 • Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak.

Links:
 1. http://aves.istanbul.edu.tr/43855/
 2. http://aves.istanbul.edu.tr/istanbul/
 3. http://aves.istanbul.edu.tr/oktarat/
 4. http://aves.istanbul.edu.tr/sdogan/
 5. http://aves.istanbul.edu.tr/42391/
 6. http://aves.istanbul.edu.tr/ercan.saridogan/
 7. http://aves.istanbul.edu.tr/senocak/
 8. http://aves.istanbul.edu.tr/hulyad/
Post date: 2012-12-08 19:11:39
Post date GMT: 2012-12-08 17:11:39

Post modified date: 2016-08-24 18:43:51
Post modified date GMT: 2016-08-24 15:43:51

Export date: Wed Nov 22 14:54:38 2017 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://iktisat.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com