Fakülte Yönetim Kurulu

Prof.Dr.Haluk ALKAN
Prof. Dr. Füsun İSTANBULLU DİNÇER
Prof. Dr. Salim Ateş OKTAR
Prof. Dr. Seyhun DOĞAN
Doç. Dr. Ahmet ÖZTÜRK
Doç.Dr. Ercan SARIDOĞAN
Yrd.Doç. Dr. Hasan ŞENOCAK
Araş. Gör. Özcan GARAN
Öğrenci Temsilcisi
Raportör: Serkan SARAÇ

FAKÜLTE YÖNETİM KURULUNUN KURULUŞ ve İŞLEYİŞİ

  • Fakülte Yönetim Kurulu, Dekanın başkanlığında Fakülte Kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur.
  • Fakülte Yönetim Kurulu Dekanın çağrısı üzerine toplanır.
  • Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.

FAKÜLTE YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

Fakülte Yönetim Kurulu, idari faaliyetlerde Dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

  • Fakülte Kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında Dekana yardım etmek.
  • Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile akademik takvimin uygulanmasını sağlamak.
  • Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak.
  • Dekanın, Fakülte yönetimi ile ilgili olarak getireceği bütün işlerde karar almak.
  • Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek.
  • Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak.
08/12/2012
17570 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00